גרסת PDF

‫סילבוס‬
‫דיני חוזים מיוחדים ‪62551 -‬‬
‫תאריך עדכון אחרון ‪27-02-2017‬‬
‫נקודות זכות באוניברסיטה העברית‪2 :‬‬
‫תואר‪:‬בוגר‬
‫היחידה האקדמית שאחראית על הקורס‪:‬משפטים‬
‫השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס‪0 :‬‬
‫סמסטר‪:‬סמסטר ב'‬
‫שפת ההוראה‪:‬עברית‬
‫קמפוס‪:‬הר הצופים‬
‫מורה אחראי על הקורס )רכז(‪:‬ד"ר חגי ויניצקי‬
‫דוא"ל של המורה האחראי על הקורס‪[email protected] :‬‬
‫שעות קבלה של רכז הקורס‪:‬ימי ג'‪16:30 – 15:30‬‬
‫מורי הקורס‪:‬‬
‫ד"ר חגי ויניצקי‬
‫‪1/7‬‬
‫תאור כללי של הקורס‪:‬‬
‫קורס היסוד בדיני חוזים עוסק בדיני החוזים הכלליים וכמעט שאינו עוסק בסוגי חוזים מיוחדים ובדינים‬
‫החלים עליהם‪ .‬עיון בפסיקות מרכזיות הנלמדות בתחום דיני החוזים מגלה כי חלק ניכר מן ההלכות‬
‫שבדיני החוזים "הכלליים" התפתחו על גבי נסיבות הכורכות סוגיות גם מתחום החוזים המיוחדים‪ ,‬עם‬
‫זאת הדיון ברובד של דיני החוזים המיוחדים לא זכה בחלק ניכר מפסקי הדין להתייחסות משמעותית‪.‬‬
‫קורס זה מסיט את דיני החוזים המיוחדים מן הפריפריה אל המרכז‪ .‬הקורס יעסוק ביחס בין דיני החוזים‬
‫הכללים לבין דיני החוזים המיוחדים‪ ,‬בהבחנות שבין סוגי החוזים המיוחדים וכן בדינים המיוחדים החלים‬
‫על חוזי מכר )לרבות עסקאות של מכר באשראי עם תנית שימור בעלות ועסקאות קונסיגנציה(‪ ,‬חוזי‬
‫שכירות )כולל ליסינג ושאילה(‪ ,‬חוזי קבלנות‪ ,‬חוזי מתנה וחוזה סוכנות )סוכן מסחרי וספק(‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫נעסוק בסעדים המיוחדים שקיימים במסגרת דיני החוזים המיוחדים‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫תוצרי למידה‬
‫בסיומו של קורס זה‪ ,‬סטודנטים יהיו מסוגלים‪:‬‬
‫עם השלמת הקורס בהצלחה הסטודנטים יכירו את עקרונות דיני החוזים המיוחדים‪ ,‬יידעו לאבחן את‬
‫סוג החוזה במקרים מורכבים‪ ,‬לבחור את הסעד המתאים למקרה הספציפי במקרים של הפרת החוזה‬
‫המיוחד‪ .‬לסטודנטים יוקנו כלים לבחינה וחשיבה ביקורתית ביחס לסוגיות השונות בדיני החוזים‬
‫המיוחדים‪.‬‬
‫דרישות נוכחות )‪:(%‬‬
‫מלאה‬
‫שיטת ההוראה בקורס‪:‬‬
‫רשימת נושאים ‪ /‬תכנית הלימודים בקורס‪:‬‬
‫א‪ .‬מבוא לדיני חוזים מיוחדים‪.‬‬
‫ב‪ .‬חוזי מכר )לרבות עסקאות של מכר באשראי עם תנית שימור בעלות ועסקאות קונסיגנציה(‪.‬‬
‫ג‪ .‬חוזי שכירות )כולל ליסינג ושאילה(‪.‬‬
‫ד‪ .‬חוזי קבלנות‪.‬‬
‫ה‪ .‬חוזי מתנה‪.‬‬
‫ו‪ .‬חוזה סוכנות )סוכן מסחרי וספק(‬
‫ז‪ .‬היחס בין דיני החוזים הכללים לבין דיני החוזים המיוחדים‪.‬‬
‫ח‪ .‬הבחנות בין סוגי חוזים מיוחדים‪.‬‬
‫חומר חובה לקריאה‪:‬‬
‫ה‪ .‬רשימת קריאה‪:‬‬
‫‪2/7‬‬
‫הערה‪ :‬החומר המחייב לבחינה הוא רק החומר שיילמד בהרצאות‪ ,‬לרבות חקיקה‪ ,‬פסיקה‪ ,‬ספרות‬
‫והצעת חוק דיני ממונות )הצעת הקודקס( והמקורות שמסומנים כקריאת חובה‪.‬‬
‫א‪ .‬מבוא לדיני חוזים מיוחדים‪:‬‬
‫פסיקה‪:‬‬
‫‪ .1‬ע"א ‪ 7139/99‬יובל אלוני נ' אליעזר ארד ואח' פ"ד נח )‪) 27 (4‬פסה"ד של השופט ברק בלבד(‪.‬‬
‫ב‪ .‬חוזי מכר‪:‬‬
‫חקיקה‪:‬‬
‫‪ .1‬חוק המכר‪ ,‬תשכ"ח‪.1968-‬‬
‫‪ .2‬סעיף ‪) 8‬ב( לחוק חוזה קבלנות‪ ,‬תשל"ד‪.1974-‬‬
‫‪ .3‬סעיף ‪ 4‬לחוק המכר )דירות(‪ ,‬תשל"ג‪.1973-‬‬
‫הצעות חוק‪:‬‬
‫‪ .1‬סעיפים ‪ 497 ,175 – 154‬להצעת חוק דיני ממונות‪ ,‬תשע"א – ‪.2011‬‬
‫פסיקה‪:‬‬
‫‪ .2‬ע"א ‪ 261/84‬רפאלי נ' חנניה‪ ,‬פ"ד מ )‪) 561 (4‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .3‬ע"א ‪ 8343/01‬עובדיה נ' סיבל נהריה בע"מ‪ ,‬פ"ד נח )‪.(2004) 400 (6‬‬
‫‪ .4‬ע"א ‪ 348/79‬גולדמן נ' מיכאלי‪ ,‬פ"ד לה )‪.31 (4‬‬
‫‪ .5‬ע"א ‪ 272/71‬בן דוד נ' החברה לתפעול וניהול הימורי ספורט‪ ,‬פ"ד כו )‪.97 (2‬‬
‫‪ .6‬רע"א ‪ 7642/97‬שטרית נ' נוסבאום‪ ,‬פ"ד נג )‪) 516 (3‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .7‬תק )רמ'( ‪ 2228/07‬אלייב נ' ‪.(2008) Gallery Stepan‬‬
‫‪ .8‬ע"א ‪ ,465/80‬סולונץ בע"מ נ' "התכוף" חרושת ברזל בע"מ‪ ,‬פ"ד לח )‪.(1984) 630 (3‬‬
‫‪ ,372/59 .9‬הסוכנות היהודית נ' אלווין‪ ,‬פ"ד יד )‪.584 (1‬‬
‫‪ 524/83 .10‬קן תור נ' אלון ‪ ,‬פ"ד מ )‪.533 (2‬‬
‫‪ .11‬ע"א ‪ 509/83‬דוד נ' יאסין‪ ,‬פ"ד מא )‪.651 (4‬‬
‫‪ .12‬ע"א ‪ ,572/83‬אדיב נ' רפאל‪ ,‬פ"ד לט )‪.346 (3‬‬
‫‪ .13‬ת"א )מחוזי יר'( ‪ ,1042/97‬אברמוביץ נ' סולל בונה בע"מ‪ ,‬תק‪-‬מח ‪.(2008) 2965 (3) 2008‬‬
