Rezultati razpisa UNG za raziskovalno delo študentov na projektih z

Rezultati razpisa UNG za raziskovalno delo študentov na projektih z gospodarstvom in
negospodarstvom v okviru
Javnega razpisa projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem
okolju - Po kreativni poti do znanja 2016/2017
PROJEKTI:
1) projekt Turistična pot slovenske osamosvojitve na Goriškem
Študenti
Fakulteta
Letnik študija
Nik Obid
FH - KZ 1.st.
2.
Tjaša Petrič
FH - KZ 1.st.
3.
Darjan Volk
FH - KZ 1.st.
3.
Martin Batagelj
FH - KZ 1.st.
1.
FH - SLO Pedagoški program
1.
Lara Brankovič
2.st.
Anika Velišček
FH - SLO 1.st.
1.
PTF GI 1.st.
1.
Desmina Doneva
2) projekt Uvajanje sodobnih pristopov pri spodbujanju mladih k inovativnosti in
podjetnosti
Študenti
Fakulteta
Letnik študija
Armand Zavec
PTF GI 2.st.
1.
Miha Vogrič
PTF GI 1.st.
1.
Jan Strle
PTF GI 1.st.
1.
Mizash Adhikari
PTF GI 1.st.
1.
AU MUP 2.st.
1.
FH - SLO Pedagoški program
1.
Asja Trost
Vanesa Vodovnik
2.st.
stran 1/2
3) projekt Modeliranje LED luči kot sistem vhodno izhodnih parametrov
Študenti
Fakulteta
Letnik študija
Tjaša Živec
PTF GI 1.st.
2
Irenej Karnel
PTF GI 1.st.
2.
Eva Battistel
PTF GI 1.st.
2.
Martin Marc
FN Fizika in astrofizika 1.st.
3.
Dani Bizjak
FN Fizika in astrofizika 1.st.
3.
Tjaša Rutar
FZO Okolje 1.st
3.
4) projekt Marketinška raziskava o potrebah usposabljanj s področja vinogradništva,
vinarstva, promocije in trženja vina na področju Primorske vinorodne dežele
Študenti
Fakulteta
Letnik študija
Tereza Valentinčič
VŠVV
2.
Yue Ma
VŠVV
1.
Kristina Cotič
VŠVV
2.
Natalia Person
VŠVV
1.
Vanesa Klinec
VŠVV
3.
FZO Okolje 2.st.
1.
Katarina Marković
stran 2/2