2017

17-02-23
08:10:35
Planeringsstatistik för kommunala gymnasieutbildningar
Sydnärkes Utbildningsförbund (4861) period 20171
Förstahandssökande
Varav:
Obehör. Hemk
Anskod
Programnamn
BA-AE
Bygg- och anläggningsprogr.
999
62
19
0
BA0000L-AE
Bygg- och anläggningsprogr.- lärling
999
15
12
0
BAPLA0L-AE
Bygg- och anläggningsprogr.- Plåtslageri lärling
999
4
4
0
BF-AE
Barn- och fritidsprogr.
999
19
8
0
EE-AE
El- och energiprogr.
999
18
5
0
EEELT00R-AE
El- och energiprogr.- Eldistribution (riksrekryterande)
999
2
0
0
EK-AE
Ekonomiprogr.
999
30
8
0
EK000V-AE
Ekonomiprogr. estetisk musik (särskild variant)
999
0
0
0
ESMUS-AE
Estetiska progr.- Musik
999
5
1
0
FT-AE
Fordons- och transportprogr.
999
21
13
0
FT0000L-AE
Fordons- och transportprogr.- lärling
999
6
3
0
FTLAS0L-AE
Fordons- och transportprogr.- Lastbil och mobila maskiner lärling
999
6
2
0
HA-AE
Handels- och administrationsprogr.
999
18
4
0
HT-AE
Hotell- och turismprogr.
999
3
3
0
HU-AE
Humanistiska progr.
999
5
1
0
HU000V-AE
Humanistiska progr. estetisk musik (särskild variant)
999
0
0
0
IMPROBA-AE
Programinr. ind. val mot Bygg- och anläggningsprogr.
999
1
0
0
IMPROBF-AE
Programinr. ind. val mot Barn- och fritidsprogr.
999
1
1
0
IMPROEE-AE
Programinr. ind. val mot El- och energiprogr.
999
1
0
0
IMPROFT-AE
Programinr. ind. val mot Fordons- och transportprogr.
999
2
2
0
IMPROHA-AE
Programinr. ind. val mot Handels- och administrationsprogr.
999
0
0
0
IMPROHT-AE
Programinr. ind. val mot Hotell- och turismprogr.
999
1
1
0
IMPROIN-AE
Programinr. ind. val mot Industritekniska progr.
999
0
0
0
statgtfor IST Sverige AB
Platser
Tot
1
17-02-23
08:10:35
Planeringsstatistik för kommunala gymnasieutbildningar
Sydnärkes Utbildningsförbund (4861) period 20171
Förstahandssökande
Varav:
Obehör. Hemk
Anskod
Programnamn
IMPRORL-AE
Programinr. ind. val mot Restaurang- och livsmedelsprogr.
999
1
1
0
IMPROVO-AE
Programinr. ind. val mot Vård- och omsorgsprogr.
999
1
1
0
IMYRKBA-AE
Yrkesintro.- Bygg- och anläggningsprogr.
999
3
0
0
IMYRKFT-AE
Yrkesintro.- Fordons- och transportprogr.
999
5
0
0
IMYRKHA-AE
Yrkesintro.- Handels- och administrationsprogr.
999
1
0
0
IMYRKHT-AE
Yrkesintro.- Hotell- och turismprogr.
999
0
0
0
IMYRKRL-AE
Yrkesintro.- Restaurang- och livsmedelsprogr.
999
2
0
0
IMYRKVO-AE
Yrkesintro.- Vård- och omsorgsprogr.
999
3
0
0
IN-AE
Industritekniska progr.
999
7
2
0
NA-AE
Naturvetenskapsprogr.
999
34
5
0
NA000V-AE
Naturvetenskapsprogr. estetisk musik (särskild variant)
999
4
0
0
RL-AE
Restaurang- och livsmedelsprogr.
999
8
3
0
SA-AE
Samhällsvetenskapsprogr.
999
39
13
0
SA000V-AE
Samhällsvetenskapsprogr. estetisk musik (särskild variant)
999
3
1
0
SAHA-AE
Samhällsvetenskapsprogr. (För sökande med diagnos högfungerande autism)
999
1
0
0
TE-AE
Teknikprogr.
999
43
11
0
TE000V-AE
Teknikprogr. estetisk musik (särskild variant)
999
0
0
0
VFVVS0L-AE
VVS- och fastighetsprogr.- VVS lärling
999
5
0
0
VO-AE
Vård- och omsorgsprogr.
999
20
11
0
41958
400
135
0
42
stv.
statgtfor IST Sverige AB
Platser
Tot
2