מצגת של PowerPoint - שער המידע לרישוי ולבנייה

1.3.2017
Amendment no. 101 - P & B Law
The Building Reform in Israel
Towards Realization
Part 1
Triggers
Vision
Realization
Dr. Arch. Osnat Rosen Kremer, FRICS
Director of Building Licensing (R&D)
‫‪1.3.2017‬‬
‫תיקון ‪101‬‬
‫לחוק התכנון והבנייה‬
‫רפורמה ּברישוי ובנייה –‬
‫• ייעול הליכים‬
‫• וטיוב איכות הבנייה‬
‫חלק ‪1‬‬
‫מניע‬
‫חזון‬
‫מימוש‬
‫ד"ר אדר' אסנת רוזן קרמר‪FRICS ,‬‬
‫מנהלת האגף לפיתוח תהליכי רישוי‬
‫הרקע ‪ ‬אסון ורסאי‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪24.5.2001‬‬
‫התמוטטה רצפת אולם השמחות ורסאי בירושלים‬
‫במהלך חתונה‪.‬‬
‫נהרגו ‪ 23‬אנשים‬
‫נפצעו כ‪ 380-‬אנשים‪.‬‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫‪http://www.youtube.com/watch?v=tIa6FA19UMo‬‬
‫הוקמה ועדת חקירה ממלכתית לעניין בטיחות מבנים‬
‫ומקומות המשמשים את הציבור (ועדת זיילר)‪.‬‬
‫ועדת זיילר ‪ -‬ממצאים‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫דו"ח הוועדה הציף בעיות וכשלים רבים‬
‫קשורים בענף הבניה בישראל‪ ,‬בהיבטים נרחבים ‪-‬‬
‫• מערכת החוקית‬
‫• מערכת רישוי הבניה‬
‫• אכיפה‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫• מתכננים‪.‬‬
‫'כוס התרעלה' המכילה את‬
‫הליקויים והפגמים גדושה‬
‫מאוד‪ ...‬ניצבנו המומים מול‬
‫עוצמת אי הסדר שיש היום‬
‫בשדה הבנייה‪...‬‬
‫ענף הבנייה על כל מערכותיו‬
‫חייב לעבור מהפך‪...‬‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫‪Photo: Osnat Rosen-Kremer‬‬
‫‪Osnat Rosen Kremer, FRICS‬‬
‫‪4‬‬
‫ועדת זיילר‪:‬‬
‫ממעגל שוטה למעגל חכם‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫‪5‬‬
‫החלטות‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪29/5/2001‬‬
‫הקמת ועדת חקירה ממלכתית לעניין בטיחות מבנים‬
‫ומקומות המשמשים ציבור ("ועדת זיילר")‬
‫הגשת דוח סופי מ "מעגל שוטה" ל "מעגל חכם"‬
‫• לכתוב קודקס הבנייה‬
‫• לצרף גורם מקצועי לבדיקת התוכניות ויישומן בבנייה‬
‫• לרכז את נושא הבנייה תחת מטריה אחת‬
‫• להגביר את האכיפה‬
‫• לשפר את הליכי התכנון והרישוי‬
‫‪15/2/2004‬‬
‫הקמת ועדת היגוי ליישום דוח זיילר‬
‫‪15/3/2005‬‬
‫הגשת דוח היישום‬
‫‪11/2/2007‬‬
‫החלטה ליישום ההמלצות‬
‫חלוקת האחריות בין משרדים‪ :‬פנים‪ ,‬שיכון ותמ"ת‬
‫‪30/9/2009‬‬
‫הקמת ועדת שרים לשיפור וייעול תחום התכנון והבנייה‪ ,‬תוך‬
‫בחינת הנושא בכללותו‪.‬‬
‫‪26/11/2009‬‬
‫החלטת ממשלה ‪ 963‬המאשרת * רפורמה ברישוי *‬
‫‪12/2003‬‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫‪6‬‬
‫מטרות על של הרפורמה‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫ייעול‪ ,‬פישוט ושיפור השירות‬
