förbundsstyrelsens yttrande över motion k13

FÖRBUNDSSTÄMMA 2017
FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION K13
från Blekinge Körsällskap, Kullasällskapet för Körning, Skånska Körsällskapet,
Vinslövs Ryttarförening, Åsbo Ryttarförening och Åstorpsortens Ryttarförening ang
TR i körning
Motionären skriver i sin motion att körningen i Sverige har ett regelverk som varje år blir större och
mer invecklat. Motionären skriver vidare att problemet är att våra regler avviker på ett antal punkter
från FEI, något som skapar stor förvirring för de utländska kuskar och domare som kommer hit till våra
tävlingar samt för de svenska kuskar som tävlar utomlands.
Motionärerna yrkar på att stämman beslutar att körningen skall använda FEI reglemente (översatt till
svenska) med de nationella bestämmelser som behövs för att även kunna tävla med A/B ponnyer.
Förbundsstyrelsen ser behovet av att göra en översyn av regelverket för körning både vad gäller
nationella och internationella tävlingsregler samtliga tillämpningen av dessa. I ett sådant arbete kan
bland annat ingå att se över skälen till nationella avvikelser, hur regelverket för körning är utformat i
andra länder och möjligheterna till en harmonisering till FEI:s regelverk.
Förbundsstyrelsen
föreslår att förbundsstämman bifaller förbundsstyrelsens förslag till en översyn i enlighet med
förbundsstyrelsens yttrande samt
att förbundsstämman i övrigt beslutar att avslå motionen.
Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens hus, 734 94 Strömsholm www.ridsport.se