Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2016

Resultatrapport
Kommunens Kvalitet i Korthet
DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET
TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN
DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION
DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE
Januari 2017
2016
Resultatrapport
Kommunens Kvalitet i Korthet
2016
I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor ojämlikhet i valdeltagande mellan olika områden och förtroendet för politiker minskar. Medborgarna
har också bristfälliga kunskaper om kommunens ansvar och behovet av prioriteringar
av resurser. En av de största utmaningarna för kommunerna är därför att utveckla
dialogen med medborgarna om kommunens kvalitet i servicen. Kommunens Kvalitet
i Korthet kom till utifrån detta behov för att ge en god bild för de förtroendevalda av
kommunens kvalitet.
Det vanliga är att informationen i årsredovisningar och verksamhetsberättelser
formas främst utifrån lagstiftningens och tjänstemännens bedömning av centrala
nyckeltal. Denna information har oftast utgått från ett internt perspektiv som framförallt grundat sig på den servicen som producerats till olika brukargrupper, dvs. det
uppdrag som har givits från de förtroendevalda. De förtroendevaldas uppdrag som
utgår från medborgarperspektivet har således sällan omfattats i de beskrivningar av
verksamheten som redovisats av kommunen. Detta samtidigt som det finns ett stort
behov från de förtroendevalda att kunna kommunicera med medborgarna om hur
effektivt skattemedel används och vilka kvalitativa resultat det leder till för att skapa
ett gott samhälle att leva i.
Kommunens Kvalitet i Korthet består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. För att utveckla
kunskapsområden inbjöds under 2006 ett antal Kommunstyrelseordföranden för att
ge sin bild av vilka områden som är centrala att ha kunskaper om. För varje område
har mått och mätformer tagits fram. Under 2007 genomfördes den första undersökningen tillsammans med 41 kommuner. Under 2016 har drygt 250 kommuner deltagit
i Kommunens Kvalitet i Korthet för att utveckla och pröva verktyget. Resultatrapporten beskriver kommunernas resultat för de olika måtten. Tanken med rapporten
är att ge möjligheter till jämförelser inom nätverket men också möjlighet för andra
kommuner att jämföra sig med nätverkets resultat.
Lennart Hansson
Sektionschef
Demokrati och styrning
Innehåll
6
OMRÅDE 1:
22
OMRÅDE 2:
28
34
90
Din kommuns tillgänglighet
Trygghetsaspekter i din kommun
OMRÅDE 3:
Din delaktighet och
kommunens information
OMRÅDE 4:
Din kommuns effektivitet
OMRÅDE 5:
Din kommun som samhällsutvecklare
Resultatrapporten
I resultatrapporten vill vi ge en bild av varje mått och ge en kort förklaring till hur man
kan se på måttet. Totalt har drygt 250 kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet under 2016. Alla kommuner har dock inte kunnat redovisa resultat på varje mått.
Kommuner som inte deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet kan genom att använda
skriften Verktygslådan och denna resultatrapport genomföra en egen undersökning och
jämföra sig med kommunerna i nätverket. De deltagande kommunerna har utifrån resultatet möjlighet att analysera sin verksamhet och finna intressanta kommuner att jämföra
sig med.
Ett viktigt komplement till den egna analysen är skriften ”Hur gör vi det bättre” som
sammanfattar betydelsefulla nationella erfarenheter av förbättringsarbetet, samt ”Handbok för Kommunens Kvalitet i Korthet”.
Erfarenheter, goda exempel, resultat med mera finner du på www.skl.se/kkik
Viktiga ändringar och förtydliganden
• Mått 3 har förändrats och är ej helt jämförbart med tidigare år. Nu används en fyrgradig skala för att bedöma bemötandet i telefon. Utifrån var bemötandet hamnar på
skalan så tilldelas mellan 3 och 0 poäng. Poängen summeras för varje telefonsamtal och
divideras med maximalt möjliga poäng och multipliceras med 100 för redovisning i
procent av maxpoäng.
• Mått 4 är en sammanslagning av tre mått. Öppettider på huvudbiblioteket, simhallen
och återvinningscentralen. Varje resultat redovisas separat i de kompletterande måtten.
• Mått 11 Avser numera bara planerad personaltäthet. Den faktiska personaltätheten har
tagits bort då den krävde stora resurser för att samla in.
• Mått 13 har förändrats och förändringar med tidigare år ska göras med försiktighet.
Tidigare gjordes granskningen av kommunens hemsida av en extern granskare, numera
genomfört den som en självgranskning.
• Mått 17a har tidigare varit resultat av nationella prov i årskurs 6 men har i år ersatts
med ett faktiskt betygsmått. Ej jämförbart med resultatet i föregående års rapport.
Måttet är inte helt jämförbart mellan kommunerna på grund av att eleverna läser
olika ämnen och olika antal ämnen i årskurs 6.
• Mått 17b. Beräknas som ett genomsnitt av resultaten i respektive ämne. Varje ämne
redovisas separat i de kompletterande måtten. Resultaten kan skilja sig något från
det Skolverket publicerar då vi redovisar resultaten för elever som är folkbokförda i
kommunen, oavsett var de går i skolan. Skolverket redovisar endast kommunala skolor.
En annan skillnad är i ämnet svenska där vi även inkluderar svenska som andraspråk.
Endast elever som deltagit i alla prov ingår.
4
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
• Mått 18. Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet, så används
måttet ”Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel %” då det är det närmaste man kommer ”andelen som är behöriga till något nationellt program” (ska enligt
Skolverket i stort sett inte skilja mer än på decimalen).
• Mått 20. Måttet beräknat på genomsnittligt meritvärde på 16 ämnen i åk 9. (Inte 17
som är det nya).
• Mått 21. Nytt mått, ej jämförbart med tidigare års rapport. Avser endast de som tagit
examen, ej studiebevis.
• Mått 23. Vi har tagit bort delmåttet om närstående till avlidna som erbjudits ett eftersamtal. Detta på grund av osäkerhet i datamaterialet.
• Mått 24 och 27. Data kan vara osäkra. Har kommunen ett extremt högt eller lågt värde
bör man se över sin inrapportering av individstatistik till Socialstyrelsen alternativt
kostnadsuppgifter till SCB:s räkenskapssammandrag. I Kolada kan man använda funktionen Visa formel för att hitta underliggande data. Kontakta RKA för hjälp.
• Mått 26. Ny färgsättningsmodell för detta år, se mer i direkt anslutning till resultaten.
Grön: Högsta möjliga värde
Ljust grön: Näst högsta möjliga värde
Gult: Näst lägsta möjliga värde
Rött: Lägsta möjliga värde
• Mått 34. Mellanårsmätning. Endast 56 kommuner gjorde mätningen detta år.
• Mått 37. Resultaten är hämtade från Miljöfordon Syd och preliminära. De fastställda
resultaten från Miljöfordon Syd publiceras i Kolada under våren.
• Liksom förra året så gäller medel-, max- och min-värde för alla kommuner med värde
oavsett om de är med i KKiK eller inte. I resultatrapporten visas dock endast staplar
för nätverkets kommuner.
5
OM
R
E
ÅD
1
Syfte och metod
Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens
tillgänglighet vad avser svarstider via e-post.
Utvärdering genomförs under en fastställd tidsperiod
och utifrån vanliga medborgarfrågor. Frågorna skickas
till kommunens centrala e-postadress. Tiden mäts sedan
i arbetsdagar från det att e-postfrågan har inkommit till
dess att ett svar skickats. Metoden medger möjlighet till
jämförelser i den egna kommunen över tid samt med
nätverks­kommunerna.
MÅTT 1
Hur stor andel av medbor­garna som skickar
in en enkel fråga via e-post får svar inom två
arbetsdagar?
Burlöv
Danderyd
Hammarö
Helsingborg
Järfälla
Jönköping
Klippan
Kumla
Lerum
Lindesberg
Nybro
Oxelösund
Tranemo
Upplands Väsby
Ängelholm
Tanum
Upplands-Bro
Hultsfred
Håbo
Kävlinge
Södertälje
Östersund
Kalmar
Köping
Uddevalla
Dals-Ed
Gislaved
Kramfors
Kristianstad
Lund
Piteå
Salem
Skellefteå
Trosa
Värnamo
Ale
Kungsbacka
Sollentuna
Tyresö
Gotland
Götene
Heby
Härryda
Kalix
Karlskoga
Ljungby
Rättvik
Skövde
Trelleborg
Älvdalen
Örnsköldsvik
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
99
98
98
98
98
98
97
97
97
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
95
95
95
95
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
Eda
Grums
Halmstad
Härnösand
Höör
Knivsta
Strömstad
Öckerö
Hofors
Älmhult
Bengtsfors
Leksand
Orust
Smedjebacken
Strömsund
Sölvesborg
Vadstena
Vännäs
Östra Göinge
Alvesta
Haninge
Lidköping
Skara
Skurup
Tingsryd
Varberg
Västerås
Falkenberg
Falun
Huddinge
Karlskrona
Katrineholm
Lilla Edet
Malå
Mariestad
Norsjö
Nynäshamn
Svenljunga
Töreboda
Ulricehamn
Eslöv
Krokom
Ludvika
Åstorp
Finspång
Forshaga
Gävle
Kungälv
Nyköping
Sala
Vetlanda
0
6
Källa: Undersökning av externt företag.
Kontaktuppgifter fås av SKL.
20
40
60
80
100
Procent
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
93
93
93
93
93
93
93
93
92
92
91
91
91
91
91
91
91
91
91
90
90
90
90
90
90
90
90
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
88
88
88
88
87
87
87
87
87
87
87
0
20
40
60
80
100
Procent
Ystad
Höganäs
Landskrona
Markaryd
Medelvärde
Värmdö
Botkyrka
Degerfors
Mark
Mora
Nacka
Robertsfors
Ronneby
Sjöbo
Säffle
Sävsjö
Åmål
Åre
Österåker
Övertorneå
Eskilstuna
Sunne
Umeå
Flen
Gnesta
Luleå
Säter
Emmaboda
Osby
Täby
Uppsala
Hallsberg
Hylte
Laholm
Lidingö
Mörbylånga
Staffanstorp
Strängnäs
Sundsvall
Vansbro
Ånge
Aneby
Karlsborg
Lycksele
Tjörn
Torsås
Vingåker
Motala
Alingsås
Avesta
Berg
Enköping
Hallstahammar
Hässleholm
Norrköping
Orsa
Haparanda
Växjö
Båstad
Lysekil
Malung-Sälen
Svalöv
Sigtuna
Karlshamn
Mjölby
Sorsele
Storuman
Trollhättan
Vilhelmina
Munkedal
Vårgårda
Simrishamn
Arboga
Bjuv
Borgholm
Lekeberg
Olofström
Sotenäs
Årjäng
Härjedalen
Kungsör
Svedala
Linköping
Askersund
Örebro
Arjeplog
Bromölla
Nordmaling
Sollefteå
Arvidsjaur
Arvika
Bollebygd
Borlänge
Borås
Dorotea
Eksjö
Essunga
Fagersta
Falköping
Gnosjö
Grästorp
Gullspång
Gällivare
Habo
Hagfors
Hedemora
Herrljunga
Hjo
Hudiksvall
Högsby
Hörby
Karlstad
Kinda
Kristinehamn
Laxå
Lessebo
Ljusdal
Ljusnarsberg
Lomma
Mellerud
Munkfors
Nora
Norrtälje
Nykvarn
Nässjö
Ockelbo
Pajala
Perstorp
Ragunda
Skinnskatteberg
Stenungsund
Storfors
Söderhamn
Söderköping
Tierp
Tomelilla
Torsby
Tranås
Uppvidinge
Vaggeryd
Vallentuna
Vara
Vaxholm
Vimmerby
Vänersborg
Ydre
Åsele
Älvkarleby
Östhammar
Överkalix
87
86
86
86
86
86
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
84
84
84
83
83
83
83
82
82
82
82
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
80
80
80
80
80
80
79
78
78
78
78
78
78
78
78
77
77
76
76
76
76
75
74
74
74
74
74
74
73
72
71
70
70
70
0
7
20
40
60
OMRÅDE 1: DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET
80
100
Procent
70
70
70
70
69
69
69
68
67
65
63
59
59
59
0
20
40
60
80
100
Procent
Syfte och metod
MÅTT 2
Syftet med måttet är att ge kunskap om tillgängligheten
på den information som kommunen ger till medborgarna via telefon.
Hur stor andel av med­borgarna som tar
kontakt med kommunen via telefon får ett
direkt svar på en enkel fråga?
För att bedöma kommunens tillgänglighet via telefon
används samma typ av frågor som vid mätning av svarstid via e-post. Under en fastställd period ställs ett antal
relevanta frågor av enklare karaktär genom telefonsamtal till kommunen vid ett antal tillfällen. Uppringning
sker via kommunens växel.
Källa: Undersökning av externt företag.
Kontaktuppgifter fås av SKL.
Helsingborg
Kramfors
Tanum
Håbo
Dals-Ed
Knivsta
Kävlinge
Kumla
Hammarö
Salem
Lerum
Öckerö
Kalmar
Klippan
Laholm
Karlsborg
Lycksele
Älvdalen
Ängelholm
Höör
Upplands Väsby
Storuman
Säffle
Övertorneå
Härryda
Sollefteå
Upplands-Bro
Eda
Hallstahammar
Krokom
Kungsör
Växjö
Kungälv
Leksand
Malå
Oxelösund
Gävle
Lidköping
Täby
Bengtsfors
Gislaved
Malung-Sälen
Smedjebacken
Södertälje
Östersund
Nyköping
Västerås
Falkenberg
Haninge
Trosa
Ale
90
89
88
85
83
81
81
80
76
75
74
74
73
73
73
72
72
72
71
70
69
67
67
67
66
66
66
65
65
65
65
64
63
63
63
63
62
62
62
61
61
61
61
61
61
60
60
59
59
59
58
Götene
Mjölby
Tyresö
Burlöv
Köping
Lilla Edet
Norsjö
Torsås
Östra Göinge
Avesta
Flen
Haparanda
Kalix
Luleå
Munkedal
Nybro
Piteå
Ronneby
Strömsund
Sundsvall
Karlshamn
Mörbylånga
Skara
Forshaga
Sjöbo
Strömstad
Sunne
Svenljunga
Sölvesborg
Vadstena
Vilhelmina
Vännäs
Åre
Enköping
Karlskoga
Alingsås
Aneby
Arboga
Grums
Hylte
Höganäs
Medelvärde
Sorsele
Sotenäs
Tingsryd
Vansbro
Ånge
Åstorp
Olofström
Umeå
Askersund
0
8
20
40
60
80
100
Procent
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
58
58
58
57
57
57
57
57
57
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
55
55
55
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
53
53
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
51
51
50
0
20
40
60
80
100
Procent
Emmaboda
Katrineholm
Lekeberg
Markaryd
Motala
Robertsfors
Sigtuna
Skövde
Tjörn
Tranemo
Vetlanda
Gnesta
Hässleholm
Uppsala
Finspång
Karlskrona
Ljungby
Staffanstorp
Strängnäs
Sävsjö
Årjäng
Härnösand
Örnsköldsvik
Borgholm
Huddinge
Hultsfred
Kungsbacka
Mariestad
Mark
Orsa
Sala
Svalöv
Trelleborg
Uddevalla
Värnamo
Falun
Ludvika
Säter
Arjeplog
Båstad
Härjedalen
Lindesberg
Linköping
Mora
Osby
Skurup
Svedala
Ulricehamn
Värmdö
Alvesta
Bjuv
Degerfors
Hofors
Rättvik
Älmhult
Heby
Landskrona
Bromölla
Danderyd
Gotland
Hallsberg
Lysekil
Orust
Vårgårda
Örebro
Nordmaling
Kristianstad
Norrköping
Österåker
Eslöv
Nynäshamn
Skellefteå
Åmål
Lidingö
Sollentuna
Jönköping
Vingåker
Berg
Lund
Nacka
Simrishamn
Trollhättan
Töreboda
Varberg
Ystad
Halmstad
Eskilstuna
Järfälla
Botkyrka
Arvidsjaur
Arvika
Bollebygd
Borlänge
Borås
Dorotea
Eksjö
Essunga
Fagersta
Falköping
Gnosjö
Grästorp
Gullspång
Gällivare
Habo
Hagfors
Hedemora
Herrljunga
Hjo
Hudiksvall
Högsby
Hörby
Karlstad
Kinda
Kristinehamn
Laxå
Lessebo
Ljusdal
Ljusnarsberg
Lomma
Mellerud
Munkfors
Nora
Norrtälje
Nykvarn
Nässjö
Ockelbo
Pajala
Perstorp
Ragunda
Skinnskatteberg
Stenungsund
Storfors
Söderhamn
Söderköping
Tierp
Tomelilla
Torsby
Tranås
Uppvidinge
Vaggeryd
Vallentuna
Vara
Vaxholm
Vimmerby
Vänersborg
Ydre
Åsele
Älvkarleby
Östhammar
Överkalix
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
49
49
49
48
48
48
48
48
48
48
47
47
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
42
42
41
41
41
41
41
41
41
41
39
38
38
38
37
36
36
36
35
34
0
9
20
40
60
OMRÅDE 1: DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET
80
100
Procent
33
33
31
31
31
31
31
31
31
31
28
26
23
21
0
20
40
60
80
100
Procent
Den externa mätningen av tillgängligheten kompletteras med en subjektiv värdering av hur frågeställaren
uppfattar bemötandet från den som svarat på samtal.
Detta mått ger möjlighet till jämförelser inom den egna
kommu­nen över tid och med nätverkskommunerna.
MÅTT 3
Hur stor andel av med­borgarna uppfattar
att de får ett gott bemö­tande när de via
telefon ställt en enkel fråga till kommunen?
Bedömningen av bemötande utgår från tre värdeord
som den som intervjuar ska ta fasta på vilket är om den
som tar emot samtalet är tillmötesgående, trevlig och
hjälpsam.
Viktigt: se skrivningen på sid 4.
Syfte och metod
Syftet med måttet är att få kunskap om kvaliteten på
bemötande vid tele­fonkontakt med kommunen.
Helsingborg
Alingsås
Ängelholm
Arboga
Nordmaling
Berg
Burlöv
Knivsta
Lerum
Skellefteå
Upplands Väsby
Halmstad
Sölvesborg
Hässleholm
Höör
Karlskoga
Kungsbacka
Luleå
Trelleborg
Vilhelmina
Örebro
Kalmar
Klippan
Ludvika
Sollefteå
Örnsköldsvik
Aneby
Forshaga
Gävle
Hallstahammar
Heby
Järfälla
Jönköping
Kramfors
Lund
Mark
Skara
Säffle
Upplands-Bro
Värmdö
Askersund
Bjuv
Enköping
Eskilstuna
Götene
Hammarö
Kristianstad
Lidköping
Lycksele
Nacka
Orust
90
89
89
88
88
87
87
87
87
87
87
86
86
85
85
85
85
85
85
85
85
84
84
84
84
84
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
Smedjebacken
Tanum
Trollhättan
Västerås
Avesta
Bromölla
Falkenberg
Finspång
Hallsberg
Härjedalen
Karlshamn
Kumla
Kungälv
Nyköping
Piteå
Sollentuna
Strängnäs
Södertälje
Töreboda
Vadstena
Östersund
Ale
Båstad
Hultsfred
Håbo
Härnösand
Härryda
Lekeberg
Leksand
Orsa
Ronneby
Sigtuna
Simrishamn
Skövde
Tyresö
Ulricehamn
Vansbro
Ystad
Haninge
Haparanda
Mjölby
Munkedal
Oxelösund
Storuman
Tjörn
Varberg
Medelvärde
Bengtsfors
Botkyrka
Falun
Hylte
0
10
Källa: Undersökningen genomförs av ett externt företag i
samband med tillgänglighetsmätningen (mått 2).
Kontaktuppgifter fås av SKL..
20
40
60
80
100
Procent
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
82
82
82
82
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
79
79
79
79
79
79
79
79
78
78
78
78
78
0
20
40
60
80
100
Procent
Karlskrona
Katrineholm
Laholm
Lidingö
Lilla Edet
Linköping
Norsjö
Nynäshamn
Salem
Staffanstorp
Svenljunga
Uppsala
Älvdalen
Övertorneå
Arjeplog
Eda
Gislaved
Lysekil
Sala
Sotenäs
Svedala
Torsås
Vårgårda
Årjäng
Dals-Ed
Danderyd
Grums
Kalix
Kävlinge
Olofström
Strömstad
Vännäs
Öckerö
Alvesta
Malå
Mariestad
Mörbylånga
Osby
Sundsvall
Säter
Trosa
Ånge
Åre
Österåker
Borgholm
Emmaboda
Karlsborg
Lindesberg
Malung-Sälen
Markaryd
Nybro
Strömsund
Vetlanda
Växjö
Älmhult
Köping
Vingåker
Värnamo
Åmål
Flen
Gotland
Mora
Rättvik
Sorsele
Tranemo
Huddinge
Sjöbo
Uddevalla
Eslöv
Motala
Sunne
Svalöv
Sävsjö
Umeå
Östra Göinge
Gnesta
Krokom
Landskrona
Ljungby
Täby
Åstorp
Höganäs
Kungsör
Norrköping
Robertsfors
Hofors
Skurup
Tingsryd
Degerfors
Arvidsjaur
Arvika
Bollebygd
Borlänge
Borås
Dorotea
Eksjö
Essunga
Fagersta
Falköping
Gnosjö
Grästorp
Gullspång
Gällivare
Habo
Hagfors
Hedemora
Herrljunga
Hjo
Hudiksvall
Högsby
Hörby
Karlstad
Kinda
Kristinehamn
Laxå
Lessebo
Ljusdal
Ljusnarsberg
Lomma
Mellerud
Munkfors
Nora
Norrtälje
Nykvarn
Nässjö
Ockelbo
Pajala
Perstorp
Ragunda
Skinnskatteberg
Stenungsund
Storfors
Söderhamn
Söderköping
Tierp
Tomelilla
Torsby
Tranås
Uppvidinge
Vaggeryd
Vallentuna
Vara
Vaxholm
Vimmerby
Vänersborg
Ydre
Åsele
Älvkarleby
Östhammar
Överkalix
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
76
76
76
76
76
76
76
76
76
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
73
73
73
73
72
72
72
72
72
72
71
71
71
70
70
70
70
70
70
70
0
11
20
40
60
OMRÅDE 1: DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET
80
100
Procent
69
69
69
68
68
68
67
67
67
65
64
63
62
57
0
20
40
60
80
100
Procent
MÅTT 4
Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket,
simhallen och återvinningscentralen öppet utöver
tiden 08–17 på vardagar?
Viktigt: se skrivningen på sid 4.
Syfte och metod
Syftet med måttet är att få kunskap om hur väl kommunen har organiserat sin verksamhet för att kunna nå ut
med servicen på huvudbiblioteket, simhall och återvin-
Sollentuna
Danderyd
Jönköping
Kungsbacka
Uppsala
Karlskrona
Kungälv
Trosa
Örebro
Staffanstorp
Umeå
Höganäs
Kävlinge
Lerum
Upplands Väsby
Ängelholm
Ale
Borås
Gnosjö
Sotenäs
Linköping
Lund
Sjöbo
Södertälje
Täby
Värnamo
Växjö
Nyköping
Skellefteå
Vadstena
Enköping
Eskilstuna
Alingsås
Helsingborg
Sigtuna
Trelleborg
Österåker
Tyresö
Västerås
Karlstad
Luleå
Oxelösund
Östersund
Gävle
Kalmar
Lidingö
Ystad
Vaggeryd
Gällivare
Upplands-Bro
Nordmaling
131
127
119
118
117
115
115
106
106
105
102
98
98
97
97
95
93
93
93
92
90
90
90
89
89
89
88
86
86
86
85
85
84
84
84
84
84
82
82
80
80
79
79
78
78
77
77
76
75
75
74
Metoden innebär att kommunen gör en egen undersökning via en enkel genomgång av öppettider för respektive enhet under en veckas tid vid normal period under
året.
Källa: Egen undersökning i kommunen inlämnad till
Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd
distribueras av RKA som kontaktas via [email protected]
kolada.se
Aneby
Botkyrka
Finspång
Lidköping
Sundsvall
Falun
Värmdö
Arboga
Knivsta
Mjölby
Nacka
Trollhättan
Örnsköldsvik
Kumla
Norrköping
Skövde
Svedala
Piteå
Falköping
Halmstad
Gislaved
Lindesberg
Haninge
Salem
Burlöv
Järfälla
Ljungby
Avesta
Vallentuna
Hudiksvall
Hässleholm
Nybro
Vänersborg
Håbo
Karlshamn
Karlskoga
Katrineholm
Ludvika
Mark
Skara
Strängnäs
Härnösand
Sala
Falkenberg
Gotland
Nynäshamn
Simrishamn
Flen
Höör
Torsås
Medelvärde
0
12
ningscentral till en så bred grupp som möjligt. Eftersträvansvärt är att erbjuda öppettider som attraherar den
stora grupp medborgare vars arbetstider kolliderar med
traditionella öppethållanden.
30
60
90
120
150
Timmar per vecka
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
73
73
73
73
73
71
71
70
70
70
70
70
70
69
69
69
69
68
67
66
65
65
64
64
63
63
63
62
61
58
58
58
58
57
57
57
57
56
56
56
56
55
55
54
54
54
54
53
53
53
53
0
30
60
90
120
150
Timmar per vecka
Vara
Leksand
Vetlanda
Forshaga
Motala
Sävsjö
Tingsryd
Tomelilla
Eslöv
Hedemora
Klippan
Ulricehamn
Årjäng
Emmaboda
Gnesta
Landskrona
Båstad
Köping
Laholm
Olofström
Grästorp
Hallsberg
Mellerud
Vingåker
Alvesta
Hallstahammar
Tranås
Ronneby
Sollefteå
Uddevalla
Fagersta
Kramfors
Lysekil
Nässjö
Strömstad
Säffle
Bjuv
Bromölla
Götene
Kalix
Stenungsund
Östra Göinge
Mariestad
Svenljunga
Tranemo
Vansbro
Mora
Osby
Torsby
Essunga
Heby
Säter
Älmhult
Kungsör
Åmål
Östhammar
Härjedalen
Ljusdal
Lomma
Lycksele
Ånge
Hammarö
Robertsfors
Åre
Hylte
Markaryd
Norsjö
Rättvik
Älvdalen
Härryda
Berg
Borgholm
Habo
Ljusnarsberg
Nora
Storuman
Arjeplog
Haparanda
Hofors
Töreboda
Vårgårda
Åsele
Övertorneå
Krokom
Munkfors
Nykvarn
Malå
Mörbylånga
Öckerö
Orsa
Vilhelmina
Åstorp
Tjörn
Bollebygd
Lilla Edet
Sölvesborg
Hjo
Lessebo
Orust
Sunne
Strömsund
Sorsele
Svalöv
Söderköping
Vännäs
Överkalix
Kinda
Eda
Tanum
Ydre
Askersund
Gullspång
Munkedal
Dals-Ed
Smedjebacken
Älvkarleby
Degerfors
Laxå
Lekeberg
Bengtsfors
Arvidsjaur
Arvika
Borlänge
Dorotea
Eksjö
Grums
Hagfors
Herrljunga
Huddinge
Hultsfred
Högsby
Hörby
Karlsborg
Kristianstad
Kristinehamn
Malung-Sälen
Norrtälje
Ockelbo
Pajala
Perstorp
Ragunda
Skinnskatteberg
Skurup
Storfors
Söderhamn
Tierp
Uppvidinge
Varberg
Vaxholm
Vimmerby
52
51
51
50
50
50
50
50
49
49
49
49
49
47
47
47
46
46
46
46
44
44
44
44
43
43
43
42
42
42
41
41
41
41
41
41
40
40
40
40
40
40
39
39
39
39
38
38
38
37
37
37
37
36
36
36
35
35
35
35
35
34
34
34
33
33
33
32
31
30
29
29
29
29
29
0
13
30
60
90
120
150
Timmar per vecka
OMRÅDE 1: DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET
29
28
28
28
28
28
27
26
24
24
24
23
23
23
22
21
21
20
19
19
19
18
18
18
18
17
15
15
15
15
15
14
13
13
13
12
11
11
10
10
9
7
7
7
5
0
30
60
90
120
150
Timmar per vecka
om placeringsdatum i förhållande till det faktiska
placeringsdatu­m som erbjuds.
MÅTT 5
Hur stor andel av de som erbjudits plats inom
förskoleverk­samheten har fått plats på önskat
placeringsdatum?
Observera att mätningen avser från önskad dag till erbjuden placeringsdag. Det är inte plats utifrån 4-månadersregeln som efterfrågas utan den reella väntetiden innan
kommunen kan erbjuda plats på förskola. Om kommunen
internt redovisar veckor eller månader så försvårar det
jämförelser.
Syfte och metod
Syftet med måttet är att få kunskap om kommunens
förmåga att planera tillgång till förskoleplatser i förhållande till behov. Metoden går ut på att kommunen
använder intern statistik kring föräldrarnas önskemål
Alingsås
Aneby
Dals-Ed
Danderyd
Forshaga
Habo
Kinda
Lidköping
Norsjö
Nykvarn
Piteå
Sorsele
Säter
Ulricehamn
Vara
Åmål
Örebro
Österåker
Övertorneå
Karlskrona
Nynäshamn
Höganäs
Sotenäs
Hallsberg
Essunga
Sunne
Arvika
Hedemora
Helsingborg
Bromölla
Heby
Mariestad
Älmhult
Lindesberg
Staffanstorp
Söderköping
Torsby
Trelleborg
Vännäs
Värnamo
Kungsbacka
Fagersta
Växjö
Kävlinge
Hallstahammar
Sigtuna
Malung-Sälen
Ånge
Götene
Värmdö
Kalmar
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
99
98
98
97
96
96
95
95
95
94
93
93
93
92
92
92
92
92
92
92
91
90
90
89
88
88
87
87
86
84
82
Lekeberg
Nässjö
Simrishamn
Åre
Varberg
Eskilstuna
Håbo
Kalix
Knivsta
Luleå
Markaryd
Munkedal
Finspång
Storuman
Uppsala
Sölvesborg
Tranemo
Degerfors
Lycksele
Ydre
Kungälv
Ljusnarsberg
Tingsryd
Rättvik
Ljungby
Arjeplog
Härryda
Krokom
Älvkarleby
Östersund
Strömsund
Trosa
Ängelholm
Berg
Nordmaling
Vaggeryd
Vadstena
Lidingö
Sjöbo
Avesta
Gislaved
Täby
Laxå
Pajala
Tjörn
Malå
Nora
Överkalix
Hammarö
Medelvärde
Salem
0
14
Källa: Egen undersökning i kommunen inlämnad till
Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd
distribueras av RKA som kontaktas via [email protected]
kolada.se
20
40
60
80
100
Procent
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
82
82
82
82
81
80
80
80
80
80
80
80
79
79
79
78
78
77
77
77
76
76
76
75
74
73
72
72
72
71
70
70
70
69
69
69
68
67
67
66
66
66
65
65
65
64
64
64
63
63
63
0
20
40
60
80
100
Procent
Bengtsfors
Tomelilla
Emmaboda
Hudiksvall
Katrineholm
Skellefteå
Skövde
Karlshamn
Karlstad
Falun
Hjo
Kramfors
Motala
Skara
Älvdalen
Östhammar
Orust
Tanum
Östra Göinge
Olofström
Sollefteå
Vansbro
Örnsköldsvik
Gotland
Köping
Tranås
Höör
Lilla Edet
Sollentuna
Strängnäs
Kumla
Skurup
Landskrona
Lerum
Sala
Ystad
Gnosjö
Upplands-Bro
Kungsör
Gällivare
Jönköping
Säffle
Gnesta
Eslöv
Leksand
Töreboda
Ale
Alvesta
Orsa
Tyresö
Borås
Vilhelmina
Enköping
Nyköping
Åsele
Vallentuna
Vingåker
Burlöv
Karlskoga
Bollebygd
Järfälla
Mörbylånga
Upplands Väsby
Båstad
Klippan
Arboga
Härjedalen
Osby
Eda
Åstorp
Askersund
Flen
Torsås
Vårgårda
Haparanda
Stenungsund
Västerås
Grästorp
Mark
Sundsvall
Botkyrka
Svalöv
Gullspång
Mellerud
Strömstad
Norrköping
Norrtälje
Sävsjö
Falkenberg
Grums
Munkfors
Ludvika
Mora
Smedjebacken
Södertälje
Hylte
Lysekil
Laholm
Robertsfors
Arvidsjaur
Bjuv
Borgholm
Borlänge
Dorotea
Eksjö
Falköping
Gävle
Hagfors
Halmstad
Haninge
Herrljunga
Hofors
Huddinge
Hultsfred
Härnösand
Hässleholm
Högsby
Hörby
Karlsborg
Kristianstad
Kristinehamn
Lessebo
Linköping
Ljusdal
Lomma
Lund
Mjölby
Nacka
Nybro
Ockelbo
Oxelösund
Perstorp
Ragunda
Ronneby
Skinnskatteberg
Storfors
Svedala
Svenljunga
Söderhamn
Tierp
Trollhättan
Uddevalla
Umeå
Uppvidinge
Vaxholm
Vetlanda
Vimmerby
Vänersborg
Årjäng
Öckerö
62
62
61
61
60
60
60
59
59
58
58
58
58
58
58
58
57
57
57
56
56
56
56
55
55
55
54
54
54
54
53
53
51
51
51
50
49
49
48
47
47
47
46
44
44
44
43
43
43
43
42
42
41
41
41
40
40
39
39
38
38
38
38
37
37
33
33
33
32
32
31
31
31
31
30
0
15
20
40
60
OMRÅDE 1: DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET
80
100
Procent
30
30
28
28
26
25
25
24
23
23
21
21
21
20
20
20
17
16
16
14
12
12
11
6
0
20
40
60
80
100
Procent
Syfte och metod
MÅTT 6
Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens
förmåga att planera tillgång till platser i förhållande till
behov. Metoden innebär att kommunen använder intern
statistik för föräldrarnas önskemål om placeringsdatum
i förhållande till faktiskt placeringsdatum.
Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som
inte fått plats för sitt barn inom förskole­
verksamheten på öns­kat placeringsdatum?