‫שניתן לציבור‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫•‬
‫•‬
‫קיצור וייעול תהליכי רישוי הבנייה‪ :‬ספירת זמנים‬
‫זמינות‪ ,‬נגישות ושקיפות למידע ולסטאטוס בו נמצאת‬
‫כל בקשה באמצעות האינטרנט‪ :‬מידע בכתב‬
‫‪ .2‬שיפור באיכות הבנייה‪ ,‬במטרה להבטיח את שלום הציבור‬
‫במרחב הבנוי‬
‫הפעלת מערך בקרה מקצועי של תכן וביצוע‬
‫•‬
‫הנגשת רגולציה לכל העוסקים בתהליך הבנייה‬
‫•‬
‫‪7‬‬
‫חזון המרפסות‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫‪2009‬‬
‫נובמבר‬
‫‪8‬‬
‫מחזון למימוש‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫אבני דרך – למעגל החכם‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫עדכון‪ ,‬שיפור והסרת עמימות מהחקיקה בבנייה‬
‫מסלולי רישוי קצובים בזמן לרבות הליכי פטור‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫"רישוי זמין"‪ -‬עדכון‪ ,‬שפור הליך הרישוי ומחשובו‬
‫‪ ‬א‪.‬‬
‫רגולציה‬
‫מכוני בקרה כזרוע מהנדס לבקרה ברישוי וביצוע‬
‫‪ ‬ב‪.‬‬
‫רישוי‬
‫ריכוז הליכי אישור בין‪-‬משרדי כחבילה אחת‬
‫‪ ‬ג‪.‬‬
‫בנייה‬
‫קידום איכות תכן ‪GOOD DESIGN‬‬
‫‪10‬‬
‫רגולציה‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫עדכון‪ ,‬שיפור והסרת עמימות‬
‫מהחקיקה לבנייה‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫בהמשך לתיקון ‪ 101‬לחוק התכנון והבנייה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫כתיבת תקנות מתאימות‬
‫השלמת קוד הבנייה (משב"ש)‬
‫פרסום הנחיות מרחביות בוועדות לת"וב‬
‫הוראות והנחיות גופים מאשרים‬
‫‪11‬‬
‫תיקון מס' ‪ 101‬לחוק התכנון והבנייה‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫‪12‬‬
‫רפורמת הפרגולות‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' ‪ ,)101‬התשע"ד ‪2014‬‬
‫‪13‬‬
‫זמינות ונגישות מידע‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫ייעול‪ ,‬פישוט ושיפור השירות שניתן לציבור‬
‫זמינות‪ ,‬נגישות‪ ,‬שקיפות ואמינות למידע‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫‪14‬‬
‫שער המידע לרישוי ולבנייה‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫פורטל מידע מרכזי ‪‬שער המידע לרישוי ובנייה‬
‫ושירות שניתן לציבור‬
‫כלים לייעול ֵ‬
‫תרגום של דפים‬
‫נבחרים לשפה‬
‫הערבית‬
‫מערכת חיפוש‬
‫'שער'‬
‫למאגרי טפסים‪,‬‬
‫מפות ומידע נדל"ני‬
‫מדריכים ומילון‬
‫מונחים‬
‫שער הכניסה‬
‫למערכת 'רישוי‬
‫זמין' כולל חומרי‬
‫עזר נלווים‬
‫אפלקציה לאיתור‬
‫ועדה מקומית‬
‫לתכנון ובנייה‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫שיתוף ושירותים‬
‫לציבור ‪ -‬כגון‬
‫"פורום" ו"צור‬
‫קשר"‪ .‬מערכת‬
‫שאלות ותשובות‬
‫מחשבון תשלום‬
‫אגרות להיתר בנייה‬
‫ושימוש חורג‬
‫אפליקצית הבית‬
‫האינטראקטיבי‬
‫לדיווח על עבודה‬
‫פטורה מהיתר בנייה‬
‫‪15‬‬
