Läs mer i Inbjudan - Jämtland

Energisparträff
Tips som kan spara pengar för er förening!
Energiträff i Svegs Ishall, måndagen 13:e mars 2017, kl. 17:30-20:00
Välkommen till en träff för idrottsföreningar och andra ideella föreningar som
driver anläggningar.
Få konkreta tips på hur ni kan spara energi redan i dag!
Deltagande är avgiftsfritt.
Anmälan
Anmälan senast den 8:e mars, via denna länk:
https://goo.gl/forms/U4ouNm03ElMLZdTp2
Program
17:30
Enklare mat
18:00
- Deltagande företagare presenterar sig.
- Så sparar ni energi i er förening,
(kommunala energi- och klimatrådgivningen).
19:30
Kaffe och mingel.
En motsvarande träff arrangeras i Östersund den 30:e mars.
Projektet Energismarta Idrottsanläggningar vill ge idrottsföreningarna möjlighet att minska
sin miljöpåverkan och samtidigt kunna satsa sina medel på idrottsaktiviteter istället för
energikostnader.
Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund driver projektet tillsammans med andra distrikts
idrottsförbund.
http://www.jhidrott.rf.se/Projekt/energismartaidrottsanlaggningar
Kontakt:
Örjan Eriksson/projektledare
Jämtland Härjedalens Idrottsförbundtel: 072-715 29 75
e-post: [email protected]