Innehåll

Innehåll
Förord 5
Tysklandsfararna - historien om en bortglömd utvandring
Inledning
7
7
DEL I. Utvandringen
9
Kapitel 1. De stora folkomflyttningarna - en bakgrund
11
Utvandringar eller arbetsvandringar? 11
Utvandringarna ur ett europeiskt och svenskt perspektiv
12
Kapitel 2. Tysklandsfararna - hemland och invandrarland
15
Södra Sverige och Kronobergs län 15
Schleswig-Holstein — ett av de stora invandrarområdena i norra
Tyskland 1 6
Kapitel 3. Utvandringsvågorna åren 1868-1873 och 1879-1885
Första utvandringsvågen 1868—1873
Andra utvandringsvågen 1879—1885
20
24
Kapitel 4. Om människorna som utvandrade
H u r säg arbetsförhållandena ut?
Vart tog de vägen? 3 4
Spåren 41
Myndigheternas roll 4 6
DEL II. Agenterna
34
49
Kapitel 5. Agenternas verksamhet
Inledning 51
Forskningen p å området
51
53
Kapitel 6. Agentnätet i norra Tyskland
54
Kapitel 7. Förmedlingsarbetet i Sverige
60
Agenter som råkar illa u t
64
30
Kapitel 8. Ersättningar och transporter
Ersättningsfrågan 65
Transporterna till Tyskland
65
65
Kapitel 9. De svenska myndigheterna och agentfrågan
Trycket p å myndigheterna 69
Myndigheterna börjar agera 71
Regeringssammanträdet i ju n i 1882 72
Vad tyckte länsstyrelserna och landshövdingarna?
Lagstiftningen 7 6
69
74
Kapitel 10. Tysklandsfararna - om människor i samhällets utkant
och om en utvandring, som ingen ville veta av 77
En splittrad bild tonar fra m
Bilagor och källförteckning
Bilagor
83
Källförteckning
Bilder
88
85
79
81