‫שער המידע לרישוי ולבנייה‬
‫ושירותים שניתנים לציבור‬
‫כלים לייעול ֵ‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫שער המידע לרישוי ולבנייה‬
‫ושירותים שניתנים לציבור‬
‫כלים לייעול ֵ‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫שער המידע לרישוי ולבנייה‬
‫ושירותים שניתנים לציבור‬
‫כלים לייעול ֵ‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫שער המידע לרישוי ולבנייה‬
‫ושירותים שניתנים לציבור‬
‫כלים לייעול ֵ‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫שער המידע לרישוי ולבנייה‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫פורטל מידע מרכזי ‪‬שער המידע לרישוי ובנייה‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫כניסות לאתר בשנים ‪2013-2016‬‬
‫‪20‬‬
‫שער המידע לרישוי ולבנייה‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫פורטל מידע מרכזי ‪‬שער המידע לרישוי ובנייה‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫כניסות חודשיות לאתר בשנים ‪2015-2016‬‬
‫‪21‬‬
‫שער המידע לרישוי ולבנייה‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫פורטל מידע מרכזי ‪‬שער המידע לרישוי ובנייה‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫שאלות‬
‫הקשורות לחוק‬
‫התכנון והבנייה‬
‫והתקנות לפיו‬
‫שאלות על‬
‫התנאים לקבלת‬
‫"פטור מהיתר"‬
‫שאלות ובירורים‬
‫לגבי קורסי‬
‫בקרים‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫בירורים בנוגע‬
‫להליכי רישוי‬
‫בנייה‬
‫שאלות פרטניות‬
‫נושאי הפניות המובילים בשנת ‪2016‬‬
‫‪22‬‬
‫שער המידע לרישוי ולבנייה‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫פורטל מידע מרכזי ‪‬שער המידע לרישוי ובנייה‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫דפים נצפים באתר בשנת ‪2016‬‬
‫‪23‬‬
‫כתב העת "עמוד הבית‪ :‬גיליון עתי ישראלי לאיכות הבנייה‬
‫ותכן טוב" עבר שיפוט (פברואר ‪ ,)2013‬והוא מסווג בקטלוג‬
‫המאוחד לכתבי‪-‬עת ‪ ULS‬מס' ‪ 001219457‬ב‪ULS-‬‬
‫במהלך שנת ‪ 2016‬פורסמו ‪ 5‬גיליונות‬
‫כתבות נושאיות‬
‫רישוי בנייה‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫ייעול‪ ,‬פישוט ושיפור השירות שניתן לציבור‬
‫מסלולי רישוי קצובים בזמן לרבות הליכי פטור‬
‫הטמעת הליכי רישוי בנייה משופרים‬
‫‪ ‬זמינות‪ ,‬נגישות‪ ,‬שקיפות ואמינות למידע‬
‫‪ ‬קיצור וייעול תהליכי רישוי הבנייה‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫‪32‬‬
‫תהליך הרישוי ♦ מסלולים קצובים‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫רישוי מלא‬
‫בדרך מקוצרת‬
‫פטור‬
‫עד ‪ 90‬יום‬
‫עד ‪ 45‬יום‬
‫‪ 0‬ימים‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫כל שאר ההיתרים‬
‫תוספות בנייה‬
‫עד ‪ 25‬מ"ר‪,‬‬
‫בנייה על גגות‪,‬‬
