מצגת של PowerPoint

‫ראש המועצה‬
‫יועץ משפטי‬
‫מזכיר‪/‬גזבר‬
‫מבקר‬
‫המועצה‬
‫אגף‬
‫כספים‪/‬גזברות‬
‫אגף‬
‫חינוך ותנו"ס‬
‫גבייה‬
‫משאבי‬
‫אנוש‬
‫ביטחון‬
‫חינוך‬
‫פורמלי‬
‫אגף הנדסה‬
‫ותשתיות‬
‫רווחה‬
‫תחזוקה‬
‫הנה"ח‬
‫ביטוחים‬
‫תרבות‬
‫תברואה‬
‫שכר‬
‫ארכיב‬
‫חוגים‬
‫וספורט‬
‫פיקוח‬
‫עירוני‬
‫נוער‬
‫רישוי‬
‫עסקים‬
‫מרכז‬
‫טיפולי‬
‫גנים ונוף‬
‫מחשוב‬
‫מהנדס‬
‫המועצה‬
‫תכנון‬
‫הנדסי‬