Mejlregel för skräppost i Lotus Notes / E

Mejlregel för skräppost i Lotus Notes / E-mail rule for spam in
Lotus Notes
I inkorgen finns alternativet More. Klicka på pilen bredvid More för att få upp rullgardinsfliken där du
hittar Mail Rules.
In your inbox there is a button named More. Click on the arrow next to More to bring up the pulldown tab, where you will find Mail Rules.
Klicka sedan på New Rule.
Then choose New Rule.
Ange alternativet Subject och skriv [SKRÄPPOST] i fritextfältet. När det är gjort klickar du på knappen
Add.
Enter Subject in the option menu and write [SKRÄPPOST] in the text field. Once that is done, click the
button Add.
Därefter klickar du på Select och väljer mappen som är döpt till Junk. När du valt mapp klickar du på
Add Action och slutligen på knappen OK.
Then click Select and select the folder that is namned Junk. When you have selected the folder, click
Add Action, and then press OK.