תשבץ הארץ טומי שמיר

‫תשבץ הארץ טומי שמיר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ז‬
‫ח‬
‫ט‬
‫י‬
‫יא‬
‫יב‬
‫יג‬
‫יד‬
‫טו‬
‫קילר סודוקו‬
‫א‬
‫א ס‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ו‬
‫מ‬
‫א‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ס ת‬
‫ר‬
‫י‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ס ק‬
‫נ‬
‫י‬
‫ס‬
‫ג‬
‫נ‬
‫ס א‬
‫ז‬
‫ב‬
‫מ‬
‫ש‬
‫י‬
‫ע‬
‫ז‬
‫ט ל‬
‫צ‬
‫י‬
‫ע‬
‫י‬
‫א‬
‫פ‬
‫ו‬
‫א‬
‫נ‬
‫ח‬
‫צ‬
‫פ‬
‫ג‬
‫י‬
‫ש ח‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ד‬
‫ה מ‬
‫ס‬
‫י‬
‫ג‬
‫ק‬
‫נ‬
‫ר‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ק‬
‫י‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ד‬
‫ע‬
‫מ‬
‫י‬
‫ה‬
‫מ ש‬
‫ת‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ז‬
‫ד‬
‫ר‬
‫ב‬
‫י‬
‫ר‬
‫ו‬
‫כ‬
‫ב‬
‫כ‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ל‬
‫ז‬
‫א‬
‫צ‬
‫ל‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ש‬
‫ב‬
‫ד‬
‫פ‬
‫כ‬
‫ק‬
‫א‬
‫ר‬
‫ג‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ס‬
‫ו‬
‫ט‬
‫י‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ הארץ‬
‫א‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11 10‬‬
‫אופקי‬
‫א) עיר בצרפת‪ ,‬ב) מושב בשרון ‪ /‬מין תבשיל‬
‫צרפתי‪ ,‬ג) כלי פריטה עתיק ‪ /‬דמות‬
‫שייקספירית‪ ,‬ד) קיבוץ בבקעת הירדן ‪ /‬רפונ‬
‫רמטור אנגלי‪ ,‬ו) מין דג טרופי המפיק צלינ‬
‫לים ‪ /‬ימה מלוחה בטורקיה‪ ,‬ז) מצא חן‪ ,‬ח) מין‬
‫דגן בשימוש העדה האתיופית ‪ /‬עיר ברומניה‬
‫‪ /‬תל חרבות‪ ,‬ט) יישוב קהילתי ליד כרמיאל‪,‬‬
‫י) עוף דורס לילי ‪ /‬שכונה בירושלים‪ ,‬ל) עוף‬
‫ביצה ממשפ' האיביס ‪ /‬מושב בגליל העליון‪,‬‬
‫מ) עיר בגרמניה ‪ /‬מטבע רומי בימי קדם‪ ,‬נ)‬
‫מושב ליד קרית גת ‪ /‬אלת האח במיתולוגיה‬
‫הרומית‪ ,‬ס) התרגש מאוד‪ ,‬נפעם‬
‫אנכי‬
‫‪ )1‬מחזה יווני מאת אריסטופנס ‪ /‬כלי הקשה‬
‫הודי ‪ )2 ,‬חמור הבר ‪ /‬המייה‪ ,‬קשקוש‪ )3 ,‬עם אי�נ‬
‫דיאני במקסיקו ‪ /‬יבשת על המוקדמת ביותר‪)4 ,‬‬
‫"כינור הנילוס" ‪ /‬שפוד (עגה)‪ )5 ,‬דג החרב ‪ /‬עץ‬
‫הנזכר במקרא ‪ )6 ,‬הפסגה הגבוהה בהרי הפי�ר‬
‫נאים ‪ /‬עלה הזרע של צמחים ‪ )7 ,‬מידת נפח קד�ו‬
‫מה לנוזלים ‪ /‬מין עוגה‪ )8 ,‬מין מאכל מקסיקאי‬
‫‪ /‬עץ פרי הגדל בר‪ )9 ,‬פיזר והפיץ לכל עבר ‪/‬‬
‫מפלי המים הגדולים בעולם בגבול ברזיל־ארנ‬
‫גנטינה ‪ )10 ,‬רענן ‪ /‬בלע בלא לעיסה‪ )11 ,‬או�פ‬
‫רה מאת ינאצ'ק ‪ /‬עיר באנגליה‬
‫ל‬
‫מ ט‬
‫ג‬
‫ש ת‬
‫פתרון קילר סדוקו מהגליון הקודם‬
‫קילר סודוקו‬
‫יש להשלים את‬
‫הטבלה כך שבכל‬
‫שורה‪ ,‬טור ותיבה‬
‫של ‪ 3X3‬יופיעו‬
‫הספרות ‪ 1‬עד ‪,9‬‬
‫וכך שסכום הספרות‬
‫בכל "כלוב" המסומן‬
‫בקו מקווקו יהיה‬
‫זהה למספר שבפינה‬
‫השמאלית‬
‫של הכלוב‪.‬‬
‫תשבץ היגיון יורם הרועה‬
‫ר‬
