Hotell- och restaurangfacket

Ung på jobbet
Fakta om löner och anställningsvillkor för dig
som är ung och sommarjobbar eller jobbar extra.
Det ska kännas bra att gå till jobbet och det ska kännas bra när lönen kommer. Tyvärr är det allt
annat än självklart att alla upplever det så. För de flesta blir sommarjobbet en rolig och bra
erfarenhet. Men några utnyttjas av sina arbetsgivare och behandlas illa av just den enkla
anledningen att de är unga och oerfarna.
Här kommer lite kort information som är bra att veta inför ditt nya jobb.
Innan du börjar jobba ska du ha ett anställningsbevis
När du får ett anställningsbevis är du anställd. I anställningsbeviset ska det stå vad arbetsplatsen heter, hur
länge du är anställd, vilka dina arbetsuppgifter är, vilken lön du får, hur många timmar i veckan du ska arbeta
och om arbetsgivaren gör avdrag för kost och logi.
Provjobba aldrig!
Ibland vill arbetsgivaren att du provjobbar en kortare tid utan lön för att se att du verkligen klarar arbetsuppgifterna. Men det finns ingenting som heter att ”provjobba”.
Om du arbetar ska du ha betalt!
Vilken anställningsform är det som gäller?
• Visstidsanställning är vanligt på sommar- och vinterlov då många företag behöver extrapersonal. Har du
en visstidsanställning ska arbetstiden vara bestämd i förväg och du ska ha ett schema som visar när du ska
arbeta.
• ”Anställning för enstaka dagar” innebär att du inte är garanterad anställning mer än en dag i taget. Det är
bara arbetsgivare med kollektivavtal som kan anställa för enstaka dagar. Är du anställd för enstaka dagar kan
du tacka ja eller nej till att arbeta när arbetsgivaren ber dig. Anställningsformen får inte användas på arbete
som går att planera och schemalägga. Minsta tillåtna arbets¬tid är tre timmar per arbetspass.
• Tillsvidareanställning är samma sak som fast anställning.
sommarfolder.indd 1
2010-06-07 13:30:35
Har din nya arbetsplats kollektivavtal?
Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen måste arbetsgivaren hålla sig till vissa givna regler.
Kollektivtalet anger: minimilön (mindre än så får du inte tjäna – men gärna mer!), arbetstid, övertidsersättning, semester, scheman och mycket annat. Kollektivavtalet ger dig också ekonomiskt skydd om du blir
sjuk eller skadar dig på arbetet.
När lönen kommer
Med varje lön ska du få ett lönebesked. Där ska det stå hur många timmar du arbetat, hur mycket som
dragits i skatt och hur stor din semesterersättning är. Spara dina lönebesked, du kan behöva dem när
du deklarerar. Ett bra tips är också att skriva upp de tider du arbetar om det skulle bli något problem med
utbetalningen av lönen.
Alla ska få semesterersättning
Du har alltid rätt till semesterersättning. Den är minst 12 procent på den lön du totalt har tjänat. Om det
finns kollektivavtal på arbetsplatsen är semesterersättningen 12,72 procent av din intjänade lön.
Du kan tjäna ganska mycket utan att betala skatt
Tänk på att du får tjäna 17 999 kronor under 2010 utan att betala skatt. Du begär skattejämkning hos
skattemyndigheten om du bara arbetar lov och helger. Då slipper du betala för mycket i skatt.
Svartjobb – nej tack!
Tacka alltid nej till svart lön. I slutändan är det alltid du som förlorar – din anställning kan till exempel upphöra hur som helst, du har inget skydd om du gör dig illa och du får ingen sjukersättning eller a-kassa. Du kan
bli lurad på lönen och tvingas jobba gratis. Dessutom kan du inte använda ett svartjobb som en merit när du
söker andra jobb.
Regler för dig under 18 år
För dig som ännu inte fyllt 18 år finns det särskilda regler för arbetsuppgifter och arbetstider. Reglerna finns i
arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om minderåriga (AFS 1996:1). Lagar och regler hittar du på
Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se. Reglerna gäller vid allt arbete som barn och ungdomar under 18 år
gör som anställda, i familjeföretag utan anställda, som egenföretagare, oavlönat i familjens företag,
i arbetsgivarens hem, t.ex. barnpassning och hushållsarbete, i utbildning, men då gäller inte reglerna om
arbetstider.
Avtal om löner 2010-05-01 till 2011-04-30
Ungdomslön - för dig under 20 år
Riksavtal
Hängavtal
Månad Timme Månad under 17
11 637
67.30
12 014
from 17 år
13 010
75.20
13 434
from 18 år
13 697
79.20
14 152
from 19 år
15 087
87.20
15 573
Lönegrupp 1 - Minimilön för kvalificerat yrkesarbete
Riksavtal
Hängavtal
Månad Timme Månad
Ingångslön
19 016
109.90 19 536
Lönegrupp 2 - Minimilön för yrkesarbete
Riksavtal
Hängavtal
Månad Timme Månad
Ingångslön
17 781
102.80 18 301
Timme
69.40
77.70
81.80
90.00
Timme
112.92
Timme
105.79
OB-ersättning – när du arbetar på ”obekväm arbetstid”
t.o.m 2010-11-30
Måndag-fredag 20.00-06.00 18.75 kr/timme
Lördag 16.00-06.00
18.75 kr/timme
Söndag 06.00-06.00
18.75 kr/timme
fr.o.m 2010-12-01
19.20 kr/timme
19.20 kr/timme
19.20 kr/timme
Alla dagar 01.00-06.00 utgår dessutom särskilt natt-OB-tillägg:
16.50 kr/timme
16.90 kr/timme
Vill du ha mer information titta in på hrf.net
Kolla om din arbetplats är med på schystavillkor.se
sommarfolder.indd 2
2010-06-07 13:30:36