Källa: Egen undersökning i kommunen inlämnad till
Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd
distribueras av RKA som kontaktas via [email protected]
kolada.se
Alingsås
Aneby
Dals-Ed
Danderyd
Forshaga
Karlskrona
Kinda
Lidköping
Norsjö
Nykvarn
Piteå
Sorsele
Säter
Ulricehamn
Vara
Åmål
Örebro
Österåker
Övertorneå
Sjöbo
Hedemora
Luleå
Mariestad
Trosa
Värmdö
Härjedalen
Hammarö
Torsby
Knivsta
Söderköping
Arjeplog
Rättvik
Tingsryd
Hjo
Hudiksvall
Härryda
Leksand
Höganäs
Olofström
Skövde
Strängnäs
Åsele
Kungsör
Lycksele
Töreboda
Värnamo
Ånge
Flen
Orust
Torsås
Trelleborg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
4
4
5
5
6
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
Älmhult
Ängelholm
Varberg
Karlshamn
Karlstad
Kungsbacka
Nynäshamn
Upplands-Bro
Falun
Stenungsund
Överkalix
Berg
Kalmar
Staffanstorp
Vännäs
Älvdalen
Grästorp
Höör
Järfälla
Kramfors
Sigtuna
Sunne
Vaggeryd
Ljungby
Växjö
Kumla
Vansbro
Hallstahammar
Håbo
Lekeberg
Lerum
Nordmaling
Östhammar
Eslöv
Gnosjö
Sala
Vallentuna
Älvkarleby
Krokom
Skurup
Tjörn
Botkyrka
Kungälv
Mörbylånga
Tanum
Tranås
Avesta
Klippan
Skellefteå
Vingåker
Borås
0
16
30
60
90
120
150
Dagar
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
13
13
14
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
19
19
20
20
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
26
0
30
60
90
120
150
Dagar
Bromölla
Burlöv
Eda
Gnesta
Gällivare
Pajala
Bollebygd
Fagersta
Heby
Sölvesborg
Medelvärde
Alvesta
Degerfors
Laxå
Motala
Smedjebacken
Tyresö
Östersund
Enköping
Katrineholm
Tomelilla
Helsingborg
Kalix
Sollentuna
Munkedal
Nässjö
Gotland
Salem
Mark
Robertsfors
Gislaved
Lidingö
Sundsvall
Åre
Arvika
Sollefteå
Mora
Hallsberg
Haparanda
Lindesberg
Strömstad
Upplands Väsby
Vårgårda
Ydre
Eskilstuna
Lilla Edet
Orsa
Ystad
Osby
Storuman
Askersund
Svalöv
Gullspång
Kävlinge
Vilhelmina
Ale
Laholm
Södertälje
Simrishamn
Strömsund
Falkenberg
Skara
Nyköping
Jönköping
Mellerud
Sotenäs
Örnsköldsvik
Båstad
Ludvika
Markaryd
Täby
Vadstena
Emmaboda
Nora
Tranemo
Götene 54
Finspång 55
Landskrona 57
Lysekil 57
Köping 58
Säffle 60
Västerås 60
Åstorp 61
Malå 64
Arboga 66
Grums 67
Karlskoga 69
Östra Göinge 69
Sävsjö 70
Uppsala 70
Bengtsfors 75
Munkfors 79
Norrköping 85
Malung-Sälen 88
Essunga 132
Hylte 150
Arvidsjaur
Bjuv
Borgholm
Borlänge
Dorotea
Eksjö
Falköping
Gävle
Habo
Hagfors
Halmstad
Haninge
Herrljunga
Hofors
Huddinge
Hultsfred
Härnösand
Hässleholm
Högsby
Hörby
Karlsborg
Kristianstad
Kristinehamn
Lessebo
Linköping
Ljusdal
Ljusnarsberg
Lomma
Lund
Mjölby
Nacka
Norrtälje
Nybro
Ockelbo
Oxelösund
Perstorp
Ragunda
Ronneby
Skinnskatteberg
Storfors
Svedala
Svenljunga
Söderhamn
Tierp
Trollhättan
Uddevalla
Umeå
Uppvidinge
Vaxholm
Vetlanda
Vimmerby
Vänersborg
Årjäng
Öckerö
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
34
34
35
35
36
37
37
37
37
37
37
37
39
39
39
39
40
40
41
41
43
43
43
44
44
44
45
45
46
46
48
49
49
49
49
50
50
51
51
51
52
53
53
0
17
30
60
90
OMRÅDE 1: DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET
120
150
Dagar
0
30
60
90
120
150
Dagar
Metoden innebär att kommunen genomför en egen
undersökning i kommunen av samt­liga placeringar som
gjorts till särskilt boende under årets sex första månader. Datum noteras för ansökan till särskilt boende i
förhållande till datum för när plats i särskilt boende har
erbjudits.
MÅTT 7
Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att
få plats på ett äldreboende från ansökan till
erbjudande om plats?
Måttet finns även i Öppna jämförelser
Syfte och metod
Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens
förmåga att planera tillgång till platser i förhållande till
behov.
Arjeplog
Vänersborg
Gullspång
Säffle
Gnosjö
Hylte
Lidköping
Tingsryd
Töreboda
Karlskrona
Kinda
Sjöbo
Ydre
Mörbylånga
Bollebygd
Sölvesborg
Kungsör
Sotenäs
Gotland
Jönköping
Trosa
Bjuv
Bromölla
Emmaboda
Kalmar
Ystad
Hedemora
Lilla Edet
Nordmaling
Burlöv
Söderköping
Övertorneå
Orsa
Eslöv
Essunga
Ängelholm
Piteå
Åre
Lessebo
Sollefteå
Vingåker
Värmdö
Borås
Lund
Uddevalla
Nässjö
Rättvik
Årjäng
Överkalix
Arvika
Helsingborg
5
8
10
10
11
11
11
12
14
15
15
15
16
17
18
18
19
19
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
24
24
24
25
26
26
26
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
30
31
31
32
32
Lidingö
Ludvika
Smedjebacken
Strömsund
Vansbro
Åstorp
Österåker
Falkenberg
Grästorp
Habo
Härnösand
Svedala
Sävsjö
Täby
Oxelösund
Sigtuna
Aneby
Leksand
Sunne
Vadstena
Grums
Kramfors
Simrishamn
Falköping
Gnesta
Lerum
Lysekil
Osby
Torsby
Motala
Eskilstuna
Köping
Ronneby
Bengtsfors
Eksjö
Höganäs
Lomma
Orust
Skurup
Säter
Örnsköldsvik
Båstad
Hjo
Trollhättan
Munkedal
Borgholm
Heby
Karlskoga
Ånge
Tanum
Finspång
0
18
Källa: Egen undersökning i kommunen inlämnad till
Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd
distribueras av RKA som kontaktas via [email protected]
kolada.se
50
100
150
200
250
Dagar
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
34
34
36
36
36
36
37
37
37
38
38
38
38
38
38
39
40
40
40
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
44
45
45
45
45
46
47
0
50
100
150
200
250
Dagar
Upplands-Bro
Halmstad
Herrljunga
Nyköping
Uppsala
Olofström
Vilhelmina
Älmhult
Gävle
Malå
Håbo
Skellefteå
Vetlanda
Växjö
Åmål
Östra Göinge
Östersund
Hudiksvall
Östhammar
Medelvärde
Markaryd
Norsjö
Öckerö
Klippan
Upplands Väsby
Forshaga
Haninge
Lekeberg
Ljungby
Uppvidinge
Vara
Värnamo
Skara
Haparanda
Laholm
Alvesta
Mark
Vännäs
Flen
Nynäshamn
Strömstad
Berg
Hässleholm
Linköping
Salem
Ale
Hallsberg
Hammarö
Härjedalen
Sala
Stenungsund
Varberg
Botkyrka
Eda
Falun
Tyresö
Västerås
Tjörn
Kungälv
Danderyd
Arboga
Landskrona
Karlshamn
Askersund
Lycksele
Storuman
Gislaved
Tranemo
Kumla
Södertälje
Karlstad
Skövde
Älvdalen
Knivsta
Kalix
Torsås
Trelleborg
Ulricehamn
Gällivare
Degerfors
Götene
Sundsvall
Tomelilla
Laxå
Staffanstorp
Kungsbacka
Höör
Nora
Härryda
Mariestad
Mora
Hörby
Avesta
Kävlinge
Svalöv
Nybro
Sollentuna
Munkfors
Lindesberg
Svenljunga
Fagersta
Hallstahammar
Ljusdal
Alingsås
Arvidsjaur
Borlänge
Dals-Ed
Dorotea
Enköping
Hagfors
Hofors
Huddinge
Hultsfred
Högsby
Järfälla
Karlsborg
Katrineholm
Kristianstad
Kristinehamn
Krokom
Ljusnarsberg
Luleå
Malung-Sälen
Mellerud
Mjölby
Nacka
Norrköping
Norrtälje
Nykvarn
Ockelbo
Pajala
Perstorp
Ragunda
Robertsfors
Skinnskatteberg
Sorsele
Storfors
Strängnäs
Söderhamn
Tierp
Tranås
Umeå
Vaggeryd
Vallentuna
Vaxholm
Vimmerby
Vårgårda
Åsele
Älvkarleby
Örebro
47
48
48
48
48
49
49
49
50
50
51
51
51
52
52
52
53
54
55
57
58
58
58
59
59
60
60
60
60
62
62
62
63
64
64
66
66
66
67
68
69
70
70
70
70
71
71
71
72
72
73
73
74
75
76
76
76
77
78
80
82
82
85
86
86
87
88
89
90
90
91
91
91
92
93
0
19
50
100
150
OMRÅDE 1: DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET
200
250
Dagar
93
93
94
100
104
104
104
104
106
106
108
110
114
115
115
116
119
121
121
122
126
126
135
145
148
160
178
210
0
50
100
150
200
250
Dagar
gäller försörjningsstöd ligger ofta på väntetiden innan
utredning, inte så mycket på själva utredningstiden. Det
kan ibland vara långa tider innan man får träffa en handläggare för att lägga fram sitt problem. Fokus skall därför
läggas på detta. För att göra detta så ska tiden från första
kontakt, ofta på telefon, med förvaltningen undersökas.
Vi är medvetna om att det kan vara problem att få fram
datum för första kontakt men anser att det är av vikt att
försöka undersöka denna handläggningstid.
MÅTT 8
Hur lång är hand­läggningstiden i snitt (dagar)
för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?
Syfte och metod
Syftet med måttet är att få en bild av hur tillgänglig
kommunen är för en utsatt grupp. Tiden är en viktig
kvalitetsfaktor för den enskilde. Problematiken när det
Ydre
Älvdalen
Haparanda
Hedemora
Gotland
Grästorp
Norsjö
Osby
Sotenäs
Vansbro
Laholm
Laxå
Leksand
Nordmaling
Skövde
Storuman
Säffle
Vilhelmina
Östersund
Österåker
Bjuv
Karlskrona
Kinda
Rättvik
Sölvesborg
Torsås
Västerås
Aneby
Hudiksvall
Kumla
Lycksele
Munkedal
Piteå
Staffanstorp
Tanum
Örnsköldsvik
Arjeplog
Berg
Danderyd
Degerfors
Götene
Herrljunga
Härjedalen
Bengtsfors
Habo
Hammarö
Karlskoga
Kramfors
Kungsör
Lidköping
Robertsfors
1
1
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
Sollefteå
Sävsjö
Tyresö
Ånge
Askersund
Fagersta
Höör
Kalix
Nyköping
Vännäs
Övertorneå
Hjo
Ljungby
Skellefteå
Uddevalla
Östhammar
Alvesta
Falkenberg
Grums
Hörby
Tranemo
Falun
Heby
Hylte
Karlstad
Knivsta
Orsa
Ulricehamn
Vårgårda
Värmdö
Ale
Alingsås
Karlshamn
Lindesberg
Markaryd
Nässjö
Ronneby
Vadstena
Växjö
Östra Göinge
Eksjö
Hallstahammar
Kungälv
Medelvärde
Nybro
Sala
Sorsele
Strömsund
Svedala
Hallsberg
Helsingborg
0
20
Källa: Egen undersökning i kommunen som rapporterats
till Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd
distribueras av RKA som kontaktas via [email protected]
kolada.se
20
40
60
80
100
Dagar
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
0
20
40
60
80
100
Dagar
Håbo
Lekeberg
Mark
Stenungsund
Upplands Väsby
Båstad
Gislaved
Härryda
Ludvika
Mariestad
Norrköping
Svalöv
Trollhättan
Töreboda
Överkalix
Höganäs
Strömstad
Sundsvall
Söderköping
Tranås
Avesta
Halmstad
Kalmar
Tjörn
Uppvidinge
Enköping
Linköping
Åstorp
Öckerö
Hässleholm
Kungsbacka
Köping
Lilla Edet
Värnamo
Ystad
Forshaga
Katrineholm
Lessebo
Säter
Trosa
Uppsala
Åre
Ängelholm
Kävlinge
Luleå
Nykvarn
Upplands-Bro
Borås
Gnesta
Lund
Krokom
Skara
Sjöbo
Skurup
Varberg
Arboga
Flen
Sollentuna
Haninge
Klippan
Sigtuna
Salem
Vetlanda
Nacka
Södertälje
Gällivare
Landskrona
Burlöv
Härnösand
Motala
Botkyrka
Arvidsjaur
Arvika
Bollebygd
Borgholm
Borlänge
Bromölla
Dals-Ed
Dorotea
Eda
Emmaboda
Eskilstuna
Eslöv
Essunga
Falköping
Finspång
Gnosjö
Gullspång
Gävle
Hagfors
Hofors
Huddinge
Hultsfred
Högsby
Järfälla
Jönköping
Karlsborg
Kristianstad
Kristinehamn
Lerum
Lidingö
Ljusdal
Ljusnarsberg
Lomma
Lysekil
Malung-Sälen
Malå
Mellerud
Mjölby
Mora
Munkfors
Mörbylånga
Nora
Norrtälje
Nynäshamn
Ockelbo
Olofström
Orust
Oxelösund
Pajala
Perstorp
Ragunda
Simrishamn
Skinnskatteberg
Smedjebacken
Storfors
Strängnäs
Sunne
Svenljunga
Söderhamn
Tierp
Tingsryd
Tomelilla
Torsby
Trelleborg
Täby
Umeå
Vaggeryd
Vallentuna
Vara
Vaxholm
Vimmerby
Vingåker
Vänersborg
Åmål
Årjäng
Åsele
Älmhult
Älvkarleby
Örebro
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
24
25
25
25
26
26
26
27
27
29
29
29
30
30
31
32
32
32
33
33
36
36
37
37
39
41
55
78
0
21
20
40
60
OMRÅDE 1: DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET
80
100
Dagar
0
20
40
60
80
100
Dagar
OM
R
E
ÅD
2
Syfte och metod
Syftet med måttet är att få kunskap om medborgarna
uppfattar kommunen som en trygg och säker plats att
leva i.
Källa: är SCB:s Medborgarundersökning, del ”Trygghet”.
Undersökningen innefattar följande frågor.
Hur ser du på …
– hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och
nätter?
– hur trygg och säker kan du känna dig mot hot, rån
och misshandel?
– hur trygg och säker kan du känna dig mot inbrott i
hemmet?
MÅTT 9
Hur trygga känner sig
medborgarna i kommunen?
Arjeplog
Storuman
Älvdalen
Robertsfors
Vaxholm
Överkalix
Trosa
Åre
Berg
Gnesta
Hammarö
Lomma
Borgholm
Härjedalen
Malung-Sälen
Tjörn
Danderyd
Kalix
Karlsborg
Rättvik
Övertorneå
Knivsta
Lekeberg
Leksand
Nordmaling
Kinda
Nacka
Östhammar
Lidingö
Svedala
Tanum
Tranemo
Ånge
Lund
Lycksele
Säter
Täby
Umeå
Bengtsfors
Grums
Stenungsund
Bollebygd
Forshaga
Gällivare
Jönköping
Nykvarn
Strömsund
Hudiksvall
Kävlinge
Lerum
Piteå
80
79
77
75
75
75
74
74
73
72
72
72
71
71
71
71
70
70
70
70
70
69
69
69
69
68
68
68
67
67
67
67
67
66
66
66
66
66
65
65
65
64
64
64
64
64
64
63
63
63
63
Salem
Ulricehamn
Örnsköldsvik
Båstad
Dals-Ed
Gotland
Kungsbacka
Luleå
Tyresö
Värmdö
Arvidsjaur
Eda
Falun
Mora
Skinnskatteberg
Skövde
Söderköping
Vaggeryd
Vallentuna
Askersund
Grästorp
Hjo
Karlstad
Norsjö
Skellefteå
Staffanstorp
Lidköping
Mjölby
Nynäshamn
Oxelösund
Torsås
Älmhult
Alingsås
Degerfors
Karlskrona
Ljusdal
Ockelbo
Olofström
Sjöbo
Varberg
Värnamo
Medelvärde
Enköping
Huddinge
Härryda
Höör
Kungsör
Kungälv
Nora
Simrishamn
Strängnäs
0
22
20
40
60
80
100
Index
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
63
63
63
62
62
62
62
62
62
62
61
61
61
61
61
61
61
61
61
60
60
60
60
60
60
60
59
59
59
59
59
59
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
57
57
57
57
57
57
57
57
57
0
20
40
60
80
100
Index
Sunne
Sölvesborg
Tingsryd
Uppsala
Arvika
Karlshamn
Lessebo
Finspång
Höganäs
Kalmar
Laholm
Ljungby
Nyköping
Östersund
Borås
Håbo
Karlskoga
Klippan
Kramfors
Motala
Nybro
Svenljunga
Upplands-Bro
Ale
Götene
Hofors
Strömstad
Sundsvall
Ängelholm
Smedjebacken
Svalöv
Trelleborg
Vimmerby
Växjö
Älvkarleby
Alvesta
Markaryd
Sollentuna
Tranås
Trollhättan
Västerås
Örebro
Östra Göinge
Avesta
Falkenberg
Gävle
Halmstad
Haninge
Hedemora
Härnösand
Lindesberg
Osby
Österåker
Arboga
Eslöv
Falköping
Järfälla
Kristinehamn
Munkedal
Bromölla
Burlöv
Flen
Hörby
Kristianstad
Kumla
Sala
Uddevalla
Vingåker
Vänersborg
Botkyrka
Katrineholm
Helsingborg
Säffle
Töreboda
Köping
Hallstahammar
Hässleholm
Nässjö
Landskrona
Ludvika
Söderhamn
Bjuv
Eskilstuna
Sigtuna
Borlänge
Ronneby
Skara
Tomelilla
Upplands Väsby
Aneby
Dorotea
Eksjö
Emmaboda
Essunga
Fagersta
Gislaved
Gnosjö
Gullspång
Habo
Hagfors
Hallsberg
Haparanda
Heby
Herrljunga
Hultsfred
Hylte
Högsby
Krokom
Laxå
Lilla Edet
Linköping
Ljusnarsberg
Lysekil
Malå
Mariestad
Mark
Mellerud
Munkfors
Mörbylånga
Norrköping
Norrtälje
Orsa
Orust
Pajala
Perstorp
Ragunda
Skurup
Sollefteå
Sorsele
Sotenäs
Storfors
Sävsjö
Södertälje
Tierp
Torsby
Uppvidinge
Vadstena
Vansbro
Vara
Vetlanda
Vilhelmina
Vårgårda
Vännäs
Ydre
Ystad
Åmål
Årjäng
Åsele
Åstorp
Öckerö
57
57
57
57
56
56
56
55
55
55
55
55
55
55
54
54
54
54
54
54
54
54
54
53
53
53
53
53
53
52
52
52
52
52
52
51
51
51
51
51
51
51
51
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
49
49
49
49
49
49
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
47
47
46
46
46
45
0
23
20
40
60
80
OMRÅDE 2: TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN
100
Index
44
44
44
43
43
42
41
41
41
40
40
40
40
39
0
20
40
60
80
100
Index
MÅTT 10
Källa: Egen undersökning i kommunen som rapporterats
till Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd
distribueras av RKA som kontaktas via [email protected]
kolada.se
Hur många olika vårdare besöker en äldre
person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod?
Syfte och metod
Syftet med måttet är att få kunskap om hur väl kommunen säkrar behovet av kontinuitet och trygghet för äldre
med behov av omsorg i hemmet.
Åsele
Sorsele
Emmaboda
Upplands Väsby
Piteå
Svenljunga
Söderköping
Berg
Bromölla
Götene
Haninge
Lidingö
Sundsvall
Täby
Öckerö
Örnsköldsvik
Håbo
Lessebo
Lidköping
Ljusnarsberg
Lomma
Nybro
Nynäshamn
Orsa
Ronneby
Södertälje
Tanum
Tyresö
Upplands-Bro
Vännäs
Värnamo
Ydre
Åstorp
Älmhult
Alvesta
Burlöv
Båstad
Gotland
Helsingborg
Huddinge
Hörby
Knivsta
Krokom
Laholm
Linköping
Motala
Nordmaling
Umeå
Vansbro
Vilhelmina
Bjuv
4
7
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
Måttet finns även i Öppna jämförelser
Danderyd
Hudiksvall
Kalix
Katrineholm
Ljungby
Luleå
Nora
Oxelösund
Robertsfors
Salem
Sjöbo
Smedjebacken
Sollentuna
Sunne
Sävsjö
Tranås
Vadstena
Västerås
Växjö
Österåker
Eksjö
Flen
Gullspång
Hammarö
Härryda
Hässleholm
Jönköping
Kramfors
Kävlinge
Landskrona
Leksand
Lindesberg
Lysekil
Mora
Norsjö
Sala
Storuman
Svedala
Tranemo
Trelleborg
Trosa
Töreboda
Ulricehamn
Vårgårda
Vänersborg
Överkalix
Arjeplog
Arvika
Borås
Dals-Ed
Falkenberg
0
24
Undersökningen avser antal olika personal som en
hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod.
Gäller de personer, 65 år eller äldre, som har två eller
fler hemtjänstbesök varje dag. Mätningen avser tiden
07.00–22.00. Hemsjukvårdspersonal redovisas inte.
5
10
15
20
25
30
Antal
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
0
5
10
15
20
25
30
Antal
Gislaved
Gnesta
Hylte
Kalmar
Karlshamn
Köping
Malå
Munkedal
Mörbylånga
Nyköping
Nässjö
Sigtuna
Skara
Strömstad
Säter
Tomelilla
Torsby
Torsås
Uppvidinge
Vara
Åre
Ängelholm
Medelvärde
Ale
Botkyrka
Falköping
Falun
Halmstad
Härnösand
Karlskrona
Kinda
Kungsör
Kungälv
Lund
Markaryd
Munkfors
Osby
Rättvik
Staffanstorp
Strömsund
Tingsryd
Varberg
Älvdalen
Östersund
Eskilstuna
Eslöv
Finspång
Grums
Haparanda
Heby
Laxå
Lilla Edet
Ludvika
Lycksele
Olofström
Orust
Skövde
Stenungsund
Uddevalla
Vetlanda
Ystad
Ånge
Örebro
Östhammar
Bollebygd
Hedemora
Herrljunga
Härjedalen
Höganäs
Höör
Karlskoga
Lekeberg
Lerum
Ljusdal
Skellefteå
Skurup
Sollefteå
Sölvesborg
Tjörn
Trollhättan
Vingåker
Värmdö
Åmål
Älvkarleby
Östra Göinge
Övertorneå
Aneby
Bengtsfors
Grästorp
Hallstahammar
Karlstad
Kungsbacka
Mariestad
Strängnäs
Uppsala
Arboga
Avesta
Borgholm
Essunga
Forshaga
Hallsberg
Hjo
Kumla
Nykvarn
Säffle
Eda
Mark
Svalöv
Askersund
Fagersta
Klippan
Sotenäs
Vaggeryd
Habo
Alingsås
Arvidsjaur
Borlänge
Degerfors
Dorotea
Enköping
Gnosjö
Gällivare
Gävle
Hagfors
Hofors
Hultsfred
Högsby
Järfälla
Karlsborg
Kristianstad
Kristinehamn
Malung-Sälen
Mellerud
Mjölby
Nacka
Norrköping
Norrtälje
Ockelbo
Pajala
Perstorp
Ragunda
Simrishamn
Skinnskatteberg
Storfors
Söderhamn
Tierp
Vallentuna
Vaxholm
Vimmerby
Årjäng
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
0
25
5
10
15
20
25
OMRÅDE 2: TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN
30
Antal
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
23
23
23
26
0
5
10
15
20
25
30
Antal
Syfte och metod
MÅTT 11
Syftet med måttet är att få en bild av personaltätheten
i förskolan.
Hur många barn per personal är det i
kom­munens förskolor? (Planerad)
Måttet beskriver antalet inskrivna barn dividerat med
antalet årsarbetare. I antalet årsarbetare har antalet
anställda räknats om till heltidstjänster med hjälp av
tjänstgöringsgraden. Måttet utgår från den planerade
personaltätheten och inte den faktiska tätheten.
Viktigt: se skrivningen på sid 4.
Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi.
Källa: Skolverkets statistik
Arvidsjaur
Strömsund
Pajala
Vansbro
Berg
Robertsfors
Dorotea
Högsby
Värnamo
Gotland
Ockelbo
Sölvesborg
Malå
Rättvik
Sävsjö
Ydre
Aneby
Kungsör
Luleå
Sotenäs
Umeå
Vilhelmina
Herrljunga
Jönköping
Malung-Sälen
Mörbylånga
Norsjö
Sorsele
Storuman
Tingsryd
Arjeplog
Bengtsfors
Burlöv
Emmaboda
Flen
Haparanda
Karlsborg
Kungsbacka
Köping
Lysekil
Nordmaling
Olofström
Ragunda
Skellefteå
Åsele
Arboga
Eda
Hallstahammar
Hofors
Härjedalen
Krokom
3,8
4,0
4,1
4,1
4,3
4,3
4,4
4,4
4,4
4,5
4,5
4,5
4,6
4,6
4,6
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Lessebo
Lindesberg
Lund
Lycksele
Norrtälje
Piteå
Staffanstorp
Storfors
Sundsvall
Torsås
Åre
Överkalix
Avesta
Bromölla
Danderyd
Eskilstuna
Grums
Härnösand
Härryda
Karlstad
Lekeberg
Markaryd
Mora
Nacka
Nykvarn
Nässjö
Osby
Smedjebacken
Säter
Vadstena
Vaxholm
Västerås
Åmål
Ängelholm
Östersund
Övertorneå
Fagersta
Gällivare
Kramfors
Kristianstad
Lerum
Lidingö
Mark
Orust
Simrishamn
Strömstad
Vetlanda
Öckerö
Medelvärde
Bjuv
Borås
0
26
2
4
6
8
Antal
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,3
5,3
5,3
0
2
4
6
8
Antal
Båstad
Dals-Ed
Eslöv
Finspång
Gnesta
Gnosjö
Hudiksvall
Kalix
Kalmar
Karlskrona
Lilla Edet
Linköping
Ljusnarsberg
Mellerud
Nyköping
Orsa
Ronneby
Skurup
Skövde
Stenungsund
Svenljunga
Säffle
Vännäs
Värmdö
Årjäng
Älmhult
Älvdalen
Älvkarleby
Örebro
Alingsås
Arvika
Askersund
Degerfors
Eksjö
Enköping
Forshaga
Gislaved
Gullspång
Gävle
Halmstad
Hammarö
Helsingborg
Hjo
Hässleholm
Hörby
Järfälla
Karlskoga
Kristinehamn
Lidköping
Ludvika
Mariestad
Oxelösund
Sigtuna
Svalöv
Söderhamn
Södertälje
Tomelilla
Trollhättan
Täby
Töreboda
Uppvidinge
Örnsköldsvik
Östhammar
Ale
Alvesta
Borlänge
Botkyrka
Essunga
Falkenberg
Habo
Hedemora
Huddinge
Hultsfred
Karlshamn
Klippan
Kävlinge
Laxå
Lomma
Mjölby
Munkfors
Sala
Skinnskatteberg
Sollentuna
Sunne
Tanum
Torsby
Tranemo
Tranås
Upplands-Bro
Uppsala
Vårgårda
Falun
Grästorp
Götene
Hagfors
Haninge
Höganäs
Kumla
Leksand
Ljungby
Ljusdal
Sjöbo
Söderköping
Trosa
Vara
Varberg
Vimmerby
Växjö
Ånge
Bollebygd
Hallsberg
Heby
Höör
Nora
Norrköping
Nybro
Svedala
Trelleborg
Uddevalla
Ulricehamn
Vaggeryd
Åstorp
Österåker
Östra Göinge
Kinda
Kungälv
Laholm
Landskrona
Motala
Salem
Tyresö
Vallentuna
Falköping
Håbo
Knivsta
Nynäshamn
Vänersborg
Sollefteå
Munkedal
Strängnäs
Tjörn
Upplands Väsby
Katrineholm
Skara
Ystad
Hylte
Borgholm
Tierp
Perstorp
Vingåker
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
0
27
2
4
6
OMRÅDE 2: TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN
8
Antal
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
6,0
6,1
6,1
6,1
6,1
6,3
6,3
6,3
6,5
6,6
6,8
6,9
7,5
0
2
4
6
8
Antal
OM
R
E
ÅD
3
Viktigt: se skrivningen på sid 4.
MÅTT 13
Hur god är kommunens webbinformation
till medborgarna?
Syfte och metod
Syftet är att kunna visa en samlad bild av starka och
svaga sidor av kommunens informationsgivning på
Ljusdal
Mariestad
Västerås
Gullspång
Forshaga
Helsingborg
Karlstad
Lidingö
Piteå
Ale
Katrineholm
Skellefteå
Leksand
Orust
Trollhättan
Arvika
Kävlinge
Nacka
Vänersborg
Ängelholm
Eslöv
Huddinge
Landskrona
Sunne
Säffle
Tanum
Uddevalla
Eskilstuna
Hässleholm
Ludvika
Nordmaling
Sollentuna
Södertälje
Örebro
Arboga
Hagfors
Klippan
Mellerud
Norrköping
Svedala
Tyresö
Falun
Karlskoga
Köping
Lerum
Lidköping
Lund
Nybro
Söderhamn
Ulricehamn
Eksjö
96
96
96
95
94
93
93
93
93
92
92
92
91
91
91
90
90
90
90
90
89
89
89
89
89
89
89
88
88
88
88
88
88
88
87
87
87
87
87
87
87
86
86
86
86
86
86
86
86
86
85
Informationsindexet består av ca 250 frågor. Svaret på
varje fråga ska kunna hittas inom två minuters sökning
på kommunens webb. Undersökningen är indelad i 12
verksamhetsområden där varje områdes svar kan ge
maximalt 100 %. Varje fråga kan ge tre poäng för helt
uppfylld, 1 poäng för delvis uppfylld och 0 poäng där
information inte har gått att finna.
Källa: SKL:s webbinformationsundersökning
Grästorp
Halmstad
Kalmar
Kungsör
Ljusnarsberg
Nynäshamn
Uppsala
Värmdö
Örnsköldsvik
Fagersta
Flen
Gotland
Karlskrona
Lilla Edet
Linköping
Robertsfors
Sotenäs
Staffanstorp
Härryda
Kinda
Kramfors
Ljungby
Tierp
Växjö
Bjuv
Eda
Hallsberg
Härnösand
Karlshamn
Kungsbacka
Kungälv
Nyköping
Vetlanda
Östersund
Berg
Höganäs
Markaryd
Skurup
Vimmerby
Älmhult
Östhammar
Östra Göinge
Gislaved
Götene
Hedemora
Järfälla
Skara
Sollefteå
Umeå
Burlöv
Essunga
0
28
kommunens webbplats till medborgarna. SKL:s informationsindex är inte heltäckande utan ska ses som en
grundnivå för informationsgivningen till medborgarna.
Metoden innebär att en självgranskning görs av kommunens webbsida.
20
40
60
100
80
Procent av maxpoäng
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
85
85
85
85
85
85
85
85
85
84
84
84
84
84
84
84
84
84
83
83
83
83
83
83
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
81
81
81
81
81
81
81
81
80
80
80
80
80
80
80
79
79
0
20
40
60
100
80
Procent av maxpoäng
Hammarö
Malung-Sälen
Emmaboda
Gävle
Hylte
Luleå
Värnamo
Gnesta
Gnosjö
Hultsfred
Mora
Smedjebacken
Strömsund
Trosa
Enköping
Laholm
Skövde
Storuman
Strömstad
Medelvärde
Avesta
Hallstahammar
Kalix
Motala
Nykvarn
Tjörn
Tomelilla
Torsås
Vaggeryd
Bengtsfors
Norsjö
Sävsjö
Torsby
Tranås
Ånge
Alvesta
Haninge
Höör
Jönköping
Rättvik
Salem
Tranemo
Vallentuna
Vilhelmina
Årjäng
Degerfors
Håbo
Munkedal
Stenungsund
Hofors
Mörbylånga
Sjöbo
Svalöv
Tingsryd
Trelleborg
Varberg
Bromölla
Mark
Nässjö
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Ystad
Finspång
Hjo
Oxelösund
Vadstena
Åre
Munkfors
Orsa
Sigtuna
Vaxholm
Båstad
Danderyd
Säter
Töreboda
Vingåker
Hudiksvall
Laxå
Lekeberg
Åmål
Österåker
Alingsås
Ronneby
Älvkarleby
Arjeplog
Strängnäs
Vara
Haparanda
Lysekil
Åsele
Öckerö
Bollebygd
Borlänge
Karlsborg
Krokom
Mjölby
Simrishamn
Svenljunga
Täby
Gällivare
Heby
Lindesberg
Olofström
Vännäs
Grums
Habo
Kumla
Sölvesborg
Åstorp
Herrljunga
Malå
Överkalix
Härjedalen
Högsby
Uppvidinge
Vansbro
Älvdalen
Vårgårda
Dals-Ed
Lessebo
Falkenberg
Sorsele
Aneby
Osby
Sala
Arvidsjaur
Askersund
Borgholm
Borås
Botkyrka
Dorotea
Falköping
Hörby
Knivsta
Kristianstad
Kristinehamn
Lomma
Lycksele
Nora
Norrtälje
Ockelbo
Pajala
Perstorp
Ragunda
Skinnskatteberg
Storfors
Sundsvall
Söderköping
Ydre
Övertorneå
79
79
78
78
78
78
78
77
77
77
77
77
77
77
76
76
76
76
76
76
75
75
75
75
75
75
75
75
75
74
74
74
74
74
74
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
72
72
72
72
71
71
71
71
71
71
71
70
70
70
70
70
70
69
69
69
69
69
68
68
68
68
67
67
67
67
0
29
20
40
60
100
80
Procent av maxpoäng
OMRÅDE 3: DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION
67
66
66
66
66
66
65
65
65
63
63
63
62
62
62
62
61
61
61
61
61
61
61
61
60
60
60
60
60
59
59
59
59
58
56
56
56
55
55
55
55
55
54
53
53
52
52
51
50
49
0
20
40
60
100
80
Procent av maxpoäng
MÅTT 14
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna
att delta i kommunens utveckling?
