Akut reversering av orala antikoagulantia och bridging vid

Bilaga 1. Reversering av NOAK.
Detta är en bilaga till bakgrundsdokumentet Akut reversering av orala antikoagulantia och bridging vid förmaksflimmer (författare Peter J Svensson och Max Tornkvist) tillhörande Läkemedelverkets behandlingsrekommendation Antikoagulantia vid förmaksflimmer.
Behandlingsrekommendation och bakgrundsdokument är publicerat i tidskriften Information från Läkemedelsverket nr 1:2017 samt på vår webbplats, se lv.se/antikoagulantia-formaksflimmer.
Författare
Typ av studie
Antal patienter och typ av
studiepopulation
Dos av NOAK
Reverseringsmedel
Resultat
PT
aPTT
ETP
ECT
Övrigt
Dabigatran
Eerenberg et al. 2011 (34)
Randomiserad, dubbelblind,
placebokontrollerad
12 friska försökspersoner
150 mg × 2
PCC (cofact) 50 IU/kg
0
0
0
0
Marlu et al. 2012 (37)
Randomiserad, oblindad
10 friska försökspersoner
150 mg singeldos
PCC 25 U/kg
–
–
R
–
aPCC 80 U/kg
–
–
R
–
rFVII 120 µg/kg
–
–
0
–
rFVVa
R
Delvis R
–
–
aPCC
R
Delvis R
–
–
PCC
Delvis R
0
–
–
Arellano-Rodrigo et al. 2015 (30)
Enkelblindad tvärstudie
10 friska försökspersoner
150 mg × 2
Glund et al. 2015 (35)
Randomiserad, dubbelblindad,
placebokontrollerad
47 friska försökspersoner
220 mg × 2
Idarucizumab 1–5 g
–
R
–
R
TT förbättrad.
dTT reverserad.
Pollack et al. 2015 (28)
Prospektiv kohort
90 patienter med allvarlig blödning eller i behov av akut operation eller annat invasivt ingrepp
110–150 mg × 2
Idarucizumab 5 g
–
–
–
R
Intraoperativ hemostas
normaliserad.
Median till blödningsstopp
11,4 h.
Obundna plasmanivåer av
dabigatran < 20 ng.
dTT reverserad.
4F-PCC 37,5 IU/kg
R
–
Förbättrad
–
4F-PCC 25 IU/kg
R
–
Förbättrad
–
Andexanet 400 mg
–
–
Förbättrad
–
3F-PCC 25 IU/kg
0
–
Förbättrad
–
3F-PCC 50 IU/kg
0
–
Förbättrad
–
4F-PCC 50 IU/kg
–
–
R
–
Blödningstid reverserad.
Blödningsmängd reverserad.
25 IU/kg
–
–
Delvis R
–
Blödningstid delvis reverserad.
Blödningsmängd delvis
reverserad.
10 IU/kg
–
–
0
–
Blödningstid och
blödningsmängd ingen effekt
Apixaban
Cheung et al. 2015 (33)
Siegal et al. 2015 (29)
Randomiserad, dubbelblindad,
placebokontrollerad
Randomiserad, dubbelblindad,
placebokontrollerad
6 friska försökspersoner
48 friska försökspersoner
10 mg × 2
5 mg × 2
Antifaktor Xa-aktivitet sjönk
Edoxaban
Brown et al. 2015 (32)
Zahir et al. 2015 (38)
Randomiserad, blindad, placebokontrollerad
24 friska försökspersoner
Randomiserad, dubbelblindad,
placebokontrollerad
110 friska försökspersoner
60/180 mg singeldos
60 mg singeldos
R = reverserad; 0 = ingen effekt; PT = prothrombin time; aPTT = activated partial thromboplastin time; ECT = ecarin clotting time; ETP = endogenous thrombin potential; dTT = diluted thrombin time; TT = thrombin time; TG = thrombin generation
Fortsättning bilaga 1. Reversering av NOAK.
Detta är en bilaga till bakgrundsdokumentet Akut reversering av orala antikoagulantia och bridging vid förmaksflimmer (författare Peter J Svensson och Max Tornkvist) tillhörande Läkemedelverkets behandlingsrekommendation Antikoagulantia vid förmaksflimmer.
Behandlingsrekommendation och bakgrundsdokument är publicerat i tidskriften Information från Läkemedelsverket nr 1:2017 samt på vår webbplats, se lv.se/antikoagulantia-formaksflimmer.
Författare
Typ av studie
Antal patienter och typ av
studiepopulation
Dos av NOAK
Reverseringsmedel
Resultat
PT
aPTT
ETP
ECT
Övrigt
4F-PCC 37,5 IU/kg
R
–
Förbättrad
–
TG delvis reverserad
4F-PCC 25 IU/kg
R
–
0
–
TG ingen effekt
Rivaroxaban
Barco et al. 2016 (31)
Dubbelblindad tvärstudie, placebokontrollerad
6 friska försökspersoner
15 mg × 2
Eerenberg et al. 2011 (34)
Randomiserad, dubbelblindad,
placebokontrollerad
12 friska försökspersoner
20 mg × 2
4F-PCC 50 IU/kg
R
–
R
–
Levi et al. 2014 (36)
Oblindad parallellgrupp
35 friska försökspersoner
20 mg × 2
4F-PCC 50 IU/kg
Förbättrad
0
R
–
3F-PCC
Förbättrad
0
R
–
Siegal et al. 2015 (29)
Randomiserad, dubbelblindad,
placebokontrollerad
53 friska försökspersoner
20 mg × 1
Andexanet 800 mg
–
–
Förbättrad
–
Marlu et al. 2012 (37)
Randomiserad, oblindad
10 friska försökspersoner
20 mg singeldos
PCC 25 U/kg
–
–
R
–
aPCC 80 U/kg
–
–
R
–
rFVII 120 µg/kg
–
–
0
–
rFVVa
R
R
–
–
aPCC
R
R
–
–
PCC
Delvis R
0
–
–
Arellano-Rodrigo et al. 2015 (30)
Enkelblindad
10 friska försökspersoner
20 mg × 1
R = reverserad; 0 = ingen effekt; PT = prothrombin time; aPTT = activated partial thromboplastin time; ECT = ecarin clotting time; ETP = endogenous thrombin potential; dTT = diluted thrombin time; TT = thrombin time; TG = thrombin generation
Antifaktor Xa-aktivitet sjönk