zegiy ihewl zegiy ihewl

yhiee`aeil
Ð miciqgd xve` Ð 'ixtq
________________________________________________
zegiy ihewl
zyecw ceakn
lcprn mgpn x"enc`
od`qxe`ipy
E
b
‫מליובאוויטש‬
‚
glya
Œƒ–˜
jzelrda
bk wlg
zegiy
ihewl
ly
zegiyd
itl
caerne
mbxezn
`k
wlg ]HJL\
zegiy LKHZO
ihewl O\
ly ]HJL\G
zegiyd LWO
itl FDHUQH
caerne PE[H]Q
mbxezn
HN ZOJ
(iytg
mebxz)
(iytg
mebxz)
L\WJ PHE[]
C
ici lr xe`l `vei
ici lr xe`l `vei
"wgvi
"wgvi iel
iel oekn
oekn"
'a c"ag xtk "
,nab hukhgk
v"g lurc ktrah wr ,"vrv
t"yhka rgcus ouka wr ,"vrv j"vrv - t"yjkch - ic
inyuc
'vba v"b ic 'uhnh hnsc rypb
s"ga,wv hba rst u"tu 'trehu wp e"a
/v /c /m /b /,
*
uhshsh h"g xpsb
cukda uhjha kjr kyhd ,rn u,duzu hukv ejmh ;xuh wr ,"vrv
* * *
,nab hukhgk
drcxrya v"g cegh wr j"vrv ,c kyg tsbhv ,rn
u"xa,wv iuatr rst c"h ouhc vrypb
/v /c /m /b /,
*
v,cu vb,j h"g xpsb
uhjha vcuy ,rn u,duzu hukv rgcus ouka wr ,"vrv
ihuk uhjha o,jpanu
!!!"vkutdu jhan" hbhbg ,mpvc ;,ua whv
:ohpxub ohyrpku ,uasevk
(323) 934-7095 ut (718) 753-6844 :/ky
[email protected] :khhnht
Be A Partner
In Spreading Inyonei Moshiach U'geula!!!
To Dedicate This Publication
In Honor Of Your Family Or A Loved Ones
For More Info. Call:
(718) 753-6844 or (323) 934-7095
or email: [email protected]
'a c"ag xtk
‫ושבעי‬
‫מאות‬
‫שבע‬
‫אלפי‬
‫חמשת‬
‫שנת‬
‫לבריאה‬
‫שישי‬
‫מאות‬
‫שבע‬
‫אלפי‬
‫חמשת‬
‫שנת‬

‫לבריאה‬
™¢±š¥‫ותשע‬
«š²ž
¦¢«š²
³ž™§
«š²
¦¢­¥™
³²§ ³©²
‫לבריאה‬
‫ושבעי‬
‫מאות‬
‫שבע‬
‫אלפי‬
‫חמשת‬
‫שנת‬
giynd jln x"enc` w"k ze`iypl miyiyd zpy
giynd
jln x"e
nc`
w"k
ze`iypl dpy miyiy
US ZFY JQY
G
[HQFC
ZN
O\
COHOLGœ]HZO]TGO
GS\
PL\LQJH
GCQ
ldwd zpy
For this and other books on Moshiach & Geulah, go to:
http://www.torah4blind.org
TO DEDICATE AN ISSUE IN HONOR OF A LOVED ONE, CALL (323) 934-7095
:ybrybhtc ,ujhav dhavk ,cu,fv
http://www.torah4blind.org
‚
Œƒ–˜
PLFZH\Q ONGH
C
G\O\
[QCS G[HSQG ][HY OU
J[WH [H]WN FJCG GSZD PLFZH\Q PLULDE
O\ GWHE G[HSQDH PLSZG ]\\O RN
PLULDE GUD[C LUYQCG GSZG G[HSQ
GLJ[WH GL[H]WN PLFZH\Q
RLD FJCG GSZD PLOLQG ]HUYQCD ZLTWGF
LNG CQL] CO LCF J[WH [H]WNO PLFZH\Q
GLG CHG MN CO PC L[G\ [QLQO GLO LHG
GSZD PLULDE G\O\ ZHTWD D]NLGO ML[Y
UHFQ MN PCH J[WH [H]WN PLFZH\Q FJCG
GS\QGH "PLFZH\Q ONG PDQ[G [QHC
RHLU ML[YD H]OC\ ]C PLLTQ MOQO
HS]\[WD
K[WQ\ [JCO G[LJDG ]LD ]HNOGD
PL[H]WNG PLULDEG [WTQ ]C PDQ[G
]\\ O\ RGH G[HSQG GSZ O\ RG PLJ[WGH
HQN PLFZH\Q ONGH PNTQ CHG PLSZG
R]LL\UD PLFZ\
HSLC PLZHTWG LS\Q GILC
D
"RDHQ
\H[LW LWO DL\QH HI GOC\
C\ ELYQ KLDQ
LDQG
PLFZH\Q\ MNO PUKG OU
OU ]HWTH]G LOUD
LO
CNLCF PH\Q CHG ZWTG\ U[NG HO RLC
R 
C[ZQG LQUKQ
PLULDED
KQ PPUK
UK \L PPLU
LDE
DE C]JS]C
[\C PLU
PLULDEE GGOQD
OQD C]J
CC]JS]C GSHNQG
HUQ\QH PLU
PLULDEE GU
GUD[C
D[ G[HSQDH ZHTWD
GL[H]WN PLFZH\Q
CCSL[JC C[ZH
