Hemgångsteamet (pdf, 130.2KB, 16 feb 2017)

Vård- och omsorgskontoret
Vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun erbjuder stöd, omsorg
och omvårdnad i livets olika skeden. Oavsett ålder eller eventuella
funktionsnedsättningar ska alla i kommunen ha samma möjligheter att
utvecklas och känna sig delaktiga och jämlika. Med nya metoder och
modern teknik skapar vi mer tid för mänsklig kontakt och omtanke, och ger
människor större frihet att välja hur man vill leva sina liv.
Hemgångsteamet
NORRKÖPINGS KOMMUN
Besöksadress: Hantverkaregatan 51, 602 45 Norrköping
Epost: [email protected]
www.norrkoping.se
HEMGÅNGSTEAMET
Välkommen till Hemgångsteamet!
Hemgångsteamets ansvar är att ge dig det stöd du behöver för
att kunna återgå till ditt ordinära boende efter sjukhusvistelsen.
En säker hemgång ska säkerställas genom att ge dig trygghet
och vård och omsorg i hemmet.
Hemgångsteamet består av undersköterskor, sjuksköterska,
arbetsterapeut och sjukgymnast.
Om du är i fortsatt behov av insatser kommer
Hemgångsteamet successivt att lämna över till den ordinarie
hemtjänstenheten. Biståndshandläggare gör en uppföljning,
antingen genom att ta telefonkontakt med dig eller genom ett
hembesök.
Hemgångsteamet är bemannat:
Måndag till och med söndag klockan 07.00-17.00.
Om du har behov av insatser utöver dessa tider kommer du att
få hjälp av ordinarie hemtjänstenhet och eller den
nattorganisation du tillhör.
Innan du kommer hem
Efter att vårdplaneringen avslutats på sjukhuset och
biståndshandläggare har bedömt att Hemgångsteamet ska utföra
insatserna hos dig, kan det bli aktuellt med ett besök på
sjukhuset av personal från hemgångsteamet för att planera för
din hemgång.
När du kommer hem
När du sedan kommer hem möts du upp av personal från
hemgångsteamet som redan då ser över behovet av omvårdnad,
träning, läkemedelsgenomgång samt fallprevention. När du har
varit hemma i några dagar, kommer Hemgångsteamet att göra
en bedömning av hur länge du kommer att behöva ha insatser
från Hemgångsteamet och informerar biståndshandläggarna om
detta.
Kontaktuppgifter
Hemgångsteamet
011-15 68 63
Sjuksköterska
0725-74 71 83
Arbetsterapeut
0725-74 71 86
Sjukgymnast
0725-81 27 61
Enhetschef
011-15 25 65