‫הוספת מרפסת‪,‬‬
‫סגירת מרפסת‪,‬‬
‫הוספת מעלית‪,‬‬
‫פרגולה מבטון‬
‫מחסן עד ‪ 6‬מ"ר‪,‬‬
‫פרגולה עד ‪ 50‬מ"ר‬
‫גגונים‪ ,‬סוככים‪,‬‬
‫גדר בגובה ‪1.5‬מ'‬
‫עבודות פיתוח‪,‬‬
‫התאמות נגישות‪,‬‬
‫מזגן‪ ,‬צובר גז‬
‫בהעדר החלטה‬
‫ערר לוועדת‬
‫הערר‬
‫בהיעדר החלטה‪-‬‬
‫רישוי אוטומטי‪.‬‬
‫סמכות סירוב‬
‫לרשות הרישוי‬
‫רישוי עצמי מלא‪.‬‬
‫ללא התערבות‬
‫רשות הרישוי‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫•‬
‫אי עמידה בלו"ז יהווה שיקול בשלילת הסמכה ובפיזור ועדה מקומית‬
‫‪33‬‬
‫עבודות ומבנים הפטורים מהיתר‬
‫•תקנות הת"וב ‪,‬התשע"ד ‪2014‬‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫דברי הסבר תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר)‪,‬‬
‫התשע"ד – ‪2014‬‬
‫דיווח על עבודה פטורה מהיתר‬
‫רפורמת הפרגולות‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫‪35‬‬
‫פטור מהיתר♦תהליך הרישוי‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫הנחיות עיריית תל אביב‬
‫מידע ודיווח‬
‫•עבודות ומבנים הפטורים מהיתר‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫‪37‬‬
‫‪http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx‬‬
‫מידע ‪ ‬בית אינטראקטיבי ‪ ‬דיווח‬
‫•עבודות ומבנים הפטורים מהיתר‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫‪38‬‬
‫תפריט שמאפשר מעבר בין‬
‫סוגי הבתים השונים‪ :‬בית‬
‫פרטי‪ ,‬בניין דירות‬
‫תפריט דפדוף בין סוגי הבנייה‬
‫שמאפשרים דיווח על פטור‪,‬‬
‫בהתאם לסוג המבנה שנבחר‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫תפריט שמאפשר מעבר בין חזית‬
‫הבית לעורף ולחלק העליון‬
‫‪39‬‬
‫מידע ‪ ‬בית אינטראקטיבי‬
‫•עבודות ומבנים הפטורים מהיתר‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫‪40‬‬
‫מידע ‪ ‬בית אינטראקטיבי‬
‫•עבודות ומבנים הפטורים מהיתר‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫לחיצה על הפרגולה בבית‬
‫עצמו‪ ,‬תביא לפתיחת הסבר‬
‫‪41‬‬
‫מידע ‪ ‬בית אינטראקטיבי ‪ ‬דיווח‬
‫•עבודות ומבנים הפטורים מהיתר‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫יש לצפות בהנחיות המרחביות של‬
‫הועדה המקומית לפני שליחת הטופס‬
‫יקנעם עילית‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫לחיצה על הפרגולה בבית‬
‫עצמו‪ ,‬תביא לפתיחת הסבר‬
‫‪42‬‬
‫מידע ‪ ‬בית אינטראקטיבי ‪ ‬דיווח‬
‫•עבודות ומבנים הפטורים מהיתר‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫יש לצפות בהנחיות המרחביות של‬
‫הועדה המקומית לפני שליחת הטופס‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫‪43‬‬
‫בית אינטראקטיבי ‪ ‬דיווח‬
‫•עבודות ומבנים הפטורים מהיתר‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫‪44‬‬