[ZH GLJ[WH
LJ
PLFZH\QF RDHQ
PL
PLFZ
DHQ [[JC ZHTWQ HOLCH CJNHQ
PLFZH\Q GOQG\
PLF
PLFZH\
G\ PLULDEC COC LCZ CO
G\O DL]NF PLULDEG LDEO Z[ G[HQC
G\O\
HO RLC RNOH LNGOH PLFZH\Q PLULDE
UDHS U[NG HO RLC\ RLSUG [QHON U[NG
O\ ZHTWG RQ PLZHTWG LS\ RLD G[L]TG RQ
COC LCZ CO PLFZH\Q\ JNHQ PLSZG ]\\
GUD[C G[HSQDH ZHTWG HOLCH PLULDEC
L[G PLULDED C]JS]C CNLC [\C PLULDE
GLJ[WH GL[H]WN PLFZH\Q HUQ\Q
ʮ
ʥʯ ʫ
ʥʬ
ON\ PLFZH\Q ONGH PDQ[G L[DF OU
HLG G[HSQD PLJ[WGH PL[H]WNG PLULDEG
L[DFQ GS\Q VTN OUD CLDQ PLFZH\Q
RSL[QCFQ HSLD[ RN D]N [QHCH THZ[HZ L[G
U[NG PGO RLC ]HC[ZQ G HO HCLYHG Z[WD
PLULDE GUD[C G[HSQDH PLFZH\Q PGQ FJCH
LC RO CZWTQF GLJ[WH GL[H]WN PLFZH\Q
HSO \L\ GLJ[WH GL[H]WNC HC PLULDEC LCZ
]TJLL]Q PLFZH\Q GOQG PC ZWT
MNOH GLJ[WH GL[H]WNO HC PLULDEO
PE ]HLH[\WCG L]\ LWO HGLLH[]C \[WQ
VC\ PLFZH\Q HGOHN RSLFDU CZLWTQF FJL
PLFZH\Q ]HLGO ML[Y RLCH PLFZH\Q H\UL PC
]H\UOQ JLSL PC ODC FTWG MND RLC
CFLWZ CNLC PLFZH\Q ML[Y PC PLFZH\Q
ZWTG L[G MOQO GS\Q OUD OCH\H
ZHTWG OU C[ZD Z[ CHG C]LL[DD CDHQG
GL[H]WN PLFZH\Q PLULDE GUD[C G[HSQDHF
G[HSQ O\ GWHED ZTHUG L[LLQF GLJ[WH
PLSZG ]\\D PLJ[WH PL[H]WN LDEO ODC
[H]WN FJCG GSZD PLFZH\Q PLULDE G\O\
RLC PGLDEO RSLUD LC GLO CZWTQ CO J[WH
RHLN PLFZH\Q ]HLGO PLNL[Y PC ZWT
]C PL\HU HGOHNO RSLFDU MN\ RHLNH
CS\ LCQF PLFZH\Q LQS G[HSQG LSZF ON
G[HSQ LSZQ CWHE G[HSQ GSH\ GQD LN G[HSQF PLJ[WH PL[H]WN PLULDE HGOHN LC
RLCF PH\Q PLFZH\Q ]HLGO PLNL[Y HUD
HGOHN PE MN LQS LNG LCZ CNLGG U[NG
PLFZH\Q HUD PLSZF
G[HCNO RDHQ HSLC GI \H[LW MC
G[DTG LSWQ\ CYHL KLDQG L[DF LWO
FOœEO GN FHUH WGU L\[ O DG EW HS]\[W L\[WD CDHG MOLCH CUT DS CQHL WGU
PLSWD RQZO GC[H D P\ CQHLH P\ HS]\[W L\[W ]HQHZQ NHND GN\ D VLUT
L[HQG [GD IFU GC[H RCN PDQ[G OU [WT ]L[Z HS]\[W ]GU IQZ] HS[HHLO LFDHU RHIJ PDQ[G OU
FHUH MOLCH F JU
]C\ GF P\ CQHL 2
˜
ƒ…‡—
‚
Œƒ–˜
PLFZH\Q PLULDE GUD[C
‡†ƒ•Š
vkutdv ,ruac q vpxuv
ZWT \L G[HSQ LSZQ CWHE G[HSQ CS\ LCQ
PLZHTWG LS\ LDEO U[NG HO RLC
RH\C[G ZHTWD\ [LDTGO \L G[HCNOH
ZWT OON RLC PLFZH\Q PLULDE G\O\
PLULDEG LDEO Z[ G[HQC PLFZH\Q GOQG\
LSWO GZTWG ]HHGQ FJCG GSZD PLOLQG LN
LOUD PLZLLFQ\ LWNH J[WH [H]WN PLOLQG
CJNHQ CSL[JC C[ZH PSH\OD ]HWTH]G
PSLCH PLULDEC COC LCZ CO PLFZH\QF
HUQ\Q GOQD RN LSWO PSH\ON PLCKD]Q
G[HSQF PLFZH\Q\ [QCS PC\ HL[DFN
GLG ML[Y GLJ[WH GL[H]WNC COC LCZ CO
PLFZH\Q PLULDE G\O\ ZHTWD PE\ [QHO
[LDTGOH ZHJFO \L J[WH [H]WN FJCG GSZD
J[WH [H]WNF C[ZF LWLTC PLFZH\Q LCZ\
VTN OUD CLDQ\ [HCLDG LWO MNLWOH
RSLFDU CZLWTQ ZL[GQG L[DFQ GS\Q
ONG ]C ]H\UO \L PLFZH\Q HGOHN
]\\ ]C RGH GQYU G[HSQG ]C RG PLFZH\Q
OLUOFN PLZHTWG LS\D CHG ZWTG LN PLSZG
ZHTWD Z[ CHG ]HWTH]G LWO PE ZWTG
LDEO G[HQC PLFZH\Q GOQG PCG LS\G
CNLC\ MNQ RDHQ\ LWN [H]WN
PLSZG ]\\N CO\ PLULDED C]JS]C
GOQG\ HC PLFZH\Q PLULDEG HLG PGD\
