מודעת פרסום - רכבת ישראל

‫רכבת ישראל מובילה אל העתיד‬
‫אתם מוזמנים להצטרף‬
‫מכרז מס' ‪21613‬‬
‫ביצוע עבודות תחזוקת סביבת מסילות – אזור צפון‬
‫רכבת ישראל בע"מ (להלן‪" :‬הרכבת" ו‪/‬או "המזמין") מעוניינת לקבל הצעות ממציעים לביצוע עבודות‬
‫תחזוקת סביבת מסילות באזור צפון‪ .‬עבודות התחזוקה נשואות מכרז זה יכללו בין היתר קטעי מסילה‪,‬‬
‫מתחמים ותחנות‪ ,‬שטחי שיקום נופי‪ ,‬הדברת צמחיה בלתי רצויה וכיו"ב‪ ,‬והכול כמפורט במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .1‬תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז‪:‬‬
‫המציעים נדרשים לעמוד בכל התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז‪ .‬תנאים אלו מפורטים במסגרת‬
‫‬
‫מסמכי המכרז הניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל‪ ,‬החל מיום ‪.02/03/2017‬‬
‫‪ .2‬מפגש מציעים‪:‬‬
‫מפגש מציעים חובה ייערך ביום ד' ‪ 15/03/2017‬בשעה ‪" 12:00‬בחדר ישיבות של חטיבת תשתיות –‬
‫מתחם לוד אשר נמצא ברחוב דרכי משה ‪ ,6‬לוד"‪ .‬יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות ולהעלותן‬
‫במפגש המציעים‪ .‬לאחר מפגש המציעים‪ ,‬יתקבלו שאלות בכתב בלבד ולא יאוחר מיום ‪22/03/2017‬‬
‫לידי עדיאל דעי ‪ -‬רכז התקשרויות‪ ,‬לפקס מס' ‪ 1533-6937486‬ודוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪ .3‬מועד הגשת ההצעות למכרז‬
‫הגשת ההצעות תהא ביום ג'‪ ,‬בתאריך ‪ 04/04/2017‬עד השעה ‪ ,13:00‬לתיבת המכרזים מס' ‪ ,7‬הנמצאת‬
‫באגף רכש והתקשרויות‪ ,‬במשרדי הנהלת הרכבת שליד תחנת הרכבת תל‪-‬אביב מרכז‪ ,‬ע"ש סבידור‬
‫(לשעבר ארלוזורוב)‪ ,‬בשעות הקבלה‪.‬‬
‫‪ .4‬מסמכי המכרז יהיו ניתנים לעיון והורדה החל מיום ‪ 02/03/2017‬דרך אתר האינטרנט של הרכבת‬
‫שכתובתו‪ ,www.rail.co.il :‬תחת הלשונית‪" :‬מכרזים"‪ ,‬בהתאם למס' המכרז שבנדון‪ .‬בכל מקרה‬
‫של סתירה בין נוסח מודעת הפרסום באתר האינטרנט לנוסח מודעת הפרסום בעיתון‪ ,‬יהא הנוסח‬
‫המתפרסם בעיתון הנוסח הקובע‪ .‬בכל מקרה של סתירה בין נוסח מודעת הפרסום בעיתון לבין נוסח‬
‫מסמכי המכרז המופיעים באתר האינטרנט‪ ,‬יהא נוסח מסמכי המכרז הנוסח הקובע‪.‬‬