‫תהליך הרישוי ♦ מסלולים קצובים‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫רישוי מלא‬
‫בדרך מקוצרת‬
‫פטור‬
‫עד ‪ 90‬יום‬
‫עד ‪ 45‬יום‬
‫‪ 0‬ימים‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫כל שאר ההיתרים‬
‫תוספות בנייה‬
‫עד ‪ 25‬מ"ר‪,‬‬
‫בנייה על גגות‪,‬‬
‫הוספת מרפסת‪,‬‬
‫סגירת מרפסת‪,‬‬
‫הוספת מעלית‪,‬‬
‫פרגולה מבטון‬
‫מחסן עד ‪ 6‬מ"ר‪,‬‬
‫פרגולה עד ‪ 50‬מ"ר‬
‫גגונים‪ ,‬סוככים‪,‬‬
‫גדר בגובה ‪1.5‬מ'‬
‫עבודות פיתוח‪,‬‬
‫התאמות נגישות‪,‬‬
‫מזגן‪ ,‬צובר גז‬
‫בהעדר החלטה‬
‫ערר לוועדת‬
‫הערר‬
‫בהיעדר החלטה‪-‬‬
‫רישוי אוטומטי‪.‬‬
‫סמכות סירוב‬
‫לרשות הרישוי‬
‫רישוי עצמי מלא‪.‬‬
‫ללא התערבות‬
‫רשות הרישוי‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫•‬
‫אי עמידה בלו"ז יהווה שיקול בשלילת הסמכה ובפיזור ועדה מקומית‬
‫‪45‬‬
‫התקנות‬
‫קיצור וייעול תהליך הרישוי‬
‫תהליך הרישוי‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫מידע נדרש להיתר‬
‫עורך בקשה‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫בקרה מרחבית‬
‫בקרת תכן‬
‫מכון בקרה‬
‫רשות רישוי‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫החלטת‬
‫רשות רישוי‬
‫(‪ +‬גורמים מאשרים)‬
‫בקרה מרחבית משלימה‬
‫סיכום והנפקת היתר בנייה‬
‫אישור תחילת עבודה‬
‫בקרת ביצוע‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫תעודת גמר‬
‫מידע נדרש להיתר‬
‫תהליך המידע‬
‫גורמים משתתפים בתהליך‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫תשתיות‬
‫עירוניות‬
‫חזון‬
‫תאגיד‬
‫המים‬
‫תכנון‬
‫בנין עיר‬
‫שפ"ע‬
‫מידע מגורמים‬
‫פנימיים‬
‫העברה‬
‫לגורמים‬
‫פנימיים‬
‫פיקוד‬
‫העורף‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫עורך‬
‫הבקשה‬
‫רישוי‬
‫מבקש‬
‫המידע‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫כיבוי‬
‫אש‬
‫מפה ‪ +‬צילומים‬
‫‪ +‬אגרת מידע‬
‫‪ 5‬ימים‬
‫בדיקת תנאי סף‬
‫תיק מידע‬
‫‪ 30‬ימים‬
‫מקליטת הבקשה‬
‫מהנדס‬
‫הוועדה‬
‫העברה לגורמים חיצוניים‬
‫מוסרי מידע‬
‫חברת‬
‫חשמל‬
‫בריאות‬
‫עתיקות‬
‫מידען‬
‫הוועדה‬
‫מידע מגורמים חיצוניים‬
‫‪ 14‬ימים‬
‫מיום ההעברה‬
‫רשות‬
‫התעופה‬
‫הגנ"ס‬
‫אחר‬
‫מידע נדרש להיתר‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫עורך‬
‫הבקשה‬
‫רישוי‬
‫מבקש‬
‫היתר‬
‫המידע‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫חוזה‬
‫מהנדס‬
‫הוועדה‬
‫‪- -----------‬‬
‫‪- - - - ----‬‬‫ ‪- -- -- -- -- -- -‬‬‫‪---‬‬
‫רשות‬
‫מידען‬
‫הרישוי‬
‫הוועדה‬
‫תיק מידע‬
‫תכנון‬
‫אישור‬
‫מידע נדרש להיתר‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫‪50‬‬
‫קיצור וייעול תהליך הרישוי‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫תהליך הרישוי‬
‫• עמידה בזמנים‬