MN LN PLULDE GOQO G[H\Z PLFZH\Q
PLFZH\QF CJNHQ [\C PFHZG ZHTWD FQOS
PLULDEC COC LCZ CO
/asenv ,hc ,t ,ubck
,uyapc 'hahkav asenv ,hc ,t ,ubck _ vbuufv ubhkt gdubcu
asen vbcu" 'ubesm jhan h"g vbch tuva 5o"cnrv s"xpf 'ann
inmgc sgxku ,ubck ihchhj kfv" 7o"cnrv hrcs p"gu '6"unuenc
,hck gdubc od tuv lfa icun '"rcsnv asenf ohabu ohabt 'obunncu
'ohabu ohabt 'uh,ucsb h"g vzc ;,,ah ktrahn t"utfa 'hahkav
/(ifanv ,csbc whva hpf) ;y od _ rnuk ahu
FYLN C LN MN \[WO []HLD ZHJF MC
CS\ LCQ GD\JQG PH\Q\ [QHO RN]LL
ZHTWG O\ GKH\WG ]HUQ\QG ]C HULZWL
 ]HQHZQ [WTQD D " PLULDE G\O\
]NCOQF C]LL[DD LQO\H[LG FHQO]D
[QCS FHUH C]OLNQD RN\QG
G[HSQDH LS\G ZHTWD CHG ZWTG\ \[HWQD
ʬ
ʥ
ʩ
ʩ
ʶ
ʧ
ʷ
UHFQ GQHZQO GL\HZG GD\ MN PCH
PLSZG ]\\ O\ PLJ[WGH PL[H]WNG PLNL[Y
"PLFZH\Q ]HLGO
P\ CQHLO ZJYL JL\D UQ\Q RNH ZJHFD \[WO [\WC\ H\H[LW LWO GIO VTHSH HC HLSWOC HC LCZ PLZHTWG LS\D\ PLFZH\QF WNU
LCQC GQHZQO TH]G ]LL\HZ C[FG G[HCNO HL[JCOC
HL[J
]LD[QDH M\SD HQN PGL[JCOH PGLSWO HGO
GO HHGSL\[F
L\[F CO
G[UGG RQZO GC[
GC[H "FHUH
FHU
C]JS]C CNLCF VC LS\GG ZHTWD NC\Q
C\ ZHTLWQ TH]G ]UFO UL[NGOH
[NGOH FHQ
FHQOO
OO WCC PLULD
PLUL
PLULDED
]HC[ZQG F [C\D ZWTG KH\WO [\WC
[\WC NOCF PLQUKG
PLQ
FHUH S\H D H GELEJOH P\ CQHLO ZJYL JJL\ GC[
IIG DW IU LW CQ S]D RNH K IL JO\D P\ CQHJS]D
HS]\[W ]H]G L] M[WSH
M[WS P\ L[HQG [GD CDHGNH RCN
CNLO PLSZDF HSLD[O
HSLD[ OT LOHCF X[]Q\ GQH
HQNH [H]WNCH PLULDEC
LCFHH LCZH OON LZHW]TCO
PLU
RCN ODC > G[UG OLUO GC[@ P\ CQHLD TH]G H\ZG\
LDE L[G\ EUY HGO CZWTQ LZHWT C]JS]C CNLCF
UHFQH FJCG GSZD ]HDL]G LU DH]NG ZLTWG PLSZ
ZHTWGD Z[ CLG TH]G ]LL\HZH HL[JCOC PE \[FSF [QCS
"G[HSQ O\ GWHEF
RCN HS]\[W L\[W OU DZUL ]OJSG LWQ [LUGOH
"R]HH\GO LFN
E
LDEO Z[ ZWT HS\L PSQC\ PL\[WQG \L
HQN PLFZH\Q HLG FDOD PLULDEG PC U[NG HO RLCD
GOUQOC PLFZH\Q LCZH PLJ[WH PL[H]WNG COH PLSZ [C\
HLG PLJ[WH PL[H]WNG PEH GKQOC PE LCZF HC FDOD
[IS PE GC[H LUYQCG GSZO LG G[L]L GOUQH PLFZH\Q
RCN HS]\[W PLDOQ G WW [DO PO\G \FHZG
ZWTG\ PH\Q Z[ LS\G ZHTWG HCLDG\ [QHO ZJHFH [LUGOH HLSWO\ ZHTWG []HTG LS\G ZHTW LU FOHS
GILCD RN\QG ]NCOQF C]LL[D GC[ GNOGO QZWS LGHI\
ZWTG OJ G[HSQGQ ZOJ
ZWT RLC RH\C[G ZHTWDF LC[ CLDQ QOQG L[GH DZUL ]OJSD TH]D RN \[WQ\ UQ\Q RNH TH]G L[DFQ
FHUH RCN FHFO OLN\Q PE GC[H RCN HS]\[W ]GU T]JH
G[UG GC[ G[UG GC[ HL[JCOCH HLSWOC \H[FO WCC RNOH VHE\ LSWQ GI LSWO\ ZHTWQ FQOS\ C[DTG LWO LN 
Z[ ]H\UO \L PLSZG ]\\O GHH\ OY G[HSQG
PLFZH\QF CJNHQ\ PLSZG ]\\ HQN PLFZH\Q PLULDEG
G[UG OLUO GC[H PLULDEC COC LCZ CO
RHIJD CDHG IFU L]H PDQ[G OU JZ[ G\UQ CLDQH RCN PLDOQ PE GC[H HLOU G\ZGH P\ LFDHU
]HQHF RGH ]HH\ RGL]H[SH LWT RN\QG ]NCOQF C]LL[DQ
HIO HI
RLF ]OLJ]F PH\Q L] FHU P\ JZ[ G\UQD \QH
CNLCF C]\G HOCF P\ CQHL CDKL[G ]UFO NC\Q LNCOQ FL GC[H HZLWT [[D]S PLQUK ZTWGH LC[ZF CZHTW