‫‪ .14‬ע"א ‪ ,391/80‬לסרסון נ' שכון עובדים‪ ,‬פ"ד ל"ח )‪) 237 (2‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .15‬ע"א ‪ 531/75‬מרקו נ' רוטפלד‪ ,‬פ"ד ל )‪) 393 (2‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .16‬ע"א )מחוזי חי'( ‪ ,3263/06‬מרגלית נ' גת‪ ,‬תק‪-‬מח ‪) (2007) 7651 (2) 2007‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .17‬ע"א )מחוזי נצ'( ‪ ,3001/03‬ב‪.‬ח‪ .‬אמיר עסקי רכב נ' חמדאן‪ ,‬תק‪-‬מח ‪10422 ,(1) 2004‬‬
‫)‪) (2004‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .18‬ע"א ‪ 508/86‬א‪ .‬ברומברג נ' ורדי‪ ,‬פ"ד מג )‪) 555 (3‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .19‬ע"א ‪ 168/89‬עמאר נ' מחמד‪ ,‬תק‪-‬על ‪) (1992) 426 ,(2)92‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .20‬ע"א ‪ 583/93‬מדינת ישראל נ' טחנת קמח שלום בע"מ‪ ,‬פ"ד נ )‪) 536 (4‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .21‬ע"א ‪ Datalab ,306/85‬נ' פולק‪ ,‬פ"ד מג )‪)309 (2‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .22‬ע"א ‪ ,2299/99‬שפייר נ' דיור לעולה בע"מ‪ ,‬פ"ד נה )‪) (2001) 213 (4‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .23‬ע"א )ת"א( ‪ ,1400/99‬אבקות דוד נ' תריסול‪) (2000) ,‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .24‬ת"א )נצ'( ‪ ,775/98‬יעקוב נ' ממסר‪) (2003) ,‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .25‬ע"א ‪ 659/77‬שורקה נ' קרים‪ ,‬פ"ד לב )‪.393 (1‬‬
‫‪ .26‬ע"א ‪ 838/75‬ספקטור נ' צרפתי‪ ,‬פ"ד לב )‪) 231 (1‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .27‬ע"א ‪ ,472/95‬זלוצין נ' דיור לעולה בע"מ‪ ,‬פ"ד נ )‪) (1996) 858 (2‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .28‬ע"א ‪ ,458/93‬פרטין נ' סלומון‪ ,‬פ"ד מז )‪.(1993) 537 (5‬‬
‫‪ .29‬ת"א )מחוזי ת"א( ‪ 2917/84‬ברוטפלד נ' אנדין בע"מ‪ ,‬תק‪-‬מח ‪.(1990) 157 ,(3) 90‬‬
‫‪ .30‬ת"א ‪ ,2362/07‬מיוסט יוסי ‪ -‬מערכות מיזוג בע"מ נ' באנה‪(2008) ,‬‬
‫‪ .31‬ע"א ‪ ,7730/09‬כהן נ' מבני גזית )‪ (2000‬בע"מ‪.(2011) ,‬‬
