6459/17 COR 1 HG/ss 1 GIP 1B CORRIGENDUM NR 1 TILL

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 22 februari 2017
(OR. en)
6459/17
COR 1
OJ CRP1 7
PRELIMINÄR DAGORDNING
Ärende:
2617:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ
(Coreper I)
Datum:
Tid:
Plats:
22 februari 2017
kl. 11.00
Bryssel
CORRIGENDUM NR 1 TILL PRELIMINÄR DAGORDNING
Det har beslutats att följande punkt ska utgå:
I
5.
Utkast till protokoll från rådets följande möte
=
Godkännande (°)
–
3505:e mötet i Europeiska unionens råd (transport, telekommunikation och energi) i
Bryssel den 1, 2 och 5 december 2016
15100/16 PV CONS 64 TRANS 476 TELECOM 265 ENER 415
+ COR 1
+ COR 2 (cs)
+ COR 3 (fi)
+ COR 4 (lv)
+ ADD 1 REV 2
6459/17 COR 1
HG/ss
GIP 1B
1
SV