]LJ UQ PLOON FQJ LF\ GC[ t GID KHZ\ [DNH JU[ OON
QNCH FHUH S\H JY OON
3
10
vkutdv ,ruac q vpxuv
5o"cnrv
lrus irguu yhucgdphut yguu xTs zR
s"xpf 'ann ,uyapc
7
6
ihchhj kfv" o"cnrv hrcs p"gu ' "unuenc asen vbcu" 'ubesm jhan
icun zht '"rcsnv asenf ohabu ohabt 'obunncu inmgc sgxku ,ubck
lhz yguu sht rgsgh zt 'hahka ,hc oum gdubc lhut xTs zht huzR zR
;y lhut _ rnuk ahu 'ohab ohabt 'uh,ucsb h"g ihhz ;,,an ogs iht
/(ifanv ,csbc iguugd zhtwx huu)
(c"ba, vnur, wp asue ,cau wu 'wv 'ws ,ukhk ,ujhan)
/b"au /lkhtu 418 wg j"hj a"uek vtru /upuxcu t"hpr ohfkn wkv (5
/t"hpx oa o"cnrv wk (6
/c"hv t"p j"cvhc wkv (7
hrjtk _ vkutdk iuatrv rusvu ,ukdk iurjtv rusv _ vz ubrusc
htsu _ kgupc ubesm jhan hbp ,kce er ,uhvk vfhrmu 'kfv unhhxa
',uhbjurcu ,uhnadc cvzc ,urhagc ktrahn t"utf lrcn v"ceva
ubtrt" v,g od lf "ohrmn .rtn l,tm hnh"c whva hpf) iputk sg
ohga, ung uhv tka ktrahn sjtu sjt kf lk iht"a _ (1",utkpb
/ / / 2"ohrmn ka vcvzu vpxfn ohbugy ohcuk ohrunj
,uagk hsf ("wudu ,aujbu ;xf cvz") ,urhagv ,t kmbk / / hsfc
kkuf '(wtu wt kf lu,c ofu,c h,bfau) wvk asenu ifan hyrpv u,hcn
'uyuapf arsnv ,hcu ,xbfv ,hc ,ubck vesmk vbh,b h"g od _
/3"ygn asen"
asenv ,hc ,hhbc _ tnrd inzva ihbgc _ rehgv tuvu sugu
:ann ,uyapc hahkav
kkuf '"ofu,c h,bfau asen hk uagu" euxpc ohaurhpv kf hrjtk
kfk '4uyuap hshn tmuh tren iht hrv _ "wtu wt kf lu,c" aurhpv
cuhjv kyun h"bc kga _ vagnk vfkvk gdubc vzc aurhpv atrk
9
˜
ƒ…‡—
‚
Œƒ–˜
RLC E\HQD\ G[HCNO [QHO CHWC LJ[NG
GUL[NG CO GOLJ]NOQ\ GSHHNG RLC U[NG HO
RWHCD G[H]G G[QC LCFHD LN GI RLSUD G[H]G
GC\U RNC MNH G[HSQG ]C ]H\UO FYLN [H[D
HO RLC ZWTG\ COC OUHWD HSLD[ G\Q
[]HL [JHCQ Z[ [YHS U[NG
‡†ƒ•Š
G[DT ]QLLZ\ RHLN MC OLUOFN LS\G ZHTWG
PLZHTWG LS\ RLD GJNHGN [\ZOH ]HH\GO
[DHT RNO RLHH\ HLGL\ C[D]TQ LN
PL\HU G[HSQ O\ GWHED\ P\N\ PDQ[G
MN U[NG HO RLC LN PLFZH\Q ONG ]C
ONG PL\HU P]HC PE\ PLSZG ]\\ LDEO PE
LFN MN DLLJ CO ZHTWGF VC PLFZH\Q
GWTHGD CFLWZ RLC\ RHLN R]HH\GO
G[HSQ G]LG FLQ] L[G GOC\G ][[HU]QH
[YHS FYLNH L]Q MN PCH \FZQDH RN\QD
"ZWTG
LF PCG [HCLDH RHLU \[HF GI [DTG PE MC
GNOG \HFLJ LFN FU R]HH\GO LFN G[DTD
DLLJ CO ZHTWG [\CN PE PLFZH\Q ONG\
CKD]Q HSLC PDQ[G [\CN FJHLQDH MN
GQHF LHKLDD HC LO GC[LH PLOLQD MN OU
[HZQ LJ[NG GNOGD GI \HFLJ P\O G[HCNO
[H[D
[YHS ZWTG\ [QHO GLG R]LS G[HCNO
P\ ][QHC C[QEG\ LWN ODD ]HOE
HOE ]WHZ]D
Z[\ RLTZ[K GQC LDEO
EOO RN LSWO
RSD[O HGO CZW]TLC IC LS\ \FZ
\FZQD
PLSWON
GL]\HFZD
ZWTGH XHJON LCC PLSW
P SWWON
ON LC GL]\HF
ZHTWG ]C [CDO
CDO FYLN GO
GOC\G
OC\G
C\G RQ UDHS
HL[JCO
JCO HC HLSWO DTHQN
DT
DTHQN [LDFH
ʮ
ʥʯ ʫ
ʬ
RN]LL FYLN U[NG HO RLC F
"LHHLY LDEO
]C [CDOH PLFZGO \L ]CI RLDGO LFN
RD LTLC CLS] OLUO GCDHG\ C]LL[DG
HO RLC PLFZH\Q\ [QCS GD\ CFHGL
G[HCNO L[G\ U[NG
GI [DTGD\
[DTGD\
D\ L\
L\H VTHSD MC
