Flodis - Itron

Water
Flodis
Enotokovni turbinski vodomer
Flodis je enotokovni turbinski vodomer, oblikovan za merjenje
hladne pitne vode in zagotavlja ažurno merjenje v širokem
območju pretokov.
Tehnologija
Flodis je enostaven, tehnološko dovršen, omogoča visoko
natančnost merjenja že pri zelo majhnih pretokih, pa vse tja do
velikoih pretokov, tudi v težkih zunanjih pogojih.
> enotokovni turbinski vodomer razreda C s
širokim merilnim območjem
> predpripravljen za Cyble komunikacijske
module
> patentirana merilna komora
w w w . i t r o n . c o m
Trajnost - zanesljivost
> Preverjeno zanesljiv in natančen tako v zahtevnejših pogojih
namestitve, kot pri motni (nečisti) vodi. Flodis že več kot
deset let zanesljivo deluje pri naših uporabnikih.
> Milijoni vodomerov Flodis je nameščeno širom sveta v zelo
različnih klimatskih pogojih. Flodis zagotavlja hitro poplačilo
investicije.
> Visoka kakovost in natančno uravnotežena, praktično
lebdeče vrteča se turbina, zagotavlja izredno vzdržljivost.
> Turbina, kot edini dinamični del v stiku z vodo, vodomeru
zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
> Zaradi svoje oblike in visoke tehnologije izdelave, ne
potrebuje dodatnih prilagoditev.
Preprosto odčitavanje
Flodis številčnica združuje naslednje prednosti:
> rotacija številčnice skoraj 360°,
> veliki številčniki z odličnim kontrastom za lažje odčitavanje,
> brisalec omogoča odčitavanje ekstra suhe številčnice tudi v
pogojih povečane vlažnosti,
> zaščita ohišja: IP 68.
Komunikacijska naprava
> Predpripravljeno za komunikacijo preko Cyble
komunikacijskega modula.
Water
Princip delovanja
Flodis je sestavljen iz dveh glavnih komponent; hidravlične
komponente, ki omogoča meritve vodnega toka in številčnice,
ki prikazuje pretok in registrira izmerjeno količino vode. Vmesnik
prenosa med tema dvema komponentama predstavlja
magnetna sklopka 1 .
Flodis je enotokovni turbinski vodomer. Tok vode, ki vstopa v
vodomer, je preusmerjen s pomočjo posebno oblikovanega
injektorja 2 , poganja turbino.
Ta tehnologija je primerna za vse vrste kvalitete vode.
Ker je opremljen s filtrom 4 na vstopu toka vode v vodomer, je
Flodis zaščiten pred nečistočami, ki jih s seboj prinese voda.
Prenos med hidravličnim delom in številčnico omogoča
magnetna sklopka.
Številčnica in zobniki se nahajajo v hermetično zaprtem ohišju.
Turbina je edini gibljivi se del vodomera, ki je v stiku z vodo
1
> Številčnica Flodis vodomera
2
3
4
Komunikacija
> AnyQuest Cyble modul nameščen na Flodis
vodomeru
Flodis je predpripravljen za namestitev Cyble modula, ki
omogoča komunikacijo in daljinsko odčitavanje preko:
> pulznega izhoda (Cyble senzor)
> M-Bus protokola (Cyble M-Bus)
> brezžične radijske povezave (AnyQuest Cyble)
Ključne prednosti Cyble tehnologije:
> ni potrebna dodatna investicija v vodomer, da se omogoči
daljinsko odčitavanje,
> Itron je standardiziral vmesnik vodomera, ki neglede na
sistem delovanja vodomera, uporablja uveljevljeno Itronovo
Cyble tehnologijo,
> zanesljiv elektronski izhod (ni obrabe in preskakovanja),
> evidentiranje povratnega toka,
> princip delovanja je preizkušen z dvajset letno uporabo v
praksi,
> oprema je odporna na motnje magnetnega valovanja.
V skladu z EEC 75/33
Nazivni premer (DN)
EEC metrološki razred
EEC odobritev
Maximalna dopustna temperatura
Maximalna kratkotrajna temperatura
Maximalni dopustni tlak
Preizkusni tlak
Padec tlaka pri Qmax
Nazivni pretok
Maximalni pretok
Minimalni pretok
Prehodni pretok
Zagonski pretok
Območje prikaza
Minimalni razdelek številčnice
Predpripravljenost za komunikacijo
°C
°C
bar
bar
bar
Qn
Qmax
Qmin
Qt
mm
15
m3/h
m3/h
L/h
L/h
L/h
1.5
3
15
22.5
5
20
25
C horizontalno B vsi ostali položaji
F-06-G-1277
30
50
16
25
0.8
2.5
3.5
5
7
25
35
37.5
52.5
6
10
99999.999
0.05
Cyble tehnologija
m3
L
V skladu z MID - (MI-OO1)
Nazivni premer (DN)
MID številka odobritve
Nazivni pretok
Standardno razmerje
Minimalni pretok
Prehodni pretok
Prekoračeni pretok
Maximalni dovoljeni tlak (MAP)
Temperatura delovanja
Temperatura okolice
mm
25
32
6
12
60
90
12
32
LNE14887
(Q3)
(Q3/Q1)
(Q1)
(Q2)
(Q4)
(T)
m3/h
6.3
10
100 - 125 - 160 - 200
63 - 50.4 - 39.37 - 31.5
100 - 80 - 62.5 - 50
100.8 - 80.64 - 62.99 - 50.4
160 - 128 - 100 - 80
7.875
12.5
16
0.1 - 30
5 - 55
L/h
L/h
m3/h
bar
°C
°C
Tipična krivulja pogreškov, območje Flodisa
+5
+2
0
Qmin
Qn
Qt
Qmax
-2
-5
Padec tlaka
bar
m
m
1
m
m
m
mm
32
> Flodis DN 32
15
m
0.6
25
20
0.8
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.05
0
m3/h
3
5
7
10
12
m3/h
cola
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Nazivni pretok
Navoj merilnika
A
A1
A2
B
B’
C
D
E
Teža
1.6
G 3/4’’
20x27
170*
85
85
104
183
21.5
46
46
1
G 1‘‘
26x34
190
95
95
123
203
22.5
64
28
1.3
2.5
G 1’’ 1/4
33x42
260
110
150
130
210
39
64
28
2
> DN 15
G 1’’ 1/2
40x49
260
110
150
130
210
39
67
25
2.2
B'
B
C
A1
A2
A
* Ostale možne dolžine so: 115, 145, 165 mm (G 3/4”), 115 mm (G 3/4” 7/8”) in 165, 190 mm (G 1”).
Vrednost impulza
HF Signal
Območje merjenja
DN 15 do 32
1L
K=1
1L
LF Signal (v odvisnosti od K faktorja za Cyble senzor modul )
K = 2.5
K = 10
K = 25
K = 100
2.5 L
10 L
25 L
100 L
K = 1000
1 m3
E
D
Opcije (seznam ne vsebuje vseh opcij)
Flodis vodomer je lahko opremljen z:
> štrevilčnikom v bakrenem ohišju, če ni opremljen z brisalcem,
> nepovratnim ventilom na izstopni strani vodomera,
> odstranljivim pokrovom številčnice,
> Cyble tovarniško nameščenimi moduli (prosimo, da si ogledate posebni prospekt).
> DN 20, 25 in 32
B'
B
C
A1
A2
A
Schlumberger
E
D
O Itron Inc.
Itron je vodilno podjetje na področju zagotavljanja tehnologije globalnim energetskim in vodooskrbnim podjetjem. Naše podjetje je največji svetovni dobavitelj tehnoloških rešitev merjenja, zbiranja podatkov in programske opreme. 8,000
podjetji po celem svetu se zanaša na našo tehnologijo za optimizacijo oskrbe in uporabe energije in vode. Naši produkti in storitve vključujejo merilnike za električno energijo, plin, vodo in toploto, sisteme za zbiranje podatkov in komunikacijo,
vključno z avtomatskim odčitavanjem števcev (AMR) ter napredne infrastrukture meritev (AMI); sisteme za obdelavo podatkov ter programsko opremo, kot tudi vodenje projektov, montažo ter svetovanje. Če želite izvedeti več, obiščite našo
spletno stran: www.itron.com
Za več informacij se obrnite na vašega lokalnega zastopnika.
ENERKON d.o.o.
Žeje pri Komendi 107
SI - 1218 Komenda, Slovenija
Tel.: 01 830 34 70 / Fax: 01 830 34 99
E-mail: [email protected] / www.enerkon.si
© Copyright 2010, Itron. Vse pravice pridržane. - Itron si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.
9, rue Ampère
71031 Mâcon cedex
France
Phone: +33 3 85 29 39 00
Fax: +33 3 85 29 38 58
www.itron.com
WA-0006.1-SLO-03.10