Kallelse

Medelpads Fotbollförbund
Box 890, 851 24 Sundsvall, http://medelpad.svenskfotboll.se
Sundsvall 2017-02-20
Till: Kontaktpersoner i div 4,5, 6 H, div 3 D, ansvarig för seniorfotboll i föreningen i berörda föreningar
KALLELSE TILL OBLIGATORISKT INFORMATIONSMÖTE ANG SERIESPEL FÖR SENIORER 2017
Vi kallar angiven kontaktperson för respektive lag i Fogis, dvs den som kommer att administrera laget
i Fogis (har ni fel person se till att ändra och att rätt person kommer på mötet), samt ansvarig för
fotboll dam/herr i föreningen till obligatoriskt informationsmöte.
Måndag 2 mars kl 18 30 i konferensrum Bollen, Nordichallen.
Serierna är nu lottade och förslagen hittar ni i Fogis samt på hemsidan.
För kommande säsong gäller att omgångarna skall hållas ihop och matchflyttar undvikas för att
underlätta mediabevakning.
Det är tillåtet att ändra starttid för matchen men undvik att byta den angivna matchdagen.
Sista omgången ska spelas enligt liggande förslag.
Det är därför oerhört viktigt att ni angett rätt kontaktperson i Fogis.
Senast den 17 mars är sista dag för matchändringar, kom ihåg att omgångarna ska hållas ihop. Fram
till detta datum ska ni själva göra matchändringar i Fogis för era respektive hemmamatcher när ni
kommit överens med era motståndare om dag, tid och spelplats. Det går givetvis att meddela
ändringarna till undertecknad också. Serien fastställs den 20 mars och därefter kommer matchändringsavgift att tas ut.
Ska ni skifta hemma/borta så måste ni kontakta kansliet det kan ni inte göra själva.
Första omgångarna för lagen i Sundsvalls Kommun kommer matcherna omg 1-3 att fördelas av
Uthyrningsbyrån i Sundsvall på tillgängliga dagar och tider på konstgräsplanerna så dessa kan ni
avvakta ev ändringar på då ni hänvisas en tid av kommunen.
Lag i Ånge och Timrå Kommuner kontaktar omgående kommunen för hyra av spelplan första
omgångarna om inte hemmaplanen är spelbar.
Vänligen kontrollera att uppgifterna för Ert lag stämmer (kontaktperson, telnr, e-post, arena, färg på
matchställ). Eventuella ändringar/tillägg görs av föreningen i Fogis.
DM
Utgår 2017 för att återkomma i ny tappning 2018.
Fotbollshälsningar
MEDELPADS FOTBOLLFÖRBUND
Helén Björk
Helén Björk
060- 56 61 66
Stefan Larsson 060- 56 61 66
3
[email protected]
[email protected]
Bankgiro 199 – 3468
Plusgiro 41 29 57 -