Syfte och metod
Syftet med måttet är att kunna visa en samlad bild av
kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna. För att kunna
ge en bild av detta har ett medborgarindex konstruerats
med exempel på ett stort antal aktiviteter för medborgarkontakter. Bakom de efterfrågade aktiviteterna ligger
Uddevalla
Upplands-Bro
Kalmar
Markaryd
Upplands Väsby
Borås
Botkyrka
Eda
Karlskrona
Norsjö
Piteå
Haninge
Kungsbacka
Kävlinge
Tanum
Köping
Ljungby
Ljusdal
Trosa
Gnesta
Härryda
Kramfors
Nacka
Nyköping
Robertsfors
Strängnäs
Östersund
Gävle
Karlstad
Lidköping
Nybro
Västerås
Ängelholm
Ale
Hedemora
Grästorp
Hammarö
Lessebo
Lund
Svedala
Höganäs
Munkfors
Sunne
Säffle
Arboga
Arjeplog
Håbo
Laholm
Skellefteå
Staffanstorp
Växjö
93
93
87
87
87
85
85
83
83
83
83
81
81
81
81
80
80
80
80
78
78
78
78
78
78
78
78
76
76
76
76
76
76
74
74
72
72
72
72
72
70
70
70
70
69
69
69
69
69
69
69
Metod: Kommunen genomför en självgranskning utifrån mall i Kolada. Kommunen värderar själv de olika
aktiviteterna i förhållande till den poängsättning som
ställts upp.
Källa: Egen undersökning i kommunen som redovisas till
Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd
distribueras av RKA som kontaktas via [email protected]
kolada.se
Kungälv
Lindesberg
Sotenäs
Värnamo
Östhammar
Karlshamn
Krokom
Mariestad
Munkedal
Nässjö
Osby
Sollentuna
Örnsköldsvik
Österåker
Alingsås
Götene
Helsingborg
Karlskoga
Rättvik
Svenljunga
Tjörn
Trelleborg
Värmdö
Fagersta
Kungsör
Luleå
Nynäshamn
Södertälje
Tomelilla
Töreboda
Falkenberg
Falköping
Jönköping
Kalix
Lomma
Åre
Älmhult
Örebro
Berg
Flen
Hässleholm
Lidingö
Ronneby
Salem
Torsby
Ulricehamn
Ystad
Bromölla
Forshaga
Gislaved
Gotland
0
30
givetvis politiska prioritering och beslut och listan ska
ses som exempel på befintliga aktiviteter i landets kom­
muner. Varje enskild aktivitet kan i sin tur fungera olika
i respektive kom­mun och man bör därför även lokalt i
genomgången av frågorna värdera hur de enskilda aktiviteterna faller ut.
20
40
60
100
80
Procent av maxpoäng
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
67
67
67
67
67
65
65
65
65
65
65
65
65
65
63
63
63
63
63
63
63
63
63
61
61
61
61
61
61
61
59
59
59
59
59
59
59
59
57
57
57
57
57
57
57
57
57
56
56
56
56
0
20
40
60
100
80
Procent av maxpoäng
Härnösand
Lerum
Ljusnarsberg
Mora
Storuman
Strömstad
Tingsryd
Tyresö
Medelvärde
Bengtsfors
Finspång
Hjo
Lilla Edet
Älvdalen
Alvesta
Enköping
Höör
Järfälla
Knivsta
Mark
Olofström
Simrishamn
Tranemo
Halmstad
Kinda
Lekeberg
Linköping
Lysekil
Mjölby
Motala
Skövde
Östra Göinge
Överkalix
Hallstahammar
Ludvika
Nykvarn
Sala
Sölvesborg
Trollhättan
Umeå
Uppsala
Vårgårda
Övertorneå
Aneby
Falun
Laxå
Leksand
Oxelösund
Täby
Vadstena
Vaggeryd
Vara
Ånge
Bollebygd
Eskilstuna
Essunga
Hofors
Stenungsund
Sundsvall
Åstorp
Hudiksvall
Katrineholm
Klippan
Lycksele
Torsås
Vilhelmina
Avesta
Gullspång
Svalöv
Askersund
Eslöv
Gällivare
Härjedalen
Nora
Sigtuna
Ydre
Öckerö
Haparanda
Skara
Smedjebacken
Årjäng
Degerfors
Emmaboda
Strömsund
Borgholm
Burlöv
Danderyd
Heby
Mellerud
Mörbylånga
Nordmaling
Sävsjö
Vansbro
Habo
Kumla
Landskrona
Orust
Säter
Tranås
Åmål
Bjuv
Gnosjö
Hylte
Sorsele
Sjöbo
Hallsberg
Vingåker
Malå
Åsele
Arvidsjaur
Arvika
Borlänge
Båstad
Dals-Ed
Dorotea
Eksjö
Grums
Hagfors
Herrljunga
Huddinge
Hultsfred
Högsby
Hörby
Karlsborg
Kristianstad
Kristinehamn
Malung-Sälen
Norrköping
Norrtälje
Ockelbo
Orsa
Pajala
Perstorp
Ragunda
Skinnskatteberg
Skurup
Sollefteå
Storfors
Söderhamn
Söderköping
Tierp
Uppvidinge
Vallentuna
Varberg
Vaxholm
Vetlanda
Vimmerby
Vänersborg
Vännäs
Älvkarleby
56
56
56
56
56
56
56
56
56
54
54
54
54
54
52
52
52
52
52
52
52
52
52
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
41
41
41
39
39
39
39
39
39
0
31
20
40
60
100
80
Procent av maxpoäng
OMRÅDE 3: DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION
39
39
37
37
37
37
35
35
35
33
33
33
33
33
33
33
33
33
31
31
31
31
31
31
31
30
30
30
30
28
26
26
24
20
0
20
40
60
100
80
Procent av maxpoäng
Källa: SCB:s Medborgarundersökning del
Nöjd-Inflytande-Index.
MÅTT 15
Hur väl upplever medborgarna att de har insyn
och inflytande över kommunens verksamhet?
Syfte och metod
Syftet med måttet är att få kunskap om medborgarnas
uppfattning om insyn och inflytande i kommunen.
Danderyd
Markaryd
Trosa
Grästorp
Höganäs
Lomma
Sollentuna
Tranås
Kävlinge
Grums
Lidingö
Lidköping
Arvika
Avesta
Dals-Ed
Degerfors
Hammarö
Karlsborg
Salem
Sölvesborg
Tyresö
Täby
Forshaga
Härryda
Karlstad
Lekeberg
Nacka
Svedala
Växjö
Ånge
Överkalix
Övertorneå
Gnesta
Hallstahammar
Järfälla
Rättvik
Skinnskatteberg
Säter
Töreboda
Huddinge
Jönköping
Katrineholm
Knivsta
Skellefteå
Staffanstorp
Vaggeryd
Alingsås
Arvidsjaur
Hjo
Kinda
Laholm
56
55
54
53
53
52
51
51
50
49
49
49
48
48
48
47
47
47
47
47
47
47
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
Lund
Mjölby
Olofström
Strömstad
Tranemo
Trollhättan
Falköping
Kumla
Kungsbacka
Köping
Nora
Robertsfors
Skövde
Säffle
Tanum
Tingsryd
Upplands Väsby
Värnamo
Ängelholm
Ale
Arboga
Borgholm
Kalix
Karlskoga
Karlskrona
Kristinehamn
Landskrona
Ljungby
Lycksele
Mora
Ulricehamn
Umeå
Båstad
Hofors
Kalmar
Leksand
Lerum
Oxelösund
Strömsund
Sunne
Vingåker
Örebro
Medelvärde
Borås
Bromölla
Enköping
Eskilstuna
Halmstad
Kristianstad
Luleå
Nykvarn
0
32
Nöjd-Inflytande-Index är ett helhetsbetyg på hur invånarna upplever sina möjligheter till insyn och inflytande. Helhetsbetyget mäts med tre specifika frågor, som
ska spegla den övergripande uppfattningen vad gäller
inflytande utifrån Kontakt, Information, Påverkan samt
Förtroende. Frågorna finns att finna på SCB:s webbsidor.
Indexet visar enkelt uttryckt medborgarnas betyg på sitt
inflytande i kommunen. Betygsindexet varierar mellan
0–100. Ju högre värde desto bättre.
10
20
30
40
50
60
Index
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
39
39
39
39
39
39
39
39
0
10
20
30
40
50
60
Index
Piteå
Skara
Stenungsund
Storuman
Strängnäs
Uppsala
Varberg
Västerås
Östersund
Bengtsfors
Bollebygd
Falkenberg
Hudiksvall
Härnösand
Karlshamn
Klippan
Sala
Sjöbo
Smedjebacken
Trelleborg
Upplands-Bro
Östra Göinge
Arjeplog
Askersund
Götene
Haninge
Håbo
Höör
Kramfors
Kungälv
Nordmaling
Osby
Söderhamn
Söderköping
Tomelilla
Uddevalla
Vallentuna
Vänersborg
Älmhult
Berg
Burlöv
Finspång
Gällivare
Helsingborg
Norsjö
Torsås
Örnsköldsvik
Botkyrka
Lessebo
Motala
Nyköping
Ockelbo
Ronneby
Simrishamn
Svenljunga
Åre
Alvesta
Bjuv
Borlänge
Eslöv
Falun
Kungsör
Lindesberg
Sigtuna
Sundsvall
Tjörn
Östhammar
Härjedalen
Hörby
Malung-Sälen
Nynäshamn
Svalöv
Värmdö
Älvdalen
Älvkarleby
Österåker
Flen
Gävle
Hedemora
Nybro
Gotland
Nässjö
Vaxholm
Eda
Ludvika
Vimmerby
Munkedal
Hässleholm
Ljusdal
Aneby
Dorotea
Eksjö
Emmaboda
Essunga
Fagersta
Gislaved
Gnosjö
Gullspång
Habo
Hagfors
Hallsberg
Haparanda
Heby
Herrljunga
Hultsfred
Hylte
Högsby
Krokom
Laxå
Lilla Edet
Linköping
Ljusnarsberg
Lysekil
Malå
Mariestad
Mark
Mellerud
Munkfors
Mörbylånga
Norrköping
Norrtälje
Orsa
Orust
Pajala
Perstorp
Ragunda
Skurup
Sollefteå
Sorsele
Sotenäs
Storfors
Sävsjö
Södertälje
Tierp
Torsby
Uppvidinge
Vadstena
Vansbro
Vara
Vetlanda
Vilhelmina
Vårgårda
Vännäs
Ydre
Ystad
Åmål
Årjäng
Åsele
Åstorp
Öckerö
39
39
39
39
39
39
39
39
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
36
36
36
36
36
36
36
36
35
35
35
35
35
35
35
35
35
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
33
33
33
33
33
33
33
33
0
33
10
20
30
40
50
60
Index
OMRÅDE 3: DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION
33
32
32
32
32
31
31
31
29
29
29
28
27
27
0
10
20
30
40
50
60
Index
OM
R
E
ÅD
4
Syfte och metod
MÅTT 16
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i
förskolan?
Munkfors
Vingåker
Tranemo
Ljusnarsberg
Sollefteå
Tierp
Hylte
Falköping
Kävlinge
Essunga
Munkedal
Högsby
Växjö
Osby
Svalöv
Skövde
Uppvidinge
Tyresö
Svedala
Norrköping
Vallentuna
Katrineholm
Upplands Väsby
Ängelholm
Gullspång
Olofström
Laholm
Nybro
Forshaga
Ludvika
Örnsköldsvik
Kumla
Ljusdal
Landskrona
Perstorp
Österåker
Tomelilla
Mellerud
Vansbro
Borlänge
Säffle
Vara
Fagersta
Haninge
Falkenberg
Täby
Vännäs
Årjäng
Strängnäs
Trollhättan
Flen
101
108
110
111
111
113
115
115
116
117
118
118
119
119
120
120
121
121
121
122
122
122
123
123
123
123
123
123
124
124
124
124
124
124
124
124
124
125
125
125
125
125
125
125
126
126
126
126
126
126
126
Källa: SCB
Östra Göinge
Skurup
Dorotea
Skara
Upplands-Bro
Vänersborg
Hudiksvall
Simrishamn
Karlskoga
Hjo
Borås
Åmål
Lysekil
Götene
Karlshamn
Ljungby
Sunne
Eslöv
Kungsör
Vadstena
Svenljunga
Arvika
Östhammar
Ragunda
Söderhamn
Mjölby
Enköping
Torsby
Örebro
Höör
Tingsryd
Nora
Arjeplog
Kinda
Trosa
Haparanda
Skellefteå
Alingsås
Danderyd
Heby
Salem
Arboga
Håbo
Nynäshamn
Kalix
Vaggeryd
Kungälv
Gislaved
Lessebo
Värmdö
Gävle
0
34
Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens
kostnader för förskoleverksamheten.
50
100
200
150
Tusental kronor per år
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
126
126
126
127
127
127
127
128
128
128
128
128
129
129
129
129
129
129
129
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
131
131
131
131
131
131
131
131
131
132
132
132
132
132
132
132
132
133
133
133
133
133
0
50
100
200
150
Tusental kronor per år
Emmaboda
Dals-Ed
Oxelösund
Lidköping
Grästorp
Karlskrona
Mark
Stenungsund
Söderköping
Uddevalla
Falun
Bromölla
Hallsberg
Ulricehamn
Askersund
Ystad
Vimmerby
Bollebygd
Hammarö
Mörbylånga
Grums
Hedemora
Karlstad
Lerum
Kalmar
Staffanstorp
Lilla Edet
Sundsvall
Härryda
Järfälla
Tjörn
Medelvärde
Älvkarleby
Älmhult
Alvesta
Kristinehamn
Varberg
Eskilstuna
Sala
Sölvesborg
Burlöv
Mariestad
Eda
Hässleholm
Orust
Mora
Härnösand
Markaryd
Helsingborg
Storuman
Lomma
Vetlanda
Motala
Töreboda
Västerås
Värnamo
Malå
Sigtuna
Köping
Säter
Vårgårda
Sävsjö
Linköping
Hofors
Hörby
Avesta
Knivsta
Halmstad
Sjöbo
Trelleborg
Hultsfred
Smedjebacken
Piteå
Gnosjö
Kungsbacka
Skinnskatteberg
Älvdalen
Eksjö
Södertälje
Nyköping
Nässjö
Ronneby
Krokom
Vilhelmina
Jönköping
Kristianstad
Bjuv
Storfors
Åstorp
Huddinge
Degerfors
Härjedalen
Åre
Gnesta
Strömstad
Uppsala
Sorsele
Orsa
Arvidsjaur
Öckerö
Lidingö
Tranås
Ale
Vaxholm
Östersund
Lycksele
Höganäs
Gällivare
Klippan
Sollentuna
Umeå
Tanum
Laxå
Båstad
Habo
Hallstahammar
Strömsund
Leksand
Lindesberg
Malung-Sälen
Ånge
Lund
Överkalix
Åsele
Övertorneå
Nacka
Torsås
Nykvarn
Hagfors
Botkyrka
Gotland
Finspång
Norrtälje
Nordmaling
Kramfors
Borgholm
Sotenäs
Herrljunga
Luleå
Lekeberg
Karlsborg
Aneby
Ockelbo
Ydre
Norsjö
Pajala
Robertsfors
Rättvik
Bengtsfors
Berg
133
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
135
135
135
135
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
138
138
138
138
138
138
138
139
139
139
139
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
141
141
141
141
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
0
35
50
100
200
150
Tusental kronor per år
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
142
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
144
144
144
144
144
144
144
144
144
145
145
146
146
146
146
146
146
147
147
147
147
147
147
147
147
148
148
149
149
149
149
149
149
149
150
150
150
150
150
151
151
151
151
152
153
153
153
154
154
156
156
157
158
158
159
161
161
162
164
164
168
173
0
50
100
200
150
Tusental kronor per år
Syfte och metod
MÅTT 17 A
Syftet med måttet är att ge kunskap om vilket resultat
kommunens elever i årskurs 6 når. Resultat som används
grundar sig på elevernas betyg. Måttet visar andel elever
som fått godkänt betyg i alla ämnen i åk 6.
Vilket resultat når elever i årskurs 6
i kommunen?
Viktigt: se skrivningen på sid 4.
Danderyd
Nykvarn
Lomma
Hammarö
Åsele
Vaxholm
Piteå
Bollebygd
Lidingö
Grästorp
Nacka
Luleå
Arjeplog
Kungsbacka
Höör
Värmdö
Karlsborg
Höganäs
Täby
Lund
Kungälv
Sollentuna
Sotenäs
Staffanstorp
Stenungsund
Jönköping
Ulricehamn
Säter
Umeå
Osby
Kalmar
Ystad
Hallsberg
Skinnskatteberg
Vara
Kävlinge
Skövde
Vadstena
Kalix
Tranås
Heby
Härryda
Olofström
Robertsfors
Lekeberg
Tyresö
Dorotea
Ljungby
Hudiksvall
Ängelholm
Eksjö
97
96
95
94
93
92
91
91
91
91
90
90
89
89
89
89
89
89
88
88
88
88
88
87
87
87
86
86
86
86
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
84
84
84
84
84
84
Norsjö
Uppsala
Hjo
Rättvik
Vallentuna
Falun
Knivsta
Ockelbo
Motala
Österåker
Alingsås
Varberg
Skurup
Härjedalen
Sunne
Arvika
Öckerö
Askersund
Älvdalen
Herrljunga
Leksand
Eslöv
Härnösand
Karlskrona
Gotland
Håbo
Vetlanda
Trosa
Örnsköldsvik
Sala
Mörbylånga
Habo
Lidköping
Norrtälje
Karlstad
Mark
Söderköping
Forshaga
Sigtuna
Storuman
Strömstad
Kinda
Enköping
Gällivare
Åstorp
Ale
Vårgårda
Åre
Huddinge
Mora
Trelleborg
0
36
Källa: SCB och Skolverket.
20
40
60
80
100
Procent
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
0
20
40
60
80
100
Procent
Nordmaling
Lerum
Nybro
Arvidsjaur
Vimmerby
Uddevalla
Orust
Nyköping
Tingsryd
Sundsvall
Söderhamn
Götene
Ragunda
Ånge
Emmaboda
Salem
Linköping
Skara
Torsby
Helsingborg
Vännäs
Borås
Torsås
Växjö
Nora
Övertorneå
Halmstad
Smedjebacken
Säffle
Hörby
Tjörn
Åmål
Berg
Medelvärde
Malung-Sälen
Tanum
Värnamo
Örebro
Krokom
Laholm
Landskrona
Tierp
Årjäng
Eda
Gnosjö
Östersund
Båstad
Haninge
Strängnäs
Mariestad
Bjuv
Gävle
Arboga
Haparanda
Klippan
Nynäshamn
Avesta
Västerås
Järfälla
Kumla
Skellefteå
Upplands Väsby
Hässleholm
Ronneby
Svedala
Sollefteå
Upplands-Bro
Laxå
Norrköping
Perstorp
Lycksele
Karlshamn
Falkenberg
Ludvika
Kungsör
Vilhelmina
Burlöv
Älmhult
Vänersborg
Östhammar
Eskilstuna
Falköping
Vaggeryd
Trollhättan
Kristianstad
Aneby
Mjölby
Överkalix
Svalöv
Karlskoga
Uppvidinge
Gislaved
Nässjö
Sjöbo
Sölvesborg
Lilla Edet
Östra Göinge
Degerfors
Finspång
Simrishamn
Pajala
Borlänge
Fagersta
Tranemo
Kristinehamn
Lindesberg
Ljusnarsberg
Strömsund
Sävsjö
Vansbro
Gnesta
Grums
Köping
Orsa
Malå
Botkyrka
Tomelilla
Lysekil
Katrineholm
Lessebo
Hedemora
Hagfors
Bromölla
Kramfors
Vingåker
Ljusdal
Högsby
Sorsele
Svenljunga
Munkedal
Älvkarleby
Hallstahammar
Hofors
Oxelösund
Hultsfred
Munkfors
Södertälje
Mellerud
Bengtsfors
Essunga
Ydre
Borgholm
Alvesta
Flen
Töreboda
Storfors
Hylte
Dals-Ed
Markaryd
Gullspång
81
81
81
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
78
78
78
78
78
78
78
78
78
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
75
75
75
75
75
75
0
37
20
40
60
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
80
100
Procent
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
73
73
73
73
73
72
72
72
72
72
72
72
71
71
71
71
71
71
70
70
70
70
70
70
69
69
69
69
69
69
69
68
68
68
68
68
67
67
67
67
67
67
67
66
66
66
66
66
65
65
65
65
65
65
65
64
63
63
63
63
61
60
57
57
0
20
40
60
80
100
Procent
Syfte och metod
MÅTT 17 B
Vilket resultat når elever i årskurs 3
i kommunen i de nationella proven?
Viktigt: se skrivningen på sid 4.
Syftet med måttet är att ge kunskap om vilket resultat
kommunens elever i årskurs 3 når i ämnena svenska,
svenska 2 och matematik. Resultat som används grundar
sig på elevernas resultat på de nationella proven i år 3.
Måttet visar ett genomsnitt av andelen elever som fått
godkänt i respektive ämne. Varje ämne redovisas separat
i de kompletterande måtten.
Källa: SCB och Skolverket.
Arjeplog
Malå
Ljusnarsberg
Aneby
Hörby
Tingsryd
Essunga
Kalmar
Kävlinge
Vaxholm
Älmhult
Götene
Habo
Nacka
Sävsjö
Danderyd
Kalix
Lidingö
Umeå
Dals-Ed
Munkfors
Piteå
Torsås
Ängelholm
Knivsta
Tjörn
Täby
Ulricehamn
Härryda
Haparanda
Luleå
Malung-Sälen
Smedjebacken
Vallentuna
Varberg
Krokom
Lund
Emmaboda
Hammarö
Laxå
Mörbylånga
Rättvik
Salem
Skurup
Sotenäs
Sundsvall
Tranemo
Tyresö
Ystad
Östra Göinge
Kungsbacka
98
94
93
90
90
90
88
87
86
86
86
85
85
85
85
84
84
84
84
83
83
83
83
83
82
82
82
82
81
80
80
80
80
80
80
79
79
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
77
Kungälv
Lomma
Uppsala
Vännäs
Växjö
Älvkarleby
Ale
Gnosjö
Huddinge
Jönköping
Karlskrona
Norsjö
Nykvarn
Robertsfors
Storfors
Österåker
Arboga
Eslöv
Gislaved
Höör
Karlshamn
Lerum
Mjölby
Nybro
Perstorp
Sollentuna
Strömstad
Sölvesborg
Överkalix
Bollebygd
Borgholm
Enköping
Gotland
Gävle
Helsingborg
Ludvika
Mora
Olofström
Staffanstorp
Uppvidinge
Vaggeryd
Vårgårda
Älvdalen
Arvika
Hudiksvall
Karlskoga
Karlstad
Motala
Simrishamn
Svedala
Tranås
0
38
20
40
60
80
100
Procent
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
77
77
77
77
77
77
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
73
73
73
73
73
73
73
73
0
20
40
60
80
100
Procent
Upplands Väsby
Alingsås
Falkenberg
Finspång
Gällivare
Hofors
Järfälla
Lekeberg
Lidköping
Ljungby
Strängnäs
Strömsund
Värmdö
Örnsköldsvik
Övertorneå
Eda
Eksjö
Falun
Grums
Halmstad
Haninge
Landskrona
Leksand
Lilla Edet
Linköping
Mariestad
Medelvärde
Osby
Skellefteå
Säffle
Tanum
Torsby
Vänersborg
Åre
Östhammar
Bromölla
Hjo
Höganäs
Karlsborg
Lindesberg
Skara
Storuman
Svenljunga
Upplands-Bro
Vetlanda
Vimmerby
Årjäng
Örebro
Östersund
Borås
Herrljunga
Hässleholm
Kristinehamn
Lysekil
Nyköping
Skövde
Sollefteå
Säter
Söderhamn
Trollhättan
Åmål
Gullspång
Härnösand
Mark
Norrtälje
Sala
Vilhelmina
Bengtsfors
Eskilstuna
Gnesta
Kinda
Lessebo
Norrköping
Nynäshamn
Ronneby
Stenungsund
Sunne
Södertälje
Trelleborg
Uddevalla
Västerås
Öckerö
Berg
Hedemora
Kristianstad
Lycksele
Munkedal
Sjöbo
Tierp
Värnamo
Forshaga
Håbo
Nässjö
Sigtuna
Vara
Falköping
Hallstahammar
Härjedalen
Köping
Laholm
Nora
Orsa
Orust
Trosa
Ånge
Hallsberg
Oxelösund
Söderköping
Ljusdal
Bjuv
Burlöv
Hultsfred
Katrineholm
Kramfors
Kungsör
Markaryd
Mellerud
Åstorp
Båstad
Hagfors
Heby
Skinnskatteberg
Vansbro
Alvesta
Askersund
Borlänge
Hylte
Pajala
Botkyrka
Flen
Kumla
Svalöv
Åsele
Grästorp
Avesta
Fagersta
Arvidsjaur
Degerfors
Sorsele
Tomelilla
Vadstena
Nordmaling
Ockelbo
Högsby
Klippan
Ydre
Vingåker
Töreboda
Dorotea
Ragunda
73
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
68
68
68
68
68
68
67
67
67
67
67
67
67
67
0
39
20
40
60
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
80
100
Procent
67
67
67
67
67
67
67
66
66
66
66
66
66
66
66
65
65
65
65
65
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
63
63
63
62
61
61
61
61
61
61
61
61
61
60
60
60
60
60
59
59
59
59
59
58
58
58
58
58
57
56
54
53
53
53
52
52
50
50
49
49
47
45
43
42
38
0
20
40
60
80
100
Procent
Syfte och metod
MÅTT 18
Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens resultat inom skolan. Det är de behöriga till yrkesprogram
som redovisas.
Andel behöriga elever till något
nationellt program på gymnasiet
Måttet finns även i Öppna jämförelser
Viktigt: se skrivningen på sid 4.
Danderyd
Hammarö
Nykvarn
Rättvik
Lomma
Lidingö
Nacka
Piteå
Täby
Vadstena
Svedala
Lund
Höganäs
Bollebygd
Vaxholm
Knivsta
Grästorp
Kungsbacka
Mörbylånga
Malå
Tanum
Sollentuna
Ockelbo
Nordmaling
Borgholm
Vallentuna
Ystad
Kävlinge
Håbo
Tyresö
Öckerö
Aneby
Sotenäs
Härryda
Österåker
Skurup
Dals-Ed
Uppsala
Ängelholm
Kungälv
Bjuv
Munkfors
Alingsås
Lekeberg
Osby
Tranås
Staffanstorp
Söderköping
Höör
Skara
Umeå
99
98
98
98
98
97
96
96
96
96
96
95
95
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
93
93
93
93
93
93
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
91
91
91
91
91
91
Hjo
Leksand
Berg
Kalmar
Kinda
Nora
Luleå
Lysekil
Värmdö
Norsjö
Huddinge
Jönköping
Sjöbo
Smedjebacken
Åre
Örnsköldsvik
Karlsborg
Orust
Eda
Trosa
Vilhelmina
Haninge
Karlstad
Klippan
Ljusnarsberg
Varberg
Enköping
Vara
Falun
Motala
Sävsjö
Båstad
Gotland
Upplands-Bro
Heby
Simrishamn
Mariestad
Robertsfors
Gällivare
Stenungsund
Eslöv
Mark
Helsingborg
Malung-Sälen
Norrtälje
Lidköping
Arjeplog
Lerum
Svalöv
Tjörn
Ljungby
0
40
Källa: Skolverket
20
40
60
80
100
Procent
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
88
88
88
0
20
40
60
80
100
Procent
Nynäshamn
Skövde
Värnamo
Olofström
Torsby
Habo
Lycksele
Vaggeryd
Östersund
Arvika
Överkalix
Tomelilla
Halmstad
Storuman
Järfälla
Trelleborg
Skellefteå
Uddevalla
Borås
Burlöv
Karlskrona
Salem
Strängnäs
Linköping
Laholm
Ydre
Bengtsfors
Götene
Forshaga
Askersund
Trollhättan
Östhammar
Medelvärde
Falkenberg
Mjölby
Arboga
Oxelösund
Köping
Sala
Botkyrka
Örebro
Ulricehamn
Växjö
Hofors
Tierp
Älmhult
Herrljunga
Säter
Härjedalen
Nyköping
Kungsör
Sigtuna
Västerås
Finspång
Nybro
Älvdalen
Kristianstad
Sunne
Essunga
Gävle
Haparanda
Härnösand
Landskrona
Orsa
Vetlanda
Vimmerby
Hallsberg
Markaryd
Ragunda
Sollefteå
Tingsryd
Vänersborg
Laxå
Ljusdal
Södertälje
Årjäng
Upplands Väsby
Sölvesborg
Vansbro
Sundsvall
Degerfors
Vårgårda
Arvidsjaur
Hörby
Söderhamn
Norrköping
Hässleholm
Kramfors
Kristinehamn
Säffle
Vännäs
Ale
Storfors
Gnesta
Lilla Edet
Grums
Eksjö
Ånge
Hudiksvall
Flen
Eskilstuna
Hultsfred
Krokom
Ludvika
Tranemo
Nässjö
Avesta
Karlshamn
Gnosjö
Hagfors
Åmål
Älvkarleby
Kumla
Töreboda
Uppvidinge
Östra Göinge
Hedemora
Alvesta
Ronneby
Fagersta
Gislaved
Falköping
Munkedal
Svenljunga
Katrineholm
Åsele
Perstorp
Dorotea
Vingåker
Borlänge
Mellerud
Strömsund
Emmaboda
Kalix
Övertorneå
Högsby
Bromölla
Mora
Pajala
Hylte
Torsås
Hallstahammar
Strömstad
Karlskoga
Åstorp
Lindesberg
Gullspång
Skinnskatteberg
Sorsele
Lessebo
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
0
41
20
40
60
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
80
100
Procent
84
84
84
84
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
81
81
81
81
81
81
81
81
81
80
80
80
80
80
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
78
78
78
78
78
78
78
77
77
77
77
77
77
76
76
76
75
72
70
67
0
20
40
60
80
100
Procent
Syfte och metod
MÅTT 19
Syftet med måttet är att få en bild av hur elever i årskurs
8 uppfattar skolan och dess undervisning.
Elevers syn på skolan och
undervisningen i årskurs 8
Måttet finns även i Öppna jämförelser
Källa: SKL:s elevundersökning
Storfors
Ljusnarsberg
Sävsjö
Ragunda
Båstad
Malung-Sälen
Mellerud
Sundsvall
Åsele
Härjedalen
Kalix
Söderhamn
Vadstena
Arjeplog
Eda
Eslöv
Falköping
Laholm
Alvesta
Berg
Helsingborg
Perstorp
Växjö
Dals-Ed
Kalmar
Lekeberg
Skinnskatteberg
Smedjebacken
Strömstad
Tranemo
Vetlanda
Falkenberg
Falun
Grums
Kramfors
Osby
Robertsfors
Aneby
Gällivare
Herrljunga
Höganäs
Motala
Tomelilla
Botkyrka
Karlskrona
Karlstad
Nybro
Sotenäs
Söderköping
Trelleborg
Vimmerby
96
90
90
89
88
87
87
86
86
85
85
85
85
84
84
84
84
84
83
83
83
83
83
82
82
82
82
82
82
82
82
81
81
81
81
81
81
80
80
80
80
80
80
79
79
79
79
79
79
79
79
Åmål
Borås
Gävle
Halmstad
Haninge
Högsby
Kungsbacka
Kungsör
Linköping
Lysekil
Sala
Säffle
Tjörn
Trosa
Vänersborg
Borgholm
Karlshamn
Klippan
Lindesberg
Mariestad
Storuman
Strängnäs
Värnamo
Askersund
Eksjö
Gotland
Grästorp
Hässleholm
Lerum
Markaryd
Nacka
Sollefteå
Sölvesborg
Uppsala
Medelvärde
Alingsås
Eskilstuna
Essunga
Forshaga
Härryda
Kristianstad
Kävlinge
Köping
Lomma
Malå
Mörbylånga
Norrköping
Nässjö
Olofström
Orust
Skövde
0
42
20
40
60
80
100
Procent
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
79
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
77
77
77
77
77
77
77
77
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
0
20
40
60
80
100
Procent
Tyresö
Vaggeryd
Vännäs
Västerås
Ystad
Övertorneå
Danderyd
Fagersta
Nyköping
Skara
Stenungsund
Tranås
Ängelholm
Örnsköldsvik
Östersund
Arvidsjaur
Arvika
Bengtsfors
Degerfors
Hallstahammar
Ludvika
Luleå
Rättvik
Salem
Östra Göinge
Överkalix
Hylte
Kungälv
Mark
Sollentuna
Säter
Åre
Ale
Gislaved
Hudiksvall
Lidingö
Ljungby
Norrtälje
Vingåker
Öckerö
Habo
Hedemora
Järfälla
Katrineholm
Svalöv
Tingsryd
Töreboda
Vårgårda
Värmdö
Arboga
Haparanda
Härnösand
Jönköping
Laxå
Nordmaling
Staffanstorp
Bjuv
Hallsberg
Karlskoga
Krokom
Mora
Sunne
Svenljunga
Vaxholm
Hofors
Kumla
Lessebo
Österåker
Heby
Nykvarn
Sigtuna
Ulricehamn
Umeå
Upplands Väsby
Gullspång
Norsjö
Upplands-Bro
Vallentuna
Älmhult
Leksand
Hjo
Lilla Edet
Håbo
Ockelbo
Götene
Tanum
Avesta
Bollebygd
Borlänge
Bromölla
Burlöv
Dorotea
Emmaboda
Enköping
Finspång
Flen
Gnesta
Gnosjö
Hagfors
Hammarö
Huddinge
Hultsfred
Hörby
Höör
Karlsborg
Kinda
Knivsta
Kristinehamn
Landskrona
Lidköping
Ljusdal
Lund
Lycksele
Mjölby
Munkedal
Munkfors
Nora
Nynäshamn
Orsa
Oxelösund
Pajala
Piteå
Ronneby
Simrishamn
Sjöbo
Skellefteå
Skurup
Sorsele
Strömsund
Svedala
Södertälje
Tierp
Torsby
Torsås
Trollhättan
Täby
Uddevalla
Uppvidinge
Vansbro
Vara
Varberg
Vilhelmina
Ydre
Ånge
Årjäng
Åstorp
Älvdalen
Älvkarleby
Örebro
Östhammar
75
75
75
75
75
75
74
74
74
74
74
74
74
74
74
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
72
72
72
72
72
72
71
71
71
71
71
71
71
71
70
70
70
70
70
70
70
70
70
69
69
69
69
69
69
69
68
68
68
68
68
68
68
68
67
67
67
67
66
66
66
66
66
66
65
0
43
20
40
60
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
80
100
Procent
65
65
65
65
64
63
62
61
61
56
48
0
20
40
60
80
100
Procent
Syfte och metod
MÅTT 20
Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens
kostnadseffektivitet inom skolan.
