סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

‫סמנכ"לית בכירה שומה ובקורת‬
‫ל' שבט תשע"ז‬
‫‪ 26‬פברואר ‪2017‬‬
‫‪MA50D1-11-1203-17‬‬
‫אל‪:‬‬
‫פקידי השומה‬
‫המעסיקים ולשכות שרות‬
‫הנדון‪ :‬הטבות מס לישובים‪ -‬סעיף ‪ 11‬לפקודת מס הכנסה‪ -‬סעיף (ג) להוראות המעבר‬
‫בהמשך להנחיות בנושא שבנדון שפורסמו בלוחות הניכויים‪ ,‬ובכפוף לעמידה בתנאי הסעיף‪,‬‬
‫הריני להבהיר כדלהלן‪:‬‬
‫יחיד שהיה תושב אחד הישובים המופיעים ברשימה המפורטת מטה ביום ‪ 31/12/2015‬או‬
‫קודם לכן‪ ,‬זכאי בשנים ‪ 2016‬ו‪ 2017 -‬להנחה ממס בשיעור ‪ 9%‬עד לתקרה של ‪156,000‬‬
‫‪ ,₪‬כפי שפורט בלוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה מחודש ינואר ‪2017‬‬
‫ואילך‪.‬‬
‫יחיד שהפך לתושב אחד הישובים האלה החל מיום ‪ ,1.1.2016‬זכאי בשנים ‪ 2016‬ו‪2017 -‬‬
‫להנחה ממס בשיעור של ‪ 7%‬עד לתקרה של ‪.₪ 132,000‬‬
‫הנחיות לפעולה‪:‬‬
‫בגין שנת המס בה הפך היחיד לתושב כאמור‪ ,‬יקבל את ההנחה של ‪ 7%‬עד לתקרה של‬
‫‪ ₪ 132,000‬באמצעות הגשת דוח שנתי‪ .‬ההנחה תינתן באופן יחסי‪ ,‬בהתאם לתקופת‬
‫התושבות בשנת המס‪.‬‬
‫בגין שנת המס שלאחריה‪ ,‬לאחר שהשלים היחיד ‪ 12‬חודשי תושבות בישוב‪ ,‬ניתן לקבל את‬
‫ההנחה גם באמצעות עריכת תיאום מס‪.‬‬
‫רשימת הישובים‪:‬‬
‫אשלים‪ ,‬גונן‪ ,‬טללים‪ ,‬יחיעם‪ ,‬להבות הבשן‪ ,‬מדרשת בן גוריון‪ ,‬משאבי שדה‪ ,‬נתיב השיירה‪,‬‬
‫עברון‪ ,‬עכו‪ ,‬רתמים‪ ,‬שבי ציון‪ ,‬שדה בוקר‪.‬‬
‫באשר לתושבי הישובים מרחב עם‪ ,‬רביבים ושייח' דנון‪ ,‬יש ליישם הנחיה זו בשנת ‪2016‬‬
‫בלבד‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫מירי סביון‬
‫העתקים‪:‬‬
‫מר משה אשר – מנהל רשות המסים‬
‫מר רוני סרי‪-‬לוי‪ -‬מנהל אגף א' (שומה‪-‬מס הכנסה)‬
‫גב' ורד בכר‪ ,‬רו"ח‪ -‬מנהלת תחום בכירה (שומה‪-‬ניכויים)‬
‫מר ציון לוי‪ -‬מנהל תחום‪ ,‬חטיבת השומה והביקורת‬
‫מר יצחק אורבך‪ -‬מנהל תחום‪ ,‬חטיבת השומה והביקורת‬
‫רח' כנפי נשרים ‪ , 5‬ת"ד ‪ 1170‬ירושלים ‪ ,91010‬טל‪ 02-6559033:‬פקס‪02-6525991 :‬‬
‫‪www.m of. gov.i l / t axes‬‬