digIT verksamhetsrapport

Verksamhetsrapport digIT16 - LP3 2017
Aspning
●
Datorbygge
●
Unix
●
CodeIT
●
Webhack
●
Chillkväll
Backup
Fixat backup på bardatorn för singIT Strukturerat om så det blir lättare vid överlämning.
Löpande underhåll
Kontinuerligt underhåll och utveckling av våra tjänster
Vad kommer hända?
●
digIT16 går av, digIT17 går på
●
FlashIT kommer få tillgång till NAS
Pizza?
Pizza