Kostnad per betygspoäng
Källa: Skolverket och Dagens samhälle.
Viktigt: se skrivningen på sid 5.
Nacka
Lomma
Lidingö
Täby
Söderhamn
Kävlinge
Danderyd
Härryda
Habo
Skara
Hallsberg
Kungsbacka
Tyresö
Skurup
Falun
Österåker
Vara
Svedala
Knivsta
Örnsköldsvik
Höganäs
Ystad
Söderköping
Mark
Kalmar
Tranås
Öckerö
Perstorp
Eslöv
Grästorp
Hammarö
Jönköping
Bengtsfors
Lund
Uppsala
Trosa
Burlöv
Alingsås
Borgholm
Skövde
Sjöbo
Östersund
Västerås
Höör
Kumla
Mellerud
Värmdö
Kramfors
Hultsfred
Norsjö
Ljungby
261
269
286
291
293
300
304
308
311
311
313
317
320
320
320
321
321
321
321
322
322
322
323
323
324
324
325
325
326
327
327
328
331
331
332
333
334
335
337
338
339
340
340
341
342
342
342
343
343
343
343
Vaxholm
Bjuv
Skellefteå
Avesta
Haninge
Vaggeryd
Umeå
Trelleborg
Leksand
Lysekil
Kinda
Dals-Ed
Mjölby
Kungsör
Ronneby
Halmstad
Nybro
Salem
Enköping
Laxå
Helsingborg
Borås
Nynäshamn
Kristianstad
Lidköping
Värnamo
Kungälv
Vallentuna
Lerum
Karlstad
Varberg
Luleå
Karlskoga
Munkfors
Eksjö
Upplands-Bro
Vänersborg
Ulricehamn
Sollentuna
Huddinge
Ydre
Motala
Karlskrona
Bollebygd
Vetlanda
Essunga
Sävsjö
Ängelholm
Trollhättan
Lekeberg
Järfälla
0
44
200
400
600
800
Kronor
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
344
345
345
346
347
347
348
348
349
349
349
349
349
351
351
351
352
352
352
353
353
353
353
353
354
354
355
356
356
357
357
357
358
358
358
359
359
359
359
360
360
360
361
361
364
364
364
365
366
366
367
0
200
400
600
800
Kronor
Falkenberg
Karlshamn
Kristinehamn
Båstad
Nässjö
Aneby
Herrljunga
Haparanda
Falköping
Gävle
Malung-Sälen
Östra Göinge
Munkedal
Norrtälje
Växjö
Stenungsund
Hallstahammar
Landskrona
Forshaga
Hässleholm
Mariestad
Rättvik
Sigtuna
Åre
Staffanstorp
Hudiksvall
Nordmaling
Högsby
Strängnäs
Bromölla
Norrköping
Tierp
Åmål
Vadstena
Södertälje
Finspång
Ragunda
Tanum
Vimmerby
Lycksele
Vårgårda
Borlänge
Vansbro
Botkyrka
Nora
Arvika
Medelvärde
Upplands Väsby
Sala
Hjo
Piteå
Osby
Uppvidinge
Götene
Ljusdal
Nykvarn
Sollefteå
Svalöv
Örebro
Oxelösund
Åsele
Olofström
Simrishamn
Arboga
Krokom
Nyköping
Älmhult
Ljusnarsberg
Smedjebacken
Uddevalla
Linköping
Orsa
Östhammar
Flen
Sölvesborg
Svenljunga
Håbo
Ånge
Eskilstuna
Säffle
Sotenäs
Hedemora
Berg
Vingåker
Kalix
Säter
Lilla Edet
Köping
Ludvika
Tranemo
Torsby
Ale
Lindesberg
Gislaved
Eda
Årjäng
Sundsvall
Robertsfors
Åstorp
Älvkarleby
Mörbylånga
Tomelilla
Strömstad
Tingsryd
Gällivare
Heby
Arvidsjaur
Töreboda
Storfors
Tjörn
Degerfors
Gotland
Härjedalen
Markaryd
Askersund
Hylte
Gnesta
Alvesta
Gnosjö
Älvdalen
Emmaboda
Klippan
Laholm
Hagfors
Orust
Malå
Hörby
Sunne
Katrineholm
Ockelbo
Mora
Karlsborg
Grums
Vilhelmina
Fagersta
Torsås
Storuman
Skinnskatteberg
Arjeplog
Vännäs
Övertorneå
Gullspång
Hofors
Strömsund
Överkalix
Lessebo
Dorotea
Sorsele
Härnösand
Pajala
367
368
369
369
369
369
370
370
370
370
371
371
371
372
372
372
372
373
373
373
373
373
373
374
374
375
376
376
376
377
377
377
377
379
379
379
380
380
380
380
380
380
381
381
382
382
382
382
383
383
383
383
384
385
385
386
387
387
388
388
389
391
391
391
391
392
393
395
395
396
397
398
400
400
401
0
45
200
400
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
600
800
Kronor
402
402
403
403
403
404
406
406
407
407
408
409
409
409
410
410
411
411
412
413
413
413
413
414
414
415
415
416
417
417
417
418
418
418
420
420
421
422
422
424
427
427
429
431
432
434
434
436
436
437
438
438
441
448
450
457
459
468
474
475
481
482
483
485
486
492
494
507
508
509
514
514
695
0
200
400
600
800
Kronor
Syfte och metod
MÅTT 21
Syftet med måttet är att ge kunskap om uppnått resultat i de gymnasieutbildningar som kommunens elever
tar del av. Måttet visar andel elever som tagit examen
inom 4 år inkl. IM.
Andelen elever som fullföljer
gymnasieutbildningen i kommunen
Måttet finns även i Öppna jämförelser
Källa: SCB och Skolverket
Ydre
Nykvarn
Danderyd
Täby
Habo
Båstad
Emmaboda
Tranås
Lomma
Höganäs
Nacka
Skövde
Nybro
Piteå
Kungsbacka
Mariestad
Hammarö
Eksjö
Laholm
Ängelholm
Lidingö
Vetlanda
Vansbro
Vaxholm
Kävlinge
Kinda
Ulricehamn
Gnesta
Karlshamn
Töreboda
Hallsberg
Hässleholm
Trosa
Olofström
Falun
Varberg
Askersund
Sunne
Karlsborg
Lycksele
Tomelilla
Arvidsjaur
Malå
Örnsköldsvik
Rättvik
Älmhult
Herrljunga
Staffanstorp
Säter
Markaryd
Umeå
89
86
86
85
83
83
82
82
82
82
81
81
81
81
80
80
80
80
80
80
80
80
79
79
79
79
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
Bollebygd
Lund
Mora
Nyköping
Lerum
Österåker
Falkenberg
Ludvika
Vallentuna
Härjedalen
Orust
Skellefteå
Finspång
Karlskoga
Tranemo
Sollentuna
Östersund
Knivsta
Perstorp
Vimmerby
Lidköping
Vänersborg
Örebro
Hudiksvall
Hultsfred
Härryda
Vilhelmina
Grästorp
Högsby
Malung-Sälen
Storuman
Vännäs
Åre
Laxå
Linköping
Luleå
Älvdalen
Ragunda
Ronneby
Arvika
Sävsjö
Mörbylånga
Sollefteå
Munkedal
Karlskrona
Nora
Nässjö
Söderköping
Svalöv
Borås
Halmstad
0
46
20
40
60
80
100
Procent
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
77
77
77
77
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
0
20
40
60
80
100
Procent
Heby
Köping
Alingsås
Berg
Kungsör
Ljungby
Stenungsund
Säffle
Sala
Svedala
Aneby
Jönköping
Uddevalla
Åmål
Gällivare
Mark
Ljusdal
Smedjebacken
Tanum
Leksand
Kristinehamn
Östra Göinge
Sölvesborg
Krokom
Mellerud
Mjölby
Ånge
Karlstad
Övertorneå
Värmdö
Ale
Alvesta
Helsingborg
Arboga
Falköping
Norsjö
Tyresö
Tjörn
Avesta
Hörby
Kungälv
Växjö
Medelvärde
Kalmar
Lekeberg
Trollhättan
Gnosjö
Höör
Katrineholm
Västerås
Ystad
Bengtsfors
Kumla
Skara
Kristianstad
Gävle
Öckerö
Tingsryd
Strängnäs
Hedemora
Kramfors
Tierp
Torsås
Uppsala
Osby
Strömsund
Flen
Åstorp
Norrtälje
Söderhamn
Vaggeryd
Motala
Hylte
Östhammar
Eskilstuna
Värnamo
Älvkarleby
Hjo
Norrköping
Salem
Haparanda
Vadstena
Oxelösund
Svenljunga
Enköping
Gotland
Hallstahammar
Trelleborg
Ockelbo
Essunga
Simrishamn
Robertsfors
Sjöbo
Eslöv
Kalix
Vingåker
Skurup
Forshaga
Lessebo
Järfälla
Borlänge
Landskrona
Klippan
Årjäng
Huddinge
Degerfors
Orsa
Hagfors
Sotenäs
Strömstad
Fagersta
Munkfors
Götene
Dals-Ed
Lysekil
Lilla Edet
Pajala
Härnösand
Eda
Bjuv
Lindesberg
Upplands Väsby
Håbo
Gullspång
Arjeplog
Nordmaling
Bromölla
Borgholm
Vara
Överkalix
Nynäshamn
Hofors
Vårgårda
Burlöv
Sundsvall
Uppvidinge
Gislaved
Sigtuna
Torsby
Upplands-Bro
Södertälje
Botkyrka
Grums
Haninge
Storfors
Dorotea
Åsele
Ljusnarsberg
Sorsele
Skinnskatteberg
74
74
74
74
74
74
74
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
70
70
70
70
70
70
70
70
70
69
69
69
69
69
69
69
69
0
47
20
40
60
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
80
100
Procent
69
69
69
69
69
69
68
68
68
68
68
68
68
68
68
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
66
66
66
66
66
66
66
66
65
65
65
65
65
65
65
64
64
64
64
64
64
64
63
63
63
63
62
62
62
62
62
62
62
61
61
61
61
60
59
59
58
58
55
54
54
54
50
42
0
20
40
60
80
100
Procent
Syfte och metod
MÅTT 22
Kostnad per elev i ett gymnasieprogram
Syftet med måttet är att ge kunskap om kostnaden för
varje gymnasielev.
Källa: Skolverket och SCB:s statistik
Degerfors
Härryda
Lund
Täby
Lidingö
Vaxholm
Kalmar
Värmdö
Karlstad
Munkfors
Nacka
Sollentuna
Torsås
Upplands Väsby
Österåker
Danderyd
Norrköping
Salem
Helsingborg
Hammarö
Jönköping
Kristianstad
Sigtuna
Växjö
Haninge
Lerum
Västerås
Borås
Falun
Katrineholm
Lekeberg
Linköping
Nora
Nykvarn
Skövde
Trollhättan
Vänersborg
Ystad
Örebro
Ale
Burlöv
Eskilstuna
Stenungsund
Tyresö
Gävle
Hagfors
Munkedal
Järfälla
Ljungby
Lomma
Södertälje
90
94
95
95
96
96
97
97
99
99
99
99
100
100
100
101
102
102
103
104
104
104
104
104
105
105
105
106
106
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
108
108
108
108
108
109
109
109
110
110
110
110
Åstorp
Östersund
Bollebygd
Forshaga
Grästorp
Huddinge
Kungsbacka
Nyköping
Sundsvall
Söderhamn
Söderköping
Vallentuna
Botkyrka
Hudiksvall
Åsele
Ängelholm
Essunga
Hofors
Nynäshamn
Perstorp
Staffanstorp
Storfors
Svenljunga
Uddevalla
Östra Göinge
Borgholm
Kristinehamn
Norrtälje
Sölvesborg
Bromölla
Flen
Grums
Habo
Höganäs
Mariestad
Skara
Enköping
Lidköping
Luleå
Trosa
Varberg
Vetlanda
Älvkarleby
Arvidsjaur
Götene
Knivsta
Kumla
Kävlinge
Lessebo
Vaggeryd
Hallsberg
0
48
50
100
200
150
Tusental kronor per elev
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
110
110
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
112
112
112
112
113
113
113
113
113
113
113
113
113
114
114
114
114
115
115
115
115
115
115
115
116
116
116
116
116
116
116
117
117
117
117
117
117
117
118
0
50
100
200
150
Tusental kronor per elev
Höör
Laholm
Tjörn
Uppsala
Örnsköldsvik
Eslöv
Gullspång
Hallstahammar
Håbo
Karlskrona
Klippan
Kungälv
Lilla Edet
Mjölby
Mörbylånga
Svedala
Tranemo
Vårgårda
Bengtsfors
Falkenberg
Kinda
Kungsör
Mark
Säffle
Tranås
Vingåker
Gislaved
Halmstad
Heby
Landskrona
Mellerud
Motala
Skellefteå
Åmål
Alingsås
Alvesta
Krokom
Sotenäs
Trelleborg
Upplands-Bro
Bjuv
Gnosjö
Hylte
Härnösand
Hörby
Medelvärde
Olofström
Orust
Skurup
Smedjebacken
Tanum
Värnamo
Arboga
Båstad
Hässleholm
Högsby
Laxå
Ludvika
Oxelösund
Karlshamn
Sjöbo
Vadstena
Berg
Gnesta
Hjo
Ljusnarsberg
Ockelbo
Osby
Eda
Leksand
Strängnäs
Töreboda
Ulricehamn
Finspång
Aneby
Herrljunga
Hultsfred
Markaryd
Piteå
Umeå
Ydre
Årjäng
Emmaboda
Karlsborg
Lysekil
Malå
Mora
Ragunda
Sala
Tomelilla
Dals-Ed
Eksjö
Karlskoga
Vara
Öckerö
Arvika
Dorotea
Nässjö
Robertsfors
Borlänge
Tingsryd
Askersund
Norsjö
Sävsjö
Vännäs
Gotland
Simrishamn
Vimmerby
Köping
Nordmaling
Strömsund
Säter
Älmhult
Tierp
Övertorneå
Ronneby
Sorsele
Älvdalen
Falköping
Haparanda
Nybro
Svalöv
Hedemora
Sunne
Avesta
Kramfors
Lindesberg
Uppvidinge
Ånge
Östhammar
Härjedalen
Kalix
Pajala
Strömstad
Fagersta
Ljusdal
Orsa
Torsby
Gällivare
Rättvik
Skinnskatteberg
Malung-Sälen
Sollefteå
Åre
Överkalix
Lycksele
Vilhelmina
Storuman
Vansbro
Arjeplog
118
118
118
118
118
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
120
120
120
120
120
120
120
120
121
121
121
121
121
121
121
121
122
122
122
122
122
122
123
123
123
123
123
123
123
123
123
124
124
124
125
125
125
125
125
125
125
126
126
126
127
127
127
127
127
127
128
128
128
128
128
129
130
0
49
50
100
200
150
Tusental kronor per elev
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
130
130
130
130
130
130
130
131
131
131
131
131
131
131
131
132
133
133
133
133
134
134
134
134
135
135
136
136
136
136
137
137
137
138
138
138
138
138
139
139
140
140
140
141
141
141
141
142
142
145
145
145
145
145
146
149
149
151
151
152
152
156
156
157
157
157
159
159
161
162
164
166
175
180
181
0
50
100
200
150
Tusental kronor per elev
Syfte och metod
MÅTT 23
Syftet med måttet är att ge kunskap om kvalitetsaspekter i kommunen utifrån en uppsättning indikatorer som
har stor betydelse för de äldre inom de
särskilda boendena.
Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt
boende?
Delar av måttet finns även i Öppna jämförelser
Viktigt: se skrivningen på sid 4.
Kommun
Källa
Avlidna som hade
någon närvarande
vid dödsögonblicket,
andel (%)
Boendeplatser i
särskilt boende där
den äldre erbjuds
daglig utevistelse,
andel (%)
Boendeplatser i
särskilt boende där
den äldre erbjuds
tid utifrån sina egna
önskemål dagligen,
andel (%)
Boendeplatser i särBoendeplatser i sär- skilt boende där den
skilt boende där den äldre har möjlighet
äldre har möjlighet till internetuppkoppatt välja alternativ
ling i det egna rumrätt vid huvudmål,
met/lägenheten,
andel (%)
andel (%)
Boendeplatser i
särskilt boende
där den äldre kan
påverka tv-kanaler
utöver basutbudet i
den egna lgh, andel
(%)
Boendeplatser i
särskilt boende
där den äldre kan
påverka tv-kanaler
utöver basutbudet i
gemensamhetslokal,
andel (%)
Palliativa reg.
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Ale
90
100
0
0
37
100
0
Alingsås
94
100
50
100
0
100
0
Alvesta
92
100
44
31
100
100
0
Aneby
89
100
100
0
0
0
0
Arboga
86
100
100
100
0
100
0
Arjeplog
83
39
100
0
21
100
0
Arvidsjaur
79
-
-
-
-
-
-
Arvika
88
100
100
0
100
100
42
Askersund
94
100
0
0
0
0
0
Avesta
80
100
9
6
0
0
0
Bengtsfors
87
100
100
100
100
100
44
Berg
88
100
58
0
100
58
40
Bjuv
90
100
28
0
0
28
0
Bollebygd
93
46
0
100
100
100
0
Borgholm
88
100
0
0
0
100
0
Borlänge
96
-
-
-
-
-
-
Borås
91
100
97
97
37
51
29
Botkyrka
81
100
100
100
100
100
0
Bromölla
94
100
75
0
100
92
18
Burlöv
76
100
100
100
71
42
42
Båstad
86
24
0
0
0
100
100
Dals-Ed
97
-
-
-
-
-
-
Danderyd
83
87
85
100
47
85
0
Degerfors
90
72
32
100
73
0
0
Dorotea
100
-
-
-
-
-
-
Eda
83
82
74
0
0
100
0
0
Eksjö
95
67
24
0
0
100
Emmaboda
94
100
100
100
0
100
0
Enköping
80
83
73
57
48
100
17
Eskilstuna
82
93
31
3
69
97
9
Eslöv
94
78
62
100
81
100
0
100
Essunga
90
100
100
0
20
100
Fagersta
88
100
42
100
73
100
0
Falkenberg
88
69
26
49
19
67
0
Falköping
93
-
-
-
-
-
-
Falun
81
94
53
79
26
90
14
Finspång
94
71
83
0
100
100
0
Flen
92
100
100
0
84
100
0
Forshaga
83
100
0
100
12
0
0
Gislaved
77
52
46
100
0
100
0
Gnesta
74
100
100
0
0
100
0
Gnosjö
91
100
100
0
100
100
100
Gotland
81
67
56
33
56
67
26
Grums
87
100
100
100
92
100
100
Grästorp
90
100
80
0
100
100
100
Gullspång
95
100
77
47
47
100
0
50
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
Källa: Egen undersökning inlämnad till Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd distribueras
av RKA som kontaktas via [email protected] Samt
resultat hämtas från det Palliativa registret.
0–50
51–75
76–100
Boendeplatser i särskilt
Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder
Boendeplatser i särskilt Boendeplatser i särskilt boende där den äldre
minst en organiseboende där den äldre
boende där den äldre
själv kan välja tid för
rad och gemensam
serveras kvälls/nattsjälv kan välja tid för
uppstigning på morgo- aktivitet per dag under
mål, andel (%)
nattvila, andel (%)
nen, andel (%)
helgen, andel (%)
51
Boendeplatser i särskilt
boende som erbjuder
minst två organiserade
och gemensamma aktiviteter under vardagar,
andel (%)
Brukare i särskilt
boende för äldre som
har möjlighet att tala
sitt modersmål (inkl.
svenska) med sin kontaktman, andel (%)
Enheter i särskilt
boende där
sammanboende för
maka/make är möjligt,
andel (%)
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
100
100
100
18
18
97
100
100
100
100
50
75
50
50
100
100
100
71
67
99
100
100
100
100
0
0
95
50
79
100
100
100
79
94
100
100
100
100
39
100
0
50
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
0
13
99
70
100
100
100
0
0
100
100
100
100
100
0
71
98
29
100
100
100
0
100
56
75
100
100
100
0
0
100
100
100
100
100
34
100
94
100
100
100
100
0
100
98
100
100
100
100
0
0
99
100
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
60
74
97
30
100
100
100
100
100
86
83
100
100
100
37
37
100
80
100
100
100
42
100
91
75
100
100
100
0
0
100
100
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
60
100
98
38
100
100
100
0
0
92
100
-
-
-
-
-
-
-
100
91
80
73
82
98
50
100
100
100
0
20
99
17
64
100
100
0
75
100
100
83
100
100
71
76
100
75
100
100
93
7
39
98
65
91
100
100
32
59
96
100
100
57
100
0
0
95
100
100
100
100
0
0
96
40
100
100
100
55
67
82
38
-
-
-
-
-
-
-
100
94
94
65
42
99
75
100
95
91
95
61
56
95
100
100
100
100
100
96
83
100
100
100
0
0
99
100
69
100
100
60
100
97
8
100
100
100
0
100
100
50
100
100
100
100
0
97
100
83
94
83
33
33
81
50
100
100
100
37
73
99
100
100
100
100
80
0
100
100
100
100
100
47
23
95
100
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
Kommun
Källa
Avlidna som hade
någon närvarande
vid dödsögonblicket,
andel (%)
Boendeplatser i
särskilt boende där
den äldre erbjuds
daglig utevistelse,
andel (%)
Boendeplatser i
särskilt boende där
den äldre erbjuds
tid utifrån sina egna
önskemål dagligen,
andel (%)
Boendeplatser i särBoendeplatser i sär- skilt boende där den
skilt boende där den äldre har möjlighet
äldre har möjlighet till internetuppkoppatt välja alternativ
ling i det egna rumrätt vid huvudmål,
met/lägenheten,
andel (%)
andel (%)
Boendeplatser i
särskilt boende
där den äldre kan
påverka tv-kanaler
utöver basutbudet i
den egna lgh, andel
(%)
Boendeplatser i
särskilt boende
där den äldre kan
påverka tv-kanaler
utöver basutbudet i
gemensamhetslokal,
andel (%)
Palliativa reg.
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Gällivare
89
0
0
47
23
100
86
Gävle
86
100
58
90
40
74
21
Götene
79
100
100
0
100
100
35
Habo
97
0
0
100
0
0
0
Hagfors
88
-
-
-
-
-
-
Hallsberg
88
100
100
0
0
100
0
Hallstahammar
90
100
100
100
25
65
40
Halmstad
89
100
100
93
51
100
18
Hammarö
95
100
100
0
100
100
100
100
Haninge
86
100
100
100
100
100
Haparanda
91
55
100
27
14
45
0
Heby
95
100
100
0
0
66
100
Hedemora
92
100
74
69
47
100
0
Helsingborg
84
93
88
93
88
88
88
Herrljunga
91
37
37
37
37
100
37
Hjo
96
100
100
0
100
100
0
Hofors
82
-
-
-
-
-
-
Huddinge
76
100
85
0
89
82
27
Hudiksvall
87
95
65
0
8
40
0
Hultsfred
87
-
-
-
-
-
-
Hylte
96
100
100
0
0
0
0
Håbo
88
100
100
100
72
100
0
Härjedalen
89
94
60
13
72
90
10
Härnösand
76
100
100
0
0
0
0
Härryda
90
100
100
65
18
100
12
Hässleholm
89
100
100
11
0
21
0
Höganäs
95
100
100
71
19
100
100
Högsby
95
-
-
-
-
-
-
Hörby
95
100
93
23
0
100
58
Höör
92
63
100
0
24
100
63
Järfälla
81
-
-
-
-
-
-
Jönköping
79
96
67
100
55
72
26
Kalix
90
70
0
0
100
100
0
Kalmar
85
96
68
82
88
76
18
Karlsborg
91
-
-
-
-
-
-
Karlshamn
93
100
100
0
0
0
0
Karlskoga
91
100
49
100
18
100
0
Karlskrona
94
100
100
100
35
100
0
Karlstad
89
100
100
100
81
72
0
Katrineholm
82
2
2
40
0
100
0
Kinda
93
77
77
0
0
0
0
Klippan
85
100
100
100
38
100
44
Knivsta
84
47
47
53
100
100
47
Kramfors
85
100
100
100
18
36
0
Kristianstad
89
-
-
-
-
-
-
Kristinehamn
86
-
-
-
-
-
-
Krokom
93
0
0
0
100
100
0
Kumla
95
47
64
0
0
100
0
Kungsbacka
95
100
100
100
100
100
100
Kungsör
88
100
63
86
86
100
100
Kungälv
91
56
46
24
0
65
0
Kävlinge
86
100
100
100
100
100
100
Köping
91
100
100
87
57
91
0
Laholm
85
100
87
100
100
100
100
Landskrona
89
66
77
100
35
79
56
Laxå
81
100
0
100
0
0
0
52
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
Boendeplatser i särskilt
Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder
Boendeplatser i särskilt Boendeplatser i särskilt boende där den äldre
minst en organiseboende där den äldre
boende där den äldre
själv kan välja tid för
rad och gemensam
serveras kvälls/nattsjälv kan välja tid för
uppstigning på morgo- aktivitet per dag under
mål, andel (%)
nattvila, andel (%)
nen, andel (%)
helgen, andel (%)
53
Boendeplatser i särskilt
boende som erbjuder
minst två organiserade
och gemensamma aktiviteter under vardagar,
andel (%)
Brukare i särskilt
boende för äldre som
har möjlighet att tala
sitt modersmål (inkl.
svenska) med sin kontaktman, andel (%)
Enheter i särskilt
boende där
sammanboende för
maka/make är möjligt,
andel (%)
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
100
100
100
0
0
94
88
100
100
100
18
64
96
66
100
100
100
7
52
99
100
100
100
100
0
0
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
8
0
100
100
100
100
100
100
100
97
100
100
100
100
20
44
95
54
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
96
100
100
100
100
27
100
100
67
100
100
100
100
100
100
20
100
100
100
0
0
98
75
100
100
100
95
100
96
61
100
100
100
0
37
95
100
100
100
100
100
0
99
100
-
-
-
-
-
-
-
96
96
96
45
68
91
69
100
100
100
0
13
100
44
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
98
33
100
100
100
100
100
96
100
73
94
94
4
44
73
60
100
100
100
12
53
100
50
100
100
100
100
96
98
100
100
100
100
11
80
88
40
100
100
100
30
31
100
67
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
93
42
99
40
100
100
100
39
39
92
100
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
57
57
97
53
100
100
100
0
0
100
53
100
100
100
60
48
99
47
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
99
100
71
67
100
100
100
96
5
100
100
100
0
25
99
48
100
100
100
59
70
97
79
74
100
100
19
37
97
38
100
100
100
67
67
100
0
100
100
100
100
100
94
33
100
100
100
100
100
99
50
100
100
100
100
100
100
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
0
0
97
75
100
80
66
29
29
88
21
100
100
88
89
100
98
50
100
100
100
0
49
100
100
100
89
89
36
46
99
38
100
100
100
100
100
85
100
100
100
100
21
8
89
90
100
100
100
100
100
81
100
100
100
100
80
88
96
89
100
100
100
0
0
93
-
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
Kommun
Källa
Avlidna som hade
någon närvarande
vid dödsögonblicket,
andel (%)
Boendeplatser i
särskilt boende där
den äldre erbjuds
daglig utevistelse,
andel (%)
Boendeplatser i
särskilt boende där
den äldre erbjuds
tid utifrån sina egna
önskemål dagligen,
andel (%)
Boendeplatser i särBoendeplatser i sär- skilt boende där den
skilt boende där den äldre har möjlighet
äldre har möjlighet till internetuppkoppatt välja alternativ
ling i det egna rumrätt vid huvudmål,
met/lägenheten,
andel (%)
andel (%)
Boendeplatser i
särskilt boende
där den äldre kan
påverka tv-kanaler
utöver basutbudet i
den egna lgh, andel
(%)
Boendeplatser i
särskilt boende
där den äldre kan
påverka tv-kanaler
utöver basutbudet i
gemensamhetslokal,
andel (%)
Palliativa reg.
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Lekeberg
76
100
100
0
100
100
0
Leksand
98
100
100
0
85
100
0
Lerum
90
100
100
83
23
58
40
Lessebo
83
26
26
0
9
100
0
Lidingö
73
100
100
100
80
100
43
Lidköping
93
81
100
51
21
82
91
Lilla Edet
88
100
67
0
52
28
0
Lindesberg
96
86
100
0
0
0
0
Linköping
85
100
96
91
28
26
12
Ljungby
83
100
0
0
14
100
0
Ljusdal
88
100
100
0
0
42
100
100
Ljusnarsberg
94
100
100
0
100
100
Lomma
77
100
100
100
16
100
0
Ludvika
74
100
100
0
7
79
21
Luleå
92
79
72
4
27
54
6
Lund
87
100
93
100
88
97
43
Lycksele
94
0
0
0
5
100
0
Lysekil
88
88
52
45
55
100
8
Malung-Sälen
89
-
-
-
-
-
-
Malå
100
59
29
0
100
100
100
Mariestad
87
100
100
0
56
0
0
Mark
84
47
87
0
20
93
6
Markaryd
85
100
100
100
27
0
0
Mellerud
96
-
-
-
-
-
-
Mjölby
93
-
-
-
-
-
-
Mora
75
96
43
20
46
100
21
Motala
92
100
76
91
80
100
81
Munkedal
89
89
0
0
42
64
0
Munkfors
96
100
100
54
100
100
0
Mörbylånga
91
100
100
0
100
0
0
Nacka
76
72
72
34
49
44
34
Nora
94
100
100
0
0
0
100
Nordmaling
89
100
78
0
0
0
8
Norrköping
79
-
-
-
-
-
-
Norrtälje
79
-
-
-
-
-
-
Norsjö
100
100
100
0
0
83
83
Nybro
86
100
0
81
1
100
0
Nykvarn
77
19
0
0
19
100
0
Nyköping
78
97
77
62
46
86
3
Nynäshamn
69
100
100
100
0
100
100
Nässjö
78
100
0
100
18
0
0
Ockelbo
89
-
-
-
-
-
-
Olofström
88
8
0
0
0
100
0
Orsa
78
100
100
100
100
100
0
Orust
98
100
0
0
0
0
0
Osby
76
86
100
100
72
100
0
Oxelösund
98
90
100
0
13
100
100
Pajala
88
-
-
-
-
-
-
Perstorp
91
-
-
-
-
-
-
Piteå
82
0
0
100
8
100
0
Ragunda
97
-
-
-
-
-
-
Robertsfors
98
100
100
100
48
100
0
Ronneby
94
100
100
0
31
100
0
Rättvik
87
26
26
100
22
100
0
Sala
94
71
71
100
100
100
59
Salem
83
100
100
100
0
100
0
54
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
Boendeplatser i särskilt
Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder
Boendeplatser i särskilt Boendeplatser i särskilt boende där den äldre
minst en organiseboende där den äldre
boende där den äldre
själv kan välja tid för
rad och gemensam
serveras kvälls/nattsjälv kan välja tid för
uppstigning på morgo- aktivitet per dag under
mål, andel (%)
nattvila, andel (%)
nen, andel (%)
helgen, andel (%)
55
Boendeplatser i särskilt
boende som erbjuder
minst två organiserade
och gemensamma aktiviteter under vardagar,
andel (%)
Brukare i särskilt
boende för äldre som
har möjlighet att tala
sitt modersmål (inkl.
svenska) med sin kontaktman, andel (%)
Enheter i särskilt
boende där
sammanboende för
maka/make är möjligt,
andel (%)
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
100
100
100
0
0
97
100
100
100
100
100
0
100
71
100
100
100
81
100
98
38
100
100
100
0
78
96
63
100
100
100
96
100
97
33
100
100
100
0
0
99
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
0
95
17
100
100
100
76
74
99
44
100
100
100
63
100
97
100
100
100
26
0
100
0
-
100
100
100
0
0
-
100
100
100
100
100
33
96
75
100
100
100
14
33
97
67
100
94
94
45
12
99
19
100
100
100
80
93
97
74
100
100
100
0
21
100
100
100
100
100
12
12
100
57
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
9
0
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
71
100
24
46
97
33
74
100
100
0
0
88
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
20
0
99
25
87
72
100
100
24
5
97
89
100
100
0
0
98
-
0
100
100
0
100
100
100
100
100
100
0
100
94
100
72
72
72
49
72
-
86
100
100
100
0
0
97
50
100
100
100
0
9
100
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
67
93
94
94
0
70
99
83
35
100
100
19
100
2
100
100
100
100
29
26
97
17
100
100
100
51
100
97
100
19
100
100
0
0
98
100
-
-
-
-
-
-
-
48
100
100
0
77
92
100
100
100
100
0
0
100
10
0
100
100
100
100
99
100
100
100
100
36
36
99
50
100
100
100
8
0
89
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
91
100
0
10
100
70
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
23
72
98
100
87
100
100
0
0
99
71
100
100
100
0
0
100
100
71
100
100
55
42
96
100
100
100
100
100
100
92
100
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
Kommun
Källa
Avlidna som hade
någon närvarande
vid dödsögonblicket,
andel (%)
Boendeplatser i
särskilt boende där
den äldre erbjuds
daglig utevistelse,
andel (%)
Boendeplatser i
särskilt boende där
den äldre erbjuds
tid utifrån sina egna
önskemål dagligen,
andel (%)
Boendeplatser i särBoendeplatser i sär- skilt boende där den
skilt boende där den äldre har möjlighet
äldre har möjlighet till internetuppkoppatt välja alternativ
ling i det egna rumrätt vid huvudmål,
met/lägenheten,
andel (%)
andel (%)
Boendeplatser i
särskilt boende
där den äldre kan
påverka tv-kanaler
utöver basutbudet i
den egna lgh, andel
(%)
Boendeplatser i
särskilt boende
där den äldre kan
påverka tv-kanaler
utöver basutbudet i
gemensamhetslokal,
andel (%)
Palliativa reg.
