Karta över linje 2

40
lan torp rg
sko Byt to
rps vre torps
Ö yt
B
n
ka
kyr
en
a
k
ok
s
tol
llkr
ä
j
Ka
F
ÅSEN Destination
Torget Hållplats, avgångstid enligt tidtabell
Skolan Hållplats, ungefärlig avgångstid
Linje med hållplats
TULLEN
180
42
Trandögatan
Druvefors
Söderbro
Ulysses
41
Södra torget
Resecentrum
Västgötagatan
Almåsskolan
Vägporten
Byttorpsklint
42
Tullen–Centrum–Trandared och omvänt
Teknikgatan
2
B
o
ytt
40
Högagärdsgatan
Trandaredsgatan
Husbondegatan
40
d
TRANDARED
ästleden
t-V
Ös
Brakteaten
n
p la
rds
n
gå
r
ata
e
g
t
s
Ös
nd
a
r
4
ldb
ta n
Gu
ga
ga
n
u
lj
n
en
ata
Sv
sg
lm
a
rm
de
Sö
n
ata
lsg
a
d
r
de
Sö