Det ska vara attraktivt att bo på landsbygden!

Din Bygd
Din Framtid
Vi vill forma framtiden tillsammans med dig.
Hur vill du ha det? Det vill vi politiker veta så att vi kan bedriva
ett kreativt och framåtsyftande arbete tillsammans med dig.
Kom till Köinge bygdegård 7 mars!
I Framtidsverkstaden diskuterar vi ortens frågor.
Hur ska vi som bor på landsbygden få ett bra liv?
Hur kan bygden utvecklas?
Landsbygden ska kunna leva av egen kraft
och få betalt för de mervärden som produceras!
Ta vara på detta tillfälle att forma framtiden
där du bor!
Vi träffas i Köinge bygdegård 7 mars kl 18:30.
Framtidsmötet beräknas vara slut senast 21:00.
Vi bjuder på fika.
Framtidsverkstaden är ett samarbete mellan
Centerpartiet i Falkenberg och
Studieförbundet Vuxenskolan.
Under 2017 besöker vi tolv orter i kommunen
för att tillsammans med dem som bor och verkar
där diskutera hur kommunen utanför Falkenbergs
stad ska kunna utvecklas på bästa sätt.
Vill du veta mer gå in på centerpartiet.se
Det ska vara
attraktivt att bo
på landsbygden!