Mötesgarantin- Läs mer här!

MÖTESGARANTI
Återigen har Ytskyddskonferensen lyckats engagera över 50 verkligt kunniga personer och
företag som föreläsare och utställare.
Dessa personer och företag har bevisat sig kunna öka livslängden, förbättra kapitalvården
samt minska miljöpåverkan genom att renovera och ytskydda betong och metall på bästa
möjliga sätt.
Vi vågar därför ge alla nya konferensdeltagare MÖTESGARANTI.
MÖTESGARANTIN innebär att vi GARANTERAR att alla nya deltagare på Ytskyddskonferensen
kommer att finna potentiella inbesparingar samt intressanta renoveringsmetoder och arbetssätt
under Ytskyddskonferensen 21-22 mars.
Den som inte finner detta behöver INTE betala konferensavgiften.
Hälsningar
Ytskyddsgruppen