‫‪3/7‬‬
‫‪ .32‬ת"א )עפ'( ‪ 2498/06‬מנפרד נ' רוזנשטוק )‪.(2011‬‬
‫‪ .33‬ע"א ‪ ,8068/11‬עיני נ' שיפריס )‪) (2014‬חובה(‪.‬‬
‫ספרות‪:‬‬
‫‪ .1‬דוד אלקינס‪ ,‬משה גלברד "אי‪-‬ההתאמה של תרופת הניכוי‪ :‬על הכדאיות המוגבלת של ניכוי‬
‫מהמחיר בדין הישראלי" משפטים מ' )תשע"א( ‪.183‬‬
‫‪ .2‬נינה זלצמן‪" ,‬הצהרה כוזבת רשלנית במהלך המו"מ לכריתת חוזה"‪ ,‬עיוני משפט ח )תשמ"א( ‪55‬‬
‫‪ .3‬מנחם מאוטנר‪ ,‬דוקטרינת הסיכון עפ"י חוק המכר‪ ,‬תשכ"ח – ‪) 1968‬עבודת גמר לקבלת התואר‬
‫מוסמך במשפטים‪ ,‬תל אביב‪ ,‬תשל"ט(‬
‫‪ .4‬דניאל פרידמן ונילי כהן‪ ,‬חוזים )ירושלים‪ ,‬תשנ"א( ‪.182-184 ,395-398 ,752-758 ,562-564‬‬
‫ג‪ .‬חוזי שכירות )כולל שאילה(‪:‬‬
‫חקיקה‪:‬‬
‫‪ .1‬חוק השכירות והשאילה‪ ,‬תשל"א‪.1971-‬‬
‫‪ .2‬סעיפים ‪ 84 – 78 ,3‬לחוק המקרקעין‪ ,‬תשכ"ט‪.1969-‬‬
‫‪ .3‬סעיף ‪ 152‬לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[‪ ,‬תשל"ב‪.1972-‬‬
‫הצעות חוק‪:‬‬
‫‪ .1‬סעיפים ‪ 497 ,255 – 230‬להצעת חוק דיני ממונות‪ ,‬תשע"א – ‪.2011‬‬
‫פסיקה‪:‬‬
‫‪ .1‬ע"א ‪ ,7139/99‬אלוני נ' ארד‪ ,‬פ"ד נח )‪.27 (4‬‬
‫‪ .2‬ת"א )ת"א( ‪ ,280/81‬דיסקונט ליסינג נ' בן ברק בע"מ‪ ,‬תקדין‪-‬מחוזי ‪) 1466 (2) 92‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .3‬ע"א ‪ ,240/77‬כרמל בע"מ נ' פרפורי ושות' בע"מ‪ ,‬פ"ד לד )‪) 701 (1‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .4‬ע"א ‪ ,3700/98‬א‪.‬מ‪ .‬חניות )ירושלים( נ' עירית ירושלים‪ ,‬פ"ד נז )‪.590 (2‬‬
‫‪ .5‬ע"א ‪ 57/52‬פיגלסון נ' רוזנהיים‪ ,‬פ"ד ח ‪1477‬‬
‫‪ .6‬ע"א )ת"א( ‪ 35/55‬קוטלרסקי נ' צ'פסקי‪ ,‬פ"מ )תמצ'( יב ‪.124‬‬
‫‪ .7‬ע"א ‪ ,158/83‬פינקל נ' נוימן‪ ,‬פ"ד לח )‪.17 (1‬‬
‫‪ .8‬ע"א )ת"א( ‪ ,542/69‬עמיר נ' אבן טוב‪ ,‬פ"מ ע ‪.329‬‬
‫‪ .9‬ע"א ‪ 270/62‬זילברשץ נ' שפיר‪ ,‬פ"ד טז ‪.235‬‬
‫‪ .10‬ע"א ‪ 116/65‬לנציאנו ואח' נ' יפה‪ ,‬פ"ד יט)‪.122 (3‬‬
‫‪ .11‬ע"א ‪ 596/72‬סבג נ' חלפון‪ ,‬פ"ד כז )‪) 108 (2‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .12‬ע"א ‪ 303/73‬יעקובוב נ' מדינת ישראל ואח'‪ ,‬פ"ד כח )‪) 539 (1‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .13‬ע"א ‪ 134/84‬פוליגון מצבעת טקסטיל חיפה בע"מ נ' פרידמן‪ ,‬פ"ד לט )‪) 365 (2‬חובה(‪.‬‬
