ברקודים לפחים הירוקים התקניים

‫המועצה האזורית עמק חפר‬
‫ליד מדרשת רופין מיקוד ‪ 4025000‬טל‪ 09-8981665 .‬פקס‪09- 8947587 .‬‬
‫אגף תפעול‬
‫מחלקת איכות סביבה‪ ,‬קיימות ותברואה‬
‫‏מרץ‏‏‪2017‬‏‬
‫תושבי‏עמק‏חפר ‏‬
‫שלום‏וברכה‪ ,‬‏‬
‫‏‬
‫מיפוי הפחים הירוקים במערך ברקודים ממוחשב‬
‫מועצה‏אזורית‏עמק‏חפר‏היא‏כידוע‏מהרשויות‏החלוצות‏בארץ‏בהטמעת‏נושא‏הפרדת‏פסולת‏‬
‫במקור‪ ,‬‏בבתי ‏התושבים‪ .‬‏שמירת ‏הסביבה ‏חשובה ‏לעמק ‏חפר ‏באופן ‏ייחודי ‏כחלק ‏מצביון‏‬
‫הקהילה‏וכאחד‏מערכיה‏המשמעותיים‪ .‬‏‬
‫בזכות ‏צירופם ‏של ‏הפחים ‏הכתומים ‏למערך ‏הפחים ‏החומים ‏ומרכזי ‏ההפרדה ‏למחזור‪ ,‬‏אנו‏‬
‫יכולים‏להפריד‏למחזור‏כמעט‏את‏כל‏הפסולת‏באופן‏נגיש‪.‬‏ ‏‬
‫הפרדת ‏הפסולת ‏תצמצם ‏את ‏כמות ‏הפסולת ‏המוכנסת ‏לפח ‏האשפה ‏הירוק ‏(והמיועדת‏‬
‫להטמנה) ‏כמעט‏לאפס‪ ,‬‏ובכך‏‏נירתם ‏לשמירה‏על‏הסביבה‪,‬‏ונתרום‏לחסכון‏כספי‏ניכר‏שמפנה‏‬
‫תקציבים‏למינוף ‏מתמיד‏של‏החינוך ‏הירוק ‏ופרויקטים‏ירוקים‏קהילתיים‏רבים‪,‬‏כמו‏גם‏הפניית‏‬
‫תקציבים‏לחינוך‏וקהילה‏בתחומים‏כלליים‏‪.‬‏ ‏‬
‫עבור‏הפעלת‏המערך‏הממוחשב‪,‬‏בימים‏אלה‏מקודמת‏תכנית‏להרכבת‏ברקודים‏לפחים‏‬
‫הירוקים‏‪ .‬‏‬
‫מטרת‏הרכבת‏הברקודים‏הינה‏לאפשר‏בקרה‏על‏איתור‏ופינוי‏פחים‪,‬‏וצמצום‏מקרים‏של‏פחים‏‬
‫לא‏מפונים‪.‬‏כל‏זה‏‏בעזרת‏המערכת‏הממוחשבת‏הקולטת‏את‏הנתונים‏הנקראים‏מהברקודים‪ .‬‏‬
‫‏‬
‫לאחר‏שבוצע‏מיפוי‏בכל‏ישוב‏וכל‏משפחה‏קיבלה‏מכתב‏המודיע‏לה‏עם‏מי‏היא‏שותפה‏בפח‏‬
‫ואת‏מיקום‏הפח‏(כולל‏טלפון‏של‏מחלקת‏איכות‏סביבה‏לפניות‏לצורך‏בקשות‏לשינויים)‏ולאחר‏‬
‫שבוצעו‏השינויים‏לבקשת‏תושבים‪,‬‏הורכבו‏הברקודים‏על‏הפחים‏הירוקים‏התקניים‪.‬‏ ‏‬
‫‏‬
‫כשותפים מלאים למהפכה הירוקה ולשימור הסביבה אנו מעדכנים אתכם כי הברקודים‬
‫נמצאים אך ורק על גבי הפחים המסומנים עם מדבקות סמל מועצה שהם הפחים התקניים‬
‫שמפונים ע"י המועצה‪ ,‬ורק פחים אלה יפונו בכל שבוע‪.‬‬
‫נבקשכם להכניס לחצרכם פח ללא מדבקה שאינו תקני ולא להשתמש בו לפינוי פסולת‬
‫מאחר ופח זה לא יפונה‪.‬‬
‫‏‬
‫כרשות‏המובילה‏את‏נושא‏המחזור‏מקדמת‏המועצה‏מחשוב‏של‏מערך‏מצבת‏הפחים‏ועומדת‏‬
‫להיות‏הרשות‏הראשונה‏במדינה‏גם‏בהיבט‏זה‏של‏הנושא‪.‬‏בנוסף‏מקדמת‏המועצה‏מהלך‏של‏‬
‫הצבת‏מסתורים‏לפחים‏(בכל‏שנה‏קבוצת‏יישובים‏נוספת)‏התורמים‏רבות‏לחזות‏הישובים‏‬
‫ולהסדרת‏מהלך‏פינוי‏הפסולת‪ .‬‏‬
‫‏‬
‫אנו‏מודים‏לכם‏על‏שיתוף‏הפעולה‪.‬‏ ‏‬
‫‏‬
‫בברכה‏‪ ,‬‏‬
‫‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏שמרית‏בשן‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ענת‏בן‏דרור ‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏רכזת‏מיחזור‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏מנהלת‏מחלקת‏איכות‏סביבה‏וקיימות ‏‬
‫הבית שלך בעמק‪http://www.hefer.org.il :‬‬
‫מוקד ‪( 107‬מנייח) לשירותך‬
‫טל‪09-8981683 ,09-8973303/4 :‬‬