Anmälan till Capoeira_fredagar_åk 3 till

ANMÄLAN
Anmälan till CAPOEIRA, fredagar Åk 3-6
Härmed anmäler jag mitt barn, Åk 3-6, vecka 10 till vecka 22, till Capoeira, fredagar klockan 15.00-16.20 i
Welandersborgsskolan gympasal. Gratis att vara med!
Barnets namn:________________________________________________
Barnets födelseår: ____________________________________________
Barnets telefon: _____________________________________________
Barnets e-post: ______________________________________________
Härmed intygar jag att mitt barn anmält sig till Capoeira.
Vårdnadshavarens underskrift: __________________________________
Namnförtydligande: __________________________________________
Vårdnadshavarens telefon: _____________________________________
Vårdnadshavarens e-post: _________________________________________
Skicka anmälan till: Kulturskolan, Gnesta kommun 646 80 GNESTA
eller låt ditt barn ta med anmälan till lektionen.
Välkommen önskar personalen på Gnesta Kulturskola.
Klipp av och spara:
----------------------------------------------------------------
Härmed anmäler jag mitt barn, Åk 3-6, vecka 10 till vecka 22, till Capoeira, fredagar klockan 15.00-16.20 i
Welandersborgsskolan gympasal. Gratis att vara med!
Extra övningsdatum: 22/4, 23/4, 26/4, 29/4, 30/4, 25/5, 26/5, 27/5, 28/5, 31/5, 3/6 Uppvisning 4/6
Mer info om dessa datum kommer.
Ansvarig lärare: Rita Nobre: [email protected]