vägplan - Trafikverket

VÄGPLAN
TYP AV PLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
FÖR GRANSKNING
HANDLINGSTYP
SAMRÅDSHANDLING
DATUM
LEVERANS / ÄNDRINGS-PM
2017-02-22
OBJEKT
SÄKERHETSÅTGÄRDER
HISSJÖ VÄG 363
DELOMRÅDE / BANDEL
HISSJÖ
ANLÄGGNINGSDEL
GEMENSAMT
OBJEKTNUMMER / KM
KONSTRUKTIONSNUMMER
886093
BESTÄLLARE
LEVERANTÖR
SKAPAD AV
UPPDRAGSNUMMER
GODKÄND AV
AVDELNING
L. WIKSTRÖM
1320022004
C. BLIXT
1321968
RITNINGSTYP
SEKTIONSRITNING
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL
VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK
BESKRIVNING
TVÄRSEKTION
KM 0/150
SKALA
FORMAT
1:100
A1
RITNINGSNUMMER
1 00 T 09 01
FÖRVALTNINGSNUMMER
BLAD
NÄSTA BLAD
BET
VÄGPLAN
TYP AV PLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
FÖR GRANSKNING
HANDLINGSTYP
SAMRÅDSHANDLING
DATUM
LEVERANS / ÄNDRINGS-PM
2017-02-22
OBJEKT
SÄKERHETSÅTGÄRDER
HISSJÖ VÄG 363
DELOMRÅDE / BANDEL
HISSJÖ
ANLÄGGNINGSDEL
GEMENSAMT
OBJEKTNUMMER / KM
KONSTRUKTIONSNUMMER
886093
BESTÄLLARE
LEVERANTÖR
SKAPAD AV
UPPDRAGSNUMMER
GODKÄND AV
AVDELNING
L. WIKSTRÖM
1320022004
C. BLIXT
1321968
RITNINGSTYP
SEKTIONSRITNING
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL
VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK
BESKRIVNING
TVÄRSEKTION
KM 0/750 OCH 0/800
SKALA
FORMAT
1:100
A1
RITNINGSNUMMER
1 00 T 09 02
FÖRVALTNINGSNUMMER
BLAD
NÄSTA BLAD
BET
VÄGPLAN
TYP AV PLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
FÖR GRANSKNING
HANDLINGSTYP
SAMRÅDSHANDLING
DATUM
LEVERANS / ÄNDRINGS-PM
2017-02-22
OBJEKT
SÄKERHETSÅTGÄRDER
HISSJÖ VÄG 363
DELOMRÅDE / BANDEL
HISSJÖ
ANLÄGGNINGSDEL
GEMENSAMT
OBJEKTNUMMER / KM
KONSTRUKTIONSNUMMER
886093
BESTÄLLARE
LEVERANTÖR
SKAPAD AV
UPPDRAGSNUMMER
GODKÄND AV
AVDELNING
L. WIKSTRÖM
1320022004
C. BLIXT
1321968
RITNINGSTYP
SEKTIONSRITNING
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL
VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK
BESKRIVNING
TVÄRSEKTION
KM 1/350 OCH 1/370
SKALA
FORMAT
1:100
A1
RITNINGSNUMMER
1 00 T 09 03
FÖRVALTNINGSNUMMER
BLAD
NÄSTA BLAD
BET
VÄGPLAN
TYP AV PLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
FÖR GRANSKNING
HANDLINGSTYP
SAMRÅDSHANDLING
DATUM
LEVERANS / ÄNDRINGS-PM
2017-02-22
OBJEKT
SÄKERHETSÅTGÄRDER
HISSJÖ VÄG 363
DELOMRÅDE / BANDEL
HISSJÖ
ANLÄGGNINGSDEL
GEMENSAMT
OBJEKTNUMMER / KM
KONSTRUKTIONSNUMMER
886093
BESTÄLLARE
LEVERANTÖR
SKAPAD AV
UPPDRAGSNUMMER
GODKÄND AV
AVDELNING
L. WIKSTRÖM
1320022004
C. BLIXT
1321968
RITNINGSTYP
SEKTIONSRITNING
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL
VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK
BESKRIVNING
TVÄRSEKTION
KM 1/440
SKALA
FORMAT
1:100
A1
RITNINGSNUMMER
1 00 T 09 04
FÖRVALTNINGSNUMMER
BLAD
NÄSTA BLAD