‫‪" 889/75 .14‬דרים" בע"מ נ' "אגד" אגודה שיתופית לתחבורה פ"ד לא )‪) 20 (2‬חובה(‪.‬‬
‫‪ 7452/96 .15‬מדינת ישראל נ' חברה קבלנית האחים אהרון בע"מ‪ ,‬פ"ד נא )‪) 875 (5‬חובה(‪.‬‬
‫ספרות‪:‬‬
‫‪ .1‬מ' דויטש‪ ,‬קניין )כרך ב‪ ,‬תשנ"ט( עמ' ‪ ,391-397 ,382-383 , 361-374 ,301-321‬כל הפרק על‬
‫שאילה‪.‬‬
‫‪ .2‬ג' טדסקי דיור קבע במלון דירות ובתי אבות עיוני משפט יא' ‪.186-187 .181‬‬
‫‪ .3‬י' פרידגוט‪ ,‬השכרת נכס משותף הפרקליט לג' ‪.545‬‬
‫‪ .4‬ג' טדסקי‪ ,‬חיובים מקבילים הפרקליט לז ‪.303‬‬
‫ד‪ .‬חוזי קבלנות‪:‬‬
‫חקיקה‪:‬‬
‫‪ .1‬חוק חוזה קבלנות‪ ,‬תשל"ד‪.1974-‬‬
‫‪ .2‬סעיף ‪ 2‬לחוק המכר‪ ,‬תשכ"ח‪.1968-‬‬
‫הצעות חוק‪:‬‬
‫‪4/7‬‬
‫‪ .1‬סעיפים ‪ 497 ,221 – 188‬להצעת חוק דיני ממונות‪ ,‬תשע"א – ‪.2011‬‬
‫פסיקה‪:‬‬
‫‪ .1‬ע"א ‪" 368/77‬זיקית" נ' "סריגי אלדיט"‪ ,‬פ"ד לב )‪) .48 (3‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .2‬ע"א ‪ 391/80‬לסרסון נ' שכון עובדים‪ ,‬פ"ד לח )‪) 237 (2‬חובה(‪.‬‬
‫ספרות‪:‬‬
‫‪ .1‬ג' טדסקי‪" ,‬חוזה שלביצועו דרושה הסכמת צד שלישי ודמי תיווך"‪ ,‬הפרקליט לב )תשל"ט(‬
‫‪ .2‬ש' לרנר‪" ,‬שינויים שהחייב והממחה רשאים לעשות בחוזה לאחר ההמחאה"‪ ,‬משפטים יח )תשמ"ח(‬
‫‪5.‬‬
‫‪ .3‬ג' טדסקי‪" ,‬דיור קבע במלון ובבתי אבות" עיוני משפט יא )תשמ"ו( ‪.181‬‬
‫ה‪ .‬חוזי מתנה‪:‬‬
‫חקיקה‪:‬‬
‫‪ .1‬חוק המתנה‪ ,‬תשכ"ח‪.1968-‬‬
‫‪ .2‬סעיף ‪ 7‬לחוק החוזים )חלק כללי(‪ ,‬תשל"ג‪.1973-‬‬
‫‪ .3‬סעיפים ‪ 63 ,8, 6‬לחוק הירושה‪ ,‬תשכ"ה‪.1965-‬‬
‫‪ .4‬סעיף ‪ 122‬לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[‪ ,‬תשכ"ט – ‪.1969‬‬
‫‪ .5‬סעיף ‪ 28‬לחוק המפלגות‪ ,‬תשנ"ב – ‪.1992‬‬
‫הצעות חוק‪:‬‬
‫‪ .1‬סעיפים ‪ 187 - 176‬להצעת חוק דיני ממונות‪ ,‬תשע"א – ‪.2011‬‬
‫פסיקה‪:‬‬
‫‪ .1‬ע"א ‪ 495/80‬ברקוביץ נ' קלימר‪ ,‬פ"ד לו )‪) 57 (4‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .2‬ע"א ‪ 496/93‬פ"ש חיפה נ' משה סמו‪ ,‬פ"ד נ )‪.432 (4‬‬
