2016-2017 - Kronoby Gymnasium

TEAM NORD
Gymnasiesamarbete i Jakobstad, Karleby, Kronoby, Nykarleby och Pedersöre
Distanskursbricka 2016-2017 – version BK 24.2.2016/slutgiltig i maj 2016
DISTANSPERIOD I
DISTANSPERIOD II
DISTANSPERIODERNA III-IV
Tilläggsanmälan senast
15.8.2016. Kursrummen
öppnas senast 1.8.2016
Tilläggsanmälan senast
19.9.2016. Kursstart senast
26.9.2016.
Tilläggsanmälan senast
7.11.2016. Kursstart senast
14.11.2016.
SL3
Nancy Bäck
FI4
Trygve Cederberg
Preppkursernas deadlines
växelvis varannan vecka i
närstående ämnen.
RE prep
Lars-Erik Wentin
skrivning må 19.9!
FR B2-7/FR B3-9
Sonja Granbacka
FR B2-6/FR B3-8
Cecilia Hägglund-Nygård
FI3
Stefan Kula
HI5
Tom Back
RE5
Bernt Klockars
FR B2-4/FR B3-6
Delvis via videokonferens
(Studier o framtidsplaner)
Sonja Granbacka
LK3
Delvis via videokonferens
Lars-Erik Wentin
SL4
Jan Höglund
FY prep
Peter Wargh
HI prep
Tom Back
SL prep
Tom Back
FI prep
Trygve Cederberg
PS prep
Bernt Klockars
FR prep
Cecilia Hägglund-Nygård
KE prep
Kaj Timgren
OBS!
ANMÄLAN TILL KURSERNA SKER
VIA STUDIEHANDLEDARE/
ANMÄLNINGSMOTTAGARE
senast torsdag 27.4.2016.
Anmälningar gjorda efter detta
datum kan göras bara om det
finns plats i grupperna
(tilläggsanmälan).
BI prep
Åsa Stenmark
GE prep
Åsa Stenmark
Kurser som går
delvis via
videokonferens
hålls måndagar och
onsdagar kl 11.2012.30 (och därtill
eget arbete
motsvarande två
pass i veckan).
DISTANSPERIOD V
DISTANSPERIOD VI
Tilläggsanmälan senast
20.2.2017. Kursstart senast
6.3.2017.
Tilläggsanmälan senast
10.4.2017. Kursstart senast
18.4.2017.
TS02 Finland 100 år
Pågår period V-VI
Jan Höglund m.fl.
HI6
Nancy Bäck
Fl2
Lars-Erik Wentin
Pågår i period V-VI
BINDANDE ANMÄLAN via skolans
anmälningsansvariga (vanligtvis studiehandledaren).
Minimigräns för kursstart 10 (undantag lk).
Studieplatsen måste bekräftas två veckor före
kursstart! Man skall ha goda skäl för att hoppa av en
kurs man anmält sig till, planeringen sker utgående
från anmälningarna.
PRAKTISK HJÄLP med studierna kan du få av din skolas
handledare (ifall inte kursexaminatorn finns i egen
skola).