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Sigtuna
78
100
100
100
61
38
12
Simrishamn
89
100
100
100
0
0
0
Sjöbo
82
73
73
42
0
73
11
Skara
96
100
0
0
55
100
16
Skellefteå
95
95
100
0
47
100
100
Skinnskatteberg
80
-
-
-
-
-
-
Skurup
82
100
100
0
0
100
100
Skövde
86
84
8
0
52
41
17
Smedjebacken
92
0
0
0
0
0
0
Sollefteå
87
91
100
17
36
39
9
Sollentuna
93
100
100
100
56
85
100
Sorsele
94
0
0
0
21
100
0
Sotenäs
85
100
100
0
67
67
0
Staffanstorp
76
100
100
100
24
100
0
Stenungsund
90
100
0
100
0
0
0
Storfors
92
-
-
-
-
-
-
Storuman
100
21
21
0
63
63
0
Strängnäs
84
0
3
100
28
100
0
Strömstad
86
100
100
0
100
100
0
Strömsund
89
67
25
0
44
68
26
Sundsvall
84
79
59
39
3
59
22
Sunne
88
54
63
94
43
44
43
Svalöv
96
100
0
0
0
100
100
Svedala
88
100
100
100
73
100
0
Svenljunga
89
100
100
0
99
0
0
Säffle
86
100
100
100
100
100
0
Säter
88
100
100
93
7
100
0
Sävsjö
97
80
100
-
26
93
93
Söderhamn
82
-
-
-
-
-
-
Söderköping
98
100
100
66
33
66
0
Södertälje
86
100
100
14
39
67
0
Sölvesborg
94
76
31
0
0
100
0
Tanum
84
10
100
0
0
27
27
Tierp
77
-
-
-
-
-
-
Tingsryd
95
100
100
100
26
100
0
Tjörn
86
87
63
63
34
85
48
Tomelilla
77
50
30
100
100
50
50
Torsby
88
100
48
0
16
100
0
Torsås
86
100
100
0
0
100
0
Tranemo
85
0
33
0
0
72
72
Tranås
96
-
-
-
-
-
-
Trelleborg
79
100
68
80
38
79
36
Trollhättan
88
94
87
4
87
100
0
Trosa
89
100
100
0
99
100
0
Tyresö
76
100
100
100
71
92
24
Täby
81
100
100
100
47
100
48
Töreboda
98
100
0
0
100
100
100
Uddevalla
83
100
100
100
10
73
0
Ulricehamn
87
100
0
100
25
25
0
Umeå
96
100
100
100
18
100
23
Upplands Väsby
69
100
100
100
57
81
24
Upplands-Bro
79
100
100
100
24
100
27
Uppsala
77
96
83
78
54
86
33
Uppvidinge
84
100
18
0
0
0
0
Vadstena
91
55
0
0
0
45
0
Vaggeryd
87
100
100
0
14
46
0
56
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
Boendeplatser i särskilt
Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder
Boendeplatser i särskilt Boendeplatser i särskilt boende där den äldre
minst en organiseboende där den äldre
boende där den äldre
själv kan välja tid för
rad och gemensam
serveras kvälls/nattsjälv kan välja tid för
uppstigning på morgo- aktivitet per dag under
mål, andel (%)
nattvila, andel (%)
nen, andel (%)
helgen, andel (%)
57
Boendeplatser i särskilt
boende som erbjuder
minst två organiserade
och gemensamma aktiviteter under vardagar,
andel (%)
Brukare i särskilt
boende för äldre som
har möjlighet att tala
sitt modersmål (inkl.
svenska) med sin kontaktman, andel (%)
Enheter i särskilt
boende där
sammanboende för
maka/make är möjligt,
andel (%)
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
100
100
100
100
100
98
38
100
100
100
57
100
95
100
100
100
100
0
60
68
100
100
100
100
0
0
98
100
100
100
100
31
72
99
100
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
0
100
98
100
90
84
100
100
8
83
98
100
100
72
0
0
93
25
100
100
100
22
87
91
87
100
100
100
62
100
97
100
100
100
100
0
0
100
100
100
100
100
0
0
99
100
100
100
100
63
92
96
33
100
100
15
0
0
96
50
-
-
-
-
-
-
-
44
100
94
0
0
97
57
100
100
100
0
66
97
89
100
100
100
0
100
100
60
100
100
100
0
0
98
71
100
100
100
10
29
98
36
100
100
100
34
39
100
12
0
100
100
0
0
100
100
100
100
100
100
100
97
100
100
100
100
0
100
96
100
100
100
100
100
100
99
75
100
100
100
0
0
100
75
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
33
33
100
50
100
100
100
78
100
85
38
76
100
100
0
13
98
100
100
100
100
27
0
98
67
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
26
12
99
67
63
63
63
51
63
99
83
100
100
100
53
82
0
100
100
100
100
0
0
100
18
100
100
100
0
78
100
50
0
100
100
13
100
93
40
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
74
71
97
100
100
100
100
15
73
99
39
100
100
100
100
100
97
100
100
100
100
71
100
95
75
100
100
100
100
100
93
38
100
100
100
0
0
100
33
100
100
100
0
0
90
100
0
100
100
27
100
100
80
100
100
100
24
100
91
100
100
100
100
44
100
94
14
100
100
100
100
73
98
25
100
100
100
77
75
97
57
0
100
100
42
100
99
100
100
100
100
55
55
100
50
100
100
100
100
85
61
50
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
Kommun
Källa
Avlidna som hade
någon närvarande
vid dödsögonblicket,
andel (%)
Boendeplatser i
särskilt boende där
den äldre erbjuds
daglig utevistelse,
andel (%)
Boendeplatser i
särskilt boende där
den äldre erbjuds
tid utifrån sina egna
önskemål dagligen,
andel (%)
Boendeplatser i särBoendeplatser i sär- skilt boende där den
skilt boende där den äldre har möjlighet
äldre har möjlighet till internetuppkoppatt välja alternativ
ling i det egna rumrätt vid huvudmål,
met/lägenheten,
andel (%)
andel (%)
Boendeplatser i
särskilt boende
där den äldre kan
påverka tv-kanaler
utöver basutbudet i
den egna lgh, andel
(%)
Boendeplatser i
särskilt boende
där den äldre kan
påverka tv-kanaler
utöver basutbudet i
gemensamhetslokal,
andel (%)
Palliativa reg.
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Vallentuna
70
100
100
100
25
100
50
Vansbro
85
100
100
0
17
16
16
Vara
79
100
100
0
100
100
0
Varberg
90
100
90
46
21
90
21
Vaxholm
86
-
-
-
-
-
-
Vetlanda
79
100
100
0
35
100
0
Vilhelmina
97
100
100
71
100
45
37
Vimmerby
90
-
-
-
-
-
-
Vingåker
94
100
0
0
100
100
0
Vårgårda
100
100
0
0
100
100
0
Vänersborg
77
34
0
0
78
92
28
Vännäs
87
100
57
0
-
100
100
Värmdö
90
100
100
82
21
39
21
Värnamo
80
100
15
85
100
100
0
Västerås
78
96
94
73
86
75
47
Växjö
94
-
-
-
-
-
-
Ydre
88
100
100
100
0
0
0
Ystad
86
0
0
0
11
100
0
Åmål
86
100
100
100
0
100
0
Ånge
88
100
71
0
10
26
58
Åre
97
86
0
0
100
100
100
Årjäng
86
100
100
100
100
100
0
Åsele
94
-
-
-
-
-
-
Åstorp
92
100
0
0
0
0
0
Älmhult
96
74
36
0
0
49
0
Älvdalen
78
100
100
0
0
0
100
Älvkarleby
96
-
-
-
-
-
-
Ängelholm
88
100
100
16
73
84
71
Öckerö
87
100
75
100
2
100
0
Örebro
91
100
89
40
18
82
25
Örnsköldsvik
79
100
100
6
0
100
11
Östersund
90
75
70
0
100
100
0
Österåker
82
100
100
100
39
50
0
Östhammar
90
100
100
100
70
100
0
Östra Göinge
88
52
0
100
70
100
18
Överkalix
90
0
0
0
0
100
0
Övertorneå
81
100
100
0
40
60
60
Medelvärde
(riket)
88
85
69
45
42
76
24
Min (riket)
69
0
0
0
0
0
0
Max (riket)
100
100
100
100
100
100
100
Antal kommuner
(riket)
290
239
239
237
238
238
238
58
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
Boendeplatser i särskilt
Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder
Boendeplatser i särskilt Boendeplatser i särskilt boende där den äldre
minst en organiseboende där den äldre
boende där den äldre
själv kan välja tid för
rad och gemensam
serveras kvälls/nattsjälv kan välja tid för
uppstigning på morgo- aktivitet per dag under
mål, andel (%)
nattvila, andel (%)
nen, andel (%)
helgen, andel (%)
59
Boendeplatser i särskilt
boende som erbjuder
minst två organiserade
och gemensamma aktiviteter under vardagar,
andel (%)
Brukare i särskilt
boende för äldre som
har möjlighet att tala
sitt modersmål (inkl.
svenska) med sin kontaktman, andel (%)
Enheter i särskilt
boende där
sammanboende för
maka/make är möjligt,
andel (%)
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
100
100
100
0
100
100
-
100
100
100
0
84
97
100
100
100
100
22
22
100
6
100
100
100
30
3
99
100
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
0
12
98
20
79
100
100
0
71
98
75
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
0
0
98
40
100
0
100
0
0
97
50
100
100
100
58
13
100
50
100
100
100
0
57
100
100
100
100
100
56
100
94
50
100
100
100
0
28
98
10
87
100
100
49
78
96
82
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
100
79
100
100
0
11
95
67
100
100
100
0
100
95
20
100
100
100
32
28
100
71
100
100
100
0
0
98
100
100
100
100
0
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
0
0
96
100
100
100
100
0
92
97
100
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
13
89
97
36
100
100
100
18
69
98
100
100
100
100
55
57
98
45
100
100
100
100
100
99
12
100
100
100
20
100
100
100
79
100
100
29
100
96
75
100
100
100
10
100
97
100
100
100
100
52
70
97
100
100
66
66
0
66
100
100
100
100
100
100
0
100
80
94
98
98
36
54
94
71
0
0
15
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
239
239
239
239
239
236
233
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
Syfte och metod
MÅTT 24
Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens
kostnad för särskilt boende.
Vad kostar en plats i kommunens
särskilda boende?
Måttet finns även i Öppna jämförelser
Källa: SCB och Socialstyrelsens individstatistik
Viktigt: se skrivningen på sid 5.
Ljusnarsberg
Linköping
Västerås
Kävlinge
Laholm
Hudiksvall
Arvika
Helsingborg
Östersund
Vansbro
Kungsör
Trollhättan
Piteå
Simrishamn
Tierp
Fagersta
Forshaga
Arboga
Emmaboda
Malung-Sälen
Höganäs
Årjäng
Falköping
Tranås
Tingsryd
Kristinehamn
Grums
Åmål
Jönköping
Katrineholm
Östra Göinge
Mariestad
Älvkarleby
Tjörn
Vilhelmina
Uppsala
Åre
Skövde
Vårgårda
Gävle
Lidköping
Karlstad
Nyköping
Örebro
Kungälv
Skinnskatteberg
Varberg
Överkalix
Karlsborg
Säffle
Bengtsfors
476
494
536
555
567
578
582
596
606
613
615
617
617
628
639
642
646
648
649
658
664
664
665
666
666
668
669
669
669
670
671
674
677
678
678
680
681
683
683
684
684
686
691
696
700
701
701
702
702
702
704
Härryda
Sala
Nora
Lomma
Ale
Falun
Eksjö
Markaryd
Norrköping
Täby
Enköping
Söderköping
Upplands-Bro
Bollebygd
Ragunda
Järfälla
Olofström
Ronneby
Ulricehamn
Lycksele
Degerfors
Motala
Ystad
Nacka
Mark
Hjo
Bjuv
Skara
Vadstena
Vetlanda
Vaggeryd
Haparanda
Älmhult
Tranemo
Kalix
Halmstad
Vänersborg
Eda
Ljusdal
Hagfors
Tyresö
Lidingö
Nynäshamn
Strömsund
Vingåker
Umeå
Falkenberg
Härnösand
Värmdö
Svedala
Åsele
0
60
250
500
750
1 500
1 000
1 250
Tusental kronor per år
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
706
710
712
713
713
714
714
717
718
719
719
720
721
722
727
727
727
728
728
731
734
735
735
736
736
738
738
739
739
740
741
742
742
743
744
745
747
748
750
752
752
753
755
755
756
759
760
761
762
763
764
0
250
500
750
1 500
1 000
1 250
Tusental kronor per år
Kungsbacka
Knivsta
Höör
Ockelbo
Sundsvall
Tomelilla
Örnsköldsvik
Kristianstad
Rättvik
Hässleholm
Lindesberg
Skellefteå
Stenungsund
Gislaved
Sollefteå
Uppvidinge
Hallsberg
Avesta
Borlänge
Eslöv
Arjeplog
Kramfors
Alvesta
Eskilstuna
Lilla Edet
Vaxholm
Borås
Flen
Hallstahammar
Smedjebacken
Klippan
Mjölby
Nordmaling
Mörbylånga
Båstad
Kumla
Lessebo
Alingsås
Lerum
Norrtälje
Sävsjö
Medelvärde
Munkfors
Hylte
Sollentuna
Lund
Askersund
Svalöv
Sjöbo
Orsa
Krokom
Södertälje
Landskrona
Skurup
Danderyd
Hultsfred
Sölvesborg
Gällivare
Gotland
Staffanstorp
Habo
Söderhamn
Håbo
Karlskrona
Öckerö
Nässjö
Finspång
Sotenäs
Säter
Luleå
Strängnäs
Köping
Upplands Väsby
Botkyrka
Haninge
Värnamo
Hedemora
Ljungby
Osby
Herrljunga
Tanum
Grästorp
Munkedal
Hammarö
Leksand
Kinda
Lysekil
Torsås
Mellerud
Östhammar
Trelleborg
Uddevalla
Laxå
Strömstad
Orust
Högsby
Hofors
Storfors
Gnosjö
Burlöv
Svenljunga
Åstorp
Dorotea
Trosa
Norsjö
Huddinge
Kalmar
Växjö
Robertsfors
Torsby
Oxelösund
Härjedalen
Mora
Ånge
Berg
Pajala
Lekeberg
Österåker
Vallentuna
Götene
Salem
Aneby
Karlskoga
Storuman
Sigtuna
Bromölla
Gnesta
Ängelholm
Heby
Borgholm
Vännäs
Arvidsjaur
Dals-Ed
Ydre
Essunga
Älvdalen
Töreboda
Perstorp
Ludvika
Nybro
Hörby
Vara
Sunne
Nykvarn
Gullspång
Karlshamn
Malå
Sorsele
Vimmerby
Övertorneå
768
770
771
774
774
775
778
779
783
784
784
784
788
789
789
790
790
792
792
795
796
796
798
798
798
799
800
800
801
803
805
807
808
808
810
811
811
814
814
814
816
816
817
818
820
821
822
822
822
823
825
828
829
830
833
833
834
834
836
839
841
842
843
844
844
847
848
849
850
851
851
852
852
854
853
0
61
250
500
750
1 500
1 000
1 250
Tusental kronor per år
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
855
857
860
861
862
862
863
865
865
867
868
869
872
874
876
876
880
881
883
883
885
886
886
891
892
893
893
893
893
897
898
902
904
905
909
922
923
924
930
931
936
940
941
942
951
952
953
961
966
967
976
977
993
1010
1010
1011
1015
1033
1033
1051
1069
1080
1116
1129
1168
1217
1244
1260
1301
0
250
500
750
1 500
1 000
1 250
Tusental kronor per år
Syfte och metod
MÅTT 25
Syftet med måttet är att ta reda på hur brukarna värderar sitt boende.
Andel brukare som är ganska/mycket
nöjda med sitt särskilda boende
Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning
inom Äldreomsorgen
Andelen brukare på äldreboende som svarat ”Mycket
nöjd” eller ”Ganska nöjd” på frågan: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? De som
svarat ”Ingen åsikt” har räknats bort.
Måttet finns även i Öppna jämförelser
Sunne
Svenljunga
Skurup
Lilla Edet
Söderköping
Bengtsfors
Norsjö
Orust
Östra Göinge
Mörbylånga
Sjöbo
Trosa
Töreboda
Falkenberg
Flen
Hylte
Strömstad
Tranås
Åre
Borgholm
Grästorp
Hammarö
Heby
Knivsta
Ånge
Åsele
Alvesta
Falköping
Gislaved
Jönköping
Kungsbacka
Laholm
Ljusnarsberg
Mariestad
Nordmaling
Robertsfors
Strömsund
Säter
Tanum
Älmhult
Älvdalen
Arjeplog
Emmaboda
Grums
Götene
Hedemora
Hjo
Kramfors
Krokom
Kungsör
Laxå
97
97
95
94
94
93
93
93
93
92
92
92
92
91
91
91
91
91
91
90
90
90
90
90
90
90
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
Leksand
Lerum
Norrtälje
Osby
Skövde
Sollentuna
Svedala
Säffle
Torsås
Vetlanda
Vimmerby
Värmdö
Ystad
Höganäs
Järfälla
Lidköping
Nynäshamn
Simrishamn
Tingsryd
Tjörn
Tomelilla
Ängelholm
Härryda
Högsby
Karlskrona
Katrineholm
Kävlinge
Lessebo
Ljungby
Mellerud
Mjölby
Norrköping
Nyköping
Nässjö
Orsa
Ragunda
Ulricehamn
Vänersborg
Värnamo
Bjuv
Enköping
Essunga
Falun
Gotland
Halmstad
Hudiksvall
Håbo
Klippan
Kungälv
Lekeberg
Malung-Sälen
0
62
20
40
60
80
100
Procent
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
87
87
87
87
87
87
87
87
87
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
0
20
40
60
80
100
Procent
Markaryd
Mora
Nacka
Nora
Nybro
Ockelbo
Perstorp
Rättvik
Skellefteå
Svalöv
Tranemo
Vara
Vilhelmina
Växjö
Alingsås
Båstad
Danderyd
Finspång
Forshaga
Herrljunga
Huddinge
Ljusdal
Sollefteå
Sotenäs
Stenungsund
Storuman
Sävsjö
Södertälje
Vallentuna
Vingåker
Medelvärde
Aneby
Arvika
Hagfors
Hofors
Hässleholm
Karlshamn
Lysekil
Ronneby
Uddevalla
Västerås
Älvkarleby
Öckerö
Överkalix
Ale
Degerfors
Haninge
Karlstad
Kristianstad
Lycksele
Mark
Olofström
Oxelösund
Pajala
Salem
Tierp
Upplands Väsby
Borlänge
Borås
Eksjö
Eskilstuna
Eslöv
Gnesta
Hörby
Kalmar
Karlskoga
Landskrona
Lund
Motala
Smedjebacken
Söderhamn
Täby
Umeå
Uppvidinge
Vadstena
Varberg
Vännäs
Åmål
Örnsköldsvik
Berg
Fagersta
Gullspång
Hallsberg
Hallstahammar
Haparanda
Helsingborg
Härnösand
Lindesberg
Ludvika
Luleå
Sigtuna
Upplands-Bro
Uppsala
Gnosjö
Kalix
Kinda
Köping
Linköping
Skara
Skinnskatteberg
Torsby
Örebro
Östhammar
Gävle
Hultsfred
Härjedalen
Storfors
Vaggeryd
Vansbro
Österåker
Arboga
Eda
Lidingö
Nykvarn
Sala
Strängnäs
Trelleborg
Övertorneå
Kristinehamn
Piteå
Tyresö
Vaxholm
Vårgårda
Bollebygd
Burlöv
Ydre
Östersund
Arvidsjaur
Avesta
Kumla
Sundsvall
Bromölla
Dals-Ed
Habo
Dorotea
Gällivare
Höör
Malå
Åstorp
Sölvesborg
Staffanstorp
Botkyrka
Munkfors
Trollhättan
Karlsborg
Askersund
Lomma
Sorsele
Munkedal
Årjäng
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
0
63
20
40
60
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
80
100
Procent
81
81
81
81
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
78
78
78
78
78
78
78
77
77
77
77
77
77
77
77
76
76
76
76
76
75
75
75
75
74
74
74
74
73
73
73
72
72
72
72
72
71
70
69
68
68
67
63
63
50
0
20
40
60
80
100
Procent
Syfte och metod
MÅTT 26
Syftet med måttet är att ge kunskap om omsorgs- och serviceutbud i hemtjänst som är finansierad av kommunen
och vilka prioriteringar som gjorts i detta.
Vilket omsorgs- och serviceutbud har
hemtjänst finansierad av kommunen?
Viktigt: se skrivningen på sid 5.
Hemtjänsttagaren erbjuds
dagligvaruinköp
Hemtjänst­
tagaren erbjuds
ledsagarservice
Hemtjänsttagaren erbjuds
promenader
Hemtjänsttagaren erbjuds dusch
två gånger eller
mer per vecka
Hemtjänsttagaren erbjuds
enklare matlagning i bostaden
Hemtjänsttagaren erbjuds
möjligheten att
följa med vid
dagligvaruinköp
Hemtjänsttagaren erbjuds att
välja man eller
kvinna för personlig hygien
Hemtjänsttagaren erbjuds att
välja tid för insats
Ja = 1 / Nej = 0
Ja = 1 / Nej = 0
>En gång/
vecka = 3
En gång/
vecka = 2
<En gång/
vecka = 1
Ingår inte = 0
Ja = 1 / Nej = 0
Ja = 1 / Nej = 0
>En gång/
månad = 3
En gång/
månad = 2
<En gång/
månad = 1
Ingår inte = 0
Ja = 1 / Nej = 0
>En gång/
vecka = 3
En gång/
vecka = 2
<En gång/
vecka = 1
Ingår inte = 0
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Ale
1
1
2
1
1
2
1
2
Alingsås
1
1
3
1
1
3
0
3
Alvesta
1
1
3
1
1
3
1
3
Aneby
0
0
3
1
1
3
1
3
Arboga
1
1
3
1
1
3
1
3
Arjeplog
1
1
3
1
0
3
1
2
Kommun
Källa
Arvidsjaur
-
-
-
-
-
-
-
-
Arvika
0
1
2
1
0
3
0
3
Askersund
0
1
2
1
1
3
1
2
Avesta
1
1
3
0
1
3
0
2
Bengtsfors
1
1
2
1
1
3
0
1
Berg
0
0
3
1
0
3
1
3
Bjuv
1
1
2
0
1
3
1
3
Bollebygd
0
0
3
1
1
3
1
3
Borgholm
0
1
2
0
1
3
0
1
Borlänge
-
-
-
-
-
-
-
-
Borås
1
0
2
1
1
3
0
3
Botkyrka
1
1
2
1
1
3
1
3
Bromölla
0
1
2
1
1
3
1
3
Burlöv
1
0
2
1
1
3
0
2
Båstad
0
0
2
1
1
3
1
3
Dals-Ed
0
1
2
1
1
1
1
1
Danderyd
1
1
3
1
1
3
1
3
Degerfors
1
1
3
1
1
2
1
2
Dorotea
-
-
-
-
-
-
-
-
Eda
0
1
2
1
1
3
0
2
Eksjö
1
1
2
1
1
3
1
3
Emmaboda
1
1
2
1
1
3
1
3
Enköping
1
1
2
1
1
3
1
3
Eskilstuna
0
1
2
1
1
3
0
3
Eslöv
1
1
2
1
1
3
0
3
Essunga
0
1
2
0
1
3
1
2
Fagersta
1
1
3
1
1
3
1
3
Falkenberg
0
1
2
1
1
0
1
3
Falköping
0
1
1
1
1
1
1
2
Falun
1
1
3
1
1
3
1
2
Finspång
1
1
2
1
1
2
1
2
Flen
0
0
2
1
1
2
1
2
Forshaga
1
0
1
1
1
3
1
2
Gislaved
-
1
2
1
1
3
1
3
Gnesta
1
1
2
1
1
3
1
2
Gnosjö
1
1
2
1
1
3
0
3
Gotland
0
0
2
1
1
1
1
2
Grums
1
1
3
1
1
3
1
3
64
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
Källa: Egen undersökning inlämnad till Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd distribueras av
RKA som kontaktas via [email protected]
Lägsta möjliga värde
Näst lägsta möjliga värde
Näst högsta möjliga värde
Högsta möjliga värde
Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens
En gång i
veckan = 3
Varannan
vecka = 2
Var tredje
vecka eller mer
sällan = 1
65
Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt,
frekvens
Invånare
65+ erbjuds
service som t.ex.
gräsklippning,
snöskottning eller fixartjänst
Invånare 65+
erbjuds social
dagverksamhet
Invånare 65+
med demenssjukdom erbjuds
biståndsbedömd
dagverksamhet
vid behov
Vardag+helg = 2
Vardag = 1
Ingår inte = 0
Vardag+helg = 2
Vardag = 1
Ingår inte = 0
Ja = 1 / Nej = 0
Invånare 65+
med syn- och
hörselskada
erbjuds stöd och
rådgivning vid
behov
>Två r.o.k. = 3
Två r.o.k. = 2
Ett r.o.k. = 1
En gång i
veckan = 3
Varannan
vecka = 2
Var tredje vecka
eller mer
sällan = 1
Hemtjänsttagaren erbjuds vid
behov trygghetsringning/telefonservice
Hemtjänsttagaren erbjuds välja
personal som
talar hemtjänsttagarens språk
Ja = 1 / Nej = 0
Ja = 1 / Nej = 0
Ja = 2
Någon = 1
Ingen = 0
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
1
2
2
1
0
2
1
1
0
1
2
2
1
0
2
2
1
1
3
2
3
1
0
1
1
1
0
0
Hemtjänsttagaren erbjuds städning, omfattning
1
2
3
1
0
0
1
1
3
3
3
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
0
0
0
0
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
1
0
1
1
1
0
1
2
3
1
0
0
0
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
0
0
0
0
0
2
2
3
1
0
0
0
1
0
2
2
2
1
0
1
1
1
0
2
2
2
1
0
0
1
1
0
1
2
3
0
0
2
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
2
3
3
1
0
1
1
1
0
1
2
2
1
1
0
1
1
0
1
2
3
1
0
1
0
1
0
2
2
2
1
1
1
0
0
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
0
1
0
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
2
1
0
1
1
1
1
2
2
3
1
1
0
1
1
0
2
2
3
1
0
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
0
1
1
0
2
2
2
1
0
1
1
1
0
2
2
2
1
0
2
0
1
1
3
3
3
1
0
2
1
1
1
2
2
2
1
1
0
2
2
1
2
2
2
1
0
1
1
1
1
3
3
3
1
1
2
1
1
0
1
2
2
1
1
2
1
1
0
1
2
1
1
0
1
1
1
0
1
2
1
1
1
1
1
1
0
1
2
1
1
-
2
1
1
0
2
2
3
1
1
1
1
1
0
3
2
3
1
0
1
1
1
0
1
2
2
1
0
0
1
1
0
1
2
2
1
1
0
0
0
1
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
Hemtjänsttagaren erbjuds
dagligvaruinköp
Hemtjänst­
tagaren erbjuds
ledsagarservice
Hemtjänsttagaren erbjuds dusch
två gånger eller
mer per vecka
Hemtjänsttagaren erbjuds
enklare matlagning i bostaden
Ja = 1 / Nej = 0
>En gång/
vecka = 3
En gång/
vecka = 2
<En gång/
vecka = 1
Ingår inte = 0
Hemtjänsttagaren erbjuds
möjligheten att
följa med vid
dagligvaruinköp
Ja = 1 / Nej = 0
>En gång/
månad = 3
En gång/
månad = 2
<En gång/
månad = 1
Ingår inte = 0
Ja = 1 / Nej = 0
>En gång/
vecka = 3
En gång/
vecka = 2
<En gång/
vecka = 1
Ingår inte = 0
Ja = 1 / Nej = 0
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
1
1
3
Egen uppgift
Egen uppgift
1
1
3
1
Gullspång
1
1
3
2
1
1
3
0
2
Gällivare
0
Gävle
-
0
2
1
1
2
1
3
-
-
-
-
-
-
Götene
-
0
1
2
1
1
3
1
3
1
Hemtjänsttagaren erbjuds att
välja man eller
kvinna för personlig hygien
Hemtjänsttagaren erbjuds att
välja tid för insats
Ja = 1 / Nej = 0
Egen uppgift
Grästorp
Kommun
Källa
Hemtjänsttagaren erbjuds
promenader
Habo
0
0
2
0
0
1
1
Hagfors
-
-
-
-
-
-
-
-
Hallsberg
1
1
2
1
0
0
0
0
Hallstahammar
1
1
2
0
1
3
1
3
Halmstad
0
0
3
1
0
0
1
3
Hammarö
0
1
2
0
1
3
1
2
Haninge
1
1
3
1
1
3
1
3
Haparanda
1
0
2
1
0
1
0
3
Heby
1
1
3
1
1
3
1
3
Hedemora
0
1
3
1
1
3
0
2
Helsingborg
1
1
2
1
1
3
1
3
Herrljunga
0
0
2
1
1
3
1
2
Hjo
1
1
3
1
1
3
1
3
Hofors
-
-
-
-
-
-
-
-
Huddinge
1
1
2
1
1
3
1
3
Hudiksvall
-
0
3
1
0
0
0
3
Hultsfred
-
-
-
-
-
-
-
-
Hylte
0
0
2
1
1
3
1
2
Håbo
0
1
2
1
1
3
1
3
Härjedalen
1
1
2
1
1
0
0
3
Härnösand
0
0
3
1
1
3
1
3
Härryda
1
1
3
0
1
3
0
3
Hässleholm
0
0
2
1
1
3
0
3
Höganäs
0
1
2
1
1
3
0
2
Högsby
-
-
-
-
-
-
-
-
Hörby
0
0
1
1
1
1
1
1
Höör
1
1
2
1
1
3
0
3
Järfälla
-
-
-
-
-
-
-
-
Jönköping
1
1
2
1
1
3
1
2
Kalix
1
2
1
1
1
1
1
1
Kalmar
1
1
2
1
1
3
0
3
Karlsborg
-
-
-
-
-
-
-
-
Karlshamn
1
1
2
1
1
3
0
3
3
Karlskoga
1
1
3
1
1
0
1
Karlskrona
0
0
0
1
0
3
0
1
Karlstad
1
1
3
1
1
0
0
2
Katrineholm
0
0
2
1
1
2
1
3
Kinda
1
1
2
1
1
3
1
1
Klippan
1
1
3
1
1
3
1
3
Knivsta
1
1
2
1
1
3
1
3
Kramfors
1
1
2
1
0
2
1
3
Kristianstad
-
-
-
-
-
-
-
-
Kristinehamn
-
-
-
-
-
-
-
-
Krokom
1
0
3
0
1
0
1
3
Kumla
1
1
2
1
1
3
0
2
Kungsbacka
1
1
2
1
1
3
0
3
Kungsör
0
0
3
1
1
3
1
3
Kungälv
0
0
2
1
1
2
0
2
Kävlinge
1
1
3
1
1
3
1
3
66
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens
En gång i
veckan = 3
Varannan
vecka = 2
Var tredje
vecka eller mer
sällan = 1
67
Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt,
frekvens
Invånare
65+ erbjuds
service som t.ex.
gräsklippning,
snöskottning eller fixartjänst
Invånare 65+
erbjuds social
dagverksamhet
Invånare 65+
med demenssjukdom erbjuds
biståndsbedömd
dagverksamhet
vid behov
Vardag+helg = 2
Vardag = 1
Ingår inte = 0
Vardag+helg = 2
Vardag = 1
Ingår inte = 0
Ja = 1 / Nej = 0
Invånare 65+
med syn- och
hörselskada
erbjuds stöd och
rådgivning vid
behov
>Två r.o.k. = 3
Två r.o.k. = 2
Ett r.o.k. = 1
En gång i
veckan = 3
Varannan
vecka = 2
Var tredje vecka
eller mer
sällan = 1
Hemtjänsttagaren erbjuds vid
behov trygghetsringning/telefonservice
Hemtjänsttagaren erbjuds välja
personal som
talar hemtjänsttagarens språk
Ja = 1 / Nej = 0
Ja = 1 / Nej = 0
Ja = 2
Någon = 1
Ingen = 0
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
1
3
1
1
0
2
1
1
1
1
2
2
1
0
2
1
1
1
2
2
2
1
0
0
0
0
0
Hemtjänsttagaren erbjuds städning, omfattning
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
3
0
1
2
1
2
1
2
2
2
1
0
0
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3
1
1
0
2
1
1
0
2
2
2
1
0
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
0
1
1
1
2
2
0
1
1
1
1
0
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
0
0
1
1
0
3
3
3
1
0
0
1
1
0
1
2
2
0
0
0
0
1
0
3
3
3
1
1
1
2
2
0
1
2
2
1
0
2
0
1
0
2
2
2
0
0
2
1
2
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
3
2
1
1
0
1
1
1
2
2
2
1
-
0
1
1
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
2
1
0
2
1
1
1
2
2
2
1
0
1
1
1
1
2
2
2
1
0
1
0
0
1
2
3
2
1
0
0
0
1
0
1
2
1
1
0
2
2
1
0
1
2
2
1
0
0
0
1
0
2
2
2
0
0
1
1
1
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
1
0
0
1
1
0
2
2
3
1
1
1
1
2
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
3
1
0
2
1
1
0
1
1
2
3
1
1
0
1
1
2
3
2
1
1
0
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
0
2
2
2
1
0
1
1
1
0
3
3
3
1
0
0
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
0
1
3
2
1
0
0
1
1
1
1
2
3
1
0
0
1
1
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
3
1
0
0
0
1
1
1
2
1
1
0
2
1
1
0
1
2
3
1
1
1
2
2
1
3
2
2
1
0
1
1
1
0
1
2
2
1
0
1
1
1
0
3
3
3
1
0
1
2
2
1
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
Hemtjänsttagaren erbjuds
dagligvaruinköp
Hemtjänst­
tagaren erbjuds
ledsagarservice
Hemtjänsttagaren erbjuds dusch
två gånger eller
mer per vecka
Hemtjänsttagaren erbjuds
enklare matlagning i bostaden
Ja = 1 / Nej = 0
>En gång/
vecka = 3
En gång/
vecka = 2
<En gång/
vecka = 1
Ingår inte = 0
Ja = 1 / Nej = 0
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
1
1
2
Laholm
1
1
Landskrona
1
Laxå
0
Lekeberg
0
-
Leksand
1
1
Lerum
0
0
Lessebo
0
Lidingö
1
Lidköping
Hemtjänsttagaren erbjuds
promenader
Hemtjänsttagaren erbjuds
möjligheten att
följa med vid
dagligvaruinköp
Ja = 1 / Nej = 0
>En gång/
månad = 3
En gång/
månad = 2
<En gång/
månad = 1
Ingår inte = 0
Ja = 1 / Nej = 0
>En gång/
vecka = 3
En gång/
vecka = 2
<En gång/
vecka = 1
Ingår inte = 0
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
1
1
3
1
3
2
1
1
3
1
3
1
2
1
1
3
1
3
1
2
0
1
2
0
3
3
1
1
3
0
3
2
1
1
3
1
1
2
1
1
3
0
3
1
3
1
1
3
1
3
1
3
1
1
3
1
3
0
1
2
1
1
3
1
2
Lilla Edet
1
1
2
1
1
3
1
3
Lindesberg
0
1
2
1
1
3
1
3
Linköping
1
1
2
1
1
3
1
3
Ljungby
1
1
2
1
1
3
1
3
Ljusdal
1
1
2
1
0
0
0
2
Ljusnarsberg
1
1
3
1
1
3
0
3
Lomma
1
1
3
1
1
3
1
2
Ludvika
0
0
2
1
1
3
1
3
Luleå
1
1
2
0
1
3
0
2
Lund
1
1
2
1
1
2
0
2
Lycksele
1
1
2
1
1
0
1
0
Lysekil
0
1
2
1
1
3
1
3
Malung-Sälen
-
-
-
-
-
-
-
-
Malå
1
1
3
1
1
3
0
3
Mariestad
0
1
3
1
1
3
0
3
Mark
1
1
3
0
1
3
0
3
Markaryd
0
1
2
1
1
3
1
3
Mellerud
-
-
-
-
-
-
-
-
Mjölby
-
-
-
-
-
-
-
-
Mora
0
0
2
1
0
3
0
3
Motala
0
1
2
1
1
3
1
3
Munkedal
0
0
2
1
1
3
0
3
Munkfors
0
0
2
0
1
3
0
2
Mörbylånga
1
1
3
1
1
3
1
3
Nacka
1
1
2
1
1
1
1
2
Nora
0
1
3
1
1
3
0
3
Nordmaling
0
1
2
1
1
2
1
3
Norrköping
-
-
-
-
-
-
-
-
Norrtälje
-
-
-
-
-
-
-
-
Norsjö
0
1
2
1
1
3
0
3
Nybro
1
1
2
0
1
3
0
2
Nykvarn
0
1
3
1
1
3
1
2
Nyköping
0
0
2
1
1
3
1
3
Nynäshamn
1
1
2
1
1
2
1
2
Nässjö
1
1
3
1
1
3
1
3
Ockelbo
-
-
-
-
-
-
-
-
Olofström
0
1
3
1
1
3
1
3
Orsa
0
0
2
1
0
3
0
3
Orust
0
0
2
1
1
3
1
2
Osby
1
1
2
1
1
3
1
3
Oxelösund
1
1
2
1
1
2
0
3
Pajala
-
-
-
-
-
-
-
-
Perstorp
-
-
-
-
-
-
-
-
Piteå
0
0
3
1
0
3
0
0
Hemtjänsttagaren erbjuds att
välja man eller
kvinna för personlig hygien
Hemtjänsttagaren erbjuds att
välja tid för insats
Ja = 1 / Nej = 0
Egen uppgift
Köping
Kommun
Källa
68
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens
En gång i
veckan = 3
Varannan
vecka = 2
Var tredje
vecka eller mer
sällan = 1
69
Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt,
frekvens
Invånare
65+ erbjuds
service som t.ex.
