Information om Ankarmons camping

Information om Enångers-Båtsällskap,
Borka Brygga som ägs av Enångers Båtsällskap EBS är ett
välbesökt turistmål. Anläggningen består av en camping med
17 platser, båthamn med en av länets bästa och mest
välbesökta gästhamnar samt land- och sjömack. Där finns en
restaurang som drivs av arrendator.
Inom ramen för verksamheten ryms en ungdomssektion med
seglingskurser för barn och ungdomar som huvudsaklig
verksamhet. Kurser anordnas även som prova-på kurser för
vuxna. Kurserna genomförs som 3-4 dagars dagkurser med
teori och praktik varvat. Varje år utbildar ungdomssektionen
ca: 50 deltagare i åldrar 6-15 år.
Sommarpraktikantens arbetsuppgifter blir i huvudsak att delta i
planeringen av seglingskurser, inventering och inköp av
förnödenheter, genomföra visst enklare underhåll av utrustning
samt vara behjälplig i genomförandet av kurserna.
Hemsida: www.borkabrygga.com och www.ebs.st
E-mail: [email protected]
Ungdomssektionen: Jonas Adler 070-3518500
Telefon hamnkontor: 0650-550043
Ordförande: 072-5014638
Enångers Båtsällskap
Ringstavägen 2 R
820 60 Delsbo