Bkf årsprogram 2017 - Destination Simlångsdalen

Årsprogram 2017
2017
Årsmöte o vinterfest 18/2
Kretsens kulturafton 28/2
Är du intresserad av historien, nutiden och framtiden på platsen där du bor?
Trivselkväll 18/3
•
Genom ett medlemskap/frivilligt bidrag så stöttar Du vår verksamhet och Simlångsdalens kulturarv
Mysafton 22/4
•
Breareds Kulturhistoriska förvaltar en skatt av lokal historia som består av Br. Persson Lanthandelsmuseum
”Lyckebo”, Gamla småskolan i Simlångsdalen, Nybyggets Tullkvarn, Ryggåsstugan i Lurehus, Linbastan i
Stenlia, Skvaltkvarnen i Svalilt samt Skerkereds stenbro.
•
För Dig som vill ”prova på slåtter” så arrangerar vi i sommar 2 tillfällen Har Du egen lie eller räfsa så tag
gärna med denna.
Lyckebodagen 14/5
Gökotta 21/5
Slåtter 8/7
Slåtter 15/7
Öppna stugor 6/8
Brasafton 9/9
Byavandring 24/9
Bild- och Filmkväll 22/10
1:a advent 3/12
Öppet i Lyckebo
Sommaren, kl. 13-17
ÅRSMÖTE och vinterfest
18:00 Årsmöte på Tallhöjden. Öppet möte.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------18:30 (ca) Vinterfest på Tallhöjden.
Mat och dryck, kaffe och kaka.
Underhållning med Ann Möllerström och Ingela Andersson.
Pris: 150:-/person.
Bindande anmälan senast 1 Februari till Berit, 650 24 eller Else 703 20.
 Maj
Söndag: 14, 21, 28
Kretsens kulturafton
Söndag: 4, 11, 18, 25
Lördag: 24 (Midsommardagen)
 Juli
Torsdag – Söndag:
2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20,
21, 22, 23, 27, 28, 29, 30
 Augusti
Torsdag-Söndag:
3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13
Söndag; 20, 27
TRIVSELKVÄLL
 Juni
Medlemsavgift 2017
125:- för ensamstående
250:- per familj
Lördag 18 Februari, kl. 18:00
Tisdag 28 Februari, kl. 19:00
Frågesport i Mahults Bygdegård. Musikunderhållning med KAOS.
Entré och kaffe: 80:-/person.
Lördag 18 Mars, kl. 19:00
Trivselkväll i Lyckebo. Musikunderhållning med Christina och Lars Jönsson.
Kaffeservering 30:-/person.
MYSAFTON
Lördag 22 April, kl. 19:30
Mysafton i Nybyggets tullkvarn. Allsång med Kerstin Nilsson och Jan Bengtsson.
Medtag kaffekorg.
TURISTA HEMMA 2017
(För datum se HP:s almanacka)
Öppet i Br. Perssons Lanthandel och Bostaden med servering av kaffe och kaka, 30:-/person
Fortsättning nästa sida -->
Årsprogram 2017, forts.
ATT ANLÄGGA OCH
VÅRDA EN BLOMSTERÄNG
.
LYCKEBODAGEN
Söndag 14 Maj, kl. 08:00, 13:00–17:00
och ”Hembygdens dag”.
Arrangemanget genomförs i samarbete med Breareds församling.
Kl. 08:00
Flagghissning, musik och tal, Jenny Axelson. Frukost i det gröna med
gott från Matöppet, därefter friluftsgudstjänst i Lyckebotältet.
Kl. 11:00 - 14:00 Lunchservering i Församlingshemmet.
Kl. 13:00 - 17:00 Hantverksgata. Öppet i handelsboden Lyckebo med försäljning samt
visning av bostaden och skolmuseet.
Kl. 14:00
Musikunderhållning med Kaos. Kaffeservering i trädgården, 30:-/person
I samarbete mellan Simlångsdalens
Naturvårdsförening, Breareds
Kulturhistoriska Förening och
Mahults Bygdegård planeras en
blomsterängskurs.
Under kursen får vi lära oss hur vi
kan hjälpa till att bevara naturens
mångfald med hjälp av
blomsterängar och hur man kan
anlägga och vårda en egen
blomsteräng. Vi lär oss också
grunderna i att hantera en lie.
Kursstart 18 mars 2017
För mer info kontakta:
[email protected]
JULÖPPET i Lyckebo
Advent kl. 13-16
 December
Söndag: 3, 10, 17.
Lördag: 9
GÖKOTTA
Söndag 21 Maj, kl. 07:00
Gökotta i Äskilt.Tipspromenad. Samåk gärna. Medtag kaffekorg.
SLÅTTER
Lördag 8 Juli, kl. 13:00
Slåtter vid Nybyggets kvarn. Medtag gärna räfsa och lie. Medtag kaffekorg.
SLÅTTER
Lördag 15 Juli, kl. 13:00
Slåtter vid Lillared. Medtag gärna räfsa och lie.
ÖPPNA STUGOR
Söndag 6 Augusti, kl. 13:00-17:00
Öppna stugor i Lurehus, Nybyggets kvarn, Handelsboden Lyckebo med visning av
bostaden och skolmuseet. Servering av kaffe och kaka i Nybyggets kvarn, 30:-/person.
Friluftsgudstjänst i Lurehus, kl. 17:00.
BRASAFTON
Lördag 9 september, kl. 19:00
Brasafton i Lurehus. Medtag kaffekorg.
BYAVANDRING
Söndag 24 September, kl. 14:00
Byavandring i Håralt. Medtag kaffekorg.
BILD- OCH FILMKVÄLL
Söndag 22 Oktober, kl.18:00
Bild- och filmkväll i Mahults Bygdegård. Kaffeservering 30:-/person.
1:A ADVENT
Söndag 3 December, kl.13:00-16:00
Advent i Lyckebo. Servering av glögg och pepparkakor i den julpyntade bostaden.
Musik. Görans tomteverkstad visas. Handelsboden öppen med försäljning.
Varmt välkommen till våra kulturträffar och vår förening!
Kontakta oss:
Håkan Norrman, ordf. 076-281 6007
Bo Svensson, v.ordf. 070-557 0042
Maria Andersson, museilanthandeln, 070-576 0775
www.hembygd.se/breared
Ett stort tack till Matöppet i Simlångsdalen för sponsring vid Lyckebodagen.
Arrangemang och aktiviteter sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och Halmstad kommun Kulturförvaltningen.