Kallelse till Årsmöte 2017

Kallelse till Årsmöte 2017
Härmed kallas du till årsmöte för Mälaröarnas Skyttegille
onsdagen den 22 februari kl 19:00 i Skyttepaviljongen, Lovö.
Dagordning, verksamhetsberättelse och budgetförslag finns tillgängliga i
möteslokalen.
Kaffe med kaka serveras. Välkomna önskar styrelsen!
Information:
Du som får denna kallelse per post ombeds att snarast lämna din e-mejladress på gillets
hemsida, www.malaroskytte.se under knappen ”Medlemsinformation”. Detta för att förenkla
kommunikationen med medlemmar. Detta är sista gången kallelsen går ut med vanlig post.
Betalning av medlemsavgift:
Då föreningen växer och har nått sitt maximala antal medlemmar är det viktigt att ni betalar
årsavgiften i tid, senast den 10 mars 2017. Detta eftersom styrelsen vill veta vilka som avser
att fortsätta vara medlemmar 2017. Utebliven betalning medför att medlemskapet betraktas
som avslutat och styrelsen kommer då ta in nya medlemmar från kölistan.
Årsavgiften för 2017 är för ordinarie medlemmar 250 kr vilket inbetalas till Gillet plusgiro
172668-6. OBS! Ange för- och efternamn som referens. För stödjande och ungdomar är
avgiften 100 kr och för familjemedlemskap 500 kr. Nya medlemmar som gick med från 1
november 2016 har betalt för 2017.
Kod till banorna för 2017:
XXXX (tidigare XXXX om styrelsen inte har hunnit ändra!)
(Den skarpa koden kommer med i utskickade kallelsen).
Vid frågor kontakta ordförande Patrik Wetterqvist på tel 0735096098 eller mejla till
[email protected]