‫ב‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ היגיון‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ס‬
‫ר‬
‫נ‬
‫א‬
‫י‬
‫ו‬
‫י‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ת א‬
‫ו‬
‫ש‬
‫כ‬
‫ת מ‬
‫י‬
‫ר‬
‫י‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ס‬
‫י‬
‫נ‬
‫ו‬
‫כ‬
‫ד‬
‫ר‬
‫ת ק‬
‫ב‬
‫ח‬
‫י‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ג‬
‫ל‬
‫ח‬
‫ל‬
‫א‬
‫נ‬
‫פ‬
‫י‬
‫ה‬
‫נ‬
‫א‬
‫י‬
‫ח‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ת‬
‫ב‬
‫ל‬
‫ק‬
‫נ‬
‫ש מ‬
‫ע ת‬
‫י‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ת‬
‫ר‬
‫א ש‬
‫ש‬
‫ת‬
‫י‬
‫י‬
‫נ‬
‫מ‬
‫ת‬
‫ש‬
‫ק‬
‫י‬
‫ו‬
‫מ‬
‫נ‬
‫פ‬
‫י‬
‫ר‬
‫א‬
‫ו‬
‫ל‬
‫מ‬
‫י‬
‫א‬
‫נ‬
‫ש ש‬
‫ו‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ג‬
‫ל‬
‫י‬
‫ו‬
‫ד‬
‫א‬
‫ו‬
‫ד‬
‫נ‬
‫ט‬
‫י‬
‫ל‬
‫מ‬
‫י‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ש‬
‫י‬
‫ל‬
‫ס ק‬
‫י‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ .1‬המוהל עומד מאחורי הבטחתו (עפ"י יוסי‬
‫בוגין) (מ)( (‪ .7 )4,2,4‬דלת אחד! (‪ .8 )3‬לא ה�ר‬
‫בה אפשר ללמוד ממנו (עפ"י אלי מועלם) (‪)4,3‬‬
‫‪ .9‬קנדי מאמן בלבנון (עפ"י יוסי אילן) (מ) (‪)7‬‬
‫‪ .10‬הביט בהן בסרט (עפ"י יוסי אילן) (מ) (‪)3‬‬
‫‪ .11‬בהמה לא כפרית (‪ .12 )4‬לא התענין במה‬
‫שאין‪ ,‬וזו צרה (עפ"י אלי מועלם) (‪ .13 )3,3‬היו‬
‫להם עובדות אלטרנטיביות‪ .14 )3( (...‬מן הס�ע‬
‫רה שמענו שסמי בשטח (עפ"י יוסי בוגין) (‪)6‬‬
‫‪ .16‬הבה נגידה שיש חלוקה (עפ"י אלי מועלם)‬
‫(‪ .19 )4‬בקרוב הרב יחליט אולי להטילו (עפ"י‬
‫אלי מועלם)( (‪ .20 )3‬את הנעל תרם כפי שב�ק‬
‫שו (‪ .22 )3,4‬תמזוג לו בכוס כלשהי‪ ,‬יא נקניק!‬
‫(עפ"י השמיעה של אייל שילון)( (‪ .23 )7‬המ�ו‬
‫שב צריך טיפול? (‪ .24 )3‬רבי נחמן — ממבשרי‬
‫"המהפכה הירוקה" (עפ"י עופר קציר) (‪)6,4‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ .1‬יוכל להוביל אם יוכל להתגבר עליה באר�ו‬
‫חה? (‪ .2 )5‬נועד ליופי‪ ,‬שלא כמקובל (עפ"י אלי‬
‫מועלם)( (‪ .3 )4,3‬צריך לקבל אותו‪ ,‬כביכול‪ ,‬א�ח‬
‫רי השביעית (‪ .4 )2,4‬שעון מאבן במוזאון (עפ"י‬
‫יואב ולמן) (כתיב מלא בחלקו) (‪ .5 )4,4‬שוב‬
‫אתה גדול‪ ,‬נדב‪ ,‬מציינת השדרנית( (‪ .6 )3,4‬ל�פ‬
‫ני ‪ 1973‬אפשר למצוא חוטם קטן בין הקטניות‬
‫(עפ"י טלי רובינשטיין) (‪ .11 )3,5‬נהג זלזול בבן‬
‫משפחה צנום איך שהם הגיעו‪( ...‬עפ"י אלי מונ‬
‫עלם) (‪ .12 )2,3,3‬נכיר שוב בעיר (עפ"י אורי‬
‫בן־דור) (‪ .13 )3‬מביתו נזרק אל הפינה (‪.15 )4,4‬‬
‫סופר שנותן משקה למלחין (‪ .17 )3,4‬עברתי‬
‫השתלה שאינה חוזרת (עפ"י יוסי אילן) (‪)3,4‬‬
‫‪ .188‬הולך ומשתפר עם הזין במטה (עפ"י אלי מ�ו‬
‫עלם) (‪ .21 )6‬מסדר מחיה (עפ"י יוסי בוגין) (‪)5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