Utbildning för kursledare

Utbildning för kursledare
Länsstyrelsen bjuder in till en utbildning för kursledare. Syftet med
utbildningen är att skapa förutsättningar för kommuner och stadsdelar att
kunna erbjuda grundläggande utbildning om mäns våld mot kvinnor och
våld i nära relationer i egen regi med stöd av en kursledare.
Utbildningen fokuserar på att ge stöd till deltagarna att utbilda med hjälp av
gruppspåret i webbkursen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer” som tagit fram av Nationellt centrum för kvinnofrid,
Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Deltagarna får också pedagogiskt stöd
att utbilda generellt.
Information
Utbildningen hålls under två heldagar i Göteborg och riktar sig till
yrkesverksamma inom kommunal socialtjänst, äldreomsorg, hälso- och
sjukvård, annan relevant verksamhet samt idéburen sektor. Deltagarna ska
ha grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer och ett uppdrag att utbilda eller planera att börja utbilda inom
området.
Innan kursstart ska deltagarna ha genomgått webbkursen om mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relationer. Länk till webbkurs om våld
Datum: 28 och 29 mars 2017
Tid:
08.30 – 16.00. Registrering och fika från 8.30.
Plats:
Elite Plaza Hotel, Västra Hamngatan 3, Göteborg. Länk till
hotellets hemsida
Tillgänglighet: Hiss och tillgänglighetsanpassad toalett finns i huset.
Anmäl dig senast den 17 mars till [email protected]
Antalet platser är begränsat och länsstyrelsen förbehåller sig rätten att
fördela platserna
Länsstyrelsen bjuder på lunch. Uppge om du önskar vegetarisk/vegansk
kost eller har någon matallergi samt om du är i behov av tekniska
hjälpmedel såsom ramp för rullstol eller hörslinga.