gräsklippning,
snöskottning eller fixartjänst
Invånare 65+
erbjuds social
dagverksamhet
Invånare 65+
med demenssjukdom erbjuds
biståndsbedömd
dagverksamhet
vid behov
Vardag+helg = 2
Vardag = 1
Ingår inte = 0
Vardag+helg = 2
Vardag = 1
Ingår inte = 0
Ja = 1 / Nej = 0
Egen uppgift
Invånare 65+
med syn- och
hörselskada
erbjuds stöd och
rådgivning vid
behov
>Två r.o.k. = 3
Två r.o.k. = 2
Ett r.o.k. = 1
En gång i
veckan = 3
Varannan
vecka = 2
Var tredje vecka
eller mer
sällan = 1
Hemtjänsttagaren erbjuds vid
behov trygghetsringning/telefonservice
Hemtjänsttagaren erbjuds välja
personal som
talar hemtjänsttagarens språk
Ja = 1 / Nej = 0
Ja = 1 / Nej = 0
Ja = 2
Någon = 1
Ingen = 0
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
0
2
1
1
1
0
Hemtjänsttagaren erbjuds städning, omfattning
2
2
1
1
1
1
0
1
1
2
3
1
0
2
1
1
1
1
2
3
1
-
2
0
1
0
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
0
1
1
1
0
2
2
3
1
0
1
1
1
0
2
3
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
0
2
1
1
1
1
3
2
1
1
2
1
1
0
1
2
1
1
0
2
1
1
0
1
3
3
3
1
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
0
0
1
1
0
1
3
1
1
0
0
1
1
0
3
2
2
1
1
1
1
1
0
1
2
3
0
0
0
0
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
3
1
1
1
0
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
0
1
2
2
1
0
0
1
1
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
3
1
0
1
0
1
1
1
2
3
1
0
2
0
2
0
1
3
1
1
1
1
1
1
0
2
2
3
1
0
1
0
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
2
1
0
0
0
1
0
0
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
0
0
1
1
1
1
2
2
1
0
2
1
1
0
1
1
2
2
1
0
0
0
1
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
3
1
0
0
0
0
0
1
2
2
1
1
0
0
1
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
1
1
0
0
0
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
0
1
0
1
0
2
2
2
1
1
0
0
1
0
2
2
2
1
0
2
1
1
1
2
2
2
1
0
2
1
1
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
1
-
2
0
1
0
1
2
2
1
0
1
0
1
0
1
2
2
1
0
1
0
1
1
2
3
2
1
0
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3
3
1
0
0
1
1
1
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
Hemtjänsttagaren erbjuds
dagligvaruinköp
Hemtjänst­
tagaren erbjuds
ledsagarservice
Hemtjänsttagaren erbjuds dusch
två gånger eller
mer per vecka
Hemtjänsttagaren erbjuds
enklare matlagning i bostaden
Ja = 1 / Nej = 0
>En gång/
vecka = 3
En gång/
vecka = 2
<En gång/
vecka = 1
Ingår inte = 0
Ja = 1 / Nej = 0
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
-
-
-
Robertsfors
1
1
Ronneby
0
Rättvik
1
Sala
Hemtjänsttagaren erbjuds
promenader
Hemtjänsttagaren erbjuds
möjligheten att
följa med vid
dagligvaruinköp
Ja = 1 / Nej = 0
>En gång/
månad = 3
En gång/
månad = 2
<En gång/
månad = 1
Ingår inte = 0
Ja = 1 / Nej = 0
>En gång/
vecka = 3
En gång/
vecka = 2
<En gång/
vecka = 1
Ingår inte = 0
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
-
-
-
-
-
3
1
1
3
1
3
0
2
1
1
3
0
2
1
3
1
1
3
1
3
1
1
2
1
1
3
1
3
Salem
0
1
2
1
1
2
1
3
Sigtuna
0
0
3
1
1
2
0
3
Simrishamn
0
1
0
1
1
3
1
3
Sjöbo
0
0
2
0
0
2
0
2
Skara
1
1
3
1
1
3
0
3
Skellefteå
1
1
2
1
0
0
1
2
Hemtjänsttagaren erbjuds att
välja man eller
kvinna för personlig hygien
Hemtjänsttagaren erbjuds att
välja tid för insats
Ja = 1 / Nej = 0
Egen uppgift
Ragunda
Kommun
Källa
Skinnskatteberg
-
-
-
-
-
-
-
-
Skurup
0
0
2
1
1
3
1
2
Skövde
0
1
2
1
0
3
1
2
Smedjebacken
0
0
3
1
1
3
0
3
Sollefteå
0
0
2
1
1
3
1
3
Sollentuna
1
1
2
1
1
3
1
3
Sorsele
0
1
2
1
1
2
1
2
Sotenäs
1
1
2
1
1
3
0
3
Staffanstorp
1
1
3
1
1
3
1
3
Stenungsund
1
1
2
1
1
3
1
3
Storfors
-
-
-
-
-
-
-
-
Storuman
1
1
2
1
1
2
1
3
Strängnäs
0
0
2
0
1
3
1
3
Strömstad
1
1
2
1
1
3
1
2
Strömsund
1
1
2
1
1
3
1
3
Sundsvall
1
1
2
2
1
3
1
1
Sunne
1
1
2
1
0
2
1
2
Svalöv
1
1
3
1
1
3
1
3
Svedala
1
1
3
1
1
3
1
3
Svenljunga
0
1
3
1
1
3
1
2
Säffle
1
1
2
1
1
2
1
3
Säter
1
0
3
1
1
3
1
3
Sävsjö
0
1
2
1
1
3
1
2
Söderhamn
-
-
-
-
-
-
-
-
Söderköping
1
1
2
1
1
3
1
3
Södertälje
0
0
2
0
1
3
1
2
Sölvesborg
0
0
2
1
1
3
0
3
Tanum
0
0
2
1
1
3
1
3
Tierp
-
-
-
-
-
-
-
-
Tingsryd
1
1
2
1
1
3
0
3
Tjörn
0
0
2
0
1
2
1
2
Tomelilla
1
1
2
1
1
3
0
3
Torsby
1
1
2
1
1
3
0
3
Torsås
1
1
3
1
1
3
0
3
Tranemo
0
1
2
1
1
1
1
1
Tranås
1
1
2
1
1
3
1
3
Trelleborg
0
1
2
1
1
3
0
3
Trollhättan
1
1
3
1
1
3
1
3
Trosa
1
1
2
1
1
2
1
2
Tyresö
1
1
2
1
1
3
1
3
Täby
1
1
3
1
1
3
1
3
Töreboda
1
1
3
1
1
3
1
3
Uddevalla
0
0
2
0
0
3
0
3
70
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens
En gång i
veckan = 3
Varannan
vecka = 2
Var tredje
vecka eller mer
sällan = 1
71
Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt,
frekvens
Invånare
65+ erbjuds
service som t.ex.
gräsklippning,
snöskottning eller fixartjänst
Invånare 65+
erbjuds social
dagverksamhet
Invånare 65+
med demenssjukdom erbjuds
biståndsbedömd
dagverksamhet
vid behov
Vardag+helg = 2
Vardag = 1
Ingår inte = 0
Vardag+helg = 2
Vardag = 1
Ingår inte = 0
Ja = 1 / Nej = 0
Egen uppgift
Invånare 65+
med syn- och
hörselskada
erbjuds stöd och
rådgivning vid
behov
>Två r.o.k. = 3
Två r.o.k. = 2
Ett r.o.k. = 1
En gång i
veckan = 3
Varannan
vecka = 2
Var tredje vecka
eller mer
sällan = 1
Hemtjänsttagaren erbjuds vid
behov trygghetsringning/telefonservice
Hemtjänsttagaren erbjuds välja
personal som
talar hemtjänsttagarens språk
Ja = 1 / Nej = 0
Ja = 1 / Nej = 0
Ja = 2
Någon = 1
Ingen = 0
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3
3
1
0
0
1
1
1
2
3
2
1
0
0
0
1
1
2
2
3
1
0
0
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
0
1
1
1
0
Hemtjänsttagaren erbjuds städning, omfattning
1
2
1
1
0
0
0
1
0
2
2
2
1
0
1
1
1
0
1
2
2
0
0
1
1
1
0
2
2
2
1
1
0
2
2
1
1
3
1
1
0
2
0
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
1
0
1
1
1
0
2
2
2
1
0
1
1
2
1
1
2
1
1
0
2
1
1
0
1
3
1
1
0
1
1
1
0
2
2
2
1
1
1
1
1
0
3
3
3
1
0
0
0
0
1
1
2
3
1
0
0
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
3
1
1
0
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
1
1
0
0
1
0
0
0
1
2
2
1
0
2
0
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
0
0
0
0
1
1
3
2
1
0
0
1
1
1
1
2
2
1
0
1
1
1
0
2
2
2
1
1
0
0
1
0
3
3
3
1
0
1
1
2
0
1
2
1
1
0
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
3
2
3
1
0
1
1
1
1
2
2
2
1
0
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
3
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
0
1
1
2
0
1
2
2
1
0
1
1
1
0
1
2
2
1
0
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
3
1
0
1
1
1
1
2
2
3
1
0
1
1
1
0
1
2
3
1
0
1
1
1
0
1
2
2
1
0
0
0
0
0
2
2
2
1
1
0
1
1
0
1
2
2
1
0
2
0
1
0
1
2
2
1
0
0
1
1
0
1
2
3
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
0
2
2
2
1
1
0
0
1
0
2
2
2
1
1
1
0
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
0
1
1
1
1
1
2
1
1
0
0
0
1
1
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
Hemtjänsttagaren erbjuds
dagligvaruinköp
Hemtjänst­
tagaren erbjuds
ledsagarservice
Hemtjänsttagaren erbjuds dusch
två gånger eller
mer per vecka
Hemtjänsttagaren erbjuds
enklare matlagning i bostaden
Ja = 1 / Nej = 0
>En gång/
vecka = 3
En gång/
vecka = 2
<En gång/
vecka = 1
Ingår inte = 0
Ja = 1 / Nej = 0
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
0
0
3
Umeå
1
1
Upplands Väsby
1
Upplands-Bro
Uppsala
Uppvidinge
Hemtjänsttagaren erbjuds
promenader
Hemtjänsttagaren erbjuds
möjligheten att
följa med vid
dagligvaruinköp
Ja = 1 / Nej = 0
>En gång/
månad = 3
En gång/
månad = 2
<En gång/
månad = 1
Ingår inte = 0
Ja = 1 / Nej = 0
>En gång/
vecka = 3
En gång/
vecka = 2
<En gång/
vecka = 1
Ingår inte = 0
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
1
1
3
0
3
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
2
1
1
2
1
1
3
1
3
0
1
2
1
1
3
1
3
0
0
3
1
1
3
1
3
Vadstena
0
0
2
1
1
3
1
2
Vaggeryd
0
0
2
1
1
3
1
3
Vallentuna
1
1
3
1
1
3
1
2
Hemtjänsttagaren erbjuds att
välja man eller
kvinna för personlig hygien
Hemtjänsttagaren erbjuds att
välja tid för insats
Ja = 1 / Nej = 0
Egen uppgift
Ulricehamn
Kommun
Källa
Vansbro
1
1
3
1
1
0
1
2
Vara
0
0
3
1
0
3
1
2
3
Varberg
1
1
2
1
1
2
1
Vaxholm
-
-
-
-
-
-
-
-
Vetlanda
0
1
2
1
1
2
1
2
Vilhelmina
1
1
2
1
1
1
1
1
Vimmerby
-
-
-
-
-
-
-
-
Vingåker
1
1
2
0
1
3
1
1
Vårgårda
1
1
2
1
1
2
0
2
Vänersborg
1
1
2
1
1
3
1
2
Vännäs
1
1
3
1
1
3
1
3
Värmdö
0
1
2
1
0
3
0
2
Värnamo
0
1
2
1
1
3
1
3
Västerås
1
1
2
1
0
3
1
2
Växjö
-
-
-
-
-
-
-
-
Ydre
1
1
3
1
0
3
1
3
Ystad
1
1
2
1
1
3
1
3
Åmål
1
1
2
0
0
3
0
2
Ånge
1
1
2
1
1
3
1
3
Åre
1
0
3
1
1
3
1
3
Årjäng
0
1
2
1
1
2
0
2
Åsele
0
0
2
1
1
1
1
0
Åstorp
0
1
2
1
1
3
1
3
Älmhult
1
1
2
1
1
3
1
3
Älvdalen
1
1
2
1
1
3
1
3
Älvkarleby
1
1
3
1
1
2
1
2
Ängelholm
1
1
2
1
1
2
0
3
Öckerö
0
1
3
1
1
3
1
3
Örebro
1
1
3
1
1
3
1
3
Örnsköldsvik
0
0
2
1
1
3
1
3
Östersund
1
1
2
1
1
3
1
3
Österåker
0
0
3
1
1
3
1
3
Östhammar
0
1
2
1
1
3
1
3
Östra Göinge
0
0
3
1
1
3
1
3
Överkalix
1
1
1
1
0
3
1
3
Övertorneå
1
1
2
1
0
3
1
3
Typvärde (riket)
1
1
2
1
1
3
1
3
Min (riket)
0
0
0
0
0
0
0
0
Max (riket)
Antal kommuner
(riket)
72
1
2
3
2
1
3
1
3
240
241
241
241
241
241
241
241
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens
En gång i
veckan = 3
Varannan
vecka = 2
Var tredje
vecka eller mer
sällan = 1
73
Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt,
frekvens
Invånare
65+ erbjuds
service som t.ex.
gräsklippning,
snöskottning eller fixartjänst
Invånare 65+
erbjuds social
dagverksamhet
Invånare 65+
med demenssjukdom erbjuds
biståndsbedömd
dagverksamhet
vid behov
Vardag+helg = 2
Vardag = 1
Ingår inte = 0
Vardag+helg = 2
Vardag = 1
Ingår inte = 0
Ja = 1 / Nej = 0
Invånare 65+
med syn- och
hörselskada
erbjuds stöd och
rådgivning vid
behov
>Två r.o.k. = 3
Två r.o.k. = 2
Ett r.o.k. = 1
En gång i
veckan = 3
Varannan
vecka = 2
Var tredje vecka
eller mer
sällan = 1
Hemtjänsttagaren erbjuds vid
behov trygghetsringning/telefonservice
Hemtjänsttagaren erbjuds välja
personal som
talar hemtjänsttagarens språk
Ja = 1 / Nej = 0
Ja = 1 / Nej = 0
Ja = 2
Någon = 1
Ingen = 0
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
2
3
3
1
0
0
1
1
0
2
3
2
1
0
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
0
1
Hemtjänsttagaren erbjuds städning, omfattning
1
3
3
1
1
1
0
1
1
2
2
1
0
0
2
2
1
1
3
3
1
0
0
1
1
0
2
2
2
1
0
1
0
1
0
3
2
3
1
0
0
1
1
0
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
0
0
1
1
1
1
2
3
1
0
0
1
2
1
2
2
2
0
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
1
1
0
0
1
1
0
3
2
1
1
0
0
0
1
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
1
1
0
2
0
1
0
2
2
2
1
1
1
1
1
0
1
2
3
0
0
0
1
1
1
2
2
2
1
0
0
1
1
0
2
2
2
1
0
1
1
1
1
3
2
3
1
0
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
2
3
1
0
0
1
1
0
2
2
2
0
0
0
1
1
0
1
2
2
1
1
2
1
1
0
0
1
2
3
1
0
2
1
1
3
3
3
1
0
2
1
0
1
2
2
2
1
0
0
0
1
0
1
2
3
1
0
0
1
1
1
2
2
2
1
0
1
2
1
0
2
2
2
1
1
1
0
1
1
1
2
2
1
1
0
2
1
1
0
1
2
3
1
1
0
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
0
1
1
0
0
1
3
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
0
1
1
2
0
2
2
2
1
1
2
0
1
1
1
2
2
1
0
1
1
1
1
2
2
2
1
0
2
1
1
1
2
2
3
0
0
1
1
1
0
3
3
1
1
0
0
0
0
0
2
2
3
1
1
0
1
0
0
1
2
2
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
3
3
3
1
1
2
2
2
1
241
241
241
241
238
241
242
242
241
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
Syfte och metod
MÅTT 27
Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens
kostnad inom hemtjänsten.
Vad är kostnaden per vårdtagare
inom hemtjänsten i kommunen?
Måttet finns även i Öppna jämförelser
Källa: SCB och Socialstyrelsens individstatistik
Viktigt: se skrivningen på sid 5.
Nykvarn
Upplands Väsby
Täby
Sollentuna
Fagersta
Nacka
Salem
Högsby
Vallentuna
Huddinge
Olofström
Mjölby
Skinnskatteberg
Gislaved
Sala
Robertsfors
Järfälla
Falkenberg
Helsingborg
Upplands-Bro
Kinda
Ydre
Trelleborg
Malå
Storuman
Överkalix
Lidingö
Kävlinge
Vadstena
Haninge
Motala
Arvidsjaur
Sävsjö
Hudiksvall
Vingåker
Markaryd
Nybro
Lycksele
Svenljunga
Linköping
Nordmaling
Kungsör
Dorotea
Nynäshamn
Umeå
Uppvidinge
Nyköping
Vara
Sigtuna
Staffanstorp
Ystad
82
125
129
131
144
150
150
156
162
163
168
170
172
174
175
176
178
178
178
179
179
183
183
184
185
187
188
189
193
194
196
200
200
201
202
203
203
204
205
205
206
206
209
210
213
220
221
221
222
223
224
Finspång
Mellerud
Falköping
Vilhelmina
Lilla Edet
Lidköping
Ånge
Osby
Ludvika
Östersund
Grums
Malung-Sälen
Perstorp
Kalix
Jönköping
Nässjö
Götene
Burlöv
Piteå
Tierp
Södertälje
Varberg
Smedjebacken
Enköping
Norrköping
Svedala
Tranemo
Åre
Österåker
Västerås
Botkyrka
Luleå
Haparanda
Säter
Sölvesborg
Avesta
Hörby
Hässleholm
Härryda
Gävle
Tyresö
Ljusdal
Vaxholm
Ronneby
Mörbylånga
Bengtsfors
Norrtälje
Emmaboda
Hallsberg
Söderhamn
Hofors
0
74
100
200
300
600
400
500
Tusental kronor per år
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
224
224
226
228
229
229
231
231
231
231
231
231
233
233
234
236
237
238
238
238
238
239
240
240
241
242
242
242
242
243
243
244
244
246
247
248
248
249
249
250
251
251
252
252
253
253
253
254
254
255
256
0
100
200
300
600
400
500
Tusental kronor per år
Heby
Östhammar
Gullspång
Ulricehamn
Askersund
Lomma
Uppsala
Gotland
Vetlanda
Orsa
Vansbro
Karlstad
Grästorp
Svalöv
Trollhättan
Berg
Hylte
Aneby
Essunga
Rättvik
Tanum
Värnamo
Örnsköldsvik
Medelvärde
Arboga
Vaggeryd
Leksand
Nora
Bjuv
Falun
Flen
Katrineholm
Värmdö
Eskilstuna
Skurup
Bromölla
Skara
Östra Göinge
Kumla
Vännäs
Åmål
Växjö
Alvesta
Laholm
Alingsås
Ockelbo
Sundsvall
Älvdalen
Karlskrona
Älmhult
Tomelilla
Åstorp
Lindesberg
Torsby
Karlshamn
Hultsfred
Uddevalla
Hallstahammar
Tranås
Höganäs
Simrishamn
Karlsborg
Mora
Kristianstad
Örebro
Skövde
Öckerö
Håbo
Trosa
Kalmar
Eslöv
Gnosjö
Klippan
Ragunda
Vårgårda
Sunne
Skellefteå
Tingsryd
Strängnäs
Kristinehamn
Härnösand
Arjeplog
Hjo
Torsås
Herrljunga
Borås
Sotenäs
Älvkarleby
Lund
Borlänge
Ängelholm
Bollebygd
Eda
Sollefteå
Kungälv
Eksjö
Ljungby
Årjäng
Mark
Norsjö
Orust
Lekeberg
Krokom
Ale
Knivsta
Hedemora
Dals-Ed
Kungsbacka
Sjöbo
Arvika
Härjedalen
Halmstad
Stenungsund
Borgholm
Åsele
Oxelösund
Töreboda
Hammarö
Ljusnarsberg
Strömsund
Söderköping
Karlskoga
Gällivare
Båstad
Forshaga
Hagfors
Lerum
Pajala
Vimmerby
Habo
Höör
Mariestad
Laxå
Gnesta
Degerfors
Vänersborg
Säffle
Munkedal
Tjörn
Strömstad
Lessebo
Kramfors
Storfors
Lysekil
Munkfors
Danderyd
Köping
Landskrona
Sorsele
Övertorneå
257
257
258
260
260
260
260
260
261
263
264
264
264
265
265
267
267
269
269
270
270
271
272
272
272
273
273
278
279
279
280
280
281
281
282
283
283
284
284
284
284
285
286
287
287
289
289
290
290
290
290
292
292
292
292
293
295
295
296
296
296
297
298
298
299
300
301
303
303
303
303
303
304
304
305
0
75
100
200
300
600
400
500
Tusental kronor per år
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
306
307
308
311
313
314
314
315
315
316
317
319
320
320
320
323
325
326
326
327
328
330
332
332
333
336
336
339
341
341
342
342
342
343
346
347
347
351
352
352
352
353
354
355
356
358
358
360
363
365
366
368
372
374
385
387
392
394
396
400
401
402
403
418
421
443
470
483
505
512
0
100
200
300
600
400
500
Tusental kronor per år
Syfte och metod
MÅTT 28
Syftet med måttet är att ta reda på hur kunderna värderar sin hemtjänst.
Andel brukare som är ganska/mycket
nöjda med sin hemtjänst
Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning
inom Äldreomsorgen
Andelen brukare som fått hemtjänst som svarat ”Mycket nöjd” eller ”Ganska nöjd” på frågan: Hur nöjd eller
missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?
De som svarat ”Ingen åsikt” har räknats bort.
Måttet finns även i Öppna jämförelser
Lessebo 100
Gullspång 99
Robertsfors 99
Dals-Ed 98
Mellerud 98
Orsa 98
Simrishamn 98
Degerfors 97
Gnosjö 97
Sorsele 97
Storfors 97
Vilhelmina 97
Åre 97
Arjeplog 96
Bromölla 96
Falköping 96
Hagfors 96
Lidköping 96
Markaryd 96
Munkedal 96
Nordmaling 96
Norsjö 96
Nykvarn 96
Ulricehamn 96
Östra Göinge 96
Essunga 95
Falun 95
Karlsborg 95
Laxå 95
Lekeberg 95
Ljusnarsberg 95
Mörbylånga 95
Orust 95
Säter 95
Söderhamn 95
Tranås 95
Ydre 95
Ängelholm 95
Alingsås 94
Aneby 94
Arvidsjaur 94
Bengtsfors 94
Båstad 94
Enköping 94
Flen 94
Forshaga 94
Götene 94
Hudiksvall 94
Hultsfred 94
Härjedalen 94
Jönköping 94
Krokom
Ljusdal
Olofström
Osby
Piteå
Sjöbo
Skinnskatteberg
Svedala
Tierp
Tingsryd
Torsås
Töreboda
Umeå
Vallentuna
Överkalix
Övertorneå
Arvika
Bollebygd
Emmaboda
Gislaved
Gotland
Habo
Hofors
Högsby
Kalix
Kinda
Kungsör
Laholm
Leksand
Ljungby
Malung-Sälen
Skurup
Strömstad
Sunne
Tjörn
Vaggeryd
Varberg
Årjäng
Öckerö
Östersund
Avesta
Bjuv
Borgholm
Härryda
Karlshamn
Kristianstad
Kristinehamn
Kungsbacka
Lysekil
Motala
Nora
0
76
20
40
60
80
100
Procent
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
0
20
40
60
80
100
Procent
Nybro
Skellefteå
Smedjebacken
Säffle
Söderköping
Upplands Väsby
Vingåker
Vänersborg
Ånge
Älmhult
Älvkarleby
Östhammar
Grums
Gävle
Hallstahammar
Hylte
Karlskoga
Katrineholm
Kungälv
Linköping
Malå
Mark
Mora
Norrtälje
Pajala
Ragunda
Ronneby
Sala
Skövde
Stenungsund
Svenljunga
Sävsjö
Tanum
Torsby
Trosa
Täby
Uddevalla
Vansbro
Vetlanda
Värnamo
Västerås
Växjö
Älvdalen
Medelvärde
Askersund
Berg
Eda
Eksjö
Eslöv
Falkenberg
Hallsberg
Halmstad
Heby
Hedemora
Höganäs
Kalmar
Kumla
Kävlinge
Mariestad
Mjölby
Nacka
Sollefteå
Sotenäs
Staffanstorp
Strängnäs
Strömsund
Sundsvall
Tranemo
Trollhättan
Vara
Vårgårda
Vännäs
Värmdö
Åstorp
Örebro
Örnsköldsvik
Borås
Gnesta
Grästorp
Haninge
Herrljunga
Hjo
Härnösand
Hässleholm
Karlskrona
Lidingö
Lindesberg
Ludvika
Lund
Munkfors
Sollentuna
Storuman
Svalöv
Tomelilla
Upplands-Bro
Uppvidinge
Vadstena
Vaxholm
Alvesta
Arboga
Borlänge
Burlöv
Danderyd
Fagersta
Haparanda
Helsingborg
Lilla Edet
Nyköping
Nynäshamn
Nässjö
Ockelbo
Rättvik
Salem
Skara
Tyresö
Uppsala
Åmål
Ale
Hammarö
Håbo
Klippan
Kramfors
Köping
Lerum
Norrköping
Sölvesborg
Vimmerby
Österåker
Eskilstuna
Huddinge
Hörby
Höör
Karlstad
Lycksele
Ystad
Finspång
Järfälla
Landskrona
Knivsta
Oxelösund
Trelleborg
Åsele
Luleå
Södertälje
Dorotea
Lomma
Perstorp
Sigtuna
Botkyrka
Gällivare
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
0
77
20
40
60
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
80
100
Procent
90
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
86
86
86
86
86
86
86
85
85
85
84
84
84
84
83
83
78
77
77
77
75
73
0
20
40
60
80
100
Procent
Syfte och metod
MÅTT 29
Syftet är att ge en samlad bild av vilka kvalitetsaspekter
som finns inom LSS grupp- och serviceboende som är
finansierade av kommunen.
Vilka kvalitetsaspekter finns inom
LSS grupp- och serviceboende?
Kommun
Källa
Boendeplatser enl. LSS §
Boendeplatser enl. LSS § 9.9
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 Boendeplatser enl. LSS § 9.9
9.9 där alla på boendet har där den boende ges möjlighet Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet där den boende har möjlighet
möjlighet att äta huvudmålet
till aktiviteter med persodär den boende har möjlighet till en individuellt anpassad till internetuppkoppling i det
tillsammans minst en gång
nalstöd efter kl 21, en gång/ att planera matsedel, handla
aktivitet per dag utanför
egna rummet/lägenheten,
per vecka, andel (%)
månad, andel (%)
livsmedel mm, andel (%)
bostaden, andel (%)
andel (%)
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Ale
88
100
69
18
Egen uppgift
51
Alingsås
89
100
56
100
79
Alvesta
100
100
100
100
100
Aneby
100
100
100
0
72
Arboga
100
100
86
86
86
Arjeplog
-
-
-
-
-
Arvidsjaur
-
-
-
-
-
Arvika
65
100
91
49
100
Askersund
79
100
100
0
0
Avesta
100
100
0
28
0
Bengtsfors
100
0
100
0
100
Berg
100
100
100
0
100
Bjuv
100
100
100
100
100
Bollebygd
38
100
100
100
100
Borgholm
100
12
12
60
0
Borlänge
-
-
-
-
-
Borås
100
100
70
100
46
Botkyrka
100
100
95
28
78
Bromölla
100
100
100
100
52
Burlöv
100
100
100
0
100
Båstad
100
100
100
100
100
Dals-Ed
100
100
100
100
100
Danderyd
100
79
90
90
77
Degerfors
100
100
100
100
83
-
-
-
-
-
Eda
Dorotea
100
100
100
83
83
Eksjö
100
100
100
100
76
-
100
100
100
0
Enköping
76
100
92
79
57
Eskilstuna
100
100
100
100
14
Eslöv
100
100
100
100
100
Essunga
0
100
100
100
100
Fagersta
100
100
88
66
100
Falkenberg
84
100
100
39
61
Falköping
100
100
97
100
63
Falun
100
100
100
80
75
Finspång
99
100
100
14
95
Flen
36
Emmaboda
100
100
100
100
Forshaga
81
100
100
100
16
Gislaved
100
86
83
100
84
Gnesta
100
78
100
100
100
Gnosjö
100
100
100
100
86
Gotland
86
100
95
86
78
Grums
100
100
100
100
76
Grästorp
100
100
100
100
24
Gullspång
100
100
100
100
100
Gällivare
56
100
100
100
91
Gävle
100
100
91
78
81
78
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
Källa: Egen undersökning som rapporteras till Kolada.
Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd distribueras
av RKA som kontaktas via [email protected]
0–50
51–75
76–100
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där
den boende har tillgång till egen
brevlåda som posten levererar
till, andel (%)
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där
den boende kan bestämma över
vilken mat (huvudmålet) som
serveras, andel (%)
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där
den boende kan ta emot gäster
alla kvällar efter kl. 21.00,
andel (%)
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där
hot eller våld mot brukare inte
förekommit på boendet under
de sex senaste månaderna,
andel (%)
Enheter enl. LSS § 9.9 där det är
möjligt att bli sambo, andel (%)
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
68
100
100
20
100
92
100
100
21
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
73
100
100
100
29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
91
100
75
-
100
100
100
39
100
100
100
100
11
0
100
100
100
100
25
100
100
100
82
100
32
100
100
26
100
100
100
100
0
100
63
33
100
53
100
-
-
-
-
-
47
100
100
62
100
79
92
100
100
47
100
100
100
100
52
100
100
100
100
50
33
100
100
100
100
100
100
100
100
54
75
71
100
100
79
50
26
100
100
83
100
-
-
-
-
-
100
100
100
70
100
100
100
100
64
100
100
100
100
100
100
57
92
91
66
47
100
100
100
44
100
75
100
100
100
59
100
100
100
50
50
100
88
100
42
100
77
100
100
61
0
87
97
100
67
100
100
100
100
80
100
53
100
100
99
79
100
100
100
83
100
84
100
100
69
83
93
100
100
54
100
39
100
100
61
100
100
100
100
100
100
76
100
100
57
81
100
100
100
38
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
88
100
100
63
100
78
100
100
60
74
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
Kommun
Källa
Boendeplatser enl. LSS §
Boendeplatser enl. LSS § 9.9
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 Boendeplatser enl. LSS § 9.9
9.9 där alla på boendet har där den boende ges möjlighet Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet där den boende har möjlighet
möjlighet att äta huvudmålet
till aktiviteter med persodär den boende har möjlighet till en individuellt anpassad till internetuppkoppling i det
tillsammans minst en gång
nalstöd efter kl 21, en gång/ att planera matsedel, handla
aktivitet per dag utanför
egna rummet/lägenheten,
per vecka, andel (%)
månad, andel (%)
livsmedel mm, andel (%)
bostaden, andel (%)
andel (%)
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Götene
79
100
100
79
79
Habo
100
100
100
100
100
Hagfors
Egen uppgift
-
-
-
-
-
Hallsberg
100
48
64
64
18
Hallstahammar
100
100
69
100
62
Halmstad
100
100
100
100
91
Hammarö
100
100
100
100
40
Haninge
97
97
100
95
83
Haparanda
100
100
100
100
100
Heby
100
0
84
100
68
Hedemora
100
100
100
100
100
Helsingborg
100
100
100
83
100
Herrljunga
100
100
100
30
30
Hjo
78
100
100
100
100
-
-
-
-
-
Huddinge
Hofors
97
100
83
46
61
Hudiksvall
93
100
76
100
71
Hultsfred
-
-
-
-
-
Hylte
100
75
100
25
25
Håbo
100
100
100
100
100
Härjedalen
90
100
100
100
100
Härnösand
100
100
98
7
50
Härryda
100
100
100
100
85
Hässleholm
70
71
61
49
29
Höganäs
100
100
36
100
0
Högsby
-
-
-
-
-
Hörby
100
100
64
6
0
Höör
100
100
100
100
0
-
-
-
-
-
Jönköping
80
71
45
18
26
Kalix
100
100
100
100
100
Kalmar
76
95
97
77
84
Karlsborg
-
-
-
-
-
Karlshamn
100
100
100
86
82
Karlskoga
100
100
100
100
28
Karlskrona
100
91
89
34
86
Karlstad
48
100
98
11
100
Katrineholm
58
25
100
20
67
Kinda
100
100
100
100
0
Klippan
100
100
67
0
88
Järfälla
Knivsta
100
100
100
100
100
Kramfors
100
100
100
100
0
Kristianstad
-
-
-
-
-
Kristinehamn
-
-
-
-
-
Krokom
100
100
91
100
100
Kumla
100
100
32
8
10
Kungsbacka
79
70
92
57
100
Kungsör
100
93
33
100
0
Kungälv
90
91
72
16
69
Kävlinge
100
100
100
100
100
Köping
100
100
59
100
93
Laholm
100
100
100
55
100
Landskrona
99
100
100
35
83
Laxå
100
100
100
0
32
Lekeberg
100
100
100
100
100
Leksand
100
100
100
0
0
Lerum
88
100
100
100
77
Lessebo
100
100
100
100
50
80
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där
den boende har tillgång till egen
brevlåda som posten levererar
till, andel (%)
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där
den boende kan bestämma över
vilken mat (huvudmålet) som
serveras, andel (%)
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där
den boende kan ta emot gäster
alla kvällar efter kl. 21.00,
andel (%)
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där
hot eller våld mot brukare inte
förekommit på boendet under
de sex senaste månaderna,
andel (%)
Enheter enl. LSS § 9.9 där det är
möjligt att bli sambo, andel (%)
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
100
100
100
59
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
48
100
79
55
100
100
100
100
78
100
88
60
100
36
23
20
100
100
80
100
81
93
100
100
59
85
100
100
100
85
100
100
100
100
84
40
100
100
100
65
44
100
100
100
83
30
70
100
100
30
0
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
81
100
100
45
68
63
100
100
41
100
-
-
-
-
-
100
100
100
63
67
100
100
100
100
67
80
100
100
73
83
56
100
100
64
75
100
100
100
64
100
83
100
100
57
83
74
100
100
79
17
-
-
-
-
-
72
69
100
19
33
100
100
100
71
100
-
-
-
-
-
53
71
100
47
25
69
100
100
0
100
90
97
100
37
100
-
-
-
-
-
96
100
100
66
100
100
100
100
28
100
94
100
100
45
100
80
100
100
96
100
83
96
87
50
47
100
100
100
0
100
100
50
100
100
0
69
100
100
100
67
100
100
100
62
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
77
100
100
49
100
94
100
100
31
100
94
91
87
54
96
22
93
100
11
0
96
85
100
38
65
100
100
100
29
100
84
91
100
59
86
100
100
100
45
100
90
94
100
60
100
100
100
100
100
33
70
70
100
65
75
100
100
100
29
33
100
100
99
67
64
100
100
100
50
100
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
Kommun
Källa
Boendeplatser enl. LSS §
Boendeplatser enl. LSS § 9.9
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 Boendeplatser enl. LSS § 9.9
9.9 där alla på boendet har där den boende ges möjlighet Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet där den boende har möjlighet
möjlighet att äta huvudmålet
till aktiviteter med persodär den boende har möjlighet till en individuellt anpassad till internetuppkoppling i det
tillsammans minst en gång
nalstöd efter kl 21, en gång/ att planera matsedel, handla
aktivitet per dag utanför
egna rummet/lägenheten,
per vecka, andel (%)
månad, andel (%)
livsmedel mm, andel (%)
bostaden, andel (%)
andel (%)
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Lidingö
100
100
92
0
100
Lidköping
90
100
90
100
100
Lilla Edet
100
100
100
100
100
Lindesberg
93
93
100
80
100
67
Linköping
98
95
77
65
Ljungby
94
100
3
91
0
Ljusdal
100
0
22
30
52
Ljusnarsberg
100
100
64
100
100
Lomma
100
100
100
0
100
Ludvika
100
100
100
100
80
Luleå
100
99
96
100
90
Lund
94
97
99
94
85
Lycksele
100
100
80
0
0
Lysekil
100
83
44
13
73
Malung-Sälen
-
-
-
-
-
Malå
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
Mariestad
Mark
77
75
74
85
60
Markaryd
100
100
100
100
0
Mellerud
53
100
53
79
0
-
-
-
-
-
Mora
85
100
75
100
35
Motala
100
100
100
100
100
Munkedal
100
100
93
93
100
Munkfors
18
45
100
100
100
-
-
-
-
-
100
20
100
20
85
Nora
67
100
100
0
100
Nordmaling
100
100
28
84
4
Norrköping
-
-
-
-
-
Norrtälje
-
-
-
-
-
Norsjö
100
100
100
0
100
Nybro
100
100
100
39
88
Nykvarn
-
-
-
-
-
Nyköping
100
100
100
89
61
Nynäshamn
100
100
48
24
32
Nässjö
100
95
95
0
64
Mjölby
Mörbylånga
Nacka
-
-
-
-
-
Olofström
Ockelbo
76
100
71
76
100
Orsa
100
100
100
67
100
Orust
100
100
92
100
16
Osby
100
100
100
100
100
Oxelösund
80
100
0
50
50
Pajala
-
-
-
-
-
Perstorp
-
-
-
-
-
100
4
0
0
100
-
-
-
-
-
Robertsfors
100
100
100
0
0
Ronneby
100
100
100
74
94
Rättvik
56
100
90
18
82
Sala
100
100
100
100
117
Salem
100
100
100
100
100
Sigtuna
80
61
100
61
84
Simrishamn
100
100
100
100
100
Piteå
Ragunda
Sjöbo
100
100
100
100
100
Skara
100
100
87
100
100
Skellefteå
100
100
100
0
84
-
-
-
-
-
Skinnskatteberg
82
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där
den boende har tillgång till egen
brevlåda som posten levererar
till, andel (%)
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där
den boende kan bestämma över
vilken mat (huvudmålet) som
serveras, andel (%)
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där
den boende kan ta emot gäster
alla kvällar efter kl. 21.00,
andel (%)
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där
hot eller våld mot brukare inte
förekommit på boendet under
de sex senaste månaderna,
andel (%)
Enheter enl. LSS § 9.9 där det är
möjligt att bli sambo, andel (%)
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
76
100
100
76
100
90
100
100
94
54
100
100
100
26
100
100
83
81
100
100
67
83
93
99
56
46
72
100
100
63
100
52
100
100
52
100
0
100
100
64
100
100
100
100
67
0
100
100
100
100
100
91
96
99
78
97
94
100
100
68
70
67
93
100
40
92
88
58
100
71
71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66
89
100
79
-
73
67
96
19
85
100
100
100
72
100
79
79
100
68
88
-
-
-
-
-
82
100
100
37
100
100
100
100
-
93
93
93
93
60
80
64
100
100
100
100
-
-
-
-
-
85
100
100
-
100
100
100
100
67
100
100
28
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
0
100
92
100
83
45
100
-
-
-
-
-
65
100
100
32
100
75
100
100
31
62
100
25
100
100
89
-
-
-
-
-
100
71
100
100
100
100
100
100
100
100
92
70
100
46
100
100
100
100
39
75
55
100
100
70
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65
75
100
25
80
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
81
100
100
64
100
62
90
100
13
100
100
92
100
100
82
100
100
100
55
100
100
100
80
100
100
100
100
100
86
100
100
100
100
34
71
100
87
100
100
100
61
100
100
78
0
-
-
-
-
-
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
Kommun
Källa
Boendeplatser enl. LSS §
Boendeplatser enl. LSS § 9.9
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 Boendeplatser enl. LSS § 9.9
9.9 där alla på boendet har där den boende ges möjlighet Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet där den boende har möjlighet
möjlighet att äta huvudmålet
till aktiviteter med persodär den boende har möjlighet till en individuellt anpassad till internetuppkoppling i det
tillsammans minst en gång
nalstöd efter kl 21, en gång/ att planera matsedel, handla
aktivitet per dag utanför
egna rummet/lägenheten,
per vecka, andel (%)
månad, andel (%)
livsmedel mm, andel (%)
bostaden, andel (%)
andel (%)
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Skurup
100
44
100
100
Egen uppgift
0
Skövde
100
100
100
100
56
Smedjebacken
100
100
88
100
0
Sollefteå
100
100
94
16
100
Sollentuna
81
100
94
82
94
Sorsele
-
-
-
-
-
Sotenäs
100
100
100
0
100
Staffanstorp
100
100
100
36
89
Stenungsund
100
100
48
42
35
-
-
-
-
-
Storuman
100
100
100
0
61
Strängnäs
100
100
100
100
100
Strömstad
100
0
36
0
100
Strömsund
80
100
100
100
89
Sundsvall
84
100
83
20
100
Storfors
Sunne
31
20
100
75
0
Svalöv
100
100
76
100
76
Svedala
64
100
50
86
36
Svenljunga
100
100
100
100
100
Säffle
100
100
100
100
11
Säter
100
100
79
43
79
Sävsjö
0
100
100
100
75
Söderhamn
-
-
-
-
-
Söderköping
100
100
100
100
41
Södertälje
90
99
88
85
23
Sölvesborg
90
100
100
69
100
Tanum
100
100
100
100
56
-
-
-
-
-
Tingsryd
100
85
43
38
43
Tjörn
100
100
86
25
86
Tomelilla
43
43
100
70
31
Torsby
100
100
12
0
100
Torsås
100
100
100
100
100
Tranemo
100
100
34
83
0
Tranås
100
84
100
22
73
Trelleborg
39
100
100
100
100
Trollhättan
100
100
100
100
54
Trosa
100
100
100
100
100
Tierp
Tyresö
84
100
100
55
33
Täby
100
57
100
65
72
Töreboda
100
100
100
100
88
Uddevalla
88
100
100
93
45
Ulricehamn
100
100
100
100
47
91
88
70
92
82
85
Umeå
Upplands Väsby
95
88
62
20
Upplands-Bro
100
100
90
100
85
Uppsala
88
72
89
66
70
Uppvidinge
100
100
76
100
44
Vadstena
100
71
100
29
53
Vaggeryd
100
82
100
18
18
Vallentuna
100
100
95
100
45
Vansbro
-
-
-
-
-
Vara
-
-
-
-
-
Varberg
81
100
100
17
87
Vaxholm
-
-
-
-
-
Vetlanda
88
88
100
100
0
Vilhelmina
100
100
100
0
100
Vimmerby
-
-
-
-
-
84
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där
den boende har tillgång till egen
brevlåda som posten levererar
till, andel (%)
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där
den boende kan bestämma över
vilken mat (huvudmålet) som
serveras, andel (%)
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där
den boende kan ta emot gäster
alla kvällar efter kl. 21.00,
andel (%)
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där
hot eller våld mot brukare inte
förekommit på boendet under
de sex senaste månaderna,
andel (%)
Enheter enl. LSS § 9.9 där det är
möjligt att bli sambo, andel (%)
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
100
100
100
72
33
95
100
100
53
43
85
88
100
100
59
100
85
100
100
54
100
79
85
100
45
57
-
-
-
-
-
100
100
100
67
50
100
100
100
14
100
92
100
100
29
100
-
-
-
-
-
100
100
100
61
0
94
100
100
44
100
76
100
100
60
100
100
73
100
100
89
96
93
100
94
93
80
100
100
80
20
100
100
100
100
77
36
100
100
50
100
52
100
100
43
80
74
100
100
100
100
79
79
100
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
20
100
100
64
43
61
96
99
43
86
100
100
100
81
100
100
100
100
56
100
-
-
-
-
-
55
100
100
13
100
100
100
81
28
80
100
100
100
94
0
51
100
100
85
100
100
100
100
79
100
49
100
100
0
33
55
100
100
100
94
100
100
87
69
100
100
100
100
45
100
88
100
100
100
100
88
100
100
65
75
90
92
100
63
78
100
100
100
74
100
68
100
100
33
100
46
100
100
25
40
64
99
98
62
54
90
91
100
79
53
56
100
100
35
86
87
93
99
71
66
56
76
100
76
100
100
100
100
35
0
72
85
100
100
67
100
95
100
95
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49
95
84
74
11
-
-
-
-
-
88
100
100
53
43
30
100
100
100
100
-
-
-
-
-
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
Kommun
Källa
Boendeplatser enl. LSS §
Boendeplatser enl. LSS § 9.9
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 Boendeplatser enl. LSS § 9.9
9.9 där alla på boendet har där den boende ges möjlighet Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet där den boende har möjlighet
möjlighet att äta huvudmålet
till aktiviteter med persodär den boende har möjlighet till en individuellt anpassad till internetuppkoppling i det
tillsammans minst en gång
nalstöd efter kl 21, en gång/ att planera matsedel, handla
aktivitet per dag utanför
egna rummet/lägenheten,
per vecka, andel (%)
månad, andel (%)
livsmedel mm, andel (%)
bostaden, andel (%)
andel (%)
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Vingåker
-
100
100
100
100
Vårgårda
100
100
69
0
69
Vänersborg
-
-
-
-
-
Vännäs
-
-
-
-
-
Värmdö
100
100
100
75
100
Värnamo
90
100
93
100
93
Västerås
100
76
99
95
75
Växjö
-
-
-
-
-
Ydre
0
0
0
0
0
Ystad
64
100
51
43
45
Åmål
100
100
100
0
100
Ånge
100
100
100
100
77
Åre
100
100
100
100
100
Årjäng
50
100
100
100
0
Åsele
-
-
-
-
-
Åstorp
100
100
100
57
65
Älmhult
100
100
100
100
89
Älvdalen
100
100
100
100
0
Älvkarleby
100
100
100
-
100
Ängelholm
100
100
70
100
0
Öckerö
100
100
58
0
0
Örebro
88
93
65
49
56
Örnsköldsvik
100
100
88
32
42
Östersund
75
100
100
100
95
Österåker
100
90
91
90
63
Östhammar
100
100
100
100
68
Östra Göinge
100
100
100
100
98
Överkalix
100
0
50
50
100
Övertorneå
71
0
63
0
0
Medelvärde (riket)
92
91
88
68
67
Min (riket)
0
0
0
0
0
Max (riket)
100
100
100
100
117
Antal kommuner
(riket)
232
234
234
233
234
86
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där
den boende har tillgång till egen
brevlåda som posten levererar
till, andel (%)
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där
den boende kan bestämma över
vilken mat (huvudmålet) som
serveras, andel (%)
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där
den boende kan ta emot gäster
alla kvällar efter kl. 21.00,
andel (%)
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där
hot eller våld mot brukare inte
förekommit på boendet under
de sex senaste månaderna,
andel (%)
Enheter enl. LSS § 9.9 där det är
möjligt att bli sambo, andel (%)
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
100
100
60
0
100
100
100
31
63
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63
100
100
0
100
85
87
100
93
88
95
100
100
65
100
87
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
93
100
100
30
91
100
100
100
61
100
100
100
100
100
-
100
100
100
0
100
0
100
100
50
100
-
-
-
-
-
86
100
100
43
100
100
100
100
11
100
100
44
100
100
100
100
100
100
-
-
100
100
100
52
62
100
100
100
77
100
81
91
99
56
93
62
100
100
55
100
100
98
100
86
100
77
100
100
71
69
100
100
100
84
100
100
100
100
70
100
50
50
0
50
0
71
63
100
100
100
83
95
98
61
81
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
234
234
234
231
227
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
Syfte och metod
MÅTT 30
Syftet är att visa en bild av hur effektivt socialtjänstens
ungdomsarbete bedrivs i den egna kommunen. Målsättningen är att kommunens utredning och insatser
ska leda till att den enskilde ungdomen inte behöver
fortsatt stöd från socialtjänsten.
Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka
inom ett år efter avslutad insats/utredning
Källa: Egen undersökning som rapporteras till Kolada.
Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd distribueras
av RKA som kontaktas via [email protected]
Aneby
Borgholm
Forshaga
Nykvarn
Åre
Årjäng
Övertorneå
Munkedal
Falkenberg
Båstad
Hedemora
Kinda
Alvesta
Strömstad
Lerum
Ljungby
Sorsele
Åstorp
Bjuv
Finspång
Smedjebacken
Svalöv
Eskilstuna
Jönköping
Krokom
Sollefteå
Strömsund
Arboga
Degerfors
Härryda
Höör
Salem
Ånge
Borås
Hallsberg
Härjedalen
Osby
Tranås
Töreboda
Ängelholm
Örebro
Östersund
Burlöv
Hässleholm
Svedala
Haparanda
Kalix
Kramfors
Ludvika
Sala
Flen
100
100
100
100
100
100
100
98
97
96
96
96
95
95
94
94
94
94
93
93
93
93
92
92
92
92
92
91
91
91
91
91
91
90
90
90
90
90
90
90
90
90
89
89
89
88
88
88
88
88
87
Hammarö
Tingsryd
Bollebygd
Lindesberg
Luleå
Piteå
Skövde
Tjörn
Vårgårda
Älvdalen
Askersund
Heby
Köping
Lilla Edet
Växjö
Helsingborg
Höganäs
Simrishamn
Botkyrka
Götene
Lidköping
Linköping
Skellefteå
Upplands Väsby
Vaggeryd
Habo
Karlskoga
Kungsbacka
Täby
Hudiksvall
Hylte
Karlshamn
Karlstad
Kungälv
Markaryd
Nässjö
Staffanstorp
Trosa
Ulricehamn
Östra Göinge
Danderyd
Gnesta
Katrineholm
Säffle
Tranemo
Ystad
Öckerö
Örnsköldsvik
Kalmar
Ronneby
Skara
0
88
20
40
60
80
100
Procent
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
87
87
86
86
86
86
86
86
86
86
85
85
85
85
85
84
84
84
83
83
83
83
83
83
83
82
82
82
82
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
80
80
80
80
80
80
80
80
79
79
79
0
20
40
60
80
100
Procent
Trollhättan
Uddevalla
Alingsås
Avesta
Eslöv
Håbo
Knivsta
Kumla
Medelvärde
Nynäshamn
Skurup
Tyresö
Huddinge
Karlskrona
Gotland
Kungsör
Överkalix
Arjeplog
Bengtsfors
Hallstahammar
Haninge
Nybro
Nyköping
Östhammar
Laholm
Sollentuna
Stenungsund
Ale
Gislaved
Härnösand
Lessebo
Mörbylånga
Oxelösund
Uppsala
Lund
Upplands-Bro
Varberg
Älmhult
Sjöbo
Storuman
Vadstena
Vetlanda
Motala
Klippan
Mariestad
Sölvesborg
Trelleborg
Emmaboda
Herrljunga
Hörby
Kävlinge
Landskrona
Leksand
Sotenäs
Säter
Tanum
Uppvidinge
Värnamo
Eksjö
Lomma
Sundsvall
Österåker
Orsa
Strängnäs
Orust
Gällivare
Södertälje
Vansbro
Mark
Västerås
Fagersta
Sigtuna
Falun
Nordmaling
Älvkarleby
Gnosjö
Laxå
Rättvik
Enköping
Lysekil
Norsjö
Grums
Torsås
Vilhelmina
Arvidsjaur
Arvika
Berg
Borlänge
Bromölla
Dals-Ed
Dorotea
Eda
Essunga
Falköping
Grästorp
Gullspång
Gävle
Hagfors
Halmstad
Hjo
Hofors
Hultsfred
Högsby
Järfälla
Karlsborg
Kristianstad
Kristinehamn
Lekeberg
Lidingö
Ljusdal
Ljusnarsberg
Lycksele
Malung-Sälen
Malå
Mellerud
Mjölby
Mora
Munkfors
Nacka
Nora
Norrköping
Norrtälje
Ockelbo
Olofström
Pajala
Perstorp
Ragunda
Robertsfors
Skinnskatteberg
Storfors
Sunne
Svenljunga
Sävsjö
Söderhamn
Söderköping
Tierp
Tomelilla
Torsby
Umeå
Vallentuna
Vara
Vaxholm
Vimmerby
Vingåker
Vänersborg
Vännäs
Värmdö
Ydre
Åmål
Åsele
79
79
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
77
77
76
76
76
75
75
75
75
75
75
75
74
74
74
73
73
73
72
72
72
72
71
71
71
71
70
70
70
70
69
68
68
68
68
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
65
65
65
65
64
64
62
60
60
60
59
59
58
58
55
55
52
0
89
20
40
60
OMRÅDE 4: DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
80
100
Procent
50
50
48
46
45
45
34
33
24
0
20
40
60
80
100
Procent
OM
R
E
ÅD
5
MÅTT 31
Syfte och metod
Andelen förvärvs­arbetare i kommunen
Syftet med måttet är att ge kunskap om hur stor procent
av den arbetsföra befolkningen som förvärvsarbetar.
Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik
(RAMS).
Habo
Nykvarn
Knivsta
Kungsbacka
Lerum
Vallentuna
Öckerö
Gällivare
Kungälv
Härryda
Bollebygd
Sorsele
Värmdö
Vaxholm
Lomma
Stenungsund
Vaggeryd
Malå
Varberg
Österåker
Kävlinge
Trosa
Håbo
Krokom
Mörbylånga
Täby
Svedala
Tranemo
Tyresö
Värnamo
Hammarö
Lekeberg
Östhammar
Salem
Staffanstorp
Arvidsjaur
Säter
Tjörn
Arjeplog
Söderköping
Vårgårda
Ale
Nacka
Ulricehamn
Enköping
Leksand
Ydre
Vännäs
Vetlanda
Alingsås
Örnsköldsvik
88
87
87
87
87
86
86
86
86
86
85
85
85
85
85
85
85
85
85
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
82
82
Gnosjö
Vimmerby
Grästorp
Aneby
Ljungby
Gnesta
Mark
Älmhult
Orust
Herrljunga
Rättvik
Götene
Strängnäs
Ystad
Berg
Falkenberg
Härjedalen
Mora
Piteå
Åre
Ängelholm
Norsjö
Sollentuna
Essunga
Kinda
Kumla
Skellefteå
Hjo
Lidköping
Robertsfors
Karlsborg
Sotenäs
Askersund
Eksjö
Falun
Höör
Jönköping
Norrtälje
Mjölby
Lidingö
Lycksele
Malung-Sälen
Överkalix
Nyköping
Höganäs
Smedjebacken
Gislaved
Kalix
Laholm
Dorotea
Sjöbo
0
90
20
40
60
80
100
Procent
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
80
80
80
80
80
80
80
0
20
40
60
80
100
Procent
Sundsvall
Östersund
Gotland
Storuman
Upplands Väsby
Vadstena
Vansbro
Hörby
Pajala
Tanum
Upplands-Bro
Älvdalen
Vara
Heby
Danderyd
Hudiksvall
Luleå
Nynäshamn
Svenljunga
Sävsjö
Nordmaling
Alvesta
Haninge
Uppvidinge
Järfälla
Munkedal
Skövde
Strömsund
Borgholm
Båstad
Mariestad
Medelvärde
Nora
Tomelilla
Hallsberg
Kalmar
Lilla Edet
Huddinge
Sölvesborg
Ragunda
Sala
Ljusdal
Skurup
Vilhelmina
Borås
Lysekil
Nässjö
Tingsryd
Emmaboda
Eslöv
Hofors
Osby
Tranås
Uddevalla
Växjö
Sigtuna
Tierp
Falköping
Sunne
Halmstad
Västerås
Bromölla
Orsa
Umeå
Forshaga
Hallstahammar
Torsås
Ånge
Finspång
Gävle
Simrishamn
Svalöv
Örebro
Hedemora
Lindesberg
Åsele
Karlstad
Sollefteå
Karlshamn
Karlskoga
Hässleholm
Skara
Trelleborg
Köping
Nybro
Vänersborg
Övertorneå
Hylte
Karlskrona
Ludvika
Oxelösund
Borlänge
Hagfors
Laxå
Vingåker
Kungsör
Torsby
Arboga
Kramfors
Markaryd
Ockelbo
Olofström
Arvika
Dals-Ed
Kristianstad
Katrineholm
Motala
Uppsala
Degerfors
Norrköping
Klippan
Linköping
Älvkarleby
Grums
Härnösand
Storfors
Fagersta
Töreboda
Åstorp
Hultsfred
Helsingborg
Söderhamn
Östra Göinge
Bjuv
Trollhättan
Ronneby
Avesta
Skinnskatteberg
Åmål
Eskilstuna
Säffle
Kristinehamn
Botkyrka
Bengtsfors
Mellerud
Gullspång
Munkfors
Södertälje
Lessebo
Burlöv
Högsby
Flen
Strömstad
Perstorp
Landskrona
Lund
Årjäng
Ljusnarsberg
Haparanda
Eda
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
0
91
20
40
60
80
100
Procent
OMRÅDE 5: DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
73
73
73
73
73
73
73
73
72
72
72
71
71
70
70
69
69
68
68
67
67
65
0
20
40
60
80
100
Procent
Syfte och metod
MÅTT 32
Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens
sociala struktur.
Hur stor andel av befolkningen får
försörjningsstöd?
Källa: SCB
Antal invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd exkl. introduktionsersättning, dividerat
med antalet invånare den 31/12 multiplicerat med 100.
Danderyd
Lomma
Täby
Lidingö
Vaxholm
Vallentuna
Kungsbacka
Laxå
Vansbro
Knivsta
Nacka
Svedala
Österåker
Höganäs
Staffanstorp
Strömstad
Varberg
Gällivare
Kävlinge
Mörbylånga
Habo
Härryda
Tjörn
Tyresö
Värmdö
Hammarö
Nykvarn
Skurup
Sollentuna
Sotenäs
Säter
Öckerö
Östhammar
Skövde
Upplands Väsby
Ystad
Älvdalen
Ängelholm
Håbo
Klippan
Bollebygd
Kungälv
Lerum
Salem
Söderköping
Trosa
Huddinge
Lidköping
Alingsås
Borgholm
Grästorp
0,9
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,5
1,5
1,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,2
2,2
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,4
2,4
2,5
2,5
2,5
Hallsberg
Mora
Piteå
Sjöbo
Stenungsund
Ale
Lekeberg
Gnesta
Haninge
Mariestad
Olofström
Halmstad
Karlsborg
Leksand
Båstad
Ljungby
Norrtälje
Umeå
Luleå
Orust
Pajala
Övertorneå
Essunga
Höör
Krokom
Lund
Norsjö
Rättvik
Åre
Härjedalen
Sigtuna
Forshaga
Simrishamn
Vännäs
Örnsköldsvik
Enköping
Malung-Sälen
Ulricehamn
Upplands-Bro
Askersund
Mark
Tanum
Årjäng
Götene
Kalmar
Sunne
Tomelilla
Torsås
Trelleborg
Älmhult
Herrljunga
0
92
2
4
6
8
10
12
Procent
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,6
2,6
2,7
2,7
2,7
2,7
2,8
2,8
2,8
2,9
2,9
2,9
2,9
3,0
3,0
3,0
3,0
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,2
3,2
3,3
3,3
3,3
3,3
3,4
3,4
3,4
3,4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,7
0
2
4
6
8
10
12
Procent
Motala
Munkedal
Nynäshamn
Vaggeryd
Haparanda
Hässleholm
Järfälla
Robertsfors
Sölvesborg
Vadstena
Vimmerby
Borås
Kumla
Skellefteå
Svalöv
Vara
Falkenberg
Gotland
Hjo
Karlshamn
Botkyrka
Kungsör
Värnamo
Ånge
Berg
Heby
Lilla Edet
Strängnäs
Svenljunga
Tranemo
Uppsala
Östersund
Medelvärde
Bromölla
Dals-Ed
Dorotea
Kalix
Mellerud
Smedjebacken
Sundsvall
Vårgårda
Ydre
Åstorp
Eslöv
Vetlanda
Överkalix
Arjeplog
Burlöv
Hörby
Jönköping
Karlstad
Laholm
Nyköping
Arboga
Mjölby
Nybro
Sala
Uddevalla
Arvidsjaur
Avesta
Emmaboda
Fagersta
Vänersborg
Eda
Bjuv
Markaryd
Arvika
Karlskrona
Kinda
Nora
Örebro
Falun
Hagfors
Hedemora
Kramfors
Malå
Storuman
Torsby
Växjö
Eksjö
Finspång
Nordmaling
Västerås
Ljusdal
Lysekil
Osby
Gislaved
Grums
Gävle
Linköping
Orsa
Tierp
Uppvidinge
Hallstahammar
Kristianstad
Vilhelmina
Helsingborg
Kristinehamn
Skinnskatteberg
Säffle
Tingsryd
Åsele
Hultsfred
Östra Göinge
Falköping
Gnosjö
Hudiksvall
Härnösand
Ronneby
Aneby
Köping
Lycksele
Ragunda
Skara
Södertälje
Bengtsfors
Karlskoga
Oxelösund
Gullspång
Storfors
Ljusnarsberg
Älvkarleby
Perstorp
Sollefteå
Tranås
Flen
Landskrona
Söderhamn
Strömsund
Vingåker
Töreboda
Degerfors
Lindesberg
Åmål
Sävsjö
Lessebo
Norrköping
Trollhättan
Ludvika
Alvesta
Hofors
Sorsele
Nässjö
Munkfors
Borlänge
Katrineholm
Hylte
Ockelbo
Eskilstuna
Högsby
3,7
3,7
3,7
3,7
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
4,0
4,0
4,0
4,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,4
4,4
4,4
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,8
4,9
4,9
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,1
5,1
5,1
5,1
0
93
2
4
6
8
10
12
Procent
OMRÅDE 5: DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE
5,1
5,1
5,1
5,1
5,2
5,2
5,2
5,2
5,3
5,3
5,4
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,6
5,6
5,6
5,7
5,7
5,7
5,8
5,8
5,8
5,9
6,0
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,3
6,4
6,4
6,4
6,5
6,5
6,6
6,6
6,7
6,8
6,8
6,9
6,9
6,9
7,0
7,0
7,1
7,2
7,2
7,2
7,3
7,5
7,9
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,6
8,8
8,9
8,9
9,0
9,1
10,1
0
2
4
6
8
10
12
Procent
Syfte och metod
MÅTT 33
Syftet med måttet är att ge kunskap om företags­
klimatet i kommunen.
Hur många nya företag har startats
per 1 000 invånare i kommunen?
Källa: Nyföretagarcentrums Företagsbarometer
Nyföretagarcentrum hämtar uppgifter om antal ny­­r­egistrerade företag från Bolagsverket. Redovisas i
antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare.
Avser helårsprognos baserat på faktiska data från
första halvåret.
Danderyd
Åre
Strömstad
Sorsele
Vaxholm
Öckerö
Österåker
Lidingö
Nacka
Sollentuna
Täby
Sigtuna
Trosa
Kungsbacka
Upplands Väsby
Helsingborg
Tanum
Värmdö
Östersund
Båstad
Grästorp
Lund
Haninge
Uppsala
Södertälje
Överkalix
Norrtälje
Örebro
Borås
Tyresö
Vallentuna
Dorotea
Sotenäs
Höganäs
Lomma
Tjörn
Huddinge
Karlstad
Strängnäs
Varberg
Berg
Falun
Gotland
Järfälla
Kalmar
Nyköping
Nynäshamn
Ystad
Håbo
Söderköping
Botkyrka
12,1
11,3
9,8
9,6
9,6
9,3
9,3
9,2
9,1
9,0
9,0
8,7
8,6
8,3
8,3
8,0
8,0
8,0
8,0
7,9
7,8
7,8
7,7
7,7
7,6
7,6
7,5
7,5
7,4
7,4
7,4
7,3
7,3
7,2
7,2
7,2
7,1
7,0
7,0
7,0
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,7
6,7
6,6
Härjedalen
Nykvarn
Umeå
Askersund
Borgholm
Gnosjö
Luleå
Orust
Pajala
Uddevalla
Växjö
Knivsta
Skara
Staffanstorp
Ängelholm
Höör
Västerås
Åsele
Gnesta
Halmstad
Jönköping
Munkedal
Tomelilla
Ulricehamn
Upplands-Bro
Simrishamn
Sundsvall
Svedala
Svenljunga
Alingsås
Härryda
Krokom
Kävlinge
Norrköping
Stenungsund
Falkenberg
Heby
Landskrona
Storfors
Tierp
Grums
Hörby
Lerum
Ljusdal
Ockelbo
Rättvik
Sölvesborg
Enköping
Leksand
Karlshamn
Salem
0
94
3
6
9
12
15
Antal per 1 000 invånare
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
6,6
6,6
6,6
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,4
6,4
6,4
6,4
6,3
6,3
6,3
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,1
6,1
6,1
6,1
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,7
5,7
5,6
5,6
0
3
6
9
12
15
Antal per 1 000 invånare
Linköping
Sjöbo
Tingsryd
Tranemo
Vara
Värnamo
Gävle
Hudiksvall
Lilla Edet
Ljungby
Sala
Medelvärde
Arvidsjaur
Hammarö
Sunne
Älmhult
Ale
Bjuv
Burlöv
Flen
Kristianstad
Piteå
Trelleborg
Eskilstuna
Hässleholm
Kristinehamn
Skurup
Säter
Tranås
Vingåker
Hallstahammar
Karlskoga
Lysekil
Storuman
Sävsjö
Trollhättan
Gullspång
Götene
Kalix
Kungälv
Laholm
Lycksele
Skellefteå
Örnsköldsvik
Hallsberg
Högsby
Katrineholm
Malung-Sälen
Östra Göinge
Bollebygd
Borlänge
Fagersta
Klippan
Mark
Skövde
Vilhelmina
Vänersborg
Emmaboda
Essunga
Mellerud
Vadstena
Vimmerby
Östhammar
Alvesta
Ljusnarsberg
Motala
Mörbylånga
Svalöv
Vansbro
Årjäng
Eslöv
Falköping
Härnösand
Karlskrona
Kramfors
Olofström
Orsa
Ragunda
Torsby
Åmål
Arvika
Bengtsfors
Mora
Torsås
Älvkarleby
Gällivare
Hjo
Kumla
Nordmaling
Sollefteå
Vetlanda
Vännäs
Åstorp
Avesta
Degerfors
Gislaved
Hylte
Lessebo
Nora
Söderhamn
Vaggeryd
Forshaga
Herrljunga
Laxå
Markaryd
Nybro
Robertsfors
Bromölla
Eksjö
Haparanda
Lidköping
Ludvika
Mariestad
Osby
Töreboda
Älvdalen
Nässjö
Perstorp
Vårgårda
Ånge
Arjeplog
Hedemora
Lekeberg
Mjölby
Aneby
Strömsund
Eda
Hultsfred
Köping
Ronneby
Arboga
Habo
Säffle
Uppvidinge
Oxelösund
Finspång
Lindesberg
Karlsborg
Kinda
Hofors
Skinnskatteberg
Ydre
Malå
Övertorneå
Dals-Ed
Hagfors
Kungsör
Smedjebacken
Norsjö
Munkfors
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,3
5,3
5,3
5,3
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
0
95
3
6
9
12
15
Antal per 1 000 invånare
OMRÅDE 5: DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,1
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,9
3,9
3,9
3,9
3,8
3,8
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,6
3,6
3,6
3,6
3,5
3,5
3,5
3,5
3,4
3,4
3,3
3,3
3,3
3,3
3,2
3,2
3,2
3,2
3,1
3,0
3,0
2,9
2,9
2,7
2,7
2,7
2,6
2,6
2,5
2,5
2,4
2,2
1,9
1,1
0
3
6
9
12
15
Antal per 1 000 invånare
MÅTT 34
Vad ger företagarna för sammanfattande
omdöme om kommunens service för företagen?
Viktigt: se skrivningen på sid 5.
Syfte och metod
Syftet med måttet är att ge kunskap om attityder hos
företag etablerade i kommunen om hur de upplever
den kommunala servicen. Resultaten hämtas från SKL:s
undersökning Insikten som genomförts av SCB.
Källa: SKL:s undersökning Insikten.
Bromölla
Upplands-Bro
Skara
Värnamo
Örebro
Finspång
Eskilstuna
Lidingö
Heby
Lindesberg
Tjörn
Haninge
Knivsta
Nyköping
Österåker
Nacka
Vaxholm
Gävle
Katrineholm
Ronneby
Strängnäs
Tyresö
Upplands Väsby
Västerås
Medelvärde
Ale
Sigtuna
Tierp
Täby
Järfälla
Sollentuna
Södertälje
Uddevalla
Flen
Gnesta
Håbo
Sala
Botkyrka
Lund
Danderyd
Nynäshamn
Sotenäs
Östhammar
Kungsbacka
Tanum
Vallentuna
Värmdö
Kungälv
Enköping
Salem
Skellefteå
84
79
76
76
76
75
74
74
73
73
73
72
72
72
72
71
71
70
70
70
70
70
70
70
69
69
69
69
69
68
68
68
68
67
67
67
67
66
66
65
65
65
65
64
64
61
61
60
59
59
59
För varje ärendetyp och kommun sammanfattas företagens omdömen i ett Nöjd-Kund-Index (NKI). NKI och
faktorernas betygsindex kan variera mellan 0 och 100.
Ett sammanlagt Nöjd-Kund-Index för alla undersökta
delar redovisas i denna sammanställning. De separata
delarna finns i den kompletterande samlingen av mått.
Vaggeryd
Båstad
Karlstad
Dals-Ed
Olofström
Alingsås
Alvesta
Aneby
Arboga
Arjeplog
Arvidsjaur
Arvika
Askersund
Avesta
Bengtsfors
Berg
Bjuv
Bollebygd
Borgholm
Borlänge
Borås
Burlöv
Degerfors
Dorotea
Eda
Eksjö
Emmaboda
Eslöv
Essunga
Fagersta
Falkenberg
Falköping
Falun
Forshaga
Gislaved
Gnosjö
Gotland
Grums
Grästorp
Gullspång
Gällivare
Götene
Habo
Hagfors
Hallsberg
Hallstahammar
Halmstad
Hammarö
Haparanda
Hedemora
Helsingborg
0
96
Undersökningen mäter den sammanfattande kvaliteten
i den service som kommuner ger företag i fem olika tillståndsärenden. De ärenden som mäts är utskänkningstillstånd, markupplåtelse, bygglov, miljö- och hälsoskyddstillsyn samt brandtillsyn. Vidare mäts företagarnas
syn på olika delar av de kommunala förvaltningarnas
service. De kvalitetsfaktorer som utvärderads i undersökningen är Information, Tillgänglighet, Bemötande,
Kompetens, Rättsäkerhet och Effektivitet.
20
40
60
80
100
Index
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
40
30
29
25
23
0
20
40
60
80
100
Index
Herrljunga
Hjo
Hofors
Huddinge
Hudiksvall
Hultsfred
Hylte
Härjedalen
Härnösand
Härryda
Hässleholm
Höganäs
Högsby
Hörby
Höör
Jönköping
Kalix
Kalmar
Karlsborg
Karlshamn
Karlskoga
Karlskrona
Kinda
Klippan
Kramfors
Kristianstad
Kristinehamn
Krokom
Kumla
Kungsör
Kävlinge
Köping
Laholm
Landskrona
Laxå
Lekeberg
Leksand
Lerum
Lessebo
Lidköping
Lilla Edet
Linköping
Ljungby
Ljusdal
Ljusnarsberg
Lomma
Ludvika
Luleå
Lycksele
Lysekil
Malung-Sälen
Malå
Mariestad
Mark
Markaryd
Mellerud
Mjölby
Mora
Motala
Munkedal
Munkfors
Mörbylånga
Nora
Nordmaling
Norrköping
Norrtälje
Norsjö
Nybro
Nykvarn
Nässjö
Ockelbo
Orsa
Orust
Osby
Oxelösund
Pajala
Perstorp
Piteå
Ragunda
Robertsfors
Rättvik
Simrishamn
Sjöbo
Skinnskatteberg
Skurup
Skövde
Smedjebacken
Sollefteå
Sorsele
Staffanstorp
Stenungsund
Storfors
Storuman
Strömstad
Strömsund
Sundsvall
Sunne
Svalöv
Svedala
Svenljunga
Säffle
Säter
Sävsjö
Söderhamn
Söderköping
Sölvesborg
Tingsryd
Tomelilla
Torsby
Torsås
Tranemo
Tranås
Trelleborg
Trollhättan
Trosa
Töreboda
Ulricehamn
Umeå
Uppsala
Uppvidinge
Vadstena
Vansbro
Vara
Varberg
Vetlanda
Vilhelmina
Vimmerby
Vingåker
Vårgårda
Vänersborg
Vännäs
Växjö
Ydre
Ystad
Åmål
Ånge
Åre
Årjäng
Åsele
Åstorp
Älmhult
Älvdalen
Älvkarleby
Ängelholm
Öckerö
Örnsköldsvik
Östersund
Östra Göinge
Överkalix
Övertorneå
0
97
20
40
60
80
100
Index
OMRÅDE 5: DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE
0
20
40
60
80
100
Index
Syfte och metod
MÅTT 35
Syftet med måttet är att ge en bild av befolkningens
hälsotillstånd.
Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens
invånare?
Danderyd
Lomma
Lidingö
Lund
Linköping
Täby
Hylte
Nacka
Hammarö
Sollentuna
Karlskrona
Norrköping
Finspång
Karlstad
Båstad
Värnamo
Helsingborg
Vaxholm
Växjö
Järfälla
Simrishamn
Uppsala
Ängelholm
Höganäs
Kungsbacka
Söderköping
Knivsta
Fagersta
Gnosjö
Kristianstad
Luleå
Kinda
Pajala
Ronneby
Gotland
Osby
Svedala
Sävsjö
Torsby
Östra Göinge
Bengtsfors
Kalmar
Laholm
Staffanstorp
Varberg
Övertorneå
Burlöv
Mörbylånga
Sunne
Österåker
Dals-Ed
5,2
6,8
6,9
7,0
7,1
7,1
7,4
7,7
7,8
8,1
8,2
8,3
8,5
8,6
8,7
8,7
8,8
8,8
8,9
9,0
9,0
9,0
9,0
9,1
9,1
9,1
9,2
9,4
9,4
9,4
9,4
9,5
9,5
9,6
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,9
9,9
9,9
9,9
10,0
Hässleholm
Vimmerby
Gällivare
Halmstad
Nykvarn
Nyköping
Härjedalen
Kävlinge
Värmdö
Borlänge
Gislaved
Örnsköldsvik
Emmaboda
Jönköping
Örebro
Gävle
Markaryd
Vaggeryd
Avesta
Haparanda
Landskrona
Leksand
Malung-Sälen
Skövde
Åre
Tomelilla
Östhammar
Eksjö
Eskilstuna
Mjölby
Södertälje
Tanum
Upplands-Bro
Ystad
Falun
Olofström
Umeå
Hultsfred
Söderhamn
Västerås
Bromölla
Huddinge
Hörby
Karlshamn
Klippan
Munkfors
Salem
Tyresö
Vallentuna
Alvesta
Eslöv
0
98
Källa: Försäkringskassan.
4
8
12
16
20
Dagar
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
10,0
10,0
10,1
10,1
10,1
10,1
10,2
10,2
10,2
10,3
10,3
10,3
10,4
10,4
10,4
10,5
10,5
10,5
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,7
10,7
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,9
10,9
10,9
11,0
11,0
11,0
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
11,2
11,2
0
4
8
12
16
20
Dagar
Nordmaling
Trollhättan
Hofors
Trosa
Älmhult
Älvdalen
Falkenberg
Falköping
Härryda
Köping
Nora
Tjörn
Trelleborg
Åsele
Arboga
Haninge
Kristinehamn
Lessebo
Åstorp
Sjöbo
Upplands Väsby
Öckerö
Medelvärde
Härnösand
Nässjö
Strömstad
Tranås
Ulricehamn
Vansbro
Säter
Tranemo
Älvkarleby
Arvidsjaur
Höör
Kungälv
Uddevalla
Håbo
Mellerud
Tierp
Sigtuna
Skellefteå
Åmål
Aneby
Borås
Botkyrka
Habo
Munkedal
Oxelösund
Sala
Sölvesborg
Tingsryd
Vetlanda
Ydre
Flen
Katrineholm
Motala
Nybro
Stenungsund
Uppvidinge
Vårgårda
Årjäng
Överkalix
Borgholm
Orsa
Vadstena
Skurup
Sotenäs
Svalöv
Bjuv
Forshaga
Hallstahammar
Lekeberg
Lindesberg
Vingåker
Hallsberg
Lidköping
Perstorp
Bollebygd
Grästorp
Hjo
Lerum
Enköping
Strängnäs
Ljungby
Ludvika
Mariestad
Mora
Herrljunga
Kalix
Orust
Kungsör
Ljusdal
Piteå
Smedjebacken
Alingsås
Lysekil
Nynäshamn
Eda
Gnesta
Rättvik
Torsås
Vänersborg
Grums
Hedemora
Hudiksvall
Karlsborg
Sollefteå
Storfors
Ale
Arjeplog
Skara
Skinnskatteberg
Askersund
Högsby
Svenljunga
Östersund
Essunga
Strömsund
Hagfors
Krokom
Sundsvall
Töreboda
Mark
Götene
Norrtälje
Norsjö
Ockelbo
Dorotea
Heby
Vara
Arvika
Degerfors
Kumla
Ljusnarsberg
Lilla Edet
Säffle
Vännäs
Karlskoga
Robertsfors
Vilhelmina
Gullspång
Laxå
Berg
Malå
Kramfors
Storuman
Sorsele
Ånge
Lycksele
Ragunda
11,2
11,2
11,3
11,3
11,3
11,3
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,6
11,6
11,6
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,8
11,8
11,8
11,9
11,9
11,9
11,9
12,0
12,0
12,0
12,1
12,1
12,1
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
12,4
12,4
12,4
12,5
12,5
12,5
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,7
0
99
4
8
12
16
20
Dagar
OMRÅDE 5: DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE
12,7
12,7
12,8
12,8
12,8
12,8
12,9
13,0
13,1
13,1
13,1
13,1
13,2
13,2
13,2
13,3
13,3
13,4
13,4
13,5
13,5
13,6
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,8
13,8
13,8
13,8
13,8
13,8
13,9
13,9
13,9
13,9
14,0
14,0
14,0
14,0
14,1
14,1
14,2
14,2
14,2
14,2
14,3
14,4
14,4
14,4
14,4
14,5
14,5
14,5
14,6
14,7
14,7
14,7
14,8
14,8
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,5
15,6
15,7
15,8
16,5
16,5
17,4
18,2
0
4
8
12
16
20
Dagar
Syfte och metod
MÅTT 36
Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete
för att minska användning av ändliga resurser och öka
återvinningsgraden. Måttet visar andel av det totala avfallet som samlats in för materialåtervinning inklusive
biologisk behandling.
Hur effektiv är kommunens hantering
och återvinning av hushållsavfall?
Källa: Resultatet hämtas från Avfall Sverige. Förutsätter
att kommuner rapporterar in siffror till Avfall Sverige.
Orust
Bjuv
Olofström
Staffanstorp
Sölvesborg
Lomma
Piteå
Trollhättan
Sjöbo
Alingsås
Eslöv
Hässleholm
Båstad
Gotland
Klippan
Kristianstad
Perstorp
Åstorp
Hörby
Aneby
Falun
Karlshamn
Skurup
Ängelholm
Höganäs
Luleå
Lund
Nyköping
Osby
Simrishamn
Höör
Svedala
Tomelilla
Östra Göinge
Jönköping
Trelleborg
Uddevalla
Karlskrona
Kävlinge
Ludvika
Strömsund
Eskilstuna
Lysekil
Mora
Vansbro
Helsingborg
Landskrona
Nykvarn
Rättvik
Svalöv
Södertälje
66
65
63
60
60
59
59
59
58
56
56
56
55
55
55
55
55
55
54
53
53
53
53
53
52
52
52
52
52
52
51
51
51
51
50
50
50
49
49
49
49
48
48
48
48
47
47
47
47
47
47
Uppsala
Ystad
Bengtsfors
Gävle
Haparanda
Hofors
Karlskoga
Kristinehamn
Leksand
Ockelbo
Trosa
Älvkarleby
Enköping
Mark
Skinnskatteberg
Vänersborg
Växjö
Örebro
Övertorneå
Emmaboda
Gnesta
Motala
Sävsjö
Vadstena
Vetlanda
Västerås
Borås
Danderyd
Hallstahammar
Härnösand
Kungsbacka
Lerum
Ronneby
Umeå
Linköping
Nässjö
Orsa
Värmdö
Östersund
Askersund
Bollebygd
Laxå
Mellerud
Mjölby
Norrköping
Skellefteå
Tranemo
Arjeplog
Håbo
Härryda
Knivsta
0
100
20
40
60
80
Procent
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
47
47
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
41
41
41
41
41
41
41
41
40
40
40
40
0
20
40
60
80
Procent
Munkedal
Tanum
Varberg
Arboga
Borlänge
Karlstad
Kungsör
Köping
Lilla Edet
Ljungby
Sala
Sollentuna
Sotenäs
Svenljunga
Ulricehamn
Öckerö
Medelvärde
Falkenberg
Habo
Heby
Lekeberg
Söderhamn
Vilhelmina
Älvdalen
Burlöv
Falköping
Hjo
Karlsborg
Nynäshamn
Oxelösund
Skara
Skövde
Tjörn
Täby
Töreboda
Alvesta
Halmstad
Kumla
Tyresö
Upplands-Bro
Vaggeryd
Vallentuna
Vårgårda
Botkyrka
Haninge
Kalmar
Mörbylånga
Nybro
Stenungsund
Torsås
Vingåker
Örnsköldsvik
Hagfors
Huddinge
Järfälla
Kalix
Kungälv
Laholm
Salem
Smedjebacken
Sorsele
Upplands Väsby
Ale
Eksjö
Gnosjö
Munkfors
Strängnäs
Sundsvall
Söderköping
Fagersta
Hammarö
Herrljunga
Lidingö
Åmål
Arvidsjaur
Eda
Hedemora
Hudiksvall
Malå
Nacka
Sunne
Österåker
Hylte
Katrineholm
Sigtuna
Säffle
Värnamo
Östhammar
Berg
Flen
Krokom
Vännäs
Avesta
Essunga
Finspång
Grums
Gällivare
Sollefteå
Vimmerby
Kramfors
Ljusdal
Vara
Ånge
Mariestad
Torsby
Årjäng
Gislaved
Hultsfred
Lidköping
Nordmaling
Strömstad
Malung-Sälen
Hallsberg
Lessebo
Norrtälje
Storuman
Arvika
Forshaga
Högsby
Norsjö
Robertsfors
Götene
Lycksele
Gullspång
Storfors
Markaryd
Borgholm
Bromölla
Dals-Ed
Degerfors
Dorotea
Grästorp
Härjedalen
Kinda
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Pajala
Ragunda
Säter
Tierp
Tingsryd
Tranås
Uppvidinge
Vaxholm
Ydre
Åre
Åsele
Älmhult
Överkalix
40
40
40
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
38
38
38
38
38
38
38
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
36
36
36
36
36
36
36
36
35
35
35
35
35
35
35
35
35
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
31
0
101
20
40
60
80
Procent
OMRÅDE 5: DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE
31
31
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
29
29
29
29
28
28
28
28
28
28
28
27
27
27
27
26
26
26
25
25
25
25
25
24
23
23
23
23
22
22
22
22
22
21
21
20
18
16
0
20
40
60
80
Procent
Syfte och metod
MÅTT 37
Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete
med miljöhänsyn genom användning av alternativa
drivmedel och bränslesnåla fordon i den egna organisationen.
Hur stor är kommunorganisationens
andel miljöbilar av totala antal bilar?
Mätningen av status den 1 november.
Viktigt: se skrivningen på sid 5.
Måttet finns även i Öppna Jämförelser
Källa: Hämtas från Miljöfordon Syd.
Helsingborg
Botkyrka
Karlstad
Trollhättan
Grästorp
Falkenberg
Eslöv
Varberg
Eskilstuna
Jönköping
Västerås
Östersund
Borås
Härryda
Alingsås
Huddinge
Linköping
Örebro
Norrköping
Upplands-Bro
Lund
Skövde
Lidköping
Kristianstad
Höganäs
Sölvesborg
Lidingö
Trosa
Älmhult
Mark
Kalmar
Lomma
Halmstad
Götene
Landskrona
Åmål
Lilla Edet
Österåker
Ale
Strängnäs
Köping
Sollentuna
Uddevalla
Sundsvall
Tjörn
Karlshamn
Ulricehamn
Täby
Habo
Svenljunga
Hagfors
79
73
72
71
70
69
69
69
69
67
67
65
65
63
62
61
61
61
60
60
58
58
57
57
57
57
57
56
56
55
54
54
54
53
52
52
52
52
52
52
51
51
51
50
50
49
49
49
49
49
48
Ronneby
Gotland
Tranemo
Vänersborg
Laholm
Falköping
Gnesta
Motala
Katrineholm
Gävle
Sigtuna
Kungälv
Ljungby
Sollefteå
Gislaved
Växjö
Tyresö
Leksand
Olofström
Munkedal
Aneby
Hjo
Tierp
Vårgårda
Kristinehamn
Bromölla
Vara
Kävlinge
Finspång
Orust
Töreboda
Ystad
Söderköping
Mjölby
Torsås
Kungsbacka
Värmdö
Båstad
Borlänge
Mora
Arboga
Simrishamn
Nässjö
Hässleholm
Osby
Örnsköldsvik
Uppsala
Vingåker
Höör
Gnosjö
Piteå
0
102
20
40
60
80
Procent
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
48
48
48
48
47
47
47
47
46
46
46
46
46
45
45
45
44
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
41
41
41
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
39
39
39
39
39
39
39
39
0
20
40
60
80
Procent
Alvesta
Essunga
Värnamo
Kumla
Sunne
Lessebo
Sotenäs
Säter
Skara
Mariestad
Sala
Upplands Väsby
Kramfors
Lysekil
Högsby
Kinda
Enköping
Munkfors
Emmaboda
Hudiksvall
Ydre
Nora
Lekeberg
Hörby
Nyköping
Hedemora
Medelvärde
Danderyd
Trelleborg
Degerfors
Håbo
Strömstad
Hallstahammar
Borgholm
Östra Göinge
Bjuv
Falun
Vetlanda
Herrljunga
Järfälla
Karlsborg
Haninge
Vaxholm
Ängelholm
Avesta
Skellefteå
Vadstena
Kalix
Karlskoga
Haparanda
Vallentuna
Södertälje
Umeå
Fagersta
Hammarö
Nynäshamn
Staffanstorp
Vaggeryd
Härnösand
Nybro
Luleå
Orsa
Skinnskatteberg
Ljusdal
Ljusnarsberg
Storfors
Eksjö
Skurup
Sävsjö
Hylte
Askersund
Smedjebacken
Strömsund
Övertorneå
Stenungsund
Svedala
Norrtälje
Tranås
Söderhamn
Rättvik
Uppvidinge
Burlöv
Kungsör
Svalöv
Säffle
Tanum
Perstorp
Karlskrona
Forshaga
Hallsberg
Knivsta
Mörbylånga
Flen
Laxå
Nykvarn
Lindesberg
Östhammar
Klippan
Vimmerby
Gällivare
Berg
Ludvika
Arvika
Älvkarleby
Överkalix
Torsby
Heby
Salem
Hofors
Sjöbo
Norsjö
Markaryd
Oxelösund
Bengtsfors
Malung-Sälen
Ockelbo
Öckerö
Robertsfors
Ånge
Åstorp
Hultsfred
Krokom
Bollebygd
Dals-Ed
Åre
Storuman
Tomelilla
Nacka
Grums
Gullspång
Vansbro
Härjedalen
Malå
Ragunda
Vilhelmina
Vännäs
Mellerud
Tingsryd
Eda
Arvidsjaur
Årjäng
Älvdalen
Lycksele
Arjeplog
Dorotea
Lerum
Nordmaling
Pajala
Sorsele
Åsele
39
39
38
38
38
38
37
37
37
36
36
36
36
36
36
36
36
36
35
35
35
34
34
34
34
34
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
29
29
29
29
29
28
28
28
28
27
27
27
27
27
27
27
27
26
26
25
25
25
25
0
103
20
40
60
80
Procent
OMRÅDE 5: DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE
25
25
25
24
24
24
24
24
23
23
23
22
22
22
21
21
19
19
19
19
19
19
18
18
18
17
16
16
16
15
15
14
14
14
13
13
13
13
13
13
12
11
11
11
10
10
9
9
7
7
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
0
20
40
60
80
Procent
Syfte och metod:
MÅTT 38
Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete
med miljöhänsyn.
Hur stor är andelen inköpta
ekologiska livsmedel?
Källa: Egen undersökning i kommunen som rapporteras
till Kolada. Anvisningar, definitioner och beräkningsstöd
distribueras av RKA som kontaktas via [email protected]
kolada.se
Mätperioden är årets 6 första månader.
Lund
Örebro
Södertälje
Motala
Eskilstuna
Nyköping
Emmaboda
Västerås
Trosa
Nykvarn
Orsa
Askersund
Helsingborg
Tingsryd
Oxelösund
Lerum
Tanum
Vaggeryd
Öckerö
Gävle
Trelleborg
Växjö
Alvesta
Eslöv
Lidingö
Höör
Orust
Järfälla
Kävlinge
Haninge
Mörbylånga
Svedala
Ulricehamn
Bollebygd
Botkyrka
Flen
Gislaved
Karlskrona
Ludvika
Mora
Sigtuna
Tranemo
Upplands-Bro
Ale
Halmstad
Härryda
Smedjebacken
Säter
Arboga
Degerfors
Hässleholm
66
62
57
54
52
50
49
48
47
44
44
42
42
42
41
40
40
40
40
39
39
39
38
38
38
37
37
36
36
35
35
35
35
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
33
33
33
33
33
32
32
32
Landskrona
Luleå
Nora
Sala
Strängnäs
Älmhult
Finspång
Katrineholm
Köping
Lindesberg
Mark
Vingåker
Örnsköldsvik
Bromölla
Båstad
Danderyd
Kinda
Kumla
Lidköping
Nynäshamn
Osby
Sölvesborg
Trollhättan
Tyresö
Vadstena
Borås
Gnesta
Hallsberg
Hammarö
Kalmar
Karlstad
Kungsör
Lekeberg
Rättvik
Sundsvall
Ydre
Hallstahammar
Laxå
Nybro
Ronneby
Stenungsund
Svalöv
Åre
Östersund
Falkenberg
Håbo
Karlskoga
Kramfors
Kungsbacka
Svenljunga
Tjörn
0
104
20
40
60
80
Procent
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28
28
28
28
28
28
28
28
27
27
27
27
27
27
27
0
20
40
60
80
Procent
Medelvärde
Borgholm
Burlöv
Haparanda
Hedemora
Hudiksvall
Lessebo
Umeå
Avesta
Dals-Ed
Falköping
Karlshamn
Lilla Edet
Linköping
Sollefteå
Upplands Väsby
Falun
Gotland
Kungälv
Robertsfors
Vårgårda
Östhammar
Östra Göinge
Grästorp
Olofström
Salem
Skövde
Sunne
Täby
Knivsta
Lomma
Nordmaling
Säffle
Torsås
Vänersborg
Värmdö
Åmål
Habo
Härjedalen
Krokom
Leksand
Ljungby
Sävsjö
Ängelholm
Övertorneå
Aneby
Essunga
Fagersta
Forshaga
Mariestad
Markaryd
Nässjö
Strömstad
Österåker
Hofors
Munkfors
Ånge
Älvdalen
Kalix
Mjölby
Sollentuna
Staffanstorp
Värnamo
Hylte
Jönköping
Munkedal
Vansbro
Vara
Arjeplog
Bengtsfors
Hjo
Skara
Uddevalla
Lycksele
Malå
Norsjö
Eda
Gullspång
Götene
Heby
Mellerud
Sotenäs
Strömsund
Åstorp
Berg
Höganäs
Lysekil
Nacka
Piteå
Simrishamn
Skellefteå
Tranås
Töreboda
Bjuv
Gnosjö
Torsby
Vetlanda
Älvkarleby
Sorsele
Tomelilla
Klippan
Överkalix
Enköping
Sjöbo
Storuman
Alingsås
Arvidsjaur
Arvika
Borlänge
Dorotea
Eksjö
Grums
Gällivare
Hagfors
Herrljunga
Huddinge
Hultsfred
Härnösand
Högsby
Hörby
Karlsborg
Kristianstad
Kristinehamn
Laholm
Ljusdal
Ljusnarsberg
Malung-Sälen
Norrköping
Norrtälje
Ockelbo
Pajala
Perstorp
Ragunda
Skinnskatteberg
Skurup
Storfors
Söderhamn
Söderköping
Tierp
Uppsala
Uppvidinge
Vallentuna
Varberg
Vaxholm
Vilhelmina
Vimmerby
Vännäs
Ystad
Årjäng
Åsele
26
26
26
26
26
26
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25
24
24
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
15
15
0
105
20
40
60
80
Procent
OMRÅDE 5: DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE
15
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
10
9
9
7
7
6
6
3
0
20
40
60
80
Procent
Syfte och metod
MÅTT 39
Syftet med måttet är att få en uppfattning om medborgarnas syn på kom­munen som en god plats att leva och bo på.
Hur ser medborgarna på sin kommun
som en plats att bo och leva på?
Källa: Medborgarundersökning, Nöjd-Region-Index
Nöjd-Region-Index är ett helhetsbetyg på kommunen
som en plats att bo och leva på. Helhetsbetyget mäts
med tre specifika frågor, som ska spegla den övergripande uppfattningen vad gäller kommunen som en plats att
bo och leva på utifrån Arbetsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter, Bostäder, Kommunikationer, Kommersiellt
utbud, Fritidsmöjlighter, Trygghet.
Danderyd
Lomma
Lidingö
Höganäs
Hammarö
Karlstad
Nacka
Trosa
Kungsbacka
Lidköping
Lund
Kävlinge
Tyresö
Jönköping
Rättvik
Sollentuna
Täby
Varberg
Härryda
Svedala
Ängelholm
Alingsås
Grums
Kalmar
Salem
Umeå
Grästorp
Lekeberg
Piteå
Staffanstorp
Arvidsjaur
Halmstad
Karlsborg
Kumla
Luleå
Säter
Sölvesborg
Tranås
Ulricehamn
Östersund
Borås
Forshaga
Gnesta
Karlskrona
Lerum
Nykvarn
Skövde
Vaxholm
Västerås
Växjö
Örebro
79
79
77
74
73
72
72
72
71
71
71
70
70
69
69
69
69
69
68
68
68
67
67
67
67
67
66
66
66
66
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
Arvika
Båstad
Dals-Ed
Järfälla
Knivsta
Kristianstad
Mora
Stenungsund
Söderköping
Vallentuna
Örnsköldsvik
Arjeplog
Helsingborg
Hjo
Höör
Kinda
Mjölby
Olofström
Tjörn
Vaggeryd
Överkalix
Avesta
Falkenberg
Huddinge
Karlshamn
Kungälv
Laholm
Leksand
Lycksele
Nora
Strömstad
Sunne
Trollhättan
Uppsala
Värnamo
Enköping
Falun
Härnösand
Markaryd
Sjöbo
Skellefteå
Sundsvall
Tanum
Värmdö
Ånge
Medelvärde
Ale
Arboga
Borgholm
Gävle
Hallstahammar
0
106
20
40
60
80
Index
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
59
59
59
59
59
0
20
40
60
80
Index
Haninge
Hudiksvall
Klippan
Ljungby
Nyköping
Oxelösund
Tranemo
Åre
Falköping
Håbo
Kalix
Karlskoga
Katrineholm
Kristinehamn
Köping
Landskrona
Robertsfors
Storuman
Strängnäs
Trelleborg
Uddevalla
Upplands-Bro
Älvdalen
Askersund
Bollebygd
Norsjö
Sala
Strömsund
Töreboda
Östhammar
Bromölla
Eslöv
Finspång
Hofors
Motala
Nordmaling
Simrishamn
Tingsryd
Vänersborg
Österåker
Övertorneå
Degerfors
Gotland
Götene
Malung-Sälen
Nynäshamn
Osby
Upplands Väsby
Älmhult
Burlöv
Hörby
Kungsör
Ljusdal
Sigtuna
Skinnskatteberg
Säffle
Bengtsfors
Borlänge
Smedjebacken
Torsås
Älvkarleby
Alvesta
Eskilstuna
Härjedalen
Kramfors
Lindesberg
Tomelilla
Berg
Botkyrka
Nybro
Ockelbo
Söderhamn
Östra Göinge
Hässleholm
Skara
Bjuv
Eda
Nässjö
Svenljunga
Vingåker
Gällivare
Ludvika
Ronneby
Svalöv
Vimmerby
Hedemora
Lessebo
Flen
Munkedal
Aneby
Dorotea
Eksjö
Emmaboda
Essunga
Fagersta
Gislaved
Gnosjö
Gullspång
Habo
Hagfors
Hallsberg
Haparanda
Heby
Herrljunga
Hultsfred
Hylte
Högsby
Krokom
Laxå
Lilla Edet
Linköping
Ljusnarsberg
Lysekil
Malå
Mariestad
Mark
Mellerud
Munkfors
Mörbylånga
Norrköping
Norrtälje
Orsa
Orust
Pajala
Perstorp
Ragunda
Skurup
Sollefteå
Sorsele
Sotenäs
Storfors
Sävsjö
Södertälje
Tierp
Torsby
Uppvidinge
Vadstena
Vansbro
Vara
Vetlanda
Vilhelmina
Vårgårda
Vännäs
Ydre
Ystad
Åmål
Årjäng
Åsele
Åstorp
Öckerö
59
59
59
59
59
59
59
59
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
57
57
57
57
57
57
57
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
55
55
55
55
55
55
55
55
54
54
54
54
54
54
54
53
53
53
53
53
52
52
52
52
52
52
51
51
51
51
51
51
50
50
0
107
20
40
60
80
Index
OMRÅDE 5: DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE
49
49
49
49
49
48
48
48
48
48
47
46
44
44
0
20
40
60
80
Index
Översättningstabell KKiK och Kolada.
Obs! Du hittar KKiK i Kolada enklast i Jämföraren. Välj din kommun och klicka på fliken Tabeller.
Välj där Kommunens kvalitet i korthet.
KKiK nr
Kolada ID
Kolada namn
1
U00412
Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)
2
U00413
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)
3
U00414
Bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)
4
Finns uppdelat på U09403,
U09404, U07460.
5
U11401
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)
6
U11402
Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde
7
U23401
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde
8
U31402
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde
9
U00405
Nöjd Region-Index - Trygghet
10
U21401
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
11
N11102
Barn per årsarbetare i förskolan, antal
12
N05401
Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)
13
U00415
Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt
14
U00416
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
15
U00408
Nöjd Inflytande-Index - Helheten
16
N11008
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
17a
N15543
Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, andel (%)
17b
N15474
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%)
18
N15428
Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
19
U15455
Elever i årskurs 8: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%)
20
U15406
Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng
21
N17461
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
22
N17005
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
23
U23432
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
24
N23009
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare
25
U23471
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
26
U21431
Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
27
N21010
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare
28
U21468
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
29
U28423
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng
30
U33400
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)
31
N00914
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)
32
N31807
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)
33
U00901
Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare
34
U07451
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
35
N00938
Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad
36
U07414
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)
37
U00437
Miljöbilar, andel av kommunens personbilar och lätta lastbilar enl MFS (%)
38
U07409
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
39
U00402
Nöjd Region-Index - Helheten
108
RESULTATRAPPORT KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2016
Resultatrapport
Kommunens Kvalitet i Korthet
Kommunens kvalitet i korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra.
Redovisningen består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet.
För att utveckla kunskapsområden samarbetade vi under 2006 med
ett antal Kommunstyrelseordföranden som gav sin bild av vilka områden som är centrala att ha kunskaper om. Fem områden togs fram
och till dessa ett antal mått som ger information om kommunens
resultat inom de olika områdena. Dessa prövades och utvecklades
under 2007–2010. Under 2016 har drygt 250 kommuner arbetat med
verktyget. Kommunens Kvalitet i Korthets resultat är tänkt att ge
stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet och utveckla den interna verksamheten från ett
medborgarperspektiv. Förutom detta ger även Kommunens Kvalitet
i Korthet ett verktyg för kommunen att utveckla sin styrning mot ett
ökat fokus på sina resultat. I denna skrift hittar ni översiktlig information om de mått som ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet.
För information kontakta:
Lars Strid, [email protected]
Leif Eldås, [email protected]
Gunnar Gidenstam, [email protected]
Christine Feuk, [email protected]
118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20
Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50
[email protected], www.skl.se