‫‪ .3‬ע"א ‪ 268/81‬ברעם נ' גרטי פ"ד לח )‪.45 (3‬‬
‫‪ .4‬ע"א ‪ 679/76‬סלי נ' שפר‪ ,‬פ"ד לב )‪.(2‬‬
‫‪ .5‬ע"א ‪ - 3601/96‬עמית בראשי נ' עזבון המנוח זלמן בראשי ז"ל ‪ ,‬פ"ד נב )‪) 582 (2‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .6‬תמ"ש )חי'( ‪ 10640/02‬אביטן נ' אביטן )טרם פורסם(‪.‬‬
‫‪ .7‬ע"א ‪ ,5187/91‬מקסימוב נ' מקסימוב‪ ,‬פ"ד מז )‪.177 (3‬‬
‫‪ .8‬ע"א ‪ 343/87‬פרי נ' פרי‪ ,‬פ"ד מד )‪) 154 (2‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .9‬ע"א ‪ 767/77‬וינטר נ' פפר‪ ,‬פ"ד כד )‪.541 (2‬‬
‫‪ .10‬ע"א ‪ 265/84‬מזרחי נ' מ"י‪ ,‬פ"ד מ )‪.163 (3‬‬
‫‪ .11‬עמ"ש )ת"א( ‪ 73/84‬אייזנשטיין נ' מנהל מס שבח מקרקעין רחובות‪ ,‬פסקים תשמ"ו א ‪.752‬‬
‫‪ 8704/99 .12‬בן ציון נ' ההסתדרות הכללית של העובדים‪ ,‬פ"ד נח )‪) 120 (1‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .13‬ע"א ‪ 380/88‬טוקאן נ' אלנששיבי‪ ,‬פ"ד מה )‪.410 (5‬‬
‫‪ .14‬ע"א ‪ ,584/79‬גופן נ' גופן‪ ,‬פ"ד לה )‪.771 (4‬‬
‫‪ .15‬ע"א ‪ 588/81‬ציזיק נ' הורוביץ‪ ,‬פ"ד מ )‪.321 (1‬‬
‫‪ .16‬ע"א ‪ 11/75‬ועד הישיבות נ' מיכאלי‪ ,‬פ"ד ל )‪.643 (1‬‬
‫‪ .17‬ע"א ‪ 157/85‬פלדמן נ' שדה‪ ,‬פ"ד מג )‪.170 (1‬‬
‫‪ .18‬ע"א ‪ 476/89‬גוטהילף נ' נוימן‪ ,‬פ"ד מ"ו )‪) 648 (1‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .19‬ע"א ‪ 350/96‬וייסר נ' שביט‪ ,‬פ"ד נב )‪) 797 (5‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .20‬ע"א ‪ ,1330/93‬אלבז נ' אלבז‪ ,‬תק‪-‬על ‪.3463 (2) 1997‬‬
‫‪ .21‬תמ"ש )ראשל"צ( ‪ ,11056/03‬פלונים נ' אלמונים‪.(2008) ,‬‬
‫‪ .22‬תמ"ש ‪ ,15651/02‬פלונית נ' אלמוניות‪.(2007) ,‬‬
‫‪ .23‬ת"א ‪ ,1946/04‬שלב נ' סלב‪.(2008) ,‬‬
‫‪ .24‬תמש ‪ ,22640/08‬נ‪.‬ל‪ .‬נ' ב‪.‬א‪.(2009) .‬‬
‫‪ .25‬ע"א ‪ 3220/10‬כהן נ' חדד )‪.(2012‬‬
‫‪ .26‬תמ"ש )פ"ת( ‪ 28291-01-14‬ב‪.‬ה‪ .‬ו נ' עזבון המנוח ב‪.‬ה‪.‬א‪.(2015) .‬‬
‫ספרות‪:‬‬
‫‪5/7‬‬
‫‪ .1‬פרידמן וכהן‪ ,‬חוזים )ירושלים‪ ,‬תשנ"א( ‪,298 ,235-236 ,475-489‬‬
‫‪ .2‬ג' טדסקי‪" ,‬מתנה לצרכן" משפטים יט )תש"ן( ‪248‬‬