BET
VÄGPLAN
TYP AV PLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
FÖR GRANSKNING
HANDLINGSTYP
SAMRÅDSHANDLING
DATUM
LEVERANS / ÄNDRINGS-PM
2017-02-22
OBJEKT
SÄKERHETSÅTGÄRDER
HISSJÖ VÄG 363
DELOMRÅDE / BANDEL
HISSJÖ
ANLÄGGNINGSDEL
GEMENSAMT
OBJEKTNUMMER / KM
KONSTRUKTIONSNUMMER
886093
BESTÄLLARE
LEVERANTÖR
SKAPAD AV
UPPDRAGSNUMMER
GODKÄND AV
AVDELNING
L. WIKSTRÖM
1320022004
C. BLIXT
1321968
RITNINGSTYP
SEKTIONSRITNING
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL
VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK
BESKRIVNING
TVÄRSEKTION
KM 1/510 OCH 1/540
SKALA
FORMAT
1:100
A1
RITNINGSNUMMER
1 00 T 09 05
FÖRVALTNINGSNUMMER
BLAD
NÄSTA BLAD
BET
VÄGPLAN
TYP AV PLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
FÖR GRANSKNING
HANDLINGSTYP
SAMRÅDSHANDLING
DATUM
LEVERANS / ÄNDRINGS-PM
2017-02-22
OBJEKT
SÄKERHETSÅTGÄRDER
HISSJÖ VÄG 363
DELOMRÅDE / BANDEL
HISSJÖ
ANLÄGGNINGSDEL
GEMENSAMT
OBJEKTNUMMER / KM
KONSTRUKTIONSNUMMER
886093
BESTÄLLARE
LEVERANTÖR
SKAPAD AV
UPPDRAGSNUMMER
GODKÄND AV
AVDELNING
L. WIKSTRÖM
1320022004
C. BLIXT
1321968
RITNINGSTYP
SEKTIONSRITNING
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL
VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK
BESKRIVNING
TVÄRSEKTION
KM 1/600 OCH 1/630
SKALA
FORMAT
1:100
A1
RITNINGSNUMMER
1 00 T 09 06
FÖRVALTNINGSNUMMER
BLAD
NÄSTA BLAD
BET
VÄGPLAN
TYP AV PLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
FÖR GRANSKNING
HANDLINGSTYP
SAMRÅDSHANDLING
DATUM
LEVERANS / ÄNDRINGS-PM
2017-02-22
OBJEKT
SÄKERHETSÅTGÄRDER
HISSJÖ VÄG 363
DELOMRÅDE / BANDEL
HISSJÖ
ANLÄGGNINGSDEL
GEMENSAMT
OBJEKTNUMMER / KM
KONSTRUKTIONSNUMMER
886093
BESTÄLLARE
LEVERANTÖR
SKAPAD AV
UPPDRAGSNUMMER
GODKÄND AV
AVDELNING
L. WIKSTRÖM
1320022004
C. BLIXT
1321968
RITNINGSTYP
SEKTIONSRITNING
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL
VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK
BESKRIVNING
TVÄRSEKTION
KM 1/660 OCH 1/690
SKALA
FORMAT
1:100
A1
RITNINGSNUMMER
1 00 T 09 07
FÖRVALTNINGSNUMMER
BLAD
NÄSTA BLAD
BET
VÄGPLAN
TYP AV PLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
FÖR GRANSKNING
HANDLINGSTYP
SAMRÅDSHANDLING
DATUM
LEVERANS / ÄNDRINGS-PM
2017-02-22
OBJEKT
SÄKERHETSÅTGÄRDER
HISSJÖ VÄG 363
DELOMRÅDE / BANDEL
HISSJÖ
ANLÄGGNINGSDEL
GEMENSAMT
OBJEKTNUMMER / KM
KONSTRUKTIONSNUMMER
886093
BESTÄLLARE
LEVERANTÖR
SKAPAD AV
UPPDRAGSNUMMER
GODKÄND AV
AVDELNING
L. WIKSTRÖM
1320022004
C. BLIXT
1321968
RITNINGSTYP
SEKTIONSRITNING
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL
VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK
BESKRIVNING
TVÄRSEKTION
KM 1/730
SKALA
FORMAT
1:100
A1
RITNINGSNUMMER
1 00 T 09 08
FÖRVALTNINGSNUMMER
BLAD
NÄSTA BLAD
BET