Untitled




Trygghet
Förväntningar och behov
Fysisk hälsa
Mental hälsa
Subjektiva känslor
Ångest
Depression
Beteenden
Livskvalitet
Upplevd
påverkan
8
7
6
5
Förväntade funktioner
4
Installerade funktioner
3
Använda funktioner
2
1
0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9a F9t


–