Bredden 2017-02-22 Till berörda däckfabrikanter, Generalagenter

Bredden 2017-02-22
Till berörda däckfabrikanter,
Generalagenter samt regummerare
Svenska Bilsportförbundet inbjuder härmed till möjlighet att ansöka om registrering av
däck för kommande sommarsäsong (gäller ej för däck som redan finns på A-B listan).
Registrerade sommardäck är obligatoriskt i samtliga sommartävlingar sommartid utom
vid internationella mästerskapstävlingar, Bil-O samt lokaltävlingar.
Med ansökan om registrering skall medfölja en ritning i skala 1:1 på däckets mönster
samt ifylld registreringsansökan (bifogas).
Registreringen är gällande så länge produkten och leverantören uppfyller gällande
regler.
Skicka ansökan, senast den 10 Mars 2017 om registrering till:
David Lindström
Plombo
330 27 HESTRA
Mobil: 070-3028023
[email protected]
Bilagor:
Registreringsansökan
Ladda hem från www.sbf.se
Reglemente för däck.
Däckslista över registrerade däck.
Pris:
1000kr/ Nyregistrering till däcklistan
Med vänlig hälsning
Pär Karlsson Teknisk Ansvarig
På uppdrag av Rallyutskottet. Tekniska Kommittén
SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET | THE SWEDISH AUTOMOBILE SPORTS FEDERATION ----------------------------------Postadress/Postal address
Box 705
191 27 Sollentuna
Sweden
Besöksadress/Visiting address
Bergkällavägen 31 A
192 79 Sollentuna
Sweden
Telefon/Phone:
Telefax/Fax:
E-post/E-mail:
Internet:
+46 8 626 33 00
+46 8 626 33 22
[email protected]
www.sbf.se
Org/VAT: 802000-3425
FIA-medlem
sedan 1969