Organizacija dela v UKC Ljubljana v primeru stavke zdravnikov in

Služba za odnose z javnostmi
Zaloška cesta 2
1525 Ljubljana
E [email protected]
W www.kclj.si
NUJNO OBVESTILO
Organizacija dela v UKC Ljubljana v primeru stavke
zdravnikov in zobozdravnikov na 6. marec 2017
Stavka zdravnikov in zobozdravnikov je predvidoma napovedana za 6. marca 2017. Pogajanja še
tečejo, zato v UKC Ljubljana še nismo začeli prenaročati bolnikov, ki so na ta dan naročeni na pregled
oziroma poseg in ne sodijo v skupine bolnikov, ki so opredeljene v nadaljevanju.
Če bo stavka na ponedeljek, 6. marca, potekala, bomo v UKC Ljubljana opravljali storitve, ki
so po zakonu nujne, in sicer:









Zdravili bomo vse akutno zbolele za okužbami, vročinskimi stanji in aktivno preprečevali
kakršno koli širjenje nalezljivih bolezni.
Na ustaljen način bomo obravnavali vse bolnike, mlajše od 18 let, starejše bolnike nad 65 let,
nosečnice, vse nujne bolnike, onkološke bolnike in bolnike s sumom na onkološko bolezen, ki
bi lahko resno poslabšala njihovo zdravstveno stanje zaradi odložene diagnostike.
Na ustaljen način bodo potekale tudi vse preiskave, ki bodo nujne.
Urgentno delo bo opravljeno na ustaljen način.
Operativni program za vse urgentne bolnike, bolnike z rakom, bolnike mlajše od 18 let in
starejše nad 65 let, bo potekal ustaljen način.
Na oddelkih bomo zagotovili minimalen standard, se pravi, da bodo vizite tekle normalno in da bo
stalno dosegljiv specialist.
Ponekod bomo na Polikliniki zmanjšali število kontrolnih ambulant, za otroke bodo ambulante
delovale nemoteno, pregledali pa bomo vse bolnike po zakonu in nujne primere. Ostale bolnike
bomo prenaročili.
Bolniki bodo dobili v skladu s pregledom vse recepte ter napotnice.
Na Pediatrični kliniki bo delo potekalo brez zapletov, po 46. členu. Zakona o zdravniški
službi.
Bolnike, ki bodo 6. marca redno napoteni na ambulantne preglede in ne sodijo med zgoraj
naštete skupine, bomo načeloma prenaročili, tako da bodo pravočasno prejeli obvestilo o
nadomestnem terminu. Priporočamo pa, da se ti bolniki v ponedeljek zjutraj pozanimajo,
ali bodo, v primeru da stavka bo, kljub temu obravnavani.
Za podrobnejše informacije se lahko bolniki obrnejo na posamezni oddelek, kliniko, kamor so
naročeni.
Kontakti
glede
naročanja
so
dostopni
na
spletni
strani
http://www.kclj.si/index.php?dir=/pacienti_in_obiskovalci/podatki_za_paciente/narocanje
oziroma so navedeni na obvestilu o datumu sprejema oziroma pregleda.
Ljubljana, 3. marec 2017
Služba za odnose z javnostmi