Prostovoljstvo

Zap. št.
1
2
Področje
javnega
naročanja
splošno
splošno
Vrednost (brez Izbrani ponudnik (naziv
DDV v EUR) gospodarskega subjekta)
Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis)
storitev
zavarovanje premoženja …
15.588,33 ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.
blago
čistilni material in pripomočki, splošni material,
materila za zdravstveno nego
12.144,78 MAKOM TRGOVINA, D.O.O.
INTER KOOP DRUŽBA ZA TRGOVINO
11.736,75 IN PROIZVODNJO, D.O.O.
3
splošno
blago
čistilni material in pripomočki, pralna sredstva za
industrijsko pranje, material za osebno nego
4
splošno
blago
material za vzdrževanje, osnovna sredstva, drobni
inventar od osnovnih sredstev
11.646,75 MERKUR TRGOVINA, D.D.
5
splošno
storitev
prevozi uporabnikov VDC
10.233,97 ŠTIMULAK JOŽEF, S.P.
Datum objave:
28.02.2017