Växtnäringsbalans uppföljning (10B)

Introduktionskurs i Greppa Näringen




Vill du veta varför växtnäring som är nödvändig på åkern blir ett problem i havet?
Varför en droppe i diket inte är en ”droppe i havet” när det gäller växtskyddsmedel?
Hur animalieproduktionen kan bli mer klimatsmart?
Hur du kan kombinera miljöåtgärder med en förbättrad lönsamhet i ditt företag?
I så fall är du välkommen på en kurs som både du och miljön tjänar på. Kursen är öppen för
alla lantbrukare, men riktar sig framför allt till dig som är medlem i Greppa Näringen eller
som funderar på att bli det. Kursen består av en dag inomhus i mars och en dag med gårdsoch fältbesök i maj.
Dag 1
2 mars kl 08:30 – 16:00
Vänneberga gård, Söderköping
Dag 2
17 maj kl 13:00 – 16:00
Evertsholms gård, Söderköping
Kostnadsfritt
Kursen finansieras av EU inom landsbygdsprogrammet och är därför kostnadsfri. Lunch
betalas dock av deltagarna själva.
Anmälan senast 15 februari
Till [email protected] eller 010-223 55 11
Program
08.30 - 09.00
09.00 - 09.30
09:30 - 10.00
10.15 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 13.40
13.40 - 14.00
14.00 - 14.40
14.40 - 15.00
15.00 - 16.00
KAFFE OCH MACKA
Vad är Greppa Näringen och vad gör vi här?
Sant eller falskt - gruppdiskussion
Hur mår Östergötlands vatten?
Kväve och fosfor - nödvändiga på åkern, problem i havet
LUNCH
Vatten och växtskyddsmedel - en utmaning
Introduktion till klimatfrågan
Klimatsmart animalieproduktion. Hur då?
KAFFE
Rätt åtgärd på rätt plats - gruppdiskussion
Föreläsare
Margareta Dahlberg
Helene Ek Henning
Kristina Grill
Anne-Louise Israelsson
Maria Källming
MD Lantbruksråd
Länsstyrelsens miljöskyddsenhet
Länsstyrelsens lantbruksenhet
LRFs regionstyrelse
Länsstyrelsens lantbruksenhet
Har du frågor, kontakta:
Maria Källming
010-223 55 11
[email protected]
Välkommen!
Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön
tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker
användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket,
LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen.
Greppa Näringen | Elevenborgsvägen 4 | 230 53 Alnarp | 0771- 573 456 | www.greppa.nu