‫‪ .3‬ג' טדסקי‪" ,‬על חוק המתנה" משפטים א )תשכ"ט( ‪.643‬‬
‫‪ .4‬ג' טדסקי‪" ,‬הרשאה בלתי הדירה לביצוע מתנה לאדם שלישי" משפטים יט )תשמ"ט( ‪215‬‬
‫ו‪ .‬חוזי סוכנות‬
‫חקיקה‪:‬‬
‫‪ .1‬חוק חוזה סוכנות )סוכן מסחרי וספק(‪ ,‬תשע"ב‪.2012-‬‬
‫פסיקה‪:‬‬
‫‪ .1‬ע"א ‪ 442/85‬זוהר נ' מעבדות טרבנול )ישראל( בע"מ‪ ,‬פ"ד מד )‪.)1990) 661 (3‬‬
‫‪ .2‬ע"א ‪ 47/88‬הרשטיק נ' יכין חק"ל בע"מ‪ ,‬פ"ד מז )‪.(1993) 429 (2‬‬
‫‪ .3‬ע"א ‪ 355/89‬עזבון חינאווי ז"ל נ' מבשלת שיכר לאומית בע"מ‪ ,‬פ"ד מו )‪.(1992) 70 (2‬‬
‫‪ .4‬ע"א ‪ ,2850/99‬בן חמו נ' טנא נוגה בע"מ‪ ,‬פ"ד נד )‪.849 (4‬‬
‫‪ .5‬ת"א )ת"א( ‪ ,1018-06‬וקנין נ' ‪.(2012) France Glass Gobain Saint‬‬
‫‪ .6‬ע"א ‪ 5630/90‬תדמור נ' ישפאר חברה אלקטרונית למסחר בע"מ‪ ,‬פ"ד מז)‪.517 (2‬‬
‫‪ .7‬תא )ת"א( ‪ ,1902/08‬דנשר נ' ‪.V.B Merba Banketbakerij‬‬
‫‪ .8‬ת"א )י‪-‬ם( ‪ 45359-05-11‬חיים לוי סוכנות רכב בע"מ נ' קרסו מוטורס בע"מ )‪.(2014‬‬
‫‪ .9‬ת"א )חי'( ‪ 48123-03-13‬מאיר נ' זנלכל בע"מ )‪.(2015‬‬
‫‪ .10‬ע"א )חי'( ‪ 32059-03-15‬מאיר נ' זנלכל בע"מ )‪) (2015‬חובה(‪.‬‬
‫ספרות‪:‬‬
‫‪ .1‬ריקרדו בן אוליאל "הסוכנות המסחרית )""‪ (agency commercial‬במבט השוואתי‪ -‬הצורך‬
‫בהסדר חקיקתי" הפרקליט מ ‪) 67‬תשנ"א‪ -‬תשנ"ג(‪.‬‬
‫‪ .2‬אורי בן אוליאל‪ ,‬הודעה מוקדמת על סיום חוזה הפצה‪ :‬עמימות הדין והצורך בהסדר חקיקתי‪,‬‬
‫חוקים ו' ‪.(2014) 171‬‬
‫ז‪ .‬היחס בין דיני החוזים הכללים לבין דיני החוזים המיוחדים‪:‬‬
‫חקיקה‪:‬‬
‫‪ .1‬חוק החוזים )חלק כללי(‪ ,‬תשל"ג‪.1973-‬‬
‫‪ .2‬חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(‪ ,‬תשל"א‪.1970-‬‬
‫‪ .3‬סעיפים ‪ 25 ,23 ,4 - 3‬לחוק השכירות והשאילה‪ ,‬תשל"א‪.1971-‬‬
‫‪ .4‬סעיפים ‪ 32 ,27 ,6 - 5‬לחוק המכר‪ ,‬תשכ"ח‪.1968-‬‬
‫‪ .5‬סעיפים ‪)8 ,7‬א( לחוק חוזה קבלנות‪ ,‬תשל"ד‪.1974-‬‬
‫פסיקה‪:‬‬
‫‪ .1‬תמ"ש ‪ ,15651/02‬פלונית נ' אלמוניות‪.(2007) ,‬‬
‫ספרות‪:‬‬
‫‪ .1‬מ' דויטש‪ ,‬דיני חוזים מיוחדים‪) ,‬כרך א'‪ ,‬תשס"ח( ‪.28 - 24‬‬
‫ח‪ .‬הבחנות בין סוגי חוזים מיוחדים‪:‬‬
‫חקיקה‪:‬‬
‫‪ .1‬סעיף ‪ 1‬לחוק המתנה‪ ,‬תשכ"ח‪.1968-‬‬
