6690/17 tm/DBB/dk 1 GIP 1B 1. Sprejetje dnevnega reda

Svet
Evropske unije
Bruselj, 2. marec 2017
(OR. en)
6690/17
OJ CONS 12
AGRI 91
PECHE 75
ZAČASNI DNEVNI RED
Zadeva:
3524. seja SVETA EVROPSKE UNIJE
(kmetijstvo in ribištvo)
Datum:
Ura:
Kraj:
6. marec 2017
10.00
Bruselj
1.
Sprejetje dnevnega reda
Nezakonodajne dejavnosti
2.
Odobritev seznama točk pod „A“
6729/17 PTS A 17
Zakonodajna posvetovanja
(javno posvetovanje v skladu s členom 16(8) Pogodbe o Evropski uniji)
RIBIŠTVO
3.
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za ribolov
malih pelagičnih vrst v Jadranskem morju (prva obravnava)
Medinstitucionalna zadeva: 2017/0043 (COD)
=
predstavitev s strani Komisije
=
izmenjava mnenj
6664/17 PECHE 74 CODEC 264
6575/17 PECHE 68 CODEC 248 IA 32
+ COR 1
+ ADD 1
6690/17
tm/DBB/dk
GIP 1B
1
SL
KMETIJSTVO
Nezakonodajne dejavnosti
4.
Skupna kmetijska politika po letu 2020
=
izmenjava mnenj
6766/17 AGRI 95 AGRIORG 23 AGRILEG 52 AGRISTR 19
Razno
Ribištvo
5.
a)
Konferenca z naslovom „Naš ocean – ocean za življenje“ (Malta, 5. in 6. oktober 2017)
=
poročanje Komisije
6561/17 PECHE 66
Kmetijstvo
b)
Platforma EU za dobrobit živali
=
poročanje Komisije o trenutnem stanju
6634/17 AGRI 89 VETER 22
c)
Ukrepi za preprečevanje vozličastega dermatitisa v Republiki Hrvaški – trenutni izzivi
=
poročanje hrvaške delegacije
6797/1/17 AGRI 98 VETER 23 REV 1
d)
Izkušnje nekaterih držav članic EU z neenotno kakovostjo živil v prostem pretoku na
območju EU
=
poročanje madžarske in slovaške delegacije
6716/17 DENLEG 10 AGRI 92
e)
Boljše delovanje verige preskrbe s hrano: obravnavanje nepoštenih trgovinskih praks in
izboljšanje položaja kmetov
=
poročanje bolgarske, češke, grške, madžarske, latvijske, litovske, slovaške in
slovenske delegacije
6808/17 AGRI 99 AGRILEG 53
f)
Konferenca ministrov za kmetijstvo skupine G-20 (Berlin, 22. januar 2017)
=
poročanje nemške delegacije
6385/17 AGRI 74 WTO 33 DEVGEN 24 ENV 142 ONU 29
g)
Evropska solidarnostna enota
=
poročanje Komisije
6854/17 AGRI 106 AGRIORG 26 AGRILEG 54 AGRISTR 23 AGRIFIN 24
6690/17
tm/DBB/dk
GIP 1B
2
SL
h)
Težavne razmere na trgu za sadje
=
poročanje poljske delegacije
6790/17 AGRI 96 AGRIFIN 20 AGRIORG 24
i)
Prostovoljna vezana podpora
=
poročanje bolgarske, ciprske, češke, finske, francoske, grške, hrvaške, italijanske,
latvijske, poljske, romunske, slovaške in slovenske delegacije
6861/17 AGRI 109 AGRIFIN 23
j)
Prvi forum o sektorju riža v EU (Milano, 20. februar 2017)
=
poročanje italijanske delegacije
6867/17 AGRI 110 AGRIORG 27 WTO 53
6690/17
tm/DBB/dk
GIP 1B
3
SL