Bevent Rasch AB

Bevent Rasch
KIK
01.17
KIK är ett cirkulärt och
ogenomskinligt överluftsdon
avsett för väggmontage.
KIK dämpar ljudöverföring
från rum till rum.
climecon.fi
www.bevent-rasch.se
- Luftdon -
KIK
Luftdon KIK
climecon.fi
KIK
Luften går igenom KIK överluftsenheten från ett rum till ett annat med hjälp av tryckskillnaden. KIK är ljuddämpande och
det monteras på ytan på vardera sidan av väggen. Väggtjocklek påverkar inte monteringen.
Produktkod
Överluftsdon
KIK-100
1
1 = storlek 100, 150 eller 200
Måttinformation
Isolering av luftburna ljud
43
no
m.
Luftkanaler mellan rum,
enhetsisoleringstal Dn,e,wdB
Tilluft
Storlek
100
125
150
Ød
ØA
KIK
34
32
32
Dimensionering
20
Diagrammen är inte avsedda för justering.
100
ØA
kg
KIK-100
100
228
1,3
KIK-150
150
292
2,3
KIK-200
200
397
3,3
10
8
17-0046 / Feb. 2017 mediacad.se
nom. Ød
150 200
Pa (Pa)
20
5
4
3
2
5
7
10
20
30
40 50
100
dm3/s
Ljudnivån är under 25 dB(A) vid 20 Pa tryckfall.
Rekommenderad tryckskillnad är max 15 Pa.
© Climecon
2