‫‪ .2‬סעיפים ‪ 2 – 1‬לחוק המכר‪ ,‬תשכ"ח‪.1968-‬‬
‫‪ .3‬סעיף ‪) 8‬ב( לחוק חוזה קבלנות‪ ,‬תשל"ד‪.1974-‬‬
‫‪ .4‬חוק השכירות והשאילה‪ ,‬תשל"א‪.1971 -‬‬
‫פסיקה‪:‬‬
‫‪ .1‬ע"א ‪ 326/73‬פלונית נ' אלמוני פ"ד כח)‪612 (2‬‬
‫‪ .2‬ע"א ‪ ,380/88‬טוקאן נ' אלנששיבי‪ ,‬פ"ד מה)‪.410 ,(5‬‬
‫‪6/7‬‬
‫‪ .3‬ע"א ‪ 79/89‬סולל בונה נ' אחים גולדשטיין חברה לשיכון ופיתוח‪ ,‬פ"ד מו)‪) 58 (3‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .4‬ע"א ‪ 65/78‬מעליות טל נ' מנהל אגף המכס והבלו‪ ,‬פ"ד לד)‪.397 (4‬‬
‫‪ .5‬ע"א ‪" 368/77‬זיקית" נ' "סריגי אלדיט"‪ ,‬פ"ד לב )‪) 48 (3‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .6‬ע"א ‪ 685/71‬הקשאה נ' פקיד השומה‪ ,‬פ"ד כז )‪.7 (1‬‬
‫‪ .7‬ת"א )י‪-‬ם( ‪ 1661/96‬הכשרת הישוב נ' מ"י תק מח ‪) 3795 (2)99‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .8‬ע"א ‪ 347/90‬סוד הגל נ' ספילמן פ"ד מז )‪) 459 (3‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .9‬ע"א ‪ 459/78‬חב' בני פיפשקוביץ נ' חב' אבני יצחק פ"ד לה )‪) 169 (3‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .10‬ע"א ‪ ,472/95‬זלוצין נ' דיור לעולה בע"מ‪ ,‬פ"ד נ )‪) (1996) 858 (2‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .11‬רע"א ‪ ,2821/95‬לוסטיג נ' מייזלס פ"ד נ )‪) 517 (1‬חובה(‪.‬‬
‫‪ .12‬ע"א ‪ 495/80‬ברקוביץ נ' קלימר‪ ,‬פ"ד לו )‪) 57 (4‬חובה(‪.‬‬
‫ספרות‪:‬‬
‫‪ .2‬מ' דויטש‪ ,‬דיני חוזים מיוחדים‪) ,‬כרך א'‪ ,‬תשס"ח( ‪.64 - 24‬‬
‫‪ .3‬א' זמיר‪ ,‬חוק המכר‪ ,‬תשכ"ח ‪) 1968 -‬פירוש לחוקי החוזים בעריכת ג' טדסקי‪ ,‬תשמ"ז( ‪.111 - 87‬‬
‫‪ .4‬א' זמיר‪ ,‬חוק חוזה קבלנות‪ ,‬תשל"ד ‪) 1974 -‬פירוש לחוקי החוזים בעריכת ג' טדסקי‪ ,‬תשנ"ה( ‪707‬‬
‫‪- 712.‬‬
‫חומר לקריאה נוספת‪:‬‬
‫הערכת הקורס ‪ -‬הרכב הציון הסופי‪:‬‬
‫מבחן מסכם בכתב‪/‬בחינה בעל פה ‪% 100‬‬
‫הרצאה‪% 0‬‬
‫השתתפות ‪% 0‬‬
‫הגשת עבודה ‪% 0‬‬
‫הגשת תרגילים ‪% 0‬‬
‫הגשת דו"חות ‪% 0‬‬
‫פרויקט מחקר ‪% 0‬‬
‫בחנים ‪% 0‬‬
‫אחר ‪% 0‬‬
‫מידע נוסף ‪ /‬הערות‪:‬‬
‫‪7/7‬‬
‫)‪Powered by TCPDF (www.tcpdf.org‬‬