Styrelsens årsberättelse

Kallelse till
Årsmöte2017
kl. 13.00 lördagen 28 januari
Plats: Team21 lokalen.
Kolla in blanketten ”Årsmötesprotokoll” och ”Stadgar” för att
se vad som avhandlas på ett
årsmöte – blanketterna finns i ”Arkivet” på hemsidan.
Välkommen/Styrelsen
Team 21 ver 2,0