L[G\ PH\Q GI
L\HZO
HLG C[IU PU PLOHUG RLD
PLSGNGQQ PL
PLD[HH HL
RH\C[G
\C[ ]LDG ]C HC[ [\C PLSZIG
PHZQ
PH\D HSCYQ
P
HSCY CO [ZLUH FHU L[G
RH\C[G
RH\C ]LDG RLD G[HSQG ][HYD OFDG GLG\
RH\C[
G\UL]
LS\G ]LDD CZHF\ LS\G ]LDO
G\
PLFZH\Q ONG G[HSQG
GNOG ]UDHZ G[H]G\ [QHO RN]LL FYLN
ZWT [[HU]L\ MN U[NG HO RLC\ RWHCD
" GHYQG ]C PLLZO FYLN HUFLL CO\H
OYC Z[ [[HU]G ZWTG\ [QHO RLC RN
LN H]WHZ]DH GFHGL RD LTLC
 H]WHZ]D PC [HZJO \L\ MNO VTHSD
G[HSQG ][HY GJN\S [DN CS] H]HLGD
[ZLUH FHU L[G G[[DO ]H[\WC G]LG COH
 RN LSWO PLCDHQG PLZHTWG ]UD[CD
O\ GQHZQ DH\J PZH [H[C [JQ ]C8
su
MC ZHTWG ]HUQ\Q ]SDG M[HYO Z[ GOQG
RWHC LDEO LHHLY HGI L[G PLFZH\Q ZHTWD
G[HSQG ]LL\U
FW JDGLD OG PDQ[ GC[H MOLCH D CS CQHL DG
G\QJF C]LL[DG GCDHG IUH CUT DS P\ HN ]HC[ZQ
KL H CQ ]QJQ PHJN\\ PLSLSU GQN FHUD HSLYQ RNH QNDH C E GOLEQ GC[ ]HOE
P\ FHYQ GC[H DL E C[IU FHUD RNH RLTZ[K GQCD P\ CQHLD CDHQG FU FHUH CQ EW ]HFQ CQEHFO PLSLSU GQN
P\ CQHL PLSLU GWL GC[H C]LL[DD CDHG L[G\ CDLZU RD LTLC U ]H[HFG [FT
RLJSHQ RLLFU G[HSQH DL CQW S[FCQ [LUGO LQH[ [LUD XLYG HL]LC[ LSC S\H D ET ]D\DH LQH[D
MOLCH U HNJ >PE[H][email protected] \HZO GC[H HN DH]NH
PDQ[D PLLTH LCZ G[HSQ O\ GWHEC PDQ[D GI
 OLJ]G\ G[HSQ O\ GWHEO LCZF PLFZH\Q ONGH
[]HLD OHFE ZJHF G[HCNO
J[NHQ P\F ZL[GQ QTNG L[DFO GQHF HSLCH HGOHN RSLFDU CZLWTQH ZWTG ]QJQ PGLS\ ]H\UO
PLFZH\Q
RN\QG ]NCOQF C]LL[DQ FQOSF [QHO ZJHFH G[UGD GCDHG\
GID GODZ OY LG\ WUD\H]D [HCLD CO HOLWC G[UGO EGH\ OSG CDKL[Q [LUGOH HNH
G[HSQG OUHWO\ LSWQ HGI\ X[]O OHFE ZJHFH L\[W FHUH E M]HOUGD CQHJS] GQYUQ ]L\US
CO GN HS]\[W
4
˜
ƒ…‡—
‚
Œƒ–˜
‡†ƒ•Š
vkutdv ,ruac q vpxuv
vpxuv
PDQ[G ZTW ]C [LDTGO PHZQ RLC GI LWO
\FZQG ]LD ][HSQ LDEO PLFZH\Q ONG 
LWO\ ZWT U[NG HO RLC [QCQG FHTL OU
RD[HJG [JCO Z[ [YHS OLUO [HQCG
HN HSDO DCQ ][HTQ G[HCNO ]HLGO GNL[Y
G[YHS FYLNH G\Q O\ H[HF ICQ GI RLSUD
"[]HLD GQHFZG GWHZ]D HOLWC ]ZHOJQ
RLD ]ZHOJQG LDEO GOC\ ]QLLZ PE MN
 ]LYLYG ]HFHC OOG ]LD RLDO LCQ\ ]LD
G[HTQG G]LG GQ R]HS CHG RLKHJ GQN
]WHZ]Q ]LYLY ]HYQ ]C OC[\L HQLLZ GLWO\
"GZTWG COO GCOGH HSLD[ G\Q
]HZHOJQ H[[HU]G FYLN
G
HQLLHZ\ ]HHYQ ]HFHC
"]HWLY[D
FLQ] HQLLHZ\ ]HHYQG ]HFHC RHLFG UHFL
]HZWT H[[HU]G FYLN HSLD[ G\Q ]WHZ]Q
" RQHLZ RWHC LDEO ]HZHOJQH
HOC RLUQ ]HCQEHF FHUH
LDEO ]HZWTG DH\LLO ]HLH[\WCG OND MC
]C D\LLO [\WC LC OLUO\ ]HZHOJQG
G\U\ G[HSQG G[HSQG LDEO HSSLSUD GOC\G
GC[Q G]C [\C ]LSD]D G]LG [\C G\Q
PLS\G ]HCQ M\QD ]QLLZ G]LG L[G [GD
]C ZHLFD HUFLH HC[\ MN RH\C[G ]LDG O\
PHZQ PH\D HSCYQ CO [HQCNH G[HSQG ][HY
ODD ]HOE ]WHZ]D HOLWC ZWT MND [[HU]G\
RLD ]ZHOJQG MNO ]HQT[HWQG ]HCQEHFGQ
L[G\ RLOLW] LDEO P] HSLD[ RLDO L\[
R]LS L[G ]ZHOJQ MND RN]L] FYLN G[HCNO
RLOLW]D RHLU LFL OU ]HOZD ]CI [[DO ML[YH
GUF LWO PL[FHTQ PG PC GZLFDH PGL]HDC O\
"][JC HC HI
vkutdv ,ruac
/zx
