טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לעוסק זעיר