‫‪ 45‬יום‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ 45‬יום‬
‫‪ 30‬יום‬
‫שלב‬
‫ההיתר‬
‫מידע נדרש להיתר‬
‫בקרה מרחבית‬
‫בקרת תכן‬
‫החלטת‬
‫רשות רישוי‬
‫(‪ +‬גורמים מאשרים)‬
‫בקרה מרחבית משלימה‬
‫עד ‪ 90‬יום‬
‫‪ 15‬יום‬
‫סיכום והנפקת היתר בנייה‬
‫אישור תחילת עבודה‬
‫בקרת ביצוע‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫תעודת גמר‬
‫רישוי בנייה‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫ייעול‪ ,‬פישוט ושיפור השירות שניתן לציבור‬
‫"רישוי זמין"‪ -‬עדכון‪ ,‬שפור הליך הרישוי ומחשובו‬
‫הטמעת הליכי רישוי בנייה משופרים‬
‫‪ ‬רישוי זמין‪ :‬הליכים מקוונים‬
‫‪ ‬נגישות לסטאטוס של כל בקשה‬
‫למידע‪ ,‬להיתר‪ ,‬לשימוש (ע"י האינטרנט)‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫‪52‬‬
‫הרפורמה‬
‫רישוי לפני‬
‫למימוש חזון‬
‫ממניע‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫גרמושקה‬
‫חזון‬
‫תיק ורוד‬
‫• הכנת עותקי תיק ורוד‬
‫• שליחויות – לוועדה המקומית‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫‪© Osnat Rosen Kremer‬‬
‫‪53‬‬
‫מערכת רישוי זמין‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫שולחנות עבודה למשתמשים‬
‫אופן הגשה אחיד ומקוון‬
‫ניהול זמנים‬
‫ניהול משתמשים‬
‫מערכת התראות‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫> שולחן עבודה לאחראי על הביצוע‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫רישוי זמין ‪ -‬באוויר‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫יום עיון לראשי רשויות מקומיות ' ‪26.3.2014‬‬
‫רישוי זמין ‪ -‬באוויר‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫רישוי זמין – הנחיות‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫רישוי זמין – בקשה לקבלת מידע‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫רישוי זמין – בקשה לקבלת מידע‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫קיצור וייעול תהליך הרישוי‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫תהליך הרישוי‬
‫• עמידה בזמנים‬
‫‪ 45‬יום‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ 45‬יום‬
‫‪ 30‬יום‬
‫שלב‬
‫ההיתר‬
‫מידע נדרש להיתר‬
‫בקרה מרחבית‬
‫בקרת תכן‬
‫החלטת‬
‫רשות רישוי‬
‫(‪ +‬גורמים מאשרים)‬
‫בקרה מרחבית משלימה‬
‫עד ‪ 90‬יום‬
‫‪ 15‬יום‬
‫סיכום והנפקת היתר בנייה‬
‫אישור תחילת עבודה‬
‫בקרת ביצוע‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫תעודת גמר‬
‫רישוי זמין – בקשה להיתר‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫תנאים‬
‫מוקדמים‬
‫בקרה‬
‫מרחבית‬
‫בקרת‬
‫תכן‬
‫סיכום‬
‫ותשלום‬
‫הנפקת‬
‫היתר‬
‫רישוי זמין‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫תנאים‬
‫מוקדמים‬
‫בקרה‬
‫מרחבית‬
‫בקרת‬
‫תכן‬
‫סיכום‬
‫ותשלום‬
‫הנפקת‬
‫היתר‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫צורף קובץ ‪ DWF‬ובו ההערות על התכנית הראשית‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫‪63‬‬
‫רישוי זמין‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫תנאים‬
‫מוקדמים‬
‫בקרה‬
‫מרחבית‬
‫בקרת‬
‫תכן‬
‫סיכום‬
‫ותשלום‬
‫הנפקת‬
‫היתר‬
‫רישוי זמין ‪ -‬הוקרה‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫מצטייני המחשוב‬
‫בתחום שיפור‬
‫תהליכים עסקיים‬
‫"יישום מהפכת רישוי‬
‫הבנייה‪ ,‬לשיפור ולייעול‬
‫השירות לאזרחים‬
‫ולאנשי מקצוע‪,‬‬
‫באמצעות מערכת‬
‫מקוונת כלל ארצית"‪.‬‬
‫‪IT Awards 2016‬‬
‫של אנשים ומחשבים‬
‫‪ 22‬בינואר ‪,2017‬‬
‫‪www.pc.co.il/it-news/232973/‬‬
‫רישוי זמין ‪ -‬פיתוח‬
‫‪ .1‬מניע‬
‫‪.2‬‬
‫חזון‬
‫‪ .3‬מימוש‬
‫‪ ‬רגולציה‬
‫‪‬‬
‫רישוי‬
‫‪ ‬בנייה‬
‫‪ 15‬בפברואר ‪,2017‬‬
‫תיקון מס' ‪ 101‬לחוק התכנון והבנייה‬
‫הוראות התחילה של התיקון לחוק‪-‬‬
‫הליכי הרישוי החדשים‪,‬‬
‫לרבות חובת הקמת מכוני בקרה‪,‬‬
‫יכנסו לתוקף ביום ‪1.1.2016‬‬
‫בידי שר האוצר הסמכות לדחות את יום התחילה לתקופה‬
‫שלא תעלה על שנתיים‪ ,‬בשים לב לשיקולים אלה‪:‬‬
‫‪ .1‬מוכנות הוועדות המקומיות ורשויות הרישוי המקומיות‬
‫ליישום הוראות החוק;‬
‫‪ .2‬אישור מכוני בקרה בהיקף המאפשר לספק שירות לכלל‬
‫מבקשי ההיתרים במרחבי התכנון המקומיים השונים‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫עדכונים‬
‫‪68‬‬
‫דחיית יום התחילה המאוחר של החוק‬
‫א‪.‬‬
‫נדחה ליום ‪3.4.2016‬‬
‫‪ .1‬המועד לחיוב הגשת בקשות להיתר בהתאם להנחיות מרחביות‬
‫‪ .2‬המועד להגבלת רשות רישוי להתנות תנאים למתן היתר שלא‬
‫נמסרו במידע (סעיף ‪(145‬ג‪ )2‬ובסעיף ‪145‬ד(ט))‬
‫‪69‬‬
‫עדכונים‬
‫‪70‬‬
‫דחיית יום התחילה המאוחר של החוק‬
‫ב‪.‬‬
‫נדחה ליום ‪1.6.2017‬‬
‫‪ .1‬מועד תחילת פעולת מכוני הבקרה‬
‫והעברת בקשות להיתר בנייה לאישור מכון בקרה כתנאי למתן היתר‬
‫האוצר‬
‫‪71‬‬
‫דחיית יום התחילה המאוחר של החוק‬
‫ב‪.‬‬
‫נדחה ליום ‪1.6.2017‬‬
‫‪ .2‬המועד לחיוב הליך "אישור תחילת עבודות"‪ ,‬המחייב קבלת אישור‬
‫רשות הרישוי המקומית לתחילת ביצוע עבודות בנייה מכוח היתר‬
‫‪72‬‬
‫דחיית יום התחילה המאוחר של החוק‬
‫ב‪ .‬נדחה ליום ‪1.6.2017‬‬
‫‪ .3‬העברת סמכויות לביצוע בקרת תכן ובקרת ביצוע לבקר במכון בקרה‬
‫‪ .4‬העברת סמכויות לבקר מורשה במכון הבקרה‬
‫‪ .5‬העברת בקשות להליכי הרשאה אל מכוני הבקרה‬
‫לביצוע בקרת תכן לבקשה להרשאה‬
‫האוצר‬
‫האוצר‬
‫‪73‬‬
‫רפורמה ּברישוי ובנייה –‬
‫•‬
‫•‬
‫למען ייעול הליכים‬
‫וטיוב איכות הבנייה‬
‫תודה ובהצלחה לכולנו‪...‬‬
‫ד"ר אדר' אסנת רוזן קרמר‪FRICS ,‬‬
‫‪74‬‬
‫מנהלת האגף לפיתוח תהליכי רישוי‬