volontärer - Idrottshögskolan

21 februari 2017 arrangeras Umeå Idrottsgala för andra gången i historien. Umeå Idrottsgala 2017
hyllar och uppmärksammar aktiva, ledare, eldsjälar och föreningar som på ett positivt sätt bidrar
till Idrottsstaden Umeås utveckling. Under galakvällen kommer pris inom olika kategorier att delas
ut.
VOLONTÄRER
Umeå Idrottsgala söker dig, Idrottsstudent vid Umeå universitet, som volontärer till eventet. Du som
har möjlighet att ansöka läser något av följande utbildningsprogram vid Umeå universitet.



Fysioterapeutprogrammet
Idrottsvetenskapliga programmet
Psykologprogrammet med inriktning
idrott


Tränarprogrammet med inriktning
idrottsfysiologi, idrottsmedicin och
idrottspsykologi
Ämneslärarprogrammet med ingång idrott och
hälsa, gymnasieskolan samt åk. 7-9
Du som idrottsstudent får ett arbetsintyg som visar på det engagemang du visat som volontär. Det är
ett värdefullt tillfälle att visa framfötterna inför det kommande arbetslivet där du får dels får knyta
kontakter inom Idrottsstaden Umeå och samtidigt skaffa dig viktiga erfarenheter kring hur ett
idrottsevenemang går till i praktiken.
Arbetsuppgifter
I rollen som volontärsvärd ansvarar du för:




Kontakt gentemot föreningar
Galavärd
Roddning
Hjälpa till med galabilagan (8-sidig
bilaga i VK under januari)




Servering på VK-läktaren
Samla in uppgifter från de som är utvalda till
omröstning
Garderob
Utsmyckning av lokalerna
Kontaktuppgifter: Vid frågor gällande uppdraget vänligen kontakta Niklas Eklund, Umeå
Idrottsgala, [email protected]
ANSÖKAN STUDENTVOLONTÄR FÖR UMEÅ IDROTTSGALA
Blanketten skickas senast 2016-12-01 till Niklas Eklund, Umeå Idrottsgala, på e-postadress:
[email protected] Vänligen texta tydligt.
Namn:
Personnummer:
E-postadress:
Mobilnummer:
Grundutbildningsprogram:
Termin:
Ansökningsmotivering (max 200 ord):
Signatur:
Datum: