רבדים בחוק עידוד השקעות הון

‫‪www.pwc.com‬‬
‫שינויים בחוק עידוד השקעות הון‬
‫פברואר ‪2017‬‬
‫אבישי ברדוגו‪ ,‬רו"ח‬
‫שותף מיסוי ישראלי ותמריצים‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫חוק עידוד השקעות הון – חוק ההסדרים ‪2017-2018‬‬
‫‪ ‬עיקרי הצעת החוק‬
‫‪ ‬אימוץ הוראות ה ‪BEPS - Action 5 -‬‬
‫‪ ‬סוגיות לדיון‬
‫‪2‬‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫רבדים בחוק העידוד‬
‫מפעל מאושר‬
‫מפעל מוטב‬
‫מס‬
‫מסלול‬
‫מענקים‬
‫אירלנד‬
‫מסלול‬
‫חלופי‬
‫אסטרטגי‬
‫מפעל מועדף‬
‫‪3‬‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫טכנולוגי‬
‫טכנולוגי‬
‫מיוחד‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫מפעלים מאושרים‬
‫‪ ‬תעשייה מסורתית – מפעלים תעשייתיים‬
‫‪ ‬מענקים ‪ +‬הטבות מס‬
‫‪ ‬מרכז השקעות‬
‫כתבי אישור‬
‫שנת הפעלה‬
‫ניכויי בשל‬
‫פחת‬
‫מחזורי בסיס‬
‫אישורי ביצוע‬
‫שחיקת‬
‫מחזורים‬
‫ייחוס פחת‬
‫הרחבות‬
‫תקופת‬
‫הטבות‬
‫‪4‬‬
‫מפעלים‬
‫מעורבים‬
‫חברה‬
‫בהשקעת חוץ‬
‫‪(51‬ח)‬
‫פחת מואץ‬
‫השקעה‬
‫מאושרת‬
‫יציבות הטבות‬
‫הקמות‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫תיקון ‪ – 60‬מפעלים מוטבים‬
‫‪ ‬מסלול ירוק – הוצאת מסלולי המס ממרכז ההשקעות‬
‫‪ ‬מסלול מענקים‬
‫מפעלים‬
‫מעורבים‬
‫‪ ‬מסלול חלופי‬
‫‪ ‬מסלול אירלנד‬
‫‪ ‬מסלול אסטרטגי‬
‫שנת הפעלה‬
‫שנת בסיס‬
‫שחיקת‬
‫מחזורים‬
‫תקנות‬
‫אישורי ביצוע‬
‫ייחוס פחת‬
‫מו"פ עבור‬
‫תושב חוץ‬
‫שנת תחילה‬
‫‪(51‬ח)‬
‫פחת מואץ‬
‫תקופת‬
‫הטבות‬
‫‪5‬‬
‫חברה‬
‫בהשקעת חוץ‬
‫השקעה‬
‫מזערית מזכה‬
‫מפעל בר‬
‫תחרות‬
‫מפעל מבוזר‬
‫שנת בחירה‬
‫יציבות הטבות‬
‫‪5‬‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫תיקון ‪ – 68‬מפעל מועדף‬
‫‪ ‬פישוט החוק‬
‫‪ ‬ביטול מפעלים מעורבים‬
‫‪ ‬קביעת מס אחיד לפי אזורי פיתוח ‪9% / 16%‬‬
‫‪ ‬השארת מפעלי תיירות תחת מפעלים מוטבים‬
‫מפעל מועדף‬
‫מיוחד‬
‫תמלוגים‬
‫ותוכנה ‪-‬‬
‫אישור מראש‬
‫‪6‬‬
‫רווחים כלואים‬
‫כתב וויתור‬
‫מפעל מבוזר‬
‫מו"פ עבור‬
‫תושב חוץ‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫תיקון ‪ – 73‬מפעל טכנולוגי מועדף (חוק ההסדרים ‪)2018 – 2017‬‬
‫‪ ‬מסלולים‪:‬‬
‫מועדף‪ ,‬מועדף טכנולוגי‪ ,‬מועדף טכנולוגי מיוחד‬
‫‪ ‬אימוץ המלצות ה ‪( BEPS‬נוסחת ה – ‪)Nexus‬‬
‫מפעל מועדף‬
‫מיוחד‬
‫תמלוגים‬
‫ותוכנה ‪-‬‬
‫אישור מראש‬
‫הכנסות‬
‫מיוחסות ל ‪IP‬‬
‫‪7‬‬
‫מפעל מועדף‬
‫מפעל מועדף‬
‫טכנולוגי‬
‫הכנסות‬
‫מיוחסות‬
‫לשיווק‪ /‬מותג‬
‫הכנסות‬
‫מיוחסות‬
‫לייצור‬
‫מפעל מועדף‬
‫טכנולוגי‬
‫מיוחד‬
‫מפעל מבוזר‬
‫מו"פ עבור‬
‫תושב חוץ‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫תודה‬
‫ רו"ח‬,‫אבישי ברדוגו‬
,‫שותף‬
,‫מחלקת מיסים‬
PwC Israel
03-7954833 :‫טל‬
©2016 Kesselman & Kesselman. All rights reserved.
In this document, “PwC Israel” refers to Kesselman & Kesselman, which is a member firm of
PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity. Please
see www.pwc.com/structure for further details.
PwC Israel helps organisations and individuals create the value they’re looking for. We’re a member of the
PwC network of in 157 countries with more than 223,000 people. We’re committed to delivering quality in
assurance, tax and advisory services. Tell us what matters to you and find out more by visiting us at
www.pwc.com/il
This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute
professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining
specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or
completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, Kesselman
& Kesselman, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty
of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information
contained in this publication or for any decision based on it.