סקרי היתכנות ראשוניים בשלבי ההכנה, עבור יצרנים המתחברים לרשת ההולכה

‫חברת החשמל לישראל בע"מ‬
‫סקרי היתכנות ראשוניים עבור יצרנים המתחברים לרשת ההולכה‪ ,‬אשר נמצאים בשלבי הכנה‬
‫(מעודכן ל‪)02.2017-‬‬
‫שם הסקר‬
‫שם היזם‬
‫הספק (מגוו"ט)‬
‫טכנולוגיה‬
‫לו"ז צפוי לסיום‪/‬הערות‬
‫‪.1‬‬
‫להב‬
‫קבוצת דוראל משאבי‬
‫אנרגיה מתחדשת‬
‫‪35‬‬
‫‪PV‬‬
‫‪26/2/17‬‬
‫‪.2‬‬
‫יוטבתה‬
‫קבוצת דוראל משאבי‬
‫אנרגיה מתחדשת‬
‫‪40‬‬
‫‪PV‬‬
‫‪26/2/17‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪RES11‬‬
‫אר‪.‬אי‪.‬אס‪ .‬ניהול (פתרונות‬
‫אנרגיה מתחדשת)‬
‫‪45‬‬
‫‪PV‬‬
‫‪6/3/17‬‬
‫‪.4‬‬
‫ניר דוד‬
‫סאן‪-‬עד פתרונות אנרגיה‬
‫סולארית בע"מ‬
‫‪55‬‬
‫‪PV‬‬
‫‪7/3/17‬‬
‫‪.5‬‬
‫נבטים ‪2‬‬
‫שיכון ובינוי אנרגיה‬
‫מתחדשת בע"מ‬
‫‪25‬‬
‫‪PV‬‬
‫‪.6‬‬
‫אשכול גת‬
‫איי‪.‬פי‪.‬פי ראקום אשכול גת‬
‫בע"מ‬
‫‪240‬‬
‫ט"ג‬
‫‪23/4/17‬‬
‫‪.7‬‬
‫שורש‬
‫פארק סולארי שורש‬
‫(‪)EDF‬‬
‫‪40‬‬
‫‪PV‬‬
‫טרם הושלם חומר טכני‬
‫‪.8‬‬
‫יכיני – תוספת‬
‫הספק לסקר‬
‫חיבור קיים‬
‫גלובל סאן ישראל שותפות‬
‫מוגבלת‬
‫‪10‬‬
‫‪PV‬‬
‫חומר טכני בבדיקה‬
‫‪.9‬‬
‫רמת נגב ‪PV1‬‬
‫אדלטק אחזקות ‪2006‬‬
‫בע"מ‬
‫‪24.8‬‬
‫‪PV‬‬
‫חומר טכני בבדיקה‬
‫‪.10‬‬
‫רמת נגב ‪PV2‬‬
‫אדלטק אחזקות ‪2006‬‬
‫בע"מ‬
‫‪24.8‬‬
‫‪PV‬‬
‫חומר טכני בבדיקה‬
‫‪.11‬‬
‫אשקלון‬
‫אדלטק אחזקות ‪2006‬‬
‫בע"מ‬
‫‪18‬‬
‫‪PV‬‬
‫חומר טכני בבדיקה‬
‫‪.12‬‬
‫רמת צבי‬
‫אדלטק אחזקות ‪2006‬‬
‫‪1200‬‬
‫מחז"מ‬
‫טרם הועבר חומר טכני‬
‫‪20/3/17‬‬