"Hälsa-rehab 2020" bjuder in till seminariedag

Hälsa-Rehab 2020
PROGRAM
Lärande- och Dialogseminarium den 30 mars
på Storsjöteatern i Östersund, kl.9-16
Vi sammanstrålar nere i Studioscenen - från klockan 08.45 finns kaffe/the, smörgås och smörgås.
09.15
INLEDNING - och VARMT VÄLKOMNA!
Gunilla Kaev, bitr Förbundschef och Anna Hildebrand, Insatssamordnare
Samordningsförbundet Jämtlands län
09.30
ÄR DET NÄRHETEN SOM ÄR HEMLIGHETEN?
Tina Bengtsson, HR-strateg, Torsby kommun;
Hurdan arbetsgivare är vi, och vilka samarbetar vi med?
Löpande dialog med publiken. Kort reflektion om vad behöver vi ”hämta hem”, eller gör vi allt redan?
10.45
OLIKA VERTYGSLÅDOR, ELLER INTE?
Två chefer, från en kommun resp Region Jämtland Härjedalen
Vilken nytta ger utbildningen ”Hälsofrämjande ledarskap”?
Nina Seger, Gruppchef, Samhall Östersund
Hur vi jobbar med de 4F:en - främja, förebygga, förkorta, föra åter
Anna-Karin Lindeberg, Gruppchef och hälsostrateg, Länsförsäkringar
Våra mål och strategier för höga frisktal
Talarna reflekterar över varandras inlägg. Frågor och betraktelser från publiken.
En kort bensträckare!
11.55
OM UNGAS LUST PÅ JOBBET
Monica Andersson, Projektsamordnare, Samordningsförbundet
Vad spelar roll för unga medarbetare
Victor Cederqvist, Student på Psykologprogrammet, Mittuniversitetet
Inringade samband för unga medarbetares hälsa?
”Cliffhanger” … Ser företagshälsovården några trender och tendenser?
12.15
Mingellunch - uppe i Storsjöteaterns foaje´
13.15
FINNS DET NÅGOT MÖNSTER?
Panel av ”företagshälsovårdare” från Helsa (fd Commodia) och Hälsorum
Om det är någon grupp som ”sticker ut”
Känner vi igen oss? Inspel och frågor från publiken.
13.30
PROCESS SOM ÄR ALLAS ANSVAR
Helene Christmansson, Samverkansansvarig, och Gisela Olsson, Projektledare,
Försäkringskassan
Kuggar och käppar i systemet, och om samlokalisering är nödvändig
Camilla Simonsson, Utvecklingsstrateg, Region Jämtland Härjedalen
Varför rehabkoordinatorn är viktig för process och individ
Karin Jonsson, Processledare sjukskrivningsprocessen, Region Jämtland Härjedalen
Med ett helikopterperspektiv om samsyn och krockar
Feedback på varandras inlägg. Samtal med publiken om nycklar för framgång.
Frukt-, ost- och kexpaus
15.00
TILLSAMMANS FÖR INDIVIDENS FÖRÄNDRING
Malin Bergstrand Edfeldt, HR-strateg, Region Jämtland Härjedalen
- Rörlighet och lösningsfokus i rehabiliteringen
Beprövad erfarenhet från andra aktörer. Samtal om olika angreppssätt.
15.30
MATNYTTIGT FRÅN DAGEN
-
Har vi tappat vi bort några basala delar?
Hur nogsamt arbetar vi med jämställdhet?
Behov av kunskap för fortsatt ihållande arbete?
Öppet forum. Har vi fått till oss några nya perspektiv och lärdomar? Konstruktivt och högt i tak.
16.00
TACK - och inhämtning av förslag på tema nästa år!
Sista anmälningsdatum: 23 mars
Anmäl er till: [email protected] (Glöm ej att meddela ev specialkost)
Kontakt: [email protected], 070-385 02 13
Hälsa-Rehab 2020