vkutd iup iuatrv rus iut ,ukd iht iurjtv rus rgs _ vz ubrusc
ihhz rTb ;rRs xg iut 'yehsbgrRp .kR ihua yTvwn xTuu hrjtk _
rgyargchut rgs zR rgfhz zht _ kgupc ubesm jhan hbp ,kce
iputc zhc ',uhbjurcu ,uhnadc cvzc ,urhag yhn sht rgsgh yaybgc
rgymht lhut zht huzt "ohrmn .rtn l,tm hnhf" iguugd zhtwx huu)
ung uhv tka ktrahn sjtu sjt kf lk iht" zR _ (1",utkpb ubtrt"
/ / /2"ohrmn ka vcvzu vpxfn ohbugy ohcuk ohrunj ohga,
ʬ
ʥ
ʩ
ʩ
ʶ
ʧ
ʷ
][HY LDEO GNOGD ZWT RLC
H
G[HSQG
CLG\ CHG MNO [DTGG\ [QHO \LH
]S]HSG
CO ]ZHOJQG\ MNO [DTGG UHFLH
COC P] HSLD[H L\[ O\ P]WHZ]D GOLJ]G
]H[HFD PE ]HQLLZ HLG HOC ]HKL\ L]\
LS\ PE HLG HOC ]HKL\O PC]GDH PGLSWO\
OUHWD RLOLW] O\ PLEHT
HO RLC RLSUD OLUO HSLLHY\ ]HOC\G L]\
LDEO G LHHLY\ RN]LL FYLN C U[NG
OC[\L\ RHLN GSLUD ]FQHU GOC\GG MC
LW] PLJLSQ
PLJLS
L[G HSLD[ G\Q ]WHZ]Q RLOLW]
PDQ[G O ]QL]T\ [QHO
QHO OHFE ZZJHF
JHF G[HCNOH
[HCNOH G[HSQG ]H\UO MCLG
LGG Z[ ZTW CHG PLFZH\Q
LFZH\Q OONGH
PDQ[G ]QFZGD
FZGD \QWUH L\LO\G ZQG
QGLDD O]UO
MLC UFLOO LFN CLG ]HFQ
]HF TQ FHQLOD
F
]OU
]OUH]G\ QGLWO
LL\ CO G[HCNO IC\
I \ K[WDH
K[W EG \FZQ ]HSDO
ZWT MLL\
G\QH R[GC
[GC CF
CF RHEND
RH
 D G CQHL OIJQNH GID
GNIS\N ]HFQ
]HFQ TQO H]QFZ
H]QFZGD KLH] GC[H PGQU
HN HS
HSLSLU GDZ
DZG GOEL FL]UG RLSD ]HSDO
PLJTW CG KLW ]D\
]D LQO\H[LG ]LL\HZ FU GJHF JTW PC C[L]D LSDQ GNOG GQOU]SF CGD CG HW
]HLGO FL OJ CO\ ]LULD\ LS\O CC COGH ]D\
G[HCNO UY OOGO GOHFE R]LO LFN L][email protected] ]D\D
MLC P\ UGZ OC[\L ONQ JN\SH POUS\ GI L[G\
UDKG [FEQ CYHL TS CHG ISWO\ PUWD JTWG G\US
]S OOGO GOHFE R]LO PHZQO PLN[F GD[GH L[QEO
>IO\] W\JCH RTLS CL ]HJL\D GNH[CDH ]HFUH]GGD
]HLOE[Q [[G ]H[UGDH ET PLQ\G RQ ]H\ GC[ MOLCH DZT FOT RLOLW] OG PHO\H PLLJ ]HC P\
S\H FQT DL M[N CD WO PLCHOLQ \H]
RQTS [DFQD RLOLW]D HDLLJ]S CO\ CL\ COC KQ[ U Q LT P\ \H]D
D CQ ]HJSQ G[UG VHTD RQTSG GC[H M]HC GC[Q LSC [\C ONN K P\H Q GN HS]\[W H\U] RNH P\ L\[WQ [LUGOH HLON ON ]LSD] ]CH HE
RDQ[DH HOC ]LSD]N GQO\ G\U\ ]H[HSQH ]H[HFO
\HZO GC[H P\ PL\[WQD KHZ\G GC[H ELOW P\
QNCH G[UG U CNJ >PE[H][email protected]
OHNL G\Q RQI L[JCO FD\ O]C PE\ RDHQ GIQ\ FHQLOD LHO]G [DFD G\QF FD O\ FTW OU ZHOJO
ZTWQ UQ\QFN GD ]\[FS G[H]G\ ]HFQG RQ ]JCD
OHFE FD ML[Y RLC GID\ CG DW PL[QQ OG PDQ[G
HL\[WQD GC[H DG P\ GC[ RLSQDH GQNJD H[LDJQ
DH]NG OZ\ DU \L[ GN G[ OIJQQ H[HZQH P\
OZ]] CF ]H[HFG [FT GC[H H[HFD G\QN G\O\
]LUK G\Q [QC\ RLOLW]O UEHSD G\QH ][F [HWLTG
 M[HCD \U
[GD ]LC[S\ ]LSD]D ]L\US\ G\Q O\ G[HSQD QQ
HN ]HS\O MLL\ CO\ RDHQ HN
HLG I F DGF GQO\ G\U\ ]H[HSQ [\UGF MOLCH D JY ]HJSQ GC[ G\Q O\ G[HSQO GWTHGD
FHUH P\ RN\QG ]NCOQF C]LL[D
5
;hut ("wudu ,aujbu ;xfu cvz") ,urhag hs imubxhut um / / hsfc
ofu,c h,bfau) wvk asenu ifan R cuya rgbgdhht rgs iup ifRn
,hc R ighucphut ;hut vesm icgd lrus lhut _ kkuf '(wtu wt kf lu,c
/3"ygn asen" 'uyuapf arsnv ,hcu ,xbfv
,hc ogs ighucphut _ tnrd inzva ihbgc _ rehgv tuvu sugu
:ann ,uyapc hahkav asenv
h,bfau asen hk uagu" euxp ogs iht ohaurhpv kf hrjtk
tmuh tren iht lTs zht _ "wtu wt kf lu,c" aurhp ogs kkuf '"ofu,c
_ vagnk vfkvk gdubc vzc aurhp rgs zht atrk kfk '4uyuap hshn
/asenv ,hc ogs ighucphut um cuhj ogs icTv isht zR
'hahkav asenv ,hc ogs ighucphut um _ xg ybhhn ubhkt gdubcu
/uy 'z vfhn (1
wg z"yj a"uek vtru) dh 'dh tc h"arpc tcuv /vf jkac tnujb,c v"fu /c 'v ,urufc (2
/(20* vrgv 253
/t 'yf vkhdn /zy 'th ktezjh (3
/b"au /t 'dx ,ca (4
8
˜
ƒ…‡—
‚
Œƒ–˜
GOLJ]NOQ O\ K[W Z[ HGI\ HC G[HSQG
 GO DOJ ON HGHSCH LOœC GI PH\Q
‡†ƒ•Š
GCSG RQ []HLD JDH\QG GWLG RQ
HSSLSUD GQNHœGQNœ]JCœOUH DHKGH
\FZQG LON OU [DHFQ [\CN
][HSQ LW OU [[DO GLG [\WC LC ]CI OND
\H[LW LDEO U[NG HO RLC O\ RLSUG ]C G\Q
PLZOJ HOLC ]UFO GLG [\WC LC LN ZHTWG
OU ZHTWD LHHLYG LSWQ PLFZH\Q H\US
LOONG LHHLYG LSWQ MN H\US HOLCH G[HSQG
LS\ \L PLFZH\Q O\ GDHJD [QHON
K[WH LHHLYN PLFZH\Q O\ GDHJG C PLSLF
Z[ \[HWQD DTHQ ZHTWD GI LHHLYH G[HSQD
PL[H]WNG LDEO Z[ HC PLULDEG LDEO
ZOJN D U[NG HO RLC\ RWHCD PLJ[WGH
GO DOJ ON HGHSCH O\ LOONG LHHLYG RQ
OU PLFZH\Q O\ GDHJG GOJ GI LHHLYQ\ 
t GHH\D PLJ[WG OUH PL[H]WNG OU PLULDEG
PLFZH\Q ONG
GS\QG ]OC\ GLOCQ ]Y[H]Q MNH
ONG [QHC PDQ[G\ MN OU MOQO
]H[QO PLSZG ]\\ LDEO PE PLFZH\Q
ONG\ MNO PUKG LN ZWT PH\ RLC PGLDEO\
RLSUG\ COC ZWTG RQ UDHS HSLC PLFZH\Q
ON OU ONG OU GDHJN OJ PLFZH\Q O\
GSZG OU RG OJ CHG RNOH G[HSQG LK[W
PLNL[Y POHN\ PLSZG ]\\ OU RGH LUYQCG
GWLG RQ HGHSCH O\ RWHCD CZHF ]H\ULGO
DHKGH GCSG RQ []HLD JDH\QG
HLWO\ OLUO RLLHY\ LS\G RWHCG LWO VC
GNOG LDEO GNO\G G[HCNO ]CI OND \L
RLF CHG PLFZH\Q O\ K[WG PC G\UQO
RLSUD MN OU \[HWQ LHHLY PH\Q CDHNLUO
IWUH P\ PDQ[ HN HQYU ]HNIO GYH[G PGD [QCS CO LCFHD\ PLSZG ]\\F PLJ[WH PL[H]WNG
FDULFD PLDNUQ PSLC D VLUT OSN PLFZH\Q
FJC RLF\ UQ\Q PLFZH\Q ONGH PDQ[G O ]QL]TQH
POHNO
RLFG PDQ[GO\ PLSWDN COFH MWLGO OL LOHCH
CDHNLUO HSLC G[HSQD \[HWQG PEH PLFZH\QF
C]LL[HCF RLF CHG\ UQ\Q PDQ[G O ]HK\WQH
QH PLK[WG FU D \[\ PDQ[GO YQGTQ [[LUGOH
U OH ]HYQD
QNCH DHLNH MHQN MU[O
U[O ]DGCH
]DGC ]HYQ
GCDG G[UG GC[
G GCDG
‰
]HNIO
ƒŽ‡–ƒ ƒŽ–ƒŒ ƒŽŽƒ~
Žƒ~ •‰
‰
…
‡—Œ‚ ˆŠŒ
s s s
]C[HG PHLZ LU\ [GLH
JQ\]
G RTLS D ]JL\D JL\QG MOQ [HQFC ZN
ZG H]JKDG PLLHZL
LJL IL[NGO
CJL\Q CNOQ FHF ]CLD
OUW] GI[NGG\
s s s
ƒ ‹ŠƒŠ …‡—Œ‚ ˆŠŒ ƒŽ‡–ƒ ƒŽ–ƒŒ ƒŽŽƒ~ ‡…‡
7
‚
Œƒ–˜
LWN G[HSQG ]LL\U RWHCD K[W CLG HI GNOG 
]HLS\QG \H[LWD PDQ[G [CDQ\
LSQHC OYC GUHFL GNCOQ PLFZH\Q
PLFZ\ HOHN \LKWD RLNQ RG\ ]\HJSG
[CDO ML[Y RLC PT[HWQ G\UQ CHGH PLFZ\
‡†ƒ•Š
FYLN ZWT [\WCQG RWHCD UDHL G[HSQG
GLG R]LS L[GH D "G\UQO GNOG HQLLZO
 G\Q G\U\ G[HSQG LW OU GI ZWT [[DO
G\Q ][HSQ G]LG G\UQO\ [QHO ]HDLLJQ
GNOGGH RLFG FYQ PLFZH\Q ONG\ RWHCD
LSWQ COH I VLUTD ROGO ][CHDQG GDLTQ
C[QHJOH ZWTG
LHS RUQO HLG GQHFNH PLULDEG\ RHLN [QHON
COC GD HLG CO L\[ L[DFN G[HSQG
RWHCD H\ULL PG\ G[H]G G]HLY RNO LHSO
CLDQG ]HSQHC G\UQ HGI\ PLFZH\Q O\
D[LQD GLG] GQHFNH ULDEG ][HY\ MN LFLO
LWHLGH LHSG
ZWTO GSHHNG RLC U[NG HO RLC E\HQDH
PG G[HSQD PLZOJ HOLC GNOGG LDEO
PLZHTWG \H[LW LDEO Z[ COC PLFZH\Q
ZHLFD CHG GI ZHTW\ RDHQ GI LWO CZHFH
PLCDHQG PL[JCG PLZHTWG ]UD[CN
CHG ZWTG F VLUTD OLUO GSLLHY\ C]LL[DD
]TJLL]Q PLFZH\Q GOQG PC ZHTWG ]SDGD
G\UQO\ [H[D MC GKQ LWON HC GOUQ LWON
PLFZH\Q ONG\ RWHCD G[HSQG G]\US
ʮ
ʥʯ ʫ
ʬ
ʥ
ʩ
ʩ
ʶ
ʧ
 PLFZH\Q\ RLSUG UHFQ RDHQ GI LWO
\H[LW LDEO Z[ ZWT ULDQ U[NG HO RLC
GNOG LDEO GNO\G MNO RLC MC PLZHTWG
PLFZH\Q O\ RLFG OJ RWHC OND LN G\UQO
G[HSQG LK[W ON OU
DQ\] QHKQ W\ ]JL\Q
˜
ƒ…‡—
LHS\ ][QHC G[H]G\ [JCO\
O\
\ RDHQ MNQ
O\ RWHCD ]HSQHC G\UQ
\UQ \[HF G[HSQG
G[
G[HSQG G]HCD OLFDGO
DGO
GO PHZ
PHZQ
PH
ZQQ RLC PLFZH\
PLFZH\Q
FZH\ [H[D PLJ[WGH PL[H]WNG RLDO
R DO PLULDEG RLD
RWHCD ]H\ULGO
ULGO PLNL[Y G[HS
G[HSQG
G[
SQG
QG LLZOJ ON\
GI L]HSQHC
PLFZH\Q ONG PDQ[G ZTW\ CYHL MNQ
[\C U[NG HO RLC ZWTG O\ GCYH] HSLC
K[W LDEOO Z[ ]CI ]
]SLLYQ G[H]G\ MNDH
Z[ HC PLULDE
LDEG LDEO Z[ G[HSQG O\ FJC
CLYHGO GSHHNGG RLC PLJ[WGH PL[H]WNG LDEO
CL
CLYH
GI ZHTW
ZZHT MWLGO COC PL[JCG PLK[WG ]C
PL[JCG
PL[
PL[
PLK[WG OU GI K[WQ FQOO CD
PL[JC ]HQHZQD LHYQN
[LQJGO \L HL]HDZUDH LG\ON GWHZ]D [YHS
GI ZTWO [HZQGH GUHDZG GNOGG LGHI COC
ONG\ [QHO DLLJQG U[NG HO RLCQ CHG
OLUOFN PLFZH\Q
RWHC [HCL] PLFZH\Q
I
GL\UG
CHG MNO [DTGG
KUQ GSH\ RWHCD HC
G[HSQG LHSD K[W CHG PLFZH\Q\ RHLN
G[HSQG ]C ]H\UO GDHJG GOJ COLQD L[G
LHHLY LSWQ Z[ CO PLFZH\Q O\ RWHCD
O\ LOONG LHHLYG LSWQ VC COC MN OU \[HWQ
ON O\ LHHLY HNH GCS HLF HGHSCH LOœC GI
ON\ PDQ[G [LDTQ\ LWN GO DOJ
]H\ULGO ML[Y DHKG OœCG P\O CHG\ [DF
LK[WQ ZOJ HSSLC PLFZH\Q O\ RLSUG
]HKLOD ]HLGO ]HNL[Y\ G[HSQG ][HY
PLFZ\ O\ G[HYD HNH PLULDEG LDE OU
PLULDE G[HSQD ]HLGO O\QO PLNL[Y\ LWN
PDQ[G ZLLFQ\ LWN COC PLJ[WH PL[H]WN
R]LL\UD PLFZ\ HQN PLFZH\Q ONGH HSH\OD
EWT ]HJSQ N\NH PLULDEO UEHSD CO GN HS]\[W PLJ[WH PL[H]WNG
G[UG OSG PL\[WQD \Q Z]QHL GIDH GHH\D ONG OY C[DTG FYQF
HCLDG CO\ EUYH D EOZ ]D\ D HK JO\D Z[ HC C]LL[HCF DHLJ CHG PC KHZ\G GUHFLH PDQ[G
LFWHOZLYSC DL OON RLLI UQ PLOON JF\ GC[ RSD[F
\HZO GC[H S\H EœD[U U GHYQ [HFG M[U ]LFHQO]
P\ ]H[UGDH MOLCH U INJ
IK E C[ZLH JDIQ L[HTLC OG VHT C DS CQHL OESU L[GO T\G LSHLOE GC[H LCZ LC C[ZQD HZW]TSF T\D ]HQHZQ GQNO RLLY\
HL[JCOC HC HLSWOC
LW PLSWD RQZO CDHG\ PDQ[GO QGLW GC[ EO RCN HS]\[W PD\[H ]GU PDQ[G RD C[G
QGLWD RNH PLFZ\ HQN N\ PDQ[G ]UFO GN ]HQFN ET[G RHCEG P\D RCN UDC[D IFUH P\
TD ZF[G ]QFHZG G[UGD RQTSG GC[H PLFZ\
FHUH FZ\ U PL\[\G
HN HLG PL[LLHYQ HQHE[]N RCN ]GU L\[WD ODC 
U CLJ \HZO GC[H
6