Eftermiddagens program - Ditt Österbotten 2019

VERKSTÄDER
2.2.2017
Social- och hälsovårdsreformen och ett sektorsövergripande
landskap! - Österbottens verkstäder
Förändringsledarnas besök i landskapen 2017
Tidpunkt: Onsdagen den 22 februari 2017 kl. 13–16.
Plats: Optima yrkeshögskola (Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad)
Välkommen att tillsammans utforma kritiska punkter vid beredning av förändringen! Målet för verkstäderna är att främja beredning av förändringen inom
alla områden och finna lösningar till kritiska frågor och de mest utmanande
punkterna.
Verkstäderna är avsedda för alla som deltar i beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen. De innehållsmässiga betoningarna i de olika
verkstäderna varierar enligt regionernas behov. I verkstäderna deltar sakkunniga från olika ministerier och institutioner som lyder under dem.
PROGRAM
13.00 - 13.15
Verkstädernas mål och indelning
Göran Honga och Jukka Kentala, ansvariga beredare av socialoch hälsovårdsreformen och Varpu Rajaniemi, förändringsledare för landskapsreformen
13.15 - 15.00
Arbete i verkstäderna
Alternativa verkstäder:
1. Bolagisering av landskapets tjänster
2. Livskraft genom ett sektorsövergripande landskap
3. Beredskapen hos landskapet och dess verksamhetsområden: Social- och hälsovårdens (inkl. social- och hälsovårdsjour, prehospital akutsjukvård, smittsamma
sjukdomar och miljö- och hälsoskydd) och räddningsväsendets synvinklar på beredskap
4. Främjandet av hälsa och välfärd som samarbete mellan
landskapet och kommunen
VERKSTÄDER
2.2.2017
Anmäl dig till verkstaden senast den 14 februari kl. 16:
https://www.lyyti.in/Sote_ja_monialainen_maakunta_Ilmoittautuminen_tyo
pajoihin_6458/se
Kaffepaus under verkstaden
Sammandrag av verkstäderna (2–3 centrala resultat/budskap
till stöd för beredningen i den egna regionen) ges till regionens
ansvariga beredare av social- och hälsovårdsreformen och förändringsledaren för landskapsreformen före kl. 15.
15.10 - 15.30
Behållningen av verkstäderna för förändringsarbetet i
regionen
Göran Honga och Jukka Kentala (ansvariga beredare av socialoch hälsovårdsreformen) och Varpu Rajaniemi (förändringsledare för landskapsreformen) sammanfattar verkstäderna
15.30 - 15.50
Kommunförbundet deltar i förändringen
Specialsakkunnig Antti Kuopila, Finlands Kommunförbund
15.50 - 16.00
Slutord
Förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen Sinikka
Salo och förändringsledaren för landskapsreformen Pauli
Harju, FM
Vårt samarbete fortsätter! Vi tackar er för deltagandet
och önskar er en trygg hemresa!