vabilo - GZ Žalec

GASILSKAZVEZA ŽALEC
Ulica heroja Staneta 1, 3310 Žalec
Tel.: 03-710-25-80, faks: 03-710-25-81
GSM: 051-38-28-86, e-mail: [email protected]
Spletna stran: www.gz-zalec.org
D.š.: 88006948, Poslovni račun: 6100 0000 7550 439
Datum: 2. 3. 2017
VABILO
NA ZBOR MLADIH GZ ŽALEC
Vabimo vas na redni zbor mladih MK GZ ŽALEC, ki bo v nedeljo, 12. 3. 2017, ob 10.00 uri v
Kulturnem domu Vransko.
Dnevni red:
1. Kulturni program
2. Pozdrav predsednika MK GZ Žalec
3. Izvolitev delovnih teles zbora mladih
4. Poročilo predsednika MK GZ Žalec za leto 2016 popestreno s prispevki mladih s
posameznih aktivnosti
5. Razprava po poročilih in beseda gostom
6. Obravnava in sprejetje programa dela MK GZ Žalec za leto 2017
7. Podelitev pohval in priznanj MK GZ Žalec
8. Slavnostna predaja mladinskega prapora iz GPO Tabor v GPO Braslovče
9. Razno
Udeležba je v delovnih oblekah.
Na zbor mladih sta iz vsakega PGD vabljena en pionir -ka, en mladinec -ka in mentor –ica.
Vabimo vas, da se udeležite zbora mladih in nam s tem pomagate oblikovati delo mladine v
letošnjem letu.
Predsednik MK GZ Žalec:
Milan PUSTOSLEMŠEK l.r.
Predsednik GZ Žalec:
Edvard KUGLER l.r.
Vabljeni:
- predstavniki mladine vseh PGD v GZ Žalec
- predsednik GZ Žalec Edvard Kugler
- poveljnik GZ Žalec David Krk
- župan občine Vransko Franc Sušnik
- poveljnik GPO Vransko Vlado Reberšek
- predstavnik Mladinskega sveta GZ Slovenije
- predsednica MK SŠR Renata Rupreht
- predstavnik MK GZ Šaleške doline
- predstavnik MK GZ Prebold
- predstavnik MK GZ Zgornje Savinjske doline
- člani mladinske komisije GZ Žalec
- predavatelja na tečajih preprečujmo požare Savina Naraks in Leopold Hribernik
- mediji obveščanja