DOVOLJENJE ZA NUJNE PRIMERE – ADMIRAL 10 EC

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor tel.: (02)
228 49 00, fax: (02) 251 94 82Epošta:[email protected],
http://www.kmetijski-zavod.si/
DOVOLJENJE ZA NUJNE PRIMERE – ADMIRAL 10 EC
Pridelovalce jabolk, hrušk, breskev, nektarin in marelic (registrirane pri MKGP) obveščamo, da je tudi v
letošnjem letu pripravek ADMIRAL 10 EC dobil izredno dovoljenje, za nujne primere, za zatiranje
ameriškega kaparja na jablanah in hruškah ter za zatiranje murvovega kaparja na breskvah,
marelicah in nektarinah. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ en krat v eni rastni dobi.
Tretiranje mora biti izvedeno pred cvetenjem tretiranih rastlin (sredstvo je nevarno za ČEBELE !
Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev se ne tretira med cvetenjem gojenih rastlin in podrasti
oziroma se cvetočo podrast odstrani.)
Naročilo pripravka je mogoče pri podjetju Hmezad
http://www.hmezad.si/aktualno/spostovane-sadjarke/sadjarji.
Exim
d.o.o.
na
spletni
strani
-
JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN