2017 רים לאישור הנהלה פברואר " תב

‫תב"רים לאישור הנהלה פברואר ‪2017‬‬
‫מספר‬
‫תב"ר‬
‫מקורות‬
‫שם תב"ר‬
‫מ‪.‬הדתות‬
‫‪1951‬‬
‫בית כנסת‬
‫שימושים כולל מע"מ‬
‫‪500‬‬
‫מבנה יביל‬
‫‪500‬‬
‫יביל חנתון‬
‫‪500‬‬
‫‪1950‬‬
‫תקציב‬
‫קודם‬
‫תקציב‬
‫שינוי‬
‫לאחר‬
‫נדרש‬
‫עידכון‬
‫הערות‬
‫מגרש ספורט שריד‬
‫קרנות פיתוח‬
‫‪300‬‬
‫ישוב‬
‫‪400‬‬
‫‪500‬‬
‫אומדן ראשוני‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪700‬‬
‫‪0‬‬
‫‪700‬‬
‫קו מים בית עלמין משותף‬
‫‪ 1937‬תל עדשים ‪ ,‬כפר גדעון ‪,‬‬
‫בלפוריה‬
‫חומש חדש כפר גדעון‬
‫‪15‬‬
‫‪700‬‬
‫עבודות קבלניות‬
‫‪15‬‬
‫תכנון תבע לכבישים מזרע מ‪.‬תחבורה‬
‫‪1814‬‬
‫‪/‬מועצה‬
‫מתב"ר ‪ 1590‬כבישים‬
‫‪1952‬‬
‫תכנון התחברות מ‪.‬א‬
‫עמק יזרעאל למט"ש‬
‫עפולה‬
‫‪1953‬‬
‫תכנון תחנת שאיבה וקו‬
‫מחליף מט"ש זרזיר‬
‫למט"ש יוקנעם‬
‫‪175‬‬
‫‪15‬‬
‫תכנון כבישים למרכז אזורי מזרע‬
‫מכביש ‪73 , 60‬‬
‫‪300‬‬
‫‪250‬‬
‫תכנון‬
‫‪300‬‬
‫קרנות ביוב‬
‫‪250‬‬
‫‪75‬‬
‫‪250‬‬
‫קרנות ביוב‬
‫‪15‬‬
‫‪310‬‬
‫‪310‬‬
‫‪300‬‬
‫‪175‬‬
‫‪175‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-25‬‬
‫‪75‬‬
‫‪275‬‬
‫‪25-‬‬
‫‪250‬‬
‫מחליף את מט"ש דברת‬
‫‪300‬‬
‫תכנון‬
‫‪310‬‬
‫‪310‬‬
‫מנכל\הנהלה\‪\2017‬ישיבות\הנהלה ‪\26.02.2017‬תברים ‪M:\Users\Hanhala\26.02.2017‬‬