Spremenjen vozni red šolskega avtobusa

Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Gorišnica
Gorišnica 83, 2272 Gorišnica
SPREMENJEN VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA
Zaradi rekonstrukcije infrastrukturnega objekta (most čez kanal) na relaciji ZAGOJIČI – MURETINCI bo z dnem
1. 3. 2017 in vse do nadaljnjega spremenjen vozni red šolskega avtobusa.
Dovoz v šolo
1. vožnja:
6.30 – OŠ Gorišnica
6.35 – Moškanjci (jama)
6.40 – Tibolci (1. postaja)
6.41 – Tibolci (2. postaja)
6.45 – Moškanjci (kapela)
6.48 – Cunkovci
6.50 – Sobetinci
6.52 – Zagojiči
7.02 – Muretinci (1. postaja)
7.03 – Muretinci (2. postaja)
7.04 – Muretinci (3. postaja)
7.06 – Mala vas
7.08 – Mala vas (transformator)
7.10 - Gajevci
7.13 - Placerovci
7.15 – Formin (1. postaja)
7.16 – Formin (2. postaja)
7.20 – OŠ Gorišnica
3. vožnja:
7.35 – OŠ Gorišnica
7.40 – Moškanjci (jama)
7.43 – Tibolci (1. postaja)
7.45 – Tibolci (2. postaja)
7.48 – Moškanjci (kapela)
7.50 – Cunkovci
7.52 – Sobetinci
7.55 - Zagojiči
8.00 – Muretinci (1. postaja)
8.01 – Muretinci (2. postaja)
8.02 – Muretinci (3. postaja)
8.05 – Mala vas
8.08 – Mala vas (transformator)
8.10 - Gajevci
8.13 – Placerovci
8.15 – Formin
8.16 – Formin
8.20 – OŠ Gorišnica
2. vožnja:
7.20 - OŠ Gorišnica
7.25 – Zamušani (Pintarič)
7.26 – Zamušani (želeniška postaja)
7.27 – Zamušani (Hergula)
7.28 – Zamušani (križišče)
7.29 – Zamušani (križišče)
7.30 – Zamušani (guma)
7.35 – OŠ Gorišnica
Odvoz iz šole
1. vožnja:
13.20 – OŠ Gorišnica
13.24 – Zamušani (guma)
13.25 – Zamušani (križišče 1)
13.26 – Zamušani (križišče 2)
13.28 – Zamušani (Hergula)
13.29 – Zamušani (železniška postaja)
13.30 – Zamušani (Pintarič)
13.34 – Moškanjci (jama)
13.40 – Tibolci (1. postaja)
13.41 – Tibolci (2. postaja)
13.45 – Moškanjci (kapela)
13.50 – Cunkovci
13.52 – Sobetinci
13.55 – Zagojiči
14.00 – OŠ Gorišnica
2. vožnja:
14.00 – OŠ Gorišnica
14.03 – Formin (1. postaja)
14.04 – Formin (2. postaja)
14.06 – Placerovci
14.07 – Gajevci
14.08 – Mala vas (transformator)
14.09 – Mala vas
14.11 – Muretinci (1. postaja)
14.12 – Muretinci (2. postaja)
14.13 – Muretinci (3. postaja)
14.20 – OŠ Gorišnica
3. vožnja:
14.20 – OŠ Gorišnica
14.24 – Zamušani (guma)
14.25 – Zamušani (križišče 1)
14.26 – Zamušani (križišče 2)
14.28 – Zamušani (Hergula)
14.29 – Zamušani (železniška postaja)
14.30 – Zamušani (Pintarič)
14.34 – Moškanjci (jama)
14.40 – Tibolci (1. postaja)
14.41 – Tibolci (2. postaja)
14.45 – Moškanjci (kapela)
14.50 – Cunkovci
14.52 – Sobetinci
14.55 – Zagojiči
15.00 – OŠ Gorišnica
4. vožnja:
15.00 – OŠ Gorišnica
15.03 – Formin (1. postaja)
15.04 – Formin (2. postaja)
15.06 – Placerovci
15.07 – Gajevci
15.08 – Mala vas (transformator)
15.09 – Mala vas
15.11 – Muretinci (1. postaja)
15.12 – Muretinci (2. postaja)
15.13 – Muretinci (3. postaja)
15.20 – OŠ Gorišnica
5. vožnja:
15.20 – OŠ Gorišnica
15.22 – Formin
15.24 – Placerovci
15.25 - Gajevci
15.26 – Mala vas
15.30 – Muretinci
15.33 – Zagojiči
15.35 – Sobetinci
15.36 – Cunkovci
15.38 – Moškanjci (kapela)
15.41 – Tibolci
15.44 – Moškanjci (jama)
15.45 – Zamušani (Pintarič)
15.46 – Zamušani (križišče